Tekstin muotoilu

Tekstin muotoilu

Muokkaa tekstin ulkoasua Ohjaus-välilehden avulla. Kun valitset tekstiä tai viet lisäyskohdan tekstiin, Ohjaus-välilehdessä näkyvät joko merkkien tai kappaleen muotoiluohjaimet tai näiden yhdistelmä näytön resoluution mukaan. Samat tekstin muotoiluun käytettävät työkalut näkyvät Merkki-välilehdessä ja Kappale-välilehdessä. Voit muokata tekstin ulkoasua myös Merkki- ja Kappale-paneelien avulla.

Huomaa seuraavat tekstin muotoilumenetelmät:

 • Jos haluat muotoilla merkkejä, valitse merkit tekstityökalulla  tai sijoita kohdistin tekstiin napsauttamalla. Valitse sitten muotoiluasetus ja kirjoita teksti.

 • Kun haluat muotoilla kappaleen, koko kappaleen ei tarvitse olla valittuna. Riittää, että kappaleesta on valittu jokin sana tai merkki tai että lisäyskohta on kappaleessa. Voit myös valita tekstialueen useista kappaleista.

 • Jos haluat muotoilun koskevan kaikkia nykyiseen julkaisuun luotavia uusia tekstikehyksiä, varmista, että lisäyskohta ei ole aktiivinen eikä mitään ei ole valittuna, ja määritä sitten tekstin muotoiluasetukset. Jos haluat asettaa oletusarvoisen tekstimuotoilun kaikille uusille julkaisuille, sulje kaikki julkaisut ja määritä sitten tekstiasetukset. Katso Aseta oletukset.

 • Valitse kehys, jonka sisällä olevaan tekstiin haluat käyttää muotoilua. Kehys ei voi olla osa ketjua.

 • Voit muotoilla tekstiä nopeasti ja yhdenmukaisesta kappale- ja merkkityylien avulla.

 1. Valitse tekstityökalu  .
 2. Vie lisäyskohta tekstiin napsauttamalla tai valitse teksti, jota haluat muotoilla.
 3. Napsauta Ohjaus-välilehden Merkkien muotoiluohjaimet -kuvaketta  tai Kappaleen muotoiluohjaimet -kuvaketta  .
  Ohjauspaneeli

  A. Merkkimuotoilun hallinta B. Kappalemuotoilun hallinta 

 4. Määritä muotoiluasetukset.

Tekstin muotoilujärjestys

Tekstin määritteiden kopioiminen (pipetti)

Pipettityökalulla voidaan kopioida tekstin määritteitä, kuten merkki, kappale, täyttö ja viiva, ja käyttää näitä määritteitä jossakin muussa tekstissä. Normaalisti pipettityökalu kopioi kaikki tekstin määritteet. Jos haluat muuttaa pipettityökalulla kopioitavia määritteitä, käytä Pipetin asetukset -valintaikkunaa.

Pipettityökalu on käytettävissä vain Sivuasettelunäkymässä.

Tekstimääritteiden kopioiminen valitsemattomaan tekstiin

 1. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, jonka määritteet haluat kopioida. (Teksti voi olla toisessa avoimessa julkaisussa.) Pipettiosoitin vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. Kun siirrät pipettityökalun tekstin päälle, täyden pipettikuvakkeen vieressä näkyy tekstikohdistin  .
 2. Valitse muotoiltava teksti vetämällä pipettityökalua.

  Valittu teksti muuttuu pipettityökaluun tallennettujen määritteiden mukaiseksi. Voit valita muotoiltavia tekstejä niin kauan, kuin pipettityökalu on valittuna.

 3. Poista pipettityökalu käytöstä valitsemalla jokin muu työkalu.
Huomautus:

Poista pipettityökaluun ladatut muotoilumääritteet painamalla Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS), kun pipettityökalu on täynnä. Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja tyhjenee  merkiksi siitä, että voit valita objektista uudet määritteet. Napsauta objektia, joka sisältää kopioitavat määritteet, ja pudota uudet määritteet toiseen objektiin.

Pipettiä napsautetaan muotoillussa tekstissä, jolloin sen määritteet kopioidaan (vasen), ja vedetään sitten muotoilemattoman tekstin (keskellä) yli, jolloin muotoilu lisätään (oikea)

Jos kopioit kappaletyylin julkaisusta toiseen pipettityökalulla ja joillakin kappaletyyleillä on sama nimi mutta erilaiset määritteet, tyylierot näkyvät kohdetyylissä paikallisina ohituksina.

Tekstimääritteiden kopioiminen valittuun tekstiin

 1. Valitse tekstityökalulla  tai reittitekstityökalulla  teksti, johon haluat kopioida määritteet.
 2. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, josta haluat kopioida määritteet. (Tekstin, josta määritteet kopioidaan, on oltava samassa InDesign-julkaisussa kuin muotoiltavan tekstin.) Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. InDesign lisää määritteet tekstiin, jonka valitsit vaiheessa 1.
Valittuun tekstiin kopioidut tekstimääritteet

Pipettityökalulla kopioitavien tekstin määritteiden muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta työkalupaneelin pipettityökalua.
 2. Valitse Pipetin asetukset -valintaikkunasta Merkkiasetukset tai Kappaleasetukset.
 3. Valitse määritteet, jotka haluat kopioida pipettityökalulla, ja valitse OK.
Huomautus:

Jos haluat kopioida tai käyttää vain kappalemääritteitä muuttamatta Pipetin asetukset -valintaikkunan asetuksia, pidä vaihtonäppäin alhaalla, kun napsautat tekstiä pipettityökalulla.

Nopea käyttö

Nopea käyttö -toiminnolla voit etsiä ja käyttää tyylejä, valikkokomentoja, komentosarjoja, muuttujia ja useimpia muita komentoja, jotka on mainittu Pikanäppäimet-valintaikkunassa.

 1. Valitse teksti tai kehys, jossa haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa, komentosarjaa tai muuttujaa,
 2. Valitse Muokkaa > Nopea käyttö tai paina Ctrl+Enter (Windows) tai Return+komentonäppäimiä (Mac OS).
 3. Kirjoita käytettävän kohteen alkukirjaimet.

  Kirjoittamasi nimen ei tarvitse olla täysin oikein. Jos kirjoitat esimerkiksi ti, ohjelma etsii tyylejä, kuten Tiedote 1 ja Tiedote 2, sekä Tiedosto-valikon komentoja, kuten Tiedosto > Avaa.

  Nopean käytön avulla voit etsiä tyylejä, valikkokomentoja, komentosarjoja ja muuttujia.

  Huomautus:

  Voit rajoittaa haun yhteen luokkaan kirjoittamalla sopivan etuliitteen; esimerkiksi m: tarkoittaa valikkoa ja p: kappaletyylejä. Saat etuliitteiden luettelon näkyviin napsauttamalla Nopea käyttö -tekstiruudun vasemmalla puolella olevaa alanuolta. Voit poistaa luettelosta niiden luokkien valinnan, joita et halua nähdä.

 4. Valitse käytettävä kohde ja tee sitten yksi seuraavista:
  • Jos haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa tai muuttujaa, paina Enter tai Return.

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä ja poistaa ohitukset, paina Alt+Enter (Windows) tai optio+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä sekä poistaa ohitukset ja merkkityylit, paina Alt+vaihto+Enter (Windows) tai optio+vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kohdetta sulkematta Nopea käyttö -luetteloa, paina vaihto+Enter (Windows) tai vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat sulkea Nopea käyttö -luettelon käyttämättä kohdetta, paina Esc tai napsauta mitä tahansa muuta kohtaa julkaisuikkunassa.

  • Jos haluat muokata tyyliä, paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).

Huomautus:

Kun Nopea käyttö -luettelo on näkyvissä, voit liikkua muokkauskentässä vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä ja selata tyyliluetteloa ylä- tai alanuolinäppäimellä.