Käyttöopas Peruuta

Kosketustyötila

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Luo sivuasetteluita kosketustoimintoja tukevalla laitteella missä ja milloin tahansa. Kosketustyötilassa voit luoda omat sivuasettelusi kosketuseleillä, ja InDesign muuntaa eleet grafiikaksi. Kosketustyötilaa tuetaan kaikissa Microsoft Windows ‑pohjaisissa, kosketustoimintoja tukevissa laitteissa. Tablettien lisäksi tuettuja ovat myös kosketustoimintoja tukevat pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet. Helppokäyttöisillä kosketuseleillä voit piirtää muotoja ja lisätä tekstiä tai kuvien paikkamerkkejä. Halutessasi voit lisätä luomaasi sivuasetteluun myös luovia resursseja Creative Cloud -kirjastoista.

Huomautus:

Uudessa kosketustyötilassa voit luoda sommittelumalleja hetkessä yksinkertaisilla eleillä! Katso pikaohjeet: Sommittelumallit kosketusympäristössä.

Vaihtaminen kosketustyötilaan

Voit siirtyä kosketustyötilaan valitsemalla Ikkuna > Työtila Kosketus tai napauttamalla käytössä olevan InDesign-työtilan oikeassa yläkulmassa Kosketustyötila ‑kuvaketta.

Jos irrotat näppäimistön kosketustoimintoja tukevasta laitteesta, InDesign huomaa välittömästi tämän muutoksen ja vaihtaa käytössä olevan työtilan kosketustyötilaksi. Jos liität näppäimistön takaisin laitteeseen, InDesign vaihtaa takaisin viimeksi käyttämääsi työtilaan.

Huomautus: siirry InDesignin asetuksiin, jos haluat ottaa tämän näppäimistön toimintatavan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Kosketustyötilan työkalut

Kosketustyötila ei sisällä kaikkia InDesignin mukana toimitettuja työkaluja. Voit kuitenkin avata myös sellaiset dokumentit, joissa on sellaisia objekteja, joita ei voi luoda tässä työtilassa. Nämä objektit näytetään oikein, mutta niitä ei voi muokata. Voit aloittaa sivuasetteluiden luonnin seuraavilla työkaluilla:

Piirto: Tämä työkalu on käytettävissä vain kosketustyötilassa. Piirtotyökalun avulla voit luoda sivuasettelun eleillä. Lisätietoja on kohdassa Piirtäminen eleiden avulla.

Teksti: Käytä tekstityökalua, jos haluat lisätä sivuasetteluun tekstikehyksiä. Tekstikehyksiä voidaan siirtää ja käsitellä eri tavoin, ja myös niiden kokoa voidaan muuttaa. Lisätietoja on kohdassa Tekstikehykset.

Kehys: Lisää sivuasetteluun grafiikkaa kehystyökalun avulla. Voit muokata grafiikkaa muuttamalla sen suhdetta kehykseen nähden. Lisätietoja on kohdassa Kehykset ja objektit.

Muoto: Käytä muototyökalua, jos haluat lisätä sivuasetteluun muotoja. Voit valita suorakulmio-, ellipsi- ja monikulmiotyökalun. Lisätietoja on kohdassa Piirtäminen muotojen avulla.

Piirtäminen eleiden avulla

Voit käyttää eleitä sivuasettelun luontiin seuraavasti:

 1. Luo uusi julkaisu ja valitse piirtotyökalu, jos sitä ei ole vielä valittu.

 2. Luo sivuasettelua varten InDesign-elementtejä käyttämällä jotakin 16 eleestä. Käytettävissä olevat eleet on esitetty seuraavassa kuvassa:

  Voit katsoa eleiden ohjeen napsauttamalla työtilan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje ‑kuvaketta.

 3. Parantele komponentteja muuttamalla niiden kokoa tai värejä ja tyylejä työtilan oikealla puolella olevien paneelien avulla. Halutessasi voit lisätä myös luovia resursseja Creative Cloud ‑kirjastosta.

Komponenttien paranteleminen

Kosketustyötilassa on myös paneeleja, joiden avulla voit parannella sivuasettelun elementtejä. Voit muuttaa ominaisuuksia, kuten väriä, peittävyyttä ja tasausta. Valitse elementti ja avaa haluamasi paneeli oikealta.

 


Väri


Teksti


Viiva


CC-kirjastot


Tasaa ja jaa


Pikavalikko


Peittävyys

Voit vaihtaa toisiin InDesign-työtiloihin sommitelmien ja demojen parantelua tai viimeistelyä varten.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi