Käyttöopas Peruuta

Tekstin muotoileminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tekstin muotoileminen

Muokkaa tekstin ulkoasua Ohjaus-välilehden avulla. Kun valitset tekstiä tai viet lisäyskohdan tekstiin, Ohjaus-välilehdessä näkyvät joko merkkien tai kappaleen muotoiluohjaimet tai näiden yhdistelmä näytön resoluution mukaan. Samat tekstin muotoiluun käytettävät työkalut näkyvät Merkki-välilehdessä ja Kappale-välilehdessä. Voit muokata tekstin ulkoasua myös Merkki- ja Kappale-paneelien avulla.

Huomaa seuraavat tekstin muotoilumenetelmät:

 • Jos haluat muotoilla merkkejä, valitse merkit tekstityökalulla  tai sijoita kohdistin tekstiin napsauttamalla. Valitse sitten muotoiluasetus ja kirjoita teksti.

 • Kun haluat muotoilla kappaleen, koko kappaleen ei tarvitse olla valittuna. Riittää, että kappaleesta on valittu jokin sana tai merkki tai että lisäyskohta on kappaleessa. Voit myös valita tekstialueen useista kappaleista.

 • Jos haluat muotoilun koskevan kaikkia nykyiseen julkaisuun luotavia uusia tekstikehyksiä, varmista, että lisäyskohta ei ole aktiivinen eikä mitään ei ole valittuna, ja määritä sitten tekstin muotoiluasetukset. Jos haluat asettaa oletusarvoisen tekstimuotoilun kaikille uusille julkaisuille, sulje kaikki julkaisut ja määritä sitten tekstiasetukset. Katso Aseta oletukset.

 • Valitse kehys, jonka sisällä olevaan tekstiin haluat käyttää muotoilua. Kehys ei voi olla osa ketjua.

 • Voit muotoilla tekstiä nopeasti ja yhdenmukaisesti kappale- ja merkkityylien avulla.

 1. Valitse tekstityökalu  .
 2. Vie lisäyskohta tekstiin napsauttamalla tai valitse teksti, jota haluat muotoilla.
 3. Napsauta Ohjaus-välilehden Merkkien muotoiluohjaimet -kuvaketta  tai Kappaleen muotoiluohjaimet -kuvaketta  .
  Ohjauspaneeli

  A. Merkkimuotoilun hallinta B. Kappalemuotoilun hallinta 

 4. Määritä muotoiluasetukset.

Tekstin muotoilujärjestys

Jos haluat muotoilla tekstin käyttämällä määritteitä, kuten kirjasintyyliä ja tekstin suuntaa, käytettävissä on useita erilaisia menetelmiä. Voit käyttää esimerkiksi Ohjauspaneelia, kehysruudukkoasetuksia tai nimettyjä ruudukoita tai tekstityylejä. Jos käytät useita menetelmiä ja määritteet ovat ristiriidassa keskenään, InDesignin on valittava käytettävä määrite. Niiden järjestys on seuraava:

 1. Merkki-määritteen ohitukset

 2. Merkkityyli

 3. Kappale-määritteen ohitukset

 4. Kappaletyyli

 5. CJK-ruudukon määritteet (nimetystä ruudukosta tai Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunasta)

 6. Sovelluksen oletus (pääkappaletyyli)

Jos esimerkiksi määrität yhden kirjasinkoon Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunassa ja toisen kirjasinkoon Merkkityyli-valintaikkunassa, käytetään Merkkityyli-ikkunan kirjasinkokoa. Jos vastaavasti sisällytät objektityyliin sekä kappaletyylin että nimetyn ruudukon, kappaletyyli on etusijalla nimettyyn ruudukkoon nähden.

Tekstin määritteiden kopioiminen (pipetti)

Pipettityökalulla voidaan kopioida tekstin määritteitä, kuten merkki, kappale, täyttö ja viiva, ja käyttää näitä määritteitä jossakin muussa tekstissä. Normaalisti pipettityökalu kopioi kaikki tekstin määritteet. Jos haluat muuttaa pipettityökalulla kopioitavia määritteitä, käytä Pipetin asetukset -valintaikkunaa.

Pipettityökalu on käytettävissä vain Sivuasettelunäkymässä.

Tekstimääritteiden kopioiminen valitsemattomaan tekstiin

 1. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, jonka määritteet haluat kopioida. (Teksti voi olla toisessa avoimessa julkaisussa.) Pipettiosoitin vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. Kun siirrät pipettityökalun tekstin päälle, täyden pipettikuvakkeen vieressä näkyy tekstikohdistin  .
 2. Valitse muotoiltava teksti vetämällä pipettityökalua.

  Valittu teksti muuttuu pipettityökaluun tallennettujen määritteiden mukaiseksi. Voit valita muotoiltavia tekstejä niin kauan, kuin pipettityökalu on valittuna.

 3. Poista pipettityökalu käytöstä valitsemalla jokin muu työkalu.

 Poista pipettityökaluun ladatut muotoilumääritteet painamalla Alt- (Windows) tai optionäppäintä (macOS), kun pipettityökalu on täynnä. Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja tyhjenee  merkiksi siitä, että voit valita objektista uudet määritteet. Napsauta objektia, joka sisältää kopioitavat määritteet, ja pudota sitten uudet määritteet toiseen objektiin.

Pipettiä napsautetaan muotoillussa tekstissä, jolloin sen määritteet kopioidaan (vasemmalla), ja vedetään sitten muotoilemattoman tekstin (keskellä) yli, jolloin muotoilu lisätään (oikealla)

Jos kopioit kappaletyylin julkaisusta toiseen pipettityökalulla ja joillakin kappaletyyleillä on sama nimi mutta erilaiset määritteet, tyylierot näkyvät kohdetyylissä paikallisina ohituksina.

Tekstimääritteiden kopioiminen valittuun tekstiin

 1. Valitse tekstityökalulla  tai reittitekstityökalulla  teksti, johon haluat kopioida määritteet.
 2. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, josta haluat kopioida määritteet. (Tekstin, josta määritteet kopioidaan, on oltava samassa InDesign-julkaisussa kuin muotoiltavan tekstin.) Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. Määritteet lisätään tekstiin, jonka valitsit vaiheessa 1.
Valittuun tekstiin kopioidut tekstimääritteet

Pipettityökalulla kopioitavien tekstin määritteiden muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta työkalupaneelin pipettityökalua.
 2. Valitse Pipetin asetukset -valintaikkunasta Merkkiasetukset tai Kappaleasetukset.
 3. Valitse määritteet, jotka haluat kopioida pipettityökalulla, ja valitse OK.

 Jos haluat kopioida tai käyttää vain kappalemääritteitä muuttamatta Pipetin asetukset -valintaikkunan asetuksia, pidä vaihtonäppäin alhaalla, kun napsautat tekstiä pipettityökalulla.

Nopea käyttö ‑toiminnon käyttäminen

Nopea käyttö -toiminnolla voit etsiä ja käyttää tyylejä, valikkokomentoja, komentosarjoja, muuttujia ja useimpia muita komentoja, jotka on mainittu Pikanäppäimet-valintaikkunassa.

 1. Valitse teksti tai kehys, jossa haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa, komentosarjaa tai muuttujaa,
 2. Valitse Muokkaa > Nopea käyttö tai paina Ctrl+Enter (Windows) tai Return+komentonäppäimiä (Mac OS).
 3. Kirjoita käytettävän kohteen alkukirjaimet.

  Kirjoittamasi nimen ei tarvitse olla täysin oikein. Jos kirjoitat esimerkiksi ti, ohjelma etsii tyylejä, kuten Tiedote 1 ja Tiedote 2, sekä Tiedosto-valikon komentoja, kuten Tiedosto > Avaa.

  Nopean käytön avulla voit etsiä tyylejä, valikkokomentoja, komentosarjoja ja muuttujia.

   Voit rajoittaa haun yhteen luokkaan kirjoittamalla sopivan etuliitteen; esimerkiksi m: tarkoittaa valikkoa ja p: kappaletyylejä. Saat etuliitteiden luettelon näkyviin napsauttamalla Nopea käyttö -tekstiruudun vasemmalla puolella olevaa alanuolta. Voit poistaa luettelosta niiden luokkien valinnan, joita et halua nähdä.

 4. Valitse käytettävä kohde ja tee sitten yksi seuraavista:
  • Jos haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa tai muuttujaa, paina Enter tai Return.

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä ja poistaa ohitukset, paina Alt+Enter (Windows) tai optio+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä sekä poistaa ohitukset ja merkkityylit, paina Alt+vaihto+Enter (Windows) tai optio+vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kohdetta sulkematta Nopea käyttö -luetteloa, paina vaihto+Enter (Windows) tai vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat sulkea Nopea käyttö -luettelon käyttämättä kohdetta, paina Esc tai napsauta mitä tahansa muuta kohtaa julkaisuikkunassa.

  • Jos haluat muokata tyyliä, paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).

 Kun Nopea käyttö -luettelo on näkyvissä, voit liikkua muokkauskentässä vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä ja selata tyyliluetteloa ylä- tai alanuolinäppäimellä.

Aiheeseen liittyvät resurssit

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa