Luo sivuasetteluita kosketustoimintoja tukevalla laitteella missä ja milloin tahansa. Kosketustyötilassa voit luoda omat sivuasettelusi kosketuseleillä, ja InDesign muuntaa eleet grafiikaksi. Kosketustyötilaa tuetaan kaikissa Microsoft Windows ‑pohjaisissa, kosketustoimintoja tukevissa laitteissa. Tablettien lisäksi tuettuja ovat myös kosketustoimintoja tukevat pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet. Helppokäyttöisillä kosketuseleillä voit piirtää muotoja ja lisätä tekstiä tai kuvien paikkamerkkejä. Halutessasi voit lisätä luomaasi sivuasetteluun myös luovia resursseja Creative Cloud -kirjastoista.


Huomautus:

Uudessa kosketustyötilassa voit luoda sommittelumalleja hetkessä yksinkertaisilla eleillä! Katso pikaohjeet: Sommittelumallit kosketusympäristössä.

Vaihtaminen kosketustyötilaan

Voit siirtyä kosketustyötilaan valitsemalla Ikkuna > Työtila Kosketus tai napauttamalla käytössä olevan InDesign-työtilan oikeassa yläkulmassa Kosketustyötila ‑kuvaketta.

Jos irrotat näppäimistön kosketustoimintoja tukevasta laitteesta, InDesign huomaa välittömästi tämän muutoksen ja vaihtaa käytössä olevan työtilan kosketustyötilaksi. Jos liität näppäimistön takaisin laitteeseen, InDesign vaihtaa takaisin viimeksi käyttämääsi työtilaan.

Huomautus: siirry InDesignin asetuksiin, jos haluat ottaa tämän näppäimistön toimintatavan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Kosketustyötilan työkalut

Kosketustyötila ei sisällä kaikkia InDesignin mukana toimitettuja työkaluja. Voit kuitenkin avata myös sellaiset dokumentit, joissa on sellaisia objekteja, joita ei voi luoda tässä työtilassa. Nämä objektit näytetään oikein, mutta niitä ei voi muokata. Voit aloittaa sivuasetteluiden luonnin seuraavilla työkaluilla:

Piirto: Tämä työkalu on käytettävissä vain kosketustyötilassa. Piirtotyökalun avulla voit luoda sivuasettelun eleillä. Lisätietoja on kohdassa Piirtäminen eleiden avulla.

Teksti: Käytä tekstityökalua, jos haluat lisätä sivuasetteluun tekstikehyksiä. Tekstikehyksiä voidaan siirtää ja käsitellä eri tavoin, ja myös niiden kokoa voidaan muuttaa. Lisätietoja on kohdassa Tekstikehykset.

Kehys: Lisää sivuasetteluun grafiikkaa kehystyökalun avulla. Voit muokata grafiikkaa muuttamalla sen suhdetta kehykseen nähden. Lisätietoja on kohdassa Kehykset ja objektit.

Muoto: Käytä muototyökalua, jos haluat lisätä sivuasetteluun muotoja. Voit valita suorakulmio-, ellipsi- ja monikulmiotyökalun. Lisätietoja on kohdassa Piirtäminen muotojen avulla.

Piirtäminen eleiden avulla

Voit käyttää eleitä sivuasettelun luontiin seuraavasti:

  1. Luo uusi julkaisu ja valitse piirtotyökalu, jos sitä ei ole vielä valittu.

  2. Luo sivuasettelua varten InDesign-elementtejä käyttämällä jotakin 16 eleestä. Käytettävissä olevat eleet on esitetty seuraavassa kuvassa:

    Voit katsoa eleiden ohjeen napsauttamalla työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje ‑kuvaketta.

  3. Parantele komponentteja muuttamalla niiden kokoa tai värejä ja tyylejä työtilan oikealla puolella olevien paneelien avulla. Halutessasi voit lisätä myös luovia resursseja Creative Cloud ‑kirjastosta.

Komponenttien paranteleminen

Kosketustyötilassa on myös paneeleja, joiden avulla voit parannella sivuasettelun elementtejä. Voit muuttaa ominaisuuksia, kuten väriä, peittävyyttä ja tasausta. Valitse elementti ja avaa haluamasi paneeli oikealta.

 


Väri


Teksti


Viiva


CC-kirjastot


Tasaa ja jaa


Pikavalikko


Peittävyys

Voit vaihtaa toisiin InDesign-työtiloihin sommitelmien ja demojen parantelua tai viimeistelyä varten.