Käyttöopas Peruuta

QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

QuarkXPress-tiedostojen avaaminen InDesignissa

InDesign voi muuntaa QuarkXPress 3.3- ja 4.1x-ohjelmien julkaisu- ja mallitiedostoja. InDesign voi myös muuntaa julkaisu- ja mallitiedostoja monikielisistä QuarkXPress Passport 4.1x -tiedostoista, joten tiedostoja ei enää tarvitse tallentaa ensin yksikielisiksi. (Voit muuntaa QuarkXPress 5.0:n tai myöhemmän version julkaisuja avaamalla julkaisut uudelleen QuarkXPress-ohjelmassa ja tallentamalla ne 4.0-muotoon.)

Lisätietoja on QuarkXPress Conversion Guide ‑muuntamisoppaassa (PDF-tiedosto) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_quarkconv_fi.

QuarkXPress-julkaisun tai -mallin avaaminen

 1. Varmista, että tiedosto on suljettu alkuperäisessä sovelluksessa.
 2. Varmista linkkien säilyminen kopioimalla kaikki linkitetyt tiedostot samaan PageMaker- tai QuarkXPress-julkaisukansioon.
 3. Valitse InDesignissa Tiedosto > Avaa.
 4. Valitse Windowsissa tiedostotyypiksi QuarkXPress (3.3‑4.1x) tai QuarkXPress Passport (4.1x).
 5. Valitse tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.
  Huomautus:

  Jos InDesign ei pysty muuntamaan tiedostoa tai tiedoston osaa, näyttöön tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan muunnoksen tulokset ja selitetään, miksi muuntaminen epäonnistui.

 6. Jos ilmoitus tulee esiin, toimi seuraavasti:
  • Jos haluat tallentaa ilmoituksen kopion tekstitiedostona, valitse Tallenna ja avaa tiedosto sitten InDesignissa.

  • Sulje ilmoitus valitsemalla Sulje ja avaa tiedosto InDesignissa.

 7. QuarkXPress-ohjelmassa käytetty tekstinkierrätys muuntuu tarkasti, kun toimit seuraavasti InDesignissa:
  • Valitse Asetukset-valintaikkunan Koostaminen-kohdasta Tekstinkierrätys vaikuttaa vain alla olevaan tekstiin.

  • Liitä Adoben yksirivinen koostaja Kappale-paneelivalikossa vähintään yhteen kappaleeseen.

Huomautus:

Jos muunnetun QuarkXPress-julkaisun käytössä esiintyy ongelmia, tallenna julkaisu InDesign Markup (IDML) -muodossa Vie-valintaikkunassa. Avaa sitten IDML-tiedosto ja tallenna se InDesign-julkaisuna.

QuarkXPress-mallin tallentaminen InDesign-mallina

 1. Avaa malli InDesignissa.
 2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja määritä sijainti ja tiedostonimi.
 3. Valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdassa (Mac OS) InDesign -malli ja valitse Tallenna.

QuarkXPressistä muunnettavat kohteet

Kun avaat QuarkXPress-tiedoston, InDesign muuntaa alkuperäisen tiedoston tiedot alkuperäisiksi InDesign-tiedoiksi:

 • Tekstiruudut muunnetaan InDesign-tekstikehyksiksi.
Huomautus:

Voit muuntaa QuarkXPress-ohjelmassa käytetyn tekstinkierrätyksen tarkasti valitsemalla Asetukset-valintaikkunan Koostaminen-kohdasta Tekstinkierrätys vaikuttaa vain alla olevaan tekstiin.

 • Tyylit muunnetaan InDesign-tyyleiksi.
 • QuarkXPress käyttää eri väriprofiileja, joten InDesign ohittaa ne.
 • Teksti- ja grafiikkalinkit säilytetään, ja ne näkyvät Linkit-paneelissa.
Huomautus:

Alkuperäiseen julkaisuun Liitä-komennolla upotettua kuvaa ei muunneta. Lisätietoja upotetuista kuvista: Tietoja linkeistä ja upotetuista kuvista.

Huomautus:

InDesign ei tue OLE- tai Quark XTensions -objekteja. Avatun OLE- tai Quark XTensions -grafiikkaa sisältävän tiedoston grafiikka ei näy InDesign-julkaisussa. Jos QuarkXPress-julkaisun muuntaminen ei onnistu, tarkista alkuperäinen julkaisu ja poista kaikki XTensionilla luodut objektit. Tallenna julkaisu ja yritä muuntaa se uudelleen.

 • Kaikki sivupohjat ja tasot muunnetaan InDesign-sivupohjiksi ja -tasoiksi.

 • Kaikki sivupohjaobjektit ja QuarkXPress-apuviivat sijoitetaan vastaavaan InDesign-sivupohjaan.

 • Ryhmitetyt objektit pysyvät ryhmitettyinä. Poikkeuksen muodostavat ryhmän tulostumattomat objektit.

 • Kaikki viivat (myös kappaleviivat) muunnetaan viivaa lähinnä muistuttavaksi viivatyyliksi. Mukautetut viivat ja katkoviivat muunnetaan mukautetuiksi InDesign-viivoiksi ja -katkoviivoiksi.

Värit muunnetaan tarkasti InDesign-väreiksi seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

 • QuarkXPressin moniväriset painovärit muunnetaan sekoitetuiksi InDesign-painoväreiksi, ellei monivärinen painoväri sisällä vähintään yhtä spottiväriä. Tässä tapauksessa monivärinen painoväri muunnetaan prosessiväriksi.

 • Värikirjaston QuarkXPress 4.1 -värit muunnetaan CMYK-arvojen mukaan.

 • QuarkXPress 3.3 HSB -värit muunnetaan RGB-väreiksi ja värikirjaston värit muunnetaan CMYK-arvojen mukaan.

 • QuarkXPress 4.1 HSB- ja LAB-värit muunnetaan RGB-väreiksi ja värikirjaston värit muunnetaan RGB-/CMYK-arvojen mukaan.

Lisätietoja muuntamiseen liittyvistä seikoista on Adoben verkkosivuston teknisen tuen ohjeissa osoitteessa www.adobe.com/fi/support.

PageMaker-julkaisujen muuntaminen

InDesign voi muuntaa julkaisu- ja mallitiedostoja Adobe PageMaker 6.0:sta ja sitä uudemmista versioista. InDesign muuntaa alkuperäisen PageMaker -tiedoston tiedot alkuperäisiksi InDesign-tiedoiksi. InDesign-tiedostot tallennetaan .indd-tiedostotunnisteella.

Huomautus:

Lisätietoja on PageMaker Conversion Guide -muuntamisoppaassa (PDF-tiedosto) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_pmconv_fi.

Toimi seuraavasti, ennen kuin avaat julkaisun InDesignissa:

 • Jos PageMaker-tiedosto tai siihen linkitetty grafiikka sijaitsee verkkopalvelimella, levykkeellä tai siirrettävässä, sen avaaminen ei ehkä onnistu, jos tiedonsiirto keskeytyy. Jotta tiedonsiirto-ongelmia ei esiintyisi, kopioi julkaisut ja niiden linkit kiintolevylle mieluiten samaan kansioon, johon PageMaker-julkaisu on tallennettu, ennen kuin avaat ne InDesignissa.

 • Tarpeettomat piilotiedot kannattaa poistaa käyttämällä PageMakerin Tallenna nimellä -toimintoa.

 • Linkkien säilymisen voi varmistaa kopioimalla kaikki linkitetyt tiedostot siihen kansioon, johon PageMaker-julkaisu on tallennettu.

 • Varmista, että kaikki tarvittavat kirjasimet ovat käytettävissä InDesignissa.

 • Korjaa katkenneet grafiikkalinkit PageMaker-julkaisussa.

 • Jos suuren PageMaker-julkaisun muuntamisessa esiintyy ongelmia, etsi ongelmakohta muuntamalla julkaisu osa kerrallaan.

Huomautus:

Jos vahingoittunutta PageMaker-julkaisua ei voi avata PageMakerissa, sen avaamista kannattaa yrittää InDesignissa, InDesign voi palauttaa useimmat julkaisut, joita PageMaker ei voi avata.

PageMaker-julkaisun tai -mallin avaaminen

 1. Varmista, että tiedosto on suljettu alkuperäisessä sovelluksessa.

 2. Valitse InDesignissa Tiedosto > Avaa.

 3. Valitse Windowsissa tiedostomuodoksi PageMaker (6.0-7.0).

 4. Valitse tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.

  Huomautus:

  Jos InDesign ei pysty muuntamaan tiedostoa tai tiedoston osaa, näyttöön tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan muunnoksen tulokset ja selitetään, miksi muuntaminen epäonnistui.

 5. Jos ilmoitus tulee esiin, toimi seuraavasti:

  • Jos haluat tallentaa ilmoituksen kopion tekstitiedostona, valitse Tallenna ja avaa tiedosto sitten InDesignissa.

  • Avaa tiedosto InDesignissa tallentamatta tekstitiedostoa napsauttamalla Sulje-painiketta.

Huomautus:

Jos muunnetun PageMaker-julkaisun käytössä esiintyy ongelmia, tallenna julkaisu InDesign Markup (IDML) -muodossa Vie-valintaikkunassa. Avaa sitten IDML-tiedosto ja tallenna se InDesign-julkaisuna.

PageMaker-mallin tallentaminen InDesign-mallina

 1. Avaa malli InDesignissa.

 2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä ja määritä sijainti ja tiedostonimi.

 3. Valitse Tallennusmuoto- (Windows) tai Muoto-kohdassa (Mac OS) InDesign -malli ja valitse Tallenna.

Tietoja PageMakerin muunto-ongelmista

Pidä mielessä seuraavat:

 • Kaikki sivupohjat ja tasot muunnetaan InDesign-sivupohjiksi ja -tasoiksi. PageMakerin sivupohjat muunnetaan InDesignin sivupohjiksi, joissa säilyvät kaikki objektit, myös sivunumerointi ja apuviivat. Säilyttääkseen limittäisten kohteiden järjestyksen InDesign luo PageMaker-julkaisua muuntaessaan kaksi tasoa: oletussivun ja oletussivupohjan. Oletussivupohja sisältää sivupohjan kohteet.

 • PageMaker-julkaisun apuviivat sijoitetaan InDesignin oletustasolle.

 • Kaikki PageMakerin taittopöydän kohteet näytetään InDesign-julkaisun ensimmäisen aukeaman taittopöydällä.

 • PageMakerissa tulostumattomiksi määritetyt objektit muunnetaan niin, että InDesignin Määritteet-paneelissa on valittuna Tulostumaton-vaihtoehto.

 • Ryhmitetyt objektit pysyvät ryhmitettyinä. Poikkeuksen muodostavat ryhmän tulostumattomat objektit.

Tietoja tekstin ja taulukoiden muuntamisesta

Pidä mielessä seuraavat:

 • Teksti muunnetaan InDesign-tekstikehykseksi.

 • PageMaker-tiedostojen taulukot muunnetaan InDesign-taulukoiksi.

 • Tyylit muunnetaan InDesign-tyyleiksi. PageMakerin [Ei tyyliä] vastaa InDesignin [Ei kappaletyyliä] -asetusta. [Ei kappaletyyliä] kuitenkin poimii nimetyn tyylin määritteet, jos tyyli oli valittuna, ennen kuin PageMaker-julkaisussa kirjoitettiin.

 • InDesign käyttää Adoben kappaleiden koostajaa kaikkiin kappaleisiin, jolloin osa tekstistä siirtyy. Jos haluat luoda PageMakerin koostamislaajennuksen tyylisiä rivivaihtoja, voit määrittää Adoben yksirivisen koostajan yhteen tai useaan kappaleeseen, mutta osa tekstistä voi silti siirtyä.

 • InDesign käyttää vain perusviivan rivivälistystä. PageMakerin suhteellinen ja versaalikorkeuden rivivälistys muunnetaan InDesignissa perusviivan rivivälistykseksi, jolloin osa tekstistä voi siirtyä.

 • Muunnetun tekstin ensimmäinen perusviiva voi näyttää erilaiselta kuin InDesignissa luotu teksti. Muunnetun tekstin Ensimmäinen perusviiva -asetuksena on Rivivälistys, mutta InDesignissa luodun tekstin Ensimmäinen perusviiva -oletusasetuksena on Yläpidennys.

 • InDesign käyttää erilaista tavutustapaa kuin PageMaker, ja siksi rivivaihdot voivat olla erilaiset.

 • Varjostettu teksti muunnetaan pelkäksi tekstiksi. Ääriviivateksti muunnetaan tekstiksi, jossa on 0,25 tuuman viiva ja täyttönä Paperi.

Tietoja kirjojen, hakemistojen ja sisällysluetteloiden muuntamisesta

Pidä mielessä seuraavat:

 • InDesign ohittaa kirjaluettelot avatessaan PageMaker-julkaisuja. Jos haluat avata kaikki kirjaluettelon julkaisut yhdessä, valitse asetteluksi Ei mitään ja käytä PageMakerin Tee kirjanen -laajennusta. Huomaa, että tekstilohkoja ja -kehyksiä ei ketjuteta.

 • PageMaker-julkaisun hakemistoviittaukset näkyvät InDesignin Hakemisto-paneelissa. Katso tässä- ja Katso tässä myös -asetuksia käyttäviä ristiviittauksia sisältävä teksti osoitetaan Katso- ja Katso myös -asetuksiin.

 • Sisällysluettelon teksti muunnetaan sisällysluetteloksi, ja PageMakerin sisällysluettelotyyli on käytettävissä InDesignin sisällysluettelovalintaikkunan tyylivalikossa.

Tietoja linkitettyjen ja upotettujen sisältöjen muuntamisesta

Pidä mielessä seuraavat:

 • Teksti- ja grafiikkalinkit säilytetään, ja ne näkyvät Linkit-paneelissa.

 • Jos InDesign ei löydä alkuperäistä grafiikkalinkkiä, esiin tulee ilmoitus, joka pyytää korjaamaan linkin PageMakerissa.

 • InDesign ei tue OLE-menetelmää, ja siksi OLE-grafiikkaa sisältävän avattavan tiedoston grafiikka ei näy InDesign-julkaisussa.

Tietoja värien ja lihotuksen muuntamisesta

Pidä mielessä seuraavat:

 • Värit muunnetaan tarkasti InDesign-väreiksi. PageMakerin HLS-värit muunnetaan RGB-väreiksi ja muiden värikirjastojen värit muunnetaan niiden CMYK-arvojen mukaan.

 • Sävyt muunnetaan perusvärin prosentuaalisiksi arvoiksi. Jos perusväriä ei ole Värimallit-paneelissa, se lisätään sinne muuntamisen aikana. Kun sävyä käyttävä objekti valitaan, perusväri valitaan Värimallit-paneelista ja sävyn arvo näkyy valikossa.

 • PageMaker-tiedostojen väriprofiilit muunnetaan suoraan. Kaikki Hexachrome-värit muunnetaan RGB-arvoiksi. Jos profiili ei ole ICC-yhteensopiva, se korvataan käyttämällä värienhallinnan oletusasetuksia ja InDesignissa määritettyjä profiileja.

 • Kaikki viivat (myös kappaleviivat) muunnetaan viivaa lähinnä muistuttavaksi oletusviivatyyliksi. Mukautetut viivat ja katkoviivat muunnetaan mukautetuiksi InDesign-viivoiksi ja -katkoviivoiksi.

 • InDesign ei tue Kuvan hallinta -toiminnolla TIFF-kuviin käytettyjä rasterimalleja tai -kulmia vaan jättää ne pois tuoduista TIFF-tiedostoista.

 • Kun PageMakerin Lihotusoletukset-valintaikkunasta valitaan Mustien viivojen tai täyttöjen automaattinen päälletulostus (tai molemmat), asetus siirtyy myös InDesigniin, mutta Määritteet-paneelin Viivan päällepainatus- tai Täytön päällepainatus -toiminnon valinta poistetaan.

Huomautus:

Lisätietoja PageMaker-muuntamiseen liittyvistä seikoista on Adoben verkkosivuston teknisen tuen ohjeissa.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi