Taulukko koostuu soluriveistä ja -sarakkeista. Solu on tekstikehys, johon voidaan lisätä tekstiä, ankkuroituja kehyksiä tai muita taulukoita. Voit luoda taulukoita Adobe InDesign CS5:ssä tai viedä niitä muista sovelluksista.

Huomautus:

Kun haluat luoda, muokata ja muotoilla taulukoita Adobe InCopyssa, varmista, että käytössä on Sivuasettelu-näkymä.

Taulukkojen luominen

Taulukko koostuu soluriveistä ja -sarakkeista. Solu on tekstikehys, johon voidaan lisätä tekstiä, sidottua grafiikkaa tai muita taulukoita. Voit luoda taulukkoja alusta asti tai muuntaa tekstiä taulukoiksi. Voit myös upottaa taulukon toiseen taulukkoon.

Kun luot taulukon, uusi taulukko täyttää tekstikehyksen leveyden. Taulukko lisätään samalle riville, jos kohdistin on rivin alussa, tai seuraavalle riville, jos kohdistin on rivin keskellä.

Taulukot juoksutetaan ympäröivän tekstin kanssa samoin kuin sidottu grafiikka. Taulukko esimerkiksi siirtyy ketjutettujen kehysten läpi, kun sen edellä olevan tekstin pistekokoa muutetaan ja kun tekstiä lisätään tai poistetaan. Reittitekstejä sisältävässä kehyksessä ei voi olla taulukkoa.

Michael Murphy on kirjoittanut taulukoiden luomista ja muotoilua käsittelevän jutun. Se löytyy osoitteesta Taulukot ojennukseen.

InfiniteSkills.comin Jeff Witchell pitää videoesittelyn aiheesta Taulukkojen määrittämisen perusteet.

Taulukon luominen alusta asti

Kun luot taulukon InDesignissa, voit luoda taulukon olemassa olevaan tekstikehykseen (Lisää taulukko -toiminnon käyttäminen). Voit myös luoda taulukon ja antaa InDesignin luoda ympäröivä tekstikehys (Luo taulukko -toiminnon käyttäminen).

Lisää taulukko -toiminnon käyttäminen

 1. Jos haluat piirtää taulukon olemassa olevaan tekstikehykseen, siirrä kohdistin tekstityökalullakohtaan, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Valitse Taulukko > Lisää taulukko.

  Huomautus:

  Jos kohdistin ei ole tekstikehyksessä, voit käyttää Luo taulukko -toimintoa.

 3. Määritä rivien ja sarakkeiden määrä.
 4. Jos taulukko ulottuu usean palstan tai kehyksen alueelle, määritä, kuinka monessa ylä- tai alatunnisterivissä tiedot toistuvat.
 5. (Valinnainen) Määritä taulukkotyyli.
 6. Napsauta OK-painiketta.

  Uusi taulukko täyttää tekstikehyksen leveyden.

Luo taulukko -toiminnon käyttäminen

Kun luot taulukon Luo taulukko -toiminnolla, sinun ei ensin tarvitse luoda tekstikehystä julkaisuun. Kun olet piirtänyt taulukon julkaisuun, InDesign luo piirtämäsi taulukon kokoisen tekstikehyksen.

 1. Valitse Taulukko > Luo taulukko.

  Huomautus:

  Jos kohdistin on tekstikehyksessä, voit käyttää Lisää taulukko -asetusta.

 2. Määritä rivien ja sarakkeiden määrä.
 3. Jos taulukko ulottuu usean palstan tai kehyksen alueelle, määritä, kuinka monessa ylä- tai alatunnisterivissä tiedot toistuvat.
 4. (Valinnainen) Määritä taulukkotyyli.
 5. Napsauta OK-painiketta.
 6. Piirrä haluamasi taulukko Taulukko-kohdistimella.

  InDesign luo piirretyn alueen kokoisen tekstikehyksen ja lisää taulukon tekstikehyksen sisälle.

Taulukon rivikorkeus vaihtelee valitun taulukkotyylin mukaan. Taulukkotyyli voi käyttää esimerkiksi solutyylejä taulukon eri osien muotoilemiseen. Jos jokin solutyyleistä sisältää kappaletyylejä, niiden rivivälistysarvo vaikuttaa kyseisen alueen rivikorkeuteen. Ellei kappaletyylejä käytetä, julkaisun oletusinformaatioalue määrittää rivikorkeuden. (Informaatioalue perustuu rivivälistysarvoon. Tässä yhteydessä informaatioalue on korostuksen summittainen korkeus valitussa tekstissä.)

Taulukon luominen tekstistä

Varmista ennen tekstin muuntamista taulukoksi, että teksti on muotoiltu oikein.

 1. Valmistele teksti muuntamista varten lisäämällä sarkaimet, pilkut, kappalemerkit tai muut merkit sarakkeiden erottimiksi. Lisää sarkaimet, pilkut, kappalemerkit tai muut merkit rivien erottimiksi. (Useissa tapauksissa teksti voidaan muuttaa taulukoksi sellaisenaan.)
 2. Valitse taulukoksi muunnettava teksti tekstityökalulla .
 3. Valitse Taulukko > Muunna teksti taulukoksi.
 4. Määritä Sarake-erotin- ja Rivierotin-kohdissa, mistä uusien rivien ja sarakkeiden pitää alkaa. Valitse Sarkain, Pilkku tai Kappale tai kirjoita Sarake-erotin- ja Rivierotin-ruutuihin haluamasi merkit, kuten puolipiste (;). (Kirjoittamasi merkit näkyvät valikossa seuraavalla kerralla, kun luot taulukon tekstistä.)
 5. Jos valitset saman erotinmerkin sarakkeille ja riveille, määritä taulukon sarakkeiden määrä.
 6. (Valinnainen) Valitse taulukkotyyli, jolla taulukko muotoillaan.
 7. Napsauta OK-painiketta.

Jos jollakin rivillä on vähemmän osia kuin taulukossa on sarakkeita, rivi täytetään tyhjillä soluilla.

Taulukon upottaminen toiseen taulukkoon

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse upotettavat solut tai taulukko ja valitse sitten Muokkaa > Leikkaa tai Kopioi. Siirrä kohdistin soluun, johon haluat lisätä taulukon, ja valitse Muokkaa > Liitä.

  • Napsauta solun sisäpuolta, valitse Taulukko > Lisää taulukko, määritä rivien ja sarakkeiden määrä ja napsauta lopuksi OK-painiketta.

 2. Säädä tarvittaessa solun sisennystä. (Katso Taulukon tekstin muotoileminen.)

Kun luot solun sisään taulukon, et voi valita solun rajat ylittävää taulukon osaa hiirellä. Laajenna sen sijaan rivi tai sarake tai aseta kohdistin taulukon ensimmäiseen osaan ja siirrä kohdistinta ja valitse tekstiä pikanäppäimillä.

Taulukkojen tuominen muista sovelluksista

Kun tuot Sijoita-komennolla Microsoft Word -asiakirjan, joka sisältää taulukkoja, tai Microsoft Excel -laskentataulukon, tuodut tiedot sijoittuvat muokattavaan taulukkoon. Voit ohjata taulukon muotoilemista Tuontiasetukset-valintaikkunan toiminnoilla.

Voit myös kopioida tiedot Excel-laskentataulukosta tai Word-taulukosta ja liittää ne InDesign- tai InCopy-julkaisuun. Leikepöydän käsittely -oletusarvot määrittävät, miten toisesta sovelluksessa liitetty teksti muotoillaan. Jos Vain teksti -asetus on valittu, tiedot näkyvät muotoilemattomana, sarkainmerkein eroteltuna tekstinä, joka voidaan sitten muuntaa taulukoksi. Jos Kaikki tiedot -asetus on valittu, liitetty teksti näkyy muotoiltuna taulukkona.

Jos liität tekstin toisesta sovelluksesta valmiiseen taulukkoon, lisää tarpeeksi monta riviä ja saraketta liitettävää tekstiä varten, valitse Leikepöydän käsittely -oletusarvoissa Vain teksti -asetus ja varmista, että vähintään yksi solu on valittu (ellet halua upottaa liitettyä taulukkoa soluun).

Jos haluat ohjata tuodun taulukon muotoilua tarkemmin, tai jos haluat säilyttää laskentataulukon muotoiluun, tuo taulukko Sijoita-komennolla. Jos haluat säilyttää linkin laskentataulukkoon, valitse Luo linkit tekstiä ja taulukkolaskentatiedostoja sijoitettaessa -asetus Tiedoston käsittelyasetuksista.

Huomautus:

Voit myös kopioida ja liittää sarkaintekstiä valituista taulukon soluista. Näin voit kätevästi korvata sisällön mutta säilyttää muotoilut. Esimerkki: Sinun on päivitettävä kuukausittain julkaistavan lehden muotoilutaulukko. Voit linkittää julkaisuun Excel-laskentataulukon. Jos sisältö kuitenkin on peräisin toisesta lähteestä, voit kopioida uuden sisällön sisältävän sarkaintekstin, valita muotoillusta InDesign-taulukosta korvattavat solut ja liittää sisällön soluihin.

Tekstin lisääminen taulukkoon

Voit lisätä taulukon soluihin tekstiä, ankkuroituja objekteja, XML-nimiöitä ja muita taulukoita. Jos et ole määrittänyt rivin vakiokorkeutta, taulukon rivikorkeus kasvaa, kun tekstiä lisätään. Et voi lisätä alaviitteitä taulukkoihin.

 1. Valitse tekstityökalu  ja tee jokin seuraavista:
  • Siirrä kohdistin soluun ja kirjoita teksti. Luo uusi kappale samaan soluun painamalla Enter- tai Return-näppäintä. Voit siirtyä soluissa eteenpäin sarkainnäppäimellä (sarkainnäppäimen painaminen viimeisessä solussa lisää uuden rivin). Voit siirtyä soluissa taaksepäin painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä.

  • Leikkaa tai kopioi tekstiä, siirrä kohdistin soluun ja valitse Muokkaa > Liitä.

  • Siirrä lisäyskohta soluun, johon haluat lisätä tekstiä, valitse Tiedosto > Sijoita ja kaksoisnapsauta tekstitiedostoa.

Lisää kuva taulukkoon

 1. Aseta kohdistin siihen taulukon soluun, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse sitten yksi tai useampi grafiikkatiedosto.
  • Valitse, vedä ja pudota yksi tai useampi kuva Grafiikka-luokasta CC Libraries ‑paneeliin.

  Kuva tai kuvat ovat käytettävissä keräystyökalussa.

 3. Voit sijoittaa kuvan tai kuvat napsauttamalla jokaisessa taulukon solussa.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:

Huomautus:

InDesign-katkelmia ei voi vetää ja pudottaa Grafiikka-luokasta CC Libraries -paneeliin.

Kun lisäät taulukkoon solua suuremman kuvan, solun korkeus kasvaa, mutta leveys ei. Kuva voi ulottua solun oikean reunan yli. Jos rivikorkeus on vakio, sitä korkeampi kuva tekee solusta ylijuoksevan.

Huomautus:

Jos haluat välttää ylijuoksevat solut, lisää kuva ensin taulukon ulkopuolelle, muuta sen kokoa ja liitä se taulukon soluun.

Voit myös sijoittaa kuvia taulukon soluihin seuraavilla tavoilla:

 • Valitse Objekti > Ankkuroitu objekti > Lisää ja määritä sitten asetukset. Voit myöhemmin lisätä grafiikan ankkuroituun objektiin.
 • Kopioi grafiikka tai kehys, aseta kohdistin ja valitse sitten Muokkaa > Liitä.

Taulukkojen ylä- ja alatunnisteiden lisääminen

Kun luot pitkän taulukon, se voi ulottua usean sarakkeen, kehyksen tai sivun alueelle. Ylä- ja alatunnisterivien avulla voit toistaa haluamasi tiedot kunkin erillisen taulukon osan ylä- ja alareunassa.

Voit lisätä ylä- ja alatunnisterivit luodessasi taulukon. Voit myös lisätä ylä- ja alatunnisterivejä ja muuttaa niiden ulkoasua Taulukon asetukset -valintaikkunan avulla. Voit muuntaa leipätekstirivejä ylä- tai alatunnisteriveiksi.

Taulukkojen ylä- ja alatunnisteiden lisääminen
Otsikkorivit toistuvat kehyksessä kerran

Huomautus:

Lisäämällä muuttujan taulukon ylä- tai alatunnisteeseen voit numeroida taulukot järjestyksessä, esimerkiksi Taulukko 1A ja Taulukko 1B. (Katso Jatkuvien kuvatekstien luominen kuville ja taulukoille.)

 1. Valitse taulukon yläreunasta rivit, jotka haluat muuntaa ylätunnisteeksi, tai taulukon alareunasta rivit, jotka haluat muuntaa alatunnisteeksi.
 2. Valitse Taulukko > Muunna rivit > Ylätunnisteeksi tai Alatunnisteeksi.
 1. Siirrä kohdistin taulukkoon ja valitse Taulukko > Taulukkoasetukset > Ylä- ja alatunnisteet.
 2. Määritä ylä- ja alatunnisterivien määrä. Taulukon ylä- ja alareunaan voi lisätä tyhjiä rivejä.
 3. Määritä, näkyvätkö ylä- ja alatunnisteen tiedot jokaisessa tekstipalstassa (jos tekstikehyksissä on useita palstoja), kerran jokaisessa kehyksessä vai kerran jokaisella sivulla.
 4. Valitse Ohita ensimmäinen -valintaruutu, jos et halua ylätunnistetietojen näkyvän taulukon ensimmäisellä rivillä. Valitse Ohita viimeinen -valintaruutu, jos et halua alatunnistetietojen näkyvän taulukon viimeisellä rivillä.

  Ohita ensimmäinen -asetus on erityisen näppärä, jos haluat ilmaista ylä- tai alatunnisteen jatkuvan edelliseltä sivulta. Esimerkiksi jos taulukkosi kattaa useita sivuja, haluat ehkä luoda ylätunnisteeseen tekstin "Taulukko 2 (Jatkuu)". Koska et tietenkään halua "(Jatkuu)" -tekstin näkyvän taulukon alussa, valitse Ohita ensimmäinen ja kirjoita vain Taulukko 2 taulukon ensimmäiselle riville.

 5. Napsauta OK-painiketta.

Voit luoda samanlaisia rivejä ja sarakkeita tai monistaa ne eri toiminnoilla. 

Ensisijaisesti voit suorittaa taulukon riveille ja sarakkeille seuraavat toiminnot:

 • vetää ja pudottaa taulukon rivejä ja sarakkeita samassa taulukossa yhdestä paikasta toiseen paikkaan
 • monistaa rivejä ja sarakkeita
 • liittää rivit ja sarakkeet ennen toista riviä/saraketta tai sen jälkeen
 • kopioida rivin sisällön sarakkeeseen tai sarakkeen sisällön riville.

Rivien/sarakkeiden vetäminen ja pudottaminen sekä monistaminen

Voit siirtää taulukon rivejä ja sarakkeita samassa taulukossa yhdestä paikasta toiseen paikkaan. Vedä ja pudota sekä monista rivit/sarakkeet toimimalla näiden ohjeiden mukaan.

 1. Valitse rivi tai sarake, jonka haluat vetää ja pudottaa toiselle riville tai toiseen sarakkeeseen. Varmista, että koko sarake tai rivi on valittu. Osittain valittuja rivejä tai sarakkeita ei voi vetää ja pudottaa.

 2. Siirry valittujen rivien päälle, niin näyttöön tulee kohdistin, joka osoittaa, että valintaa voidaan siirtää.

 3. Kohderiviä voidaan siirtää vetämällä ja pudottamalla. Voit vaihtaa sarakkeet ja rivit keskenään. Vedetty rivi voidaan pudottaa vain rivinä ja vedetty sarake voidaan pudottaa vain sarakkeena.

  Rivien ja sarakkeiden vetäminen ja pudottaminen
  Rivien ja sarakkeiden vetäminen ja pudottaminen

  Kun rivi siirretään yhdestä paikasta toiseen paikkaan, rivien kokonaismäärä pysyy samana eli kolmena.

  Huomautus:

  Vetäminen ja pudottaminen on mahdollista vain samassa taulukossa.

 4. Jos haluat monistaa rivin tai sarakkeen, pidä sitten Alt- (Windows) tai optio-näppäintä (Mac OS) rivin tai sarakkeen valitsemisen jälkeen painettuna. Voit vetää ja pudottaa useita peräkkäin valittuja rivejä tai sarakkeita.

 5. Vedä ja pudota valittu rivi tai sarake haluttuun paikkaan. Rivien tai sarakkeiden kokonaismäärä kasvaa, sillä valittu kohde on monistettu.

  Voit myös kopioida ylä- ja alatunnisterivien sisällön leipätekstiriveiksi (painamalla Alt/Optio-näppäintä). Leipätekstirivejä voidaan samalla tavalla myös monistaa ja muuntaa ylä- ja alatunnisteriveiksi.

Voit vetää ja pudottaa ylätunnisterivejä vain ylätunnisteosassa (vain silloin, jos ylätunnisterivejä on useita), paitsi jos rivien monistamiseen käytetään Alt- tai optio-näppäintä. Leipätekstirivejä ei voi vetää ja pudottaa ylätunnisteosaan, paitsi jos rivien monistamiseen käytetään Alt- tai optio-näppäintä.

Rivien/sarakkeiden kopioiminen ja liittäminen eteen/perään

Voit kopioida ja liittää rivit valitun rivin eteen tai sen perään. Liitä ennen seuraavaa / Liitä seuraavan jälkeen -työnkulun avulla voit kopioida rivejä/sarakkeita taulukosta ja liittää ne myös toiseen taulukkoon.

 1. Valitse rivi/sarake.

 2. Valitse sarake tai rivi.

 3. Valitse Taulukko > Liitä ennen seuraavaa / Liitä seuraavan jälkeen. 

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Siirrä kohdistin ylä- tai alatunnisteriville ja valitse Taulukko > Muunna rivit > Leipätekstiksi.

  • Valitse Taulukko > Taulukkoasetukset > Ylä- ja alatunnisteet ja muuta ylä- tai alatunnisterivien määrää.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö