Tietoja sisällysluetteloista

Sisällysluettelossa voi olla kirjan, lehden tai muun julkaisun sisältö tai kuvien, mainostajien tai valokuvaajien luettelo. Sisällysluettelo voi sisältää myös muita tietoja, jotka auttavat lukijaa löytämään tietoja julkaisusta tai kirjatiedostosta. Yhdellä julkaisulla voi olla useita sisällysluetteloita, esimerkiksi kappaleiden ja kuvien luettelot.

Jokainen sisällysluettelo on erillinen juttu, joka sisältää otsikon ja joko sivunumeron tai aakkosten mukaan järjestetyn luettelon. Viitteet, myös sivunumerot, otetaan suoraan julkaisun sisällöstä ja voidaan päivittää koska tahansa – jopa kirjatiedoston useiden julkaisujen välillä.

Sisällysluettelon luominen koostuu kolmesta vaiheesta. Ensiksi luo ja ota käyttöön kappaletyylit, joita käytät sisällysluettelon pohjana. Toiseksi määritä sisällysluettelossa käytettävät tyylit ja sisällysluettelon muotoilu. Kolmanneksi juoksuta sisällysluettelo julkaisuun.

Sisällysluettelon viitteet voi lisätä automaattisesti Kirjanmerkit-paneeliin, jotta niitä voi käyttää Adobe PDF -muotoon viedyissä julkaisuissa.

Sisällysluettelon suunnitteluun liittyviä vihjeitä

Ota sisällysluettelon suunnittelussa huomioon seuraavat seikat:

 • Jotkin sisällysluettelot (esimerkiksi lehden mainostajien luettelo) on tehty sisällöstä, joka ei näy julkaistussa asiakirjassa. Jotta tämän voi tehdä InDesignissa, kirjoita sisältö kätketylle tasolle ja ota se mukaan sisällysluetteloon.

 • Voit ladata sisällysluettelotyylejä muista julkaisuista tai kirjoista ja rakentaa uusia sisällysluetteloita, joissa on samat asetukset ja muotoilu. (Saatat joutua muokkaamaan tuotua sisällysluettelotyyliä, jos julkaisun kappaletyylien nimet eivät vastaa lähdejulkaisun kappaletyylien nimiä.)

 • Voit luoda kappaletyylejä sisällysluetteloiden otsikoille ja viitteille sekä tarvittaessa myös sarkaimille. Tämän jälkeen voit käyttää näitä kappaletyylejä, kun luot sisällysluetteloa.

 • Voit luoda merkkityylejä sivunumeroiden ja merkkien muotoiluun, jotta ne erottuisivat viitteistä. Jos sivunumerot halutaan lihavoida, luodaan merkkityyli, johon sisältyy lihavointi. Tämä merkkityyli valitaan sisällysluetteloa luotaessa.

Kirjan sisällysluettelon luominen

Jotta tulos olisi paras mahdollinen, toimi seuraavasti ennen kuin luot kirjan sisällysluettelon:

 • Varmista ennen sisällysluettelon luomista, että kirjan julkaisuluettelo on täydellinen, julkaisujen järjestys on oikea ja otsikoissa on käytetty oikeita kappaletyylejä.

 • Varmista, että käytät samoja kappaletyylejä johdonmukaisesti koko kirjassa. Älä käytä tyylejä, joilla on sama nimi mutta eri määritykset. Jos useilla tyyleillä on sama nimi mutta eri määritykset, InDesign käyttää nykyisen julkaisun tyylimäärityksiä (jos ne on valittu) tai tyylin ensimmäistä esiintymää kirjassa.

 • Jos tarvittavat tyylit eivät näy Sisällysluettelo-valintaikkunan valikoissa, kirja on ehkä synkronoitava, jotta tyylit kopioituvat sisällysluettelon julkaisuun.

 • Jos haluat, että sisällysluettelossa näkyy numeroetuliitteitä (kuten 1-1, 1-3 ja niin edelleen), käytä osion numerointia kappalenumeroinnin sijaan. Osion numeroinnin etuliitteet voidaan sisällyttää sisällysluetteloon.

Sisällysluettelon luominen

Päätä ennen sisällysluettelon luontia, mitkä kappaleet (kuten lukujen ja osien otsikot) otetaan mukaan, ja määritä sitten niiden kappaletyylit. Varmista, että tyylejä käytetään kaikissa tarvittavissa julkaisun tai julkaisujen kohdissa.

Kun luot sisällysluettelon, voit muotoilla sen myös kappale- ja merkkityylien avulla.

Sisällysluettelon luominen
Sisällysluettelo ilman kappaletyylejä (vasen) ja viitteet, joissa on käytetty kappaletyylejä (oikea)

Jos sisällysluetteloon sisällytettäviä kappaleita esiintyy eri jutuissa samalla sivulla, niiden järjestyksen sisällysluettelossa määrää niiden sijainti sivulla.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos luot sisällysluettelon yhtä julkaisua varten, julkaisun alkuun on ehkä lisättävä sivu.

  • Jos luot sisällysluetteloa useita kirjaksi koottuja julkaisuja varten, luo tai avaa sisällysluettelon julkaisu, varmista, että se sisältyy kirjaan, ja avaa sitten kirjatiedosto.

 2. Valitse Sivuasettelu > Sisällysluettelo.

  Jos olet jo määrittänyt sisällysluettelotyylin, jonka asetukset sopivat luotavaan sisällysluetteloon, voit valita tyylin Sisällysluettelotyyli-valikosta.

 3. Kirjoita Otsikko-ruutuun sisällysluettelon nimi (kuten Sisältö tai Kuvat). Kirjoittamasi nimi tulee näkyviin sisällysluettelon alkuun. Muotoile otsikkoa valitsemalla tyyli Tyyli-valikosta.
 4. Valitse Sisällytä kirjan julkaisut, jos haluat luoda yhden sisällysluettelon kaikista kirjan julkaisuluettelon julkaisuista ja numeroida kirjan sivut uudelleen. Poista valinta, jos haluat luoda sisällysluettelon vain nykyisestä julkaisusta. (Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos nykyinen julkaisu ei ole kirjatiedoston osa.)
 5. Määritä sisällysluettelon sisältö lisäämällä haluamasi kappaletyylit Sisällytä kappaletyylit -luetteloon kaksoisnapsauttamalla niitä Muut tyylit -luettelossa.
 6. Voit korvata kaikki julkaisun olemassa olevat juttujen sisällysluettelot valitsemalla Korvaa nykyinen sisällysluettelo. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat luoda uuden sisällysluettelon, esimerkiksi kuvaluettelon.
 7. Määritä asetusten avulla, miten sisällysluettelon kappaletyylit muotoillaan.

  Huomautus:

  Kannattaa luoda sisällysluettelon muotoilun ja muut asetukset sisältävä sisällysluettelotyyli, etenkin jos julkaisussa on tarkoitus käyttää useita sisällysluetteloita. Valitse tätä varten Tallenna tyyli. Voit luoda sisällysluettelotyylejä myös valitsemalla vaihtoehdon Sivuasettelu > Sisällysluettelotyylit.

 8. Napsauta OK-painiketta.

  Näyttöön tulee ladatun tekstin kohdistin . Voit ennen napsauttamista tai vetämistä siirtyä toiselle sivulle tai luoda uuden sivun menettämättä ladattua tekstiä.

 9. Napsauta ladatun tekstin kohdistinta tai vedä se sivulle, jolle haluat sijoittaa uuden sisällysluettelojutun.

Huomautus:

Sisällysluettelon kehystä ei kannata ketjuttaa julkaisun muihin tekstikehyksiin. Kun sisällysluettelo korvataan, koko juttu korvautuu päivitetyllä sisällysluettelolla.

Sisällysluettelotyylien luominen useille luetteloille

Käytä sisällysluettelotyylejä, jos sinun täytyy luoda useita erilaisia sisällysluetteloja julkaisuun tai kirjaan. Voit esimerkiksi käyttää yhtä sisällysluettelotyyliä sisällysluettelossa ja toista tyyliä mainostajien, kuvien tai valokuvatietojen luettelossa. Luo oma sisällysluettelotyyli jokaiselle luettelotyypille.

Sisällysluettelotyylien luominen on myös hyödyllistä, jos haluat käyttää samaa sisällysluettelomuotoilua jossakin toisessa julkaisussa.

Huomautus:

Älä sekoita sisällysluettelotyylejä sisällysluettelon kappaletyyleihin. Sisällysluettelon kappaletyylejä (kuten sisällysluettelon otsikkoa) käytetään sisällysluetteloviitteiden muotoiluun. Sisällysluettelotyyli puolestaan on joukko asetuksia, joilla sisällysluettelo luodaan automaattisesti.

Sisällysluettelotyylin luominen

 1. Valitse Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.
 2. Valitse Uusi.
 3. Kirjoita luotavan sisällysluettelotyylin nimi.
 4. Kirjoita Otsikko-ruutuun sisällysluettelon nimi (kuten Sisältö tai Kuvat). Kirjoittamasi nimi tulee näkyviin sisällysluettelon alkuun. Määritä otsikon tyyli valitsemalla tyyli Tyyli-valikosta.
 5. Valitse Muut tyylit -luettelosta kappaletyylit, jotka haluat sisällyttää sisällysluetteloon. Lisää ne Sisällytä kappaletyylit -luetteloon valitsemalla Lisää.
 6. Määritä kappaletyylien muotoiluasetukset.

Sisällysluettelotyylien tuominen toisesta julkaisusta

 1. Valitse Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.
 2. Valitse ensin Lataa, sitten kopioitavat sisällysluettelotyylit sisältävä InDesign-tiedosto ja lopuksi Avaa.
 3. Napsauta OK-painiketta.

Huomautus:

jos julkaisun kappaletyylit eivät vastaa tuotuja sisällysluettelon kappaletyylejä, sisällysluettelotyylejä on muokattava ennen sisällysluettelon luomista.

Sisällysluettelon muotoiluasetukset

Näiden asetusten avulla voit sisällysluetteloa luodessasi tai muokatessasi määrittää luodun sisällysluettelon tekstin ulkoasun. Osa näistä asetuksista on käytettävissä vain silloin, kun valintaikkunasta valitaan Lisää asetuksia.

Huomautus:

Tyyli-osan asetukset koskevat vain nykyistä Sisällytä kappaletyylit -kohdassa valittua tyyliä. Voit määrittää eri muotoiluasetuksia jokaiselle tyylille.

Kohteen tyyli

Valitse kappaletyyli, jolla ohjelma muotoilee Sisällytä kappaletyylit -kohdan tyyleillä merkityt sisällysluetteloviitteet.

Sivunumero

Sivunumeroa varten tarvitaan ehkä merkkityyli. Voit valita tyylin sivunumeron oikealla puolella olevasta Tyyli-valikosta. (Katso Kappale- ja merkkityylien lisääminen.)

Jos haluat liittää sisällysluettelon sivunumeroihin etuliitteet tai käyttää eri numerointitapaa, katso lisätietoja kohdasta Osion numeroinnin määrittäminen.

Kohteen ja numeron välillä Määritä, mitä merkkejä käytetään sisällysluettelon viitteen ja sivunumeron välillä. Oletuksena on ^t, joka kehottaa InDesignia lisäämään sarkaimen. Voit valita valikosta muita erikoismerkkejä, kuten oikealle tasatun sarkaimen tai em-välin.

Huomautus:

Valitse ruudussa oleva teksti ennen toisen erikoismerkin valitsemista, jotta et valitse molempia merkkejä.

Kun sisällysluettelon viitteen ja sivunumeron välistä tilaa muotoillaan, saatetaan tarvita merkkityyli. Valitse tyyli Kohteen ja numeron välillä -kohdan oikealla puolella olevasta Tyyli-valikosta. (Katso Kappale- ja merkkityylien lisääminen.)

Jos kohdan kappaletyyli sisältää täytemerkkiasetuksen ja sarkainmerkki (^t) on valittuna, täytemerkki näkyy muodostetussa sisällysluettelossa.

Sisällysluettelon muotoiluasetukset
Voit määrittää sisällysluettelon viitteen ja sivunumeron erottavan merkin ja merkin tyylin.

Lajittele viitteet aakkosjärjestyksessä

Valitse tämä asetus, jos haluat lajitella valitun tyylin sisällysluetteloviitteet aakkosjärjestykseen. Käytä asetusta luodessasi yksinkertaisia luetteloita, kuten mainostajaluetteloa. Sisäkkäiset viitteet (taso 2 tai 3) lajitellaan aakkosjärjestykseen ryhmien sisällä (taso 1 tai 2).

Huomautus:

Sisällysluettelon lajittelujärjestys määräytyy julkaisun oletuskieliasetuksen mukaan. Jos haluat muuttaa oletuskieliasetusta, varmista, että mitään ei ole valittuna ja valitse sitten kieli Merkki-paneelin Kieli-valikosta.

Taso

Oletuksena on, että kukin Sisällytä kappaletyylit -ruutuun lisätty kohta lisätään yhtä tasoa alemmas kuin edellinen kohta. Voit poistaa tämän hierarkian määrittämällä uuden tasonumeron valitulle kappaletyylille. Tämä valinta säätää vain valintaikkunan näkymää. Se ei vaikuta lopulliseen sisällysluetteloon, jos luetteloa ei järjestetä aakkosjärjestykseen. Tällöin kirjaukset järjestetään tason mukaan.

PDF-kirjanmerkkien luominen

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällysluettelon viitteiden näkyvät Adobe Acrobat- tai Adobe Reader® -ikkunan Kirjanmerkit-paneelissa, kun julkaisu viedään PDF-tiedostoon.

Jatkuva

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällyttää kaikki sisällysluettelon viitteet yhteen kappaleeseen. Kohtia erottavat puolipiste ja välilyönti.

Sisällytä teksti kätkettyihin tasoihin

Valitse tämä asetus vain, jos haluat lisätä sisällysluetteloon kätketyillä tasoilla olevat kappaleet. Tämä on käytännöllistä, kun luodaan mainostajien luettelo, joka ei välttämättä esiinny näkyvänä tekstinä itse julkaisussa. Poista valinta, jos olet käyttänyt tasoja saman tekstin eri versioiden tai käännösten säilyttämiseen.

Numeroidut kappaleet

Jos sisällysluettelossa on numerointia käyttävä kappaletyyli, määritä, sisältääkö sisällysluettelon viite koko kappaleen (numerot ja tekstin), vain numerot vai vain kappaleen.

Kehyssuunta

Määritä sisällysluettelon luomiseen käytettävän tekstikehyksen kirjoitussuunta.

Sarkaimen täytemerkkejä käyttävien sisällysluettelon viitteiden luominen

Sisällysluettelon viitteet on usein muotoiltu pisteillä tai sarkaimen täytemerkeillä, jotka erottavat viitteen ja siihen liittyvän sivunumeron.

Pistetäytemerkeillä varustettu sisällysluettelo
Pistetäytemerkeillä varustettu sisällysluettelo

 1. Sarkaimen täytemerkillä varustetun kappaletyylin luominen.

 2. Päivitä sisällysluettelon asetukset jommallakummalla tavalla:
  • Valitse Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit. Valitse ensin sisällysluettelon tyyli ja sitten Muokkaa.

  • Valitse Sivuasettelu > Sisällysluettelo (jos et käytä sisällysluettelotyyliä).

 3. Valitse Sisällytä kappaletyylit -kohdassa kohde, jonka haluat näkyvän sarkaimen täytemerkin kanssa sisällysluettelossa.
 4. Valitse Kohteen tyyli -kohdassa kappaletyyli, joka sisältää sarkaimen täytemerkin.
 5. Valitse Lisää asetuksia.
 6. Varmista, että Kohteen ja numeron välillä -asetukseksi on määritetty ^t (tarkoittaa sarkainta). Poistu valitsemalla OK tai Tallenna.
 7. Päivitä tarvittaessa sisällysluettelo valitsemalla Asettelu > Päivitä sisällysluettelo. Muussa tapauksessa käytä uutta sisällysluettelojuttua.

Sarkaimen täytemerkillä varustetun kappaletyylin luominen

 1. Avaa Kappaletyylit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Tyylit > Kappaletyylit.
 2. Tee Kappaletyylit-paneelissa jompikumpi seuraavista toimista:
  • Kaksoisnapsauta sisällysluettelon viitteissä käytettyjen kappaletyylien nimeä.

  • Valitse paneelivalikosta Uusi kappaletyyli.

 3. Kirjoita kappaletyylille tarvittaessa nimi.
 4. Valitse Sarkaimet.
 5. Valitse oikealle tasaava sarkain  ja määritä sitten sarkaimen paikka napsauttamalla viivainta.

  Jos käytät tyyliä kappaleissa, jotka sisältävät numeroitujen luetteloiden kohteita, varmista, että sisällytät mukaan kaksi sarkainasetusta: sisennetyn numeron asetuksen ja täytemerkin asetuksen.

 6. Kirjoita täytemerkiksi piste (.).
 7. Valitse muut haluamasi tyyliasetukset ja valitse OK.

Sisällysluettelon päivittäminen ja muokkaaminen

Sisällysluettelo on kuin tilannekuva julkaisun sisällöstä. Jos julkaisun sivunumerot muuttuvat, tai jos muokkaat otsikoita tai muita sisällysluetteloon liittyviä osia, sisällysluettelo on päivitettävä luomalla se uudelleen.

Sisällysluettelon päivittäminen

 1. Avaa julkaisu, joka sisältää sisällysluettelon.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Tee muutoksia sisällysluetteloviitteisiin muokkaamalla julkaisua tai kirjan julkaisuja, ei itse jutun sisällysluetteloa.

  • Muuta sisällysluettelon otsikon, viitteiden tai sivunumeroiden muotoilua muokkaamalla niihin liittyviä kappale- tai merkkityylejä.

  • Muuta sivujen numerointia (esimerkiksi 1, 2, 3 tai i, ii, iii), muuttamalla julkaisun tai kirjan osan numerointia. (Katso Kirjan sivujen, lukujen ja kappaleiden numerointi.)

  • Määritä uusi otsikko sisällyttämällä muut kappaletyylit sisällysluetteloon tai muotoile edelleen sisällysluettelon viitteitä ja muokkaa sisällysluettelotyylejä.

 3. Sijoita lisäyskohta tekstikehykseen, joka sisältää sisällysluettelon, tai valitse se, ja valitse sitten Sivuasettelu > Päivitä sisällysluettelo.
 4. Jos julkaisussasi on useita sisällysluetteloja, kuten kuvaluetteloita ja mainostajaluetteloita, valitse luettelon sisältävä tekstikehys ja valitse sitten Sivuasettelu > Päivitä sisällysluettelo.

Sisällysluettelon muokkaaminen

Jos sisällysluetteloa on muokattava, muokkaa julkaisun kappaleita, älä sisällysluetteloa. Luo sisällysluettelo sitten uudelleen. Jos sisällysluetteloa muokataan suoraan, muutokset menetetään, kun sisällysluettelo luodaan uudelleen. Muokkaa samoin mieluummin sisällysluettelon tyylejä sen sijaan, että muuttaisit sisällysluettelon muotoiluja suoraan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö