Käyttöopas Peruuta

Tuodun grafiikan värien käyttö

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tuodun grafiikan värien käyttö

InDesigniin tuodun grafiikan värejä voi kopioida ja määrittää usealla eri tavalla. Sijoitettujen PDF- tai EPS-tiedostojen spottivärit sekä Adobe Photoshop (PSD)- ja TIFF-tiedostojen spottivärikanavat näkyvät Värimallit-paneelissa spottiväreinä. Voit lisätä näitä värejä julkaisun objekteihin tai muuntaa niitä prosessiväreiksi. Et voi kuitenkaan määrittää väriarvoja uudelleen tai poistaa tuotuja värimalleja. Jos poistat sijoitettua grafiikkaa, värit säilyvät, mutta ne muunnetaan alkuperäisiksi InDesign-väreiksi, joita voi muokata tai poistaa.

Värinäytteiden otto pipettityökalulla

Voit siirtää värejä tuodusta grafiikasta julkaisuun tai lisätä värejä julkaisun objekteihin pipettityökalulla . Tästä on hyötyä, kun haluat muuttaa asettelun värit kuvien värien mukaisiksi.

Jotta saisit parhaat mahdolliset värierottelut, sinun kannattaa varmistaa, että InDesignilla ottamiesi värinäytteiden nimet, tyypit (esimerkiksi spotti- ja prosessivärit) ja mallit (esimerkiksi RGB ja CMYK) ovat yhdenmukaiset tuodun grafiikan värimääritysten kanssa. Jos et ole varma parhaista asetuksista, kysy neuvoa tulostuspalvelusta.

Adobe Photoshop (PSD) -tiedoston spottivärikanavien käyttö

Kun sijoitat alkuperäisen Photoshop (PSD) -tiedoston tai TIFF-tiedoston InDesigniin, kaikki tuodun tiedoston sisältämät spottivärikanavat näkyvät Värimallit-paneelissa spottiväreinä. Voit valita ja lisätä näitä värimalleja julkaisun muihin objekteihin. Jos haluat poistaa värimalleja, sijoitettu tiedosto on poistettava ensin.

Jos tuot tiedoston, jonka spottivärikanavalla on sama nimi, mutta eri väriarvot kuin julkaisussasi olevalla spottivärillä, julkaisun väriarvot oletusarvoisesti säilytetään. Voit kuitenkin vaihtaa julkaisun väriarvot tuodun julkaisun väriarvoihin. Toimi näin:

 1. Avaa Asetukset-valintaikkuna (Muokkaa > Asetukset > Yleiset).
 2. Valitse Yleiset-osassa seuraava asetus:
  Anna saapuvan spottivärin korvata samanniminen värimalli, joka on jo olemassa
 3. Valitse OK.

Jos nyt tuot tiedostoja, joiden spottivärikanavalla on sama nimi kuin julkaisussasi olevalla spottivärillä, näyttöön tulee seuraava varoitus:

EPS- tai PDF-tiedostojen värien käyttö

Kun sijoitat julkaisuun PDF-tiedoston, EPS-grafiikkaa tai Adobe Illustrator (.AI) -tiedoston, grafiikan spottivärien nimet lisätään julkaisun Värimallit-paneeliin. Tämä osoittaa, että painatukseen voi sisältyä lisäkustannuksia ja että voit käyttää spottivärejä julkaisussa.

Jos tuomasi kuva sisältää spottivärin, jolla on sama nimi mutta eri väriarvot kuin julkaisussasi olevalla spottivärillä, käytetään julkaisun väriarvoja.

Tuodun spottivärin muuttaminen prosessiväriksi

Kun tuot EPS-, PSD-, TIFF- tai PDF-grafiikkaa, jossa on spottiväri (tai spottivärikanava), InDesign lisää spottivärin nimen ja määrityksen Värimallit-paneeliin. Voit muuttaa luetun spottivärimallin prosessivärimalliksi, jolloin värejä, myös tuodun grafiikan värejä, voi muuttaa joustavammin vastaamaan tulostusvaatimuksia.

 1. Kaksoisnapsauta Värimallit-paneelissa värimallia, jota haluat muokata.
 2. Valitse Värimalliasetukset-valintaikkunassa värityypiksi Prosessi.
Huomautus:

Tämä muutos vaikuttaa värityyppiin vain InDesign-julkaisussa. Voit muuttaa grafiikan värien värityypin pysyvästi avaamalla grafiikan ja muokkaamalla sitä siinä ohjelmassa, jossa se luotiin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi