Käyttöopas Peruuta

Tekstin lisääminen kehyksiin

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly (käytettävissä vain Yhdysvalloissa)
   1. Teksti kuvaksi (beta)
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Tekstin lisääminen julkaisuun

Julkaisuun voi lisätä tekstiä kirjoittamalla tai liittämällä ja sijoittamalla tekstinkäsittelyohjelmasta. Jos tekstinkäsittelyohjelma tukee vedä ja pudota -toimintoa, tekstiä voi vetää InDesign-kehyksiin. Suuret tekstilohkot voi lisätä julkaisuun tehokkaasti ja joustavasti Sijoita-komennolla. InDesign tukee useita tekstinkäsittely-, laskentataulukko- ja tekstitiedostomuotoja.

Tekstikehystä ei tarvitse ensin luoda, kun sijoitat tai liität tekstiä, sillä InDesign luo sen automaattisesti.

Kun sijoitat tekstiä, voit Näytä tuontiasetukset -kohdan avulla määrittää, säilyttääkö tuotava teksti tyylinsä ja muotoilunsa. Jos haluat määrittää, sisältääkö liitettävä teksti lisätietoja (kuten tyylejä tai värimalleja), valitse ennen tekstin liittämistä leikepöydän käsittelyasetuksista Kaikki tiedot- tai Vain teksti -vaihtoehto.

Huomautus:

Jos julkaisuun tuomassasi tekstissä näkyy vaaleanpunaista, vihreää tai muunväristä korostusta, joitakin koostamisasetuksia on todennäköisesti otettu käyttöön. Avaa Asetukset-valintaikkunassa Koostaminen ja katso, mitkä Korosta-asetukset on valittu. Jos liitetty teksti on esimerkiksi muotoiltu kirjasimilla, joita ei ole käytettävissä, teksti korostetaan vaaleanpunaisella.

Tekstin kirjoittaminen julkaisuun

 1. Kun haluat sijoittaa kohdistimen tekstikehyksen sisälle, tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstityökalu  ja luo uusi tekstikehys vetämällä tai napsauta valmista tekstikehystä.

  • Valitse valintatyökalu ja kaksoisnapsauta valmista tekstikehystä. Tekstityökalu valitaan automaattisesti.

 2. Kirjoita teksti.

Jos sivupohjassa on tekstikehys, paina Ctrl+vaihtonäppäimiä (Windows) tai komento+vaihtonäppäimiä (Mac OS) ja napsauta samalla kehystä julkaisun sivulla. Tämä tekee ensisijaisesta tekstikehyksestä kopion julkaisun sivulle. Voit lisätä valittuun kehykseen tekstiä tekstityökalulla.

Aasialaisen tekstin kirjoittaminen tekstisyötöllä

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Mac OS).
 2. Valitse Käytä tekstisyöttöä muussa kuin latinalaisessa merkistössä -asetus ja valitse sitten OK.

Jos järjestelmän tukema syöttömenetelmä on käytettävissä, voit käyttää sitä kaksi- ja nelitavuisten merkkien kirjoittamiseen. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen aasialaisten merkkien kirjoittamiseen.

Paikkamerkkitekstin lisääminen

InDesignilla voi lisätä paikkamerkkitekstin, joka on helppo korvata myöhemmin todellisella tekstillä. Paikkamerkkitekstin lisääminen voi auttaa sinua ymmärtämään kokonaisvaltaisemmin julkaisun asettelua.

 1. Valitse vähintään yksi tekstikehys valintatyökalulla tai napsauta tekstikehyksen sisäosaa tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Täytä paikkamerkkitekstillä.

Jos lisäät paikkamerkkitekstin kehykseen, joka on ketjutettu muihin kehyksiin, paikkamerkkiteksti lisätään ensimmäisen tekstikehyksen alkuun (jos kaikki kehykset ovat tyhjiä) tai nykyisen tekstin loppuun (jos ketjutetuissa kehyksissä on jo tekstiä) aina viimeisen ketjutetun kehyksen loppuun saakka.

Jos haluat poistaa tai korvata paikkamerkkitekstin, kaksoisnapsauta ketjun jotakin kehystä, valitse Muokkaa > Valitse kaikki ja poista sitten teksti.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa paikkamerkkitekstinä käytettyä tekstiä, luo haluamastasi tekstistä tekstitiedosto, anna sille nimeksi Paikkamerkki.txt ja tallenna se sovelluksen kansioon.

Tekstin liittäminen

Jos tekstikehyksessä ei ole kohdistinta liittäessäsi tekstiä InDesigniin, ohjelma luo uuden tekstikehyksen. Jos tekstikehyksessä on kohdistin, teksti liitetään kehykseen. Jos tekstiä on valittuna liittäessäsi tekstiä, liitetty teksti korvaa valitun tekstin.

Tekstin liittäminen toisesta sovelluksesta

 1. Jos haluat säilyttää muotoiluja ja tietoja (kuten tyylejä ja hakemistomerkkejä), avaa Asetukset-ikkunan Leikepöydän käsittely -osio ja valitse Liitä-kohdasta Kaikki tiedot. Jos haluat poistaa tällaiset tiedot ja muotoilun liittäessäsi tekstiä, valitse Vain teksti.
 2. Leikkaa tai kopioi tekstiä toiseen sovellukseen tai InDesign-julkaisuun.
 3. Voit valita tekstiä tai napsauttaa tekstikehystä. Muutoin teksti liitetään uuteen erilliseen kehykseen.
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Muokkaa > Liitä. Jos liitetty teksti ei sisällä kaikkea muotoilua, Tuontiasetukset-valintaikkunan Word- tai RTF-asetuksia on ehkä muutettava.

  • Valitse Muokkaa > Liitä ilman muotoiluja. (Liitä ilman muotoilua -asetus ei ole käytettävissä liittäessäsi tekstiä toisesta sovelluksesta, jos leikepöydän käsittelyasetuksissa on valittu Vain teksti.)

Huomautus:

Voit myös vetää tekstiä toisesta sovelluksesta ja pudottaa sen InDesign-julkaisuun. Lisäksi voit lisätä teksti- tai tekstinkäsittelytiedoston InDesign-julkaisuun suoraan Windowsin Resurssienhallinnasta tai Macintoshin Finder-ikkunasta. Teksti lisätään uuteen kehykseen. Jos vedät tekstiä pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla, tekstin muotoilu poistetaan. Asetukset-ikkunan Leikepöydän käsittely -osiossa valittu asetus määrittää, säilytetäänkö tekstiin liittyviä tietoja, kuten hakemistomerkit ja värimallit.

Välistyksen automaattinen säätäminen tekstiä liitettäessä

Välejä lisätään tai poistetaan joissakin tapauksissa automaattisesti tekstin liittämisen yhteydestä. Jos esimerkiksi leikkaat sanan ja liität sen kahden muun sanan väliin, liitetyn sanan eteen ja sen jälkeen tulee väli. Jos liität sanan virkkeen loppuun, väliä ei lisätä pisteen edelle.

Huomautus:

Tätä toimintoa käytetään ensisijaisesti länsimaisen tekstin käsittelyyn. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun liitettävä länsimainen teksti asetetaan Merkki-paneelissa länsimaiseksi kieleksi.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Säädä välistys automaattisesti leikattaessa ja liitettäessä sanoja. Valitse sitten OK.

Tekstin vetäminen ja pudottaminen

Voit vetää ja pudottaa tekstiä hiirellä juttueditorissa tai Sivuasettelu-näkymässä. Voit myös vetää tekstiä juttueditorista asetteluikkunaan (ja päinvastoin) tai joihinkin valintaikkunoihin, kuten Etsi/Muuta-ikkunaan. Tekstin vetäminen lukitusta tai sisäänkirjatusta jutusta ei siirrä tekstiä vaan kopioi sen. Voit myös kopioida tekstiä tai luoda uuden kehyksen tekstiä vedettäessä ja pudotettaessa.

Jeff Witchel on tehnyt opetusvideon vedä ja pudota -tekstistä nimellä Vedä ja pudota tekstiä InDesignissa.

 1. Jos haluat sallia vetämisen ja pudottamisen, valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS). Valitse sitten Ota käyttöön Sivuasettelu-näkymässä, Ota käyttöön juttueditorissa (InDesign) tai Ota käyttöön Raakateksti- ja Juttu-näkymässä (InCopy). Valitse lopuksi OK.
 2. Valitse teksti, jota haluat siirtää tai kopioida.
 3. Pidä kohdistinta valitun tekstin päällä, kunnes vedä ja pudota -kuvake  tulee esiin. Vedä sitten tekstiä.

  Valittu teksti pysyy vetämisen aikana paikoillaan, mutta pystypalkki ilmaisee, mihin teksti siirtyy, kun vapautat hiiren painikkeen. Pystypalkki näkyy kaikissa tekstikehyksissä, joiden yllä vedät hiirtä.

 4. Tee jokin seuraavista:
  • Kun haluat pudottaa tekstin uuteen paikkaan, sijoita pystypalkki siihen kohtaan, johon haluat tekstin siirtyvän, ja vapauta hiiren painike.

  • Jos haluat pudottaa tekstin uuteen kehykseen, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla aloitettuasi vetämisen ja vapauta hiiripainike ennen näppäintä.

  • Jos haluat vetää ja pudottaa tekstiä ilman muotoilua, paina vaihtonäppäin alas aloitettuasi vetämisen ja vapauta hiiripainike ennen vaihtonäppäintä.

  • Jos haluat kopioida tekstin, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla vetämisen ajan ja vapauta hiiripainike ennen näppäintä.

Huomautus:

Voit myös käyttää näiden muokkauspainikkeiden yhdistelmiä. Jos esimerkiksi haluat kopioida muotoilematonta tekstiä uuteen kehykseen, pidä alhaalla Alt+vaihto+Ctrl-näppäimiä (Windows) tai optio+vaihto+komentonäppäimiä (Mac OS) aloitettuasi vetämisen.

Jos pudotetussa tekstissä ei ole oikeaa välistystä, valitse tekstiasetuksista Säädä välistys automaattisesti.

Tekstin sijoittaminen (tuominen)

Tekstiä tai laskentataulukkotiedoston sijoittaessasi voit määrittää, miten tuotu teksti muotoillaan.

 1. (Valinnainen) Jos haluat luoda linkkejä sijoitettaviin tiedostoihin, valitse Asetukset-ikkunasta Tiedoston käsittely ja sitten Luo linkit tekstiä ja laskentataulukkotiedostoja sijoitettaessa.

  Tällöin sijoitettuun tiedostoon luodaan linkki. Linkit-paneelin avulla voit päivittää, poistaa ja luoda uudelleen tekstitiedostojen linkkejä. Jos linkitettyä tekstiä kuitenkin muotoillaan InDesignissa, muotoilu ei ehkä säily, kun linkki päivitetään. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, tuotu teksti ja laskentataulukkotiedostot upotetaan (eikä linkitetä).

 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat luoda uuden kehyksen sijoitettavalle tekstille, varmista, että kohdistinta, tekstiä tai kehystä ei ole valittu.

  • Jos haluat lisätä tekstin kehykseen, valitse teksti tai sijoita kohdistin tekstityökalulla .

  • Jos haluat korvata olemassa olevan kehyksen sisällön, valitse kehys valintatyökalulla. Jos kehys on ketjutettu, esiin tulee ladatun tekstin kohdistin.

  Huomautus:

  Jos korvaat tekstitiedoston tai kuvan vahingossa tällä menetelmällä, valitse Muokkaa > Kumoa > Korvaa. Luo sitten tekstikehys napsauttamalla tai vetämällä.

 3. Valitse Tiedosto > Sijoita.
 4. Valitse Korvaa valittu kohde, jos haluat, että tuotu tiedosto korvaa valitun kehyksen sisällön tai valitun tekstin, tai jos haluat lisätä sen tekstikehykseen lisäyskohtaan. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat juoksuttaa tuodun tiedoston uuteen kehykseen.
 5. Valitse Näytä tuontiasetukset ja kaksoisnapsauta sitten tiedostoa, jonka haluat tuoda.
 6. Määritä tuontiasetukset ja valitse OK.

Jos tekstin kohdekehystä ei ole valittu, osoitin muuttuu ladatun tekstin kuvakkeeksi. Juoksuta teksti napsauttamalla tai vetämällä.

Huomautus:

Sijoitettu tekstikehys voidaan muuntaa tavalliseksi tekstikehykseksi tai kehysruudukoksi Juttu-paneelissa määritettyjen asetusten mukaan. Voit määrittää kehyksen kirjoitussuunnan valitsemalla Tyyppi > Kirjoitussuunta > Vaaka tai Pysty. Kun teksti sijoitetaan kehysruudukkoon, kehysruudukkoon sovelletaan ruudukkotyökalussa määritettyjä julkaisun oletusasetuksia. Muotoile ruudukko tarpeen mukaan.

Jos näyttöön tuleva sanoma ilmoittaa, ettei vaadittavaa suodinta löytynyt, yrität ehkä sijoittaa eri tekstinkäsittelysovelluksen tai aiemman Microsoft® Word -version (esimerkiksi Word 6:n) tiedostoa. Kun tiedosto avataan alkuperäisessä sovelluksessa ja tallennetaan RTF-muodossa, suurin osa muotoilusta säilyy.

Jos tuodun Microsoft Excel -tiedoston soluissa on punaisia pisteitä, säädä solun kokoa tai tekstin asetuksia niin, että ylijuokseva teksti tulee näkyviin. Tiedoston voi sijoittaa myös muotoilemattomana sarkaintekstinä, jonka voi sitten muuntaa taulukoksi.

Tietoja tuontisuotimista

InDesign voi tuoda useimmat merkki- ja kappalemuotoilumääritteet, mutta ohittaa yleensä sivuasettelutiedot, kuten reunukset ja palsta-asetukset. (Nämä voi määrittää InDesignissa). Pidä mielessä seuraavat:

 • InDesign tuo normaalisti kaikki tekstinkäsittelyohjelman muotoilutiedot lukuun ottamatta niitä, joita vastaavat toiminnot puuttuvat InDesignista.

 • InDesign voi lisätä tuodut tyylit julkaisun tyyliluetteloon. Tuotujen tyylien vieressä näkyy levykkeen kuvake . (Lisätietoja: Word-tyylien muuntaminen InDesign-tyyleiksi.)

 • Tuontiasetukset näkyvät, kun valitset Sijoita-valintaikkunan Näytä tuontiasetukset -vaihtoehdon tai kun tuot Excel-tiedoston. Jos Näytä tuontiasetukset -vaihtoehtoa ei ole valittu, InDesign käyttää edellisen samantyyppisen tiedoston tuontiasetuksia. Asetukset ovat voimassa, kunnes ne kumotaan.

 • Näyttöön tulee virheilmoitus, jos InDesignissa ei ole suodinta, joka tunnistaa tiedoston sen tyypin tai tunnisteen perusteella. Windowsissa tuotavissa tiedostoissa kannattaa käyttää vakiotunnisteita (kuten .doc, .docx, .txt, .rtf, .xls tai .xlsx). Joskus tiedosto täytyy avata alkuperäisessä ohjelmassa ja tallentaa eri muodossa, kuten RTF- tai tekstitiedostona.

Lisätietoja tuontisuotimista on suotimia käsittelevässä PDF-muotoisessa lueminut-tiedostossa osoitteessa www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_fi.

Microsoft Word - ja RTF-tuontiasetukset

Jos käytät Word-tiedoston sijoittamisen yhteydessä Näytä tuontiasetukset -asetusta, voit valita seuraavat asetukset:

Sisällysluetteloteksti

Asetus tuo sisällysluettelon jutun tekstin osana, ja kohteet tuodaan vain teksti -muodossa.

Hakemistoteksti

Asetus tuo hakemiston jutun osana, ja kohteet tuodaan vain teksti -muodossa.

Alaviitteet

Tuo Word-alaviitteitä. Alaviitteet ja viittaukset säilytetään, mutta ne numeroidaan uudelleen julkaisun alaviiteasetusten mukaisesti. Jos Wordin alaviitteitä ei tuoda oikein, tallenna Word-asiakirja RTF-muodossa ja tuo se.

Loppuviitteet

Asetus tuo loppuviitteet tekstin osana jutun lopussa.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Tyylien ja muotoilun poistaminen tekstistä ja taulukoista

Tämä asetus poistaa tuodusta tekstistä (mukaan lukien taulukoiden teksti) muotoilut, kuten kirjasimen, värin ja tyylin. Kappaletyylejä ja sidottua grafiikkaa ei tuoda, jos tämä asetus on valittu.

Säilytä paikalliset ohitukset

Jos poistat tyylit ja muotoilun tekstistä ja taulukoista, voit säilyttää tietyssä osassa kappaletta käytetyn merkkimuotoilun (kuten lihavoinnin tai kursivoinnin) valitsemalla Säilytä paikalliset ohitukset ‑vaihtoehdon. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat poistaa kaiken muotoilun.

Muunna taulukot:

Jos päätät poistaa tyylit ja muotoilun tekstistä ja taulukoista, voit muuntaa taulukot joko muotoilemattomiksi perustaulukoiksi tai muotoilemattomaksi sarkainerotelluksi tekstiksi.

Jos haluat tuoda muotoilematonta tekstiä ja muotoiltuja taulukoita, tuo teksti ilman muotoilua ja kopioi sitten taulukot Wordista InDesigniin.

Tyylien ja muotoilun säilyttäminen tekstissä ja taulukoissa

Asetus säilyttää Word-asiakirjan muotoilun InDesign- tai InCopy-julkaisussa. Voit määrittää muilla Muotoilu-asetuksilla, miten tyylit ja muotoilu säilytetään.

Manuaaliset sivunvaihdot

Asetus määrittää, miten Word-tiedoston sivunvaihdot muotoillaan InDesignissa tai InCopyssa. Valitse Säilytä sivunvaihdot, jos haluat käyttää samat sivunvaihdot kuin Wordissa, tai valitse Muunna palstanvaihdoiksi tai Ei vaihtoja.

Tuo sidottu grafiikka

Asetus säilyttää Word-asiakirjan sidotun grafiikan InDesignissa.

Tuo käyttämättömät tyylit

Asetus tuo kaikki tyylit Word-asiakirjasta, vaikka niitä ei käytettäisi tekstissä.

Muunna luettelomerkit ja numerot tekstiksi

Tuo luettelomerkit ja numerot merkkeinä. Kappaleen ulkoasu säilyy muuttumattomana. Numeroiduissa luetteloissa numeroita ei kuitenkaan päivitetä automaattisesti, kun luettelon kohtia muutetaan.

Jäljitä muutokset

Tämän valinnan seurauksena Word-asiakirjan jäljitä muutokset -merkinnät näkyvät InDesign-julkaisussa. Voit katsella jäljitettyjä muutoksia InDesignin juttueditorissa.

Tuo tyylit automaattisesti

Asetus tuo tyylit Word-asiakirjasta InDesign- tai InCopy-julkaisuun. Jos Tyylinimien ristiriidat -kohdan vieressä on keltainen varoituskolmio, vähintään yhdellä Word-asiakirjan kappale- tai merkkityylillä on sama nimi kuin InDesign-tyylillä.

Valitse asetus Kappaletyylien ristiriidat- ja Merkkityylien ristiriidat -valikosta, kun haluat määrittää tyylinimien ristiriitojen ratkaisutavat. Jos valitset Käytä InDesignin tyylin määritystä -asetuksen, tuodun tyylin teksti muotoillaan InDesignin tyylin pohjalta. Jos valitset Määritä InDesign-tyyli uudelleen -asetuksen, tuodun tyylin teksti muotoillaan Word-tyylin pohjalta ja myös kyseisellä Word-tyylillä muotoiltu nykyinen InDesign-teksti muuttuu. Jos valitset Automaattinen uudelleen nimeäminen -asetuksen, tuodut Word-tyylit nimetään uudelleen. Jos sekä InDesignissa että Wordissa on esimerkiksi tyyli Alaotsikko, tuodulle Word-tyylille annetaan nimi Alaotsikko_wrd_1, kun automaattinen uudelleen nimeäminen on valittuna.

Huomautus:

InDesign muuntaa kappale- ja merkkityylit, mutta ei luettelomerkittyjen ja numeroitujen luetteloiden tyylejä.  

Mukauta tyylien tuontia

Voit valita Tyylin osoittaminen -valintaikkunassa, mitä InDesign-tyyliä tuodussa asiakirjassa kunkin Word-tyylin kohdalla käytetään.

Tallenna oletusarvo

Asetus tallentaa nykyiset Wordin tuontiasetukset myöhempää käyttöä varten. Määritä tuontiasetukset, valitse Tallenna oletusarvo, kirjoita oletusarvon nimi ja valitse OK. Kun seuraavan kerran tuot Word-tyylin, voit valita Oletusarvo-valikosta luomasi oletusarvon. Jos haluat, että valittu oletusarvo toimii oletuksena Word-asiakirjojen tuleville tuonneille, valitse Määritä oletukseksi.

Tekstitiedoston tuontiasetukset

Jos valitset tekstitiedostoa sijoitettaessa Näytä tuontiasetukset, voit valita jonkin seuraavista asetuksista:

Merkistö

Asetus määrittää tekstitiedoston luomisessa käytetyn tietokonemerkistön (esimerkiksi ANSI, Unicode UTF8 tai Windows CE). Oletusarvoinen merkistö on InDesign- tai InCopy-oletuskielen ja -oletusalustan merkistö.

Asetus määrittää tekstitiedoston luomisessa käytetyn tietokonemerkistön (esimerkiksi ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS tai Chinese Big 5). Oletusarvoinen merkistö on InDesign- tai InCopy-oletuskielen ja -oletusalustan merkistö.

Ympäristö

Tämä asetus määrittää, onko tiedosto luotu Windowsissa vai Macintoshissa.

Määritä sanasto

Asetus määrittää, mitä sanastoa tuodussa tekstissä käytetään.

Ylimääräiset rivinvaihdot

Määrittää, miten ylimääräiset rivinvaihdot tuodaan. Valitse Poista jokaisen rivin lopusta tai Poista kappaleiden välistä.

Korvaa

Korvaa määritetyn määrän välilyöntejä sarkaimella.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Microsoft Excel -tuontiasetukset

Seuraavat asetukset ovat valittavissa Excel-tiedostoa tuotaessa:

Arkki

Asetus määrittää tuotavan taulukkosivun.

Näkymä

Asetus määrittää, tuodaanko mukautetut tai käyttäjäkohtaiset näkymät.

Solualue

Asetus määrittää solualueen kaksoispisteen (:) avulla (esimerkiksi A1:G15). Jos taulukossa on nimettyjä alueita, nimet näkyvät Solualue-valikossa.

Tuo kätketyt solut, joita ei ole tallennettu näkymään

Asetus koskee kaikkia Excel-taulukon kätkettyjä soluja.

Taulukko

Asetus määrittää, miten laskentataulukkotiedot näkyvät julkaisussa.

Muotoiltu taulukko

InDesign yrittää säilyttää Excelissä käytetyn muotoilun, mutta joidenkin solujen muotoilu saattaa hävitä. Jos laskentataulukko on linkitetty eikä upotettu, linkin päivittäminen ohittaa taulukkoon InDesignissa käytetyt muotoilut.

Muotoilematon taulukko

Taulukko tuodaan ilman laskentataulukon muotoiluja. Jos tämä vaihtoehto valitaan, taulukkotyyliä voidaan käyttää tuotuun taulukkoon. Jos muotoilet tekstiä kappale- ja merkkityylejä käyttämällä, muotoilu säilytetään, vaikka päivittäisit laskentataulukkoon osoittavan linkin.

Muotoilematon sarkainteksti

Taulukko tuodaan sarkaineroteltuna tekstinä, joka voidaan sitten muuntaa taulukoksi InDesignissa tai InCopyssa.

Muotoiltu vain kerran

InDesign säilyttää Excelissä käytetyn muotoilun alkuperäisessä tuonnissa. Jos laskentataulukko on linkitetty eikä upotettu, laskentataulukkoon tehdyt muotoilumuutokset ohitetaan linkitetyssä taulukossa, kun päivität linkin. Vaihtoehto ei ole käytettävissä InCopyssa.

Taulukon tyyli

Käytä määrittämääsi taulukkotyyliä tuotuun julkaisuun. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos Muotoilematon taulukko -vaihtoehto on valittu.

Solun tasaus

Tämä asetus määrittää tuodun julkaisun solujen tasauksen.

Sisällytä avoin grafiikka

Asetus säilyttää Excel-asiakirjan sidotun grafiikan InDesignissa.

Sisällytettävien desimaalipaikkojen määrä

Määritä laskentataulukon lukujen desimaalipaikkojen määrä.

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Nimiöidyn tekstin tuontiasetukset

InDesignin muotoilutoimintoja käyttäviä tekstitiedostoja voi tuoda ja viedä nimiöity teksti -muodossa. Nimiöidyt tekstitiedostot ovat tekstitiedostoja, joissa on tietoja InDesignissa käytettävistä muotoiluista. Nimiöille voi määrittää lähes kaikki InDesign-jutun ominaisuudet, kuten kappale- ja merkkitason määritteet sekä erikoismerkit.

Lisätietoja tunnisteiden määrittämisestä on nimiöityä tekstiä käsittelevässä PDF-tiedostossa osoitteessa www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_fi (PDF).

Jos tuotava tiedosto on nimiöity tekstitiedosto ja Näytä tuontiasetukset -asetus on valittuna, valittavana on seuraavat asetukset:

Käytä typografisia lainausmerkkejä

Asetus varmistaa, että tuodussa tekstissä käytetään vasemman- ja oikeanpuoleisia lainausmerkkejä (“ ”) ja heittomerkkejä (’) suorien lainausmerkkien (" ") ja heittomerkkien sijaan (').

Poista tekstin muotoilu

Tämä asetus poistaa tuodusta tekstistä muotoilut, kuten kirjasimen, värin ja tyylin.

Tekstityylien ristiriitojen selvittäminen

Asetus määrittää, mitä merkki- tai kappaletyyliä käytetään, jos nimiöidyn tekstitiedoston ja InDesign-julkaisun tyylit ovat ristiriitaisia. Valitse Julkaisun määritys, jos haluat käyttää InDesign-julkaisun tyyliä. Valitse Merkityn tiedoston määritys, jos haluat käyttää nimiöidyssä tekstissä määritettyä tyyliä.

Näytä luettelo ongelmanimiöistä ennen sijoitusta

Näytä tunnistamattomien nimiöiden luettelo. Jos luettelo avautuu, voit peruuttaa toiminnon tai jatkaa tuontia. Jos jatkat, tiedoston ulkoasu saattaa poiketa suunnitellusta.

Tallenna Word- tai RTF-tuontiasetukset oletusarvoina

 1. Varmista Word- tai RTF-tiedostoa sijoittaessasi, että Näytä tuontiasetukset -vaihtoehto on valittu ja valitse sitten Avaa.
 2. Määritä haluamasi asetukset Tuontiasetukset-ikkunassa.
 3. Valitse Tallenna oletusarvo, kirjoita oletusarvon nimi ja valitse OK.
 4. (Valinnainen) Jos haluat käyttää oletusarvoa aina tuodessasi tämän muotoisia tiedostoja, valitse Määritä oletukseksi.

Voit valita mukautettuja esimäärityksiä Tuontiasetukset-ikkunan Oletusarvot-valikosta aina, kun avaat Word- tai RTF-tiedoston.

Buzzword-julkaisujen tuominen

Buzzword on web-pohjainen tekstieditori, jolla voi luoda ja tallentaa tekstitiedostoja web-palvelimelle. InDesign CS5:ssä voit tuoda ja viedä tekstejä Buzzword-julkaisuista.

Kun tuot Buzzword-julkaisun, luodaan URL-pohjainen linkki palvelimella olevaan Buzzword-julkaisuun. Kun Buzzword-julkaisua päivitetään InDesignin ulkopuolella, voit päivittää tuodun version InDesignin Linkit-paneelista. Jos teet näin, kaikki Buzzword-tekstiin InDesignissa tekemäsi muutokset poistetaan.

Huomautus:

Acrobat.comin Buzzword.sovellus on saatavana vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

 1. Valitse Tiedosto > Tuo Buzzwordista.

 2. Jos et ole vielä kirjautunut CS Liveen, napsauta Kirjaudu, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse Kirjaudu.

  Kun olet kirjautunut sisään, Buzzword-julkaisujen tuominen -valintaikkunassa näkyy Buzzword-julkaisut, jotka voit tuoda.

 3. Valitse yksi tai useita tuotavia julkaisuja tai liitä Buzzword-julkaisun URL-osoite Liitä URL -kenttään.

 4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK.

  Näytä tuontiasetukset

  Jos valitset tämän vaihtoehdon, Buzzwordin tuontiasetukset -valintaikkuna avautuu, ennen kuin tuot tiedoston.

  Korvaa valittu kohde

  Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit korvata julkaisussa käytössä olevan objektin.

  Linkki julkaisuun

  Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit luoda linkin Buzzword-julkaisun ja sijoitetun tekstin välille. Jos luot linkin ja päivität Buzzword-julkaisua, tiedoston muokkaaminen ilmaistaan Linkit-paneelissa. Jos päivität linkin, InDesignin teksti päivitetään. Kaikki tekstiin InDesignissa tekemäsi muutokset kuitenkin menetetään.

 5. Jos valitsit Näytä tuontiasetukset -asetuksen, määritä asetukset Buzzwordin tuontiasetukset -valintaikkunaan.

  Tämä valintaikkuna sisältää lähestulkoon samat valinnat kuin RTF-tuontiasetukset -valintaikkuna. Katso Microsoft Word - ja RTF-tuontiasetukset. Buzzwordissa ei ole tällä hetkellä tyyliominaisuuksia, joten tyylivalinnat eivät ole nyt käytettävissä.

 6. Voit luoda tekstikehyksen napsauttamalla tai vetämällä ladatun tekstin osoitinta.

InDesigniin sijoittamaasi tekstiä ei oletusarvoisesti ole linkitetty alkuperäiseen tekstitiedostoon. Jos valitset Tiedoston käsittely -asetuksista Luo linkit tekstiä ja taulukkolaskentatiedostoja sijoitettaessa -asetuksen ennen tiedoston sijoittamista, tekstitiedoston nimi tulee näkyviin Linkit-paneeliin. Voit päivittää ja hallita tiedostoa paneelin avulla. Kun linkitetty tekstitiedosto päivitetään, kaikki InDesignissa käytetyt muokkaukset ja muotoilut poistetaan. Tämän vuoksi linkitettyjä tekstitiedostoja ei päivitetä automaattisesti, kun alkuperäistä tiedostoa muokataan. Voit kuitenkin käyttää kätevästi Linkit-paneelia, jos haluat päivittää sisältöä tai poistaa tiedostolinkin (upottaa tiedoston).

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat ottaa tämän muutoksen käyttöön julkaisussa, avaa julkaisu.

  • Jos haluat ottaa tämän muutoksen käyttöön jossakin luomassasi uudessa julkaisussa, sulje kaikki julkaisut.

 2. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai InDesign > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).
 3. Jos haluat luoda linkit sijoitettuihin tiedostoihin, valitse Luo linkit tekstiä ja laskentataulukkotiedostoja sijoitettaessa. Jos tämä asetus on valittu, voit päivittää tai poistaa linkit tai linkittää uudelleen Linkit-paneelin avulla. Jos asetusta ei ole valittu, tekstitiedostot upotetaan (eikä linkitetä).
Huomautus:

Jos haluat poistaa linkin tekstitiedostoon (upottaa sen), valitse tiedosto Linkit-paneelista ja valitse sitten Linkit-paneelivalikosta Poista linkitys.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?