Käyttöopas Peruuta

Vienti Adobe PDF -muotoon

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Muokkausten kumoaminen ja Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivinen laajennus
   3. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
   3. Tekstin skaalaaminen ja käyristäminen
   4. Väritehosteiden lisääminen tekstiin
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Ota selvää, miten voit viedä julkaisun, kirjan tai kirjasta valitut julkaisut samaan PDF-tiedostoon.

Tietoja Adobe PDF -tiedostoista

PDF (Portable Document Format) on yleistiedostomuoto, joka säilyttää useilla eri sovelluksilla ja monissa käyttöympäristöissä luotujen lähdejulkaisujen kirjasimet, kuvat ja sivuasettelun. Adobe PDF on turvallisten ja luotettavien sähköisten julkaisujen ja muotojen jakelustandardi kaikkialla maailmassa. Adobe PDF -tiedostot ovat pienikokoisia ja käyttövalmiita, ja kuka tahansa maksutonta Adobe Reader® -ohjelmaa käyttävä henkilö voi jakaa, katsoa ja tulostaa niitä.

Adobe PDF on erittäin tehokas työnkulkujen tulostamisessa. Tallentamalla yhdistelmän kuvasta Adobe PDF -tiedostona luot pienikokoisen ja luotettavan tiedoston, jota sinä ja tulostuspalvelusi voitte tarkastella, muokata, järjestää ja tarkistaa. Sitten tulostuspalvelu voi sopivassa työnkulun vaiheessa tulostaa Adobe PDF -tiedoston suoraan tai käsitellä sitä tarvittavilla työkaluilla esimerkiksi esitarkastusta, lihotusta, asemointia ja värierottelua varten.

Kun tallennat Adobe PDF -muodossa, voit halutessasi luoda PDF/X-yhteensopivan tiedoston. PDF/X (Portable Document Format Exchange) on Adobe PDF -osajoukko, joka jättää pois monia väri-, kirjasin- ja lihotusmuuttujia, jotka aiheuttavat tulostusongelmia. PDF/X-standardia voi käyttää, kun PDF-tiedostoja vaihdetaan digitaalisina sivupohjina tulostusta varten työnkulun luomis- tai tulostusvaiheessa, kun sovellukset ja tulostuslaitteet tukevat PDF/X-standardia.

Adobe PDF -asiakirjoilla voidaan ratkaista seuraavia sähköisiin asiakirjoihin liittyviä ongelmia:

Yleinen ongelma

Adobe PDF -ratkaisu

Vastaanottajat eivät pysty avaamaan tiedostoja, koska heillä ei ole tiedostojen luomisessa käytettyjä sovelluksia.

PDF-tiedoston voi avata kuka tahansa missä tahansa. Tarvitaan vain ilmainen Adobe Reader -ohjelmisto.

Yhdistetyistä paperien ja sähköisen materiaalin arkistoista etsiminen on vaikeaa, ne vievät tilaa ja vaativat sovelluksen, jolla asiakirja luotiin.

PDF-tiedostot ovat pienikokoisia, niissä voi suorittaa sanahakuja ja niitä voi käyttää milloin tahansa Adobe Readerilla. Siirtyminen PDF-dokumentissa on helppoa ja nopeaa linkkien avulla.

Dokumenttien näyttäminen kämmentietokoneissa ei onnistu.

Koodimerkittyjen PDF-tiedostojen teksti voidaan juoksuttaa uudelleen näytettäväksi mobiiliympäristöissä, kuten Palm OS®-, Symbian™- ja Pocket PC® -laitteissa.

Heikkonäköiset eivät pysty lukemaan monimutkaisia muotoiluja sisältäviä asiakirjoja.

Koodimerkityt PDF-tiedostot sisältävät sisältö- ja rakennetietoja, joiden avulla näytönlukulaitteet voivat käyttää niitä.

Vieminen PDF-muotoon tulostamista varten

Voit viedä julkaisun tai kirjan Adobe PDF -muotoon helposti käyttäen laadukkaan tulostuksen oletusasetuksia tai työhösi soveltuvia, mukautettuja asetuksia. Määritetyt Adobe PDF -vientiasetukset tallentuvat sovellukseen ja koskevat kaikkia uusia Adobe PDF ‑muotoon vietävä InDesign-julkaisuja ja ‑kirjoja, kunnes niitä muutetaan uudelleen. Voit käyttää mukautettuja asetuksia Adobe PDF -tiedostoissa nopeasti oletusarvojen avulla.

Voit viedä julkaisun, kirjan tai kirjasta valitut julkaisut samaan PDF-tiedostoon. Voit myös kopioida tietoja InDesign-asettelusta leikepöydälle ja luoda niistä automaattisesti Adobe PDF -tiedoston. (Näin voit helposti liittää PDF-tiedoston toiseen sovellukseen, kuten Adobe Illustratoriin.)

Kun viet InDesign-tiedoston PDF-muotoon, voit säilyttää navigointiosat, kuten sisällysluettelo- ja hakemistotekstit, sekä vuorovaikutteiset osat, kuten hyperlinkit, kirjanmerkit, medialeikkeet ja painikkeet. Voit viedä PDF-tiedostoon myös kätketyt tasot, tulostumattomat tasot ja tulostumattomat objektit. Jos viet kirjan, voit yhdistää samannimiset tasot Kirja-paneelin avulla.

Lisätietoja käytettävien PDF-julkaisujen luomisesta on artikkelissa Adobe InDesign -käytettävyys.

Avoimen julkaisun vieminen PDF-muotoon tulostusta varten

 1. Valitse Tiedosto > Vie.

 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti.

 3. Valitse Käytä InDesign-dokumentin nimeä tulostustiedoston nimenä, jos haluat antaa viedylle PDF-tiedostolle saman nimen kuin seuraavan viennin dokumentille.

 4. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta (Windows) tai Muoto-luettelosta (Mac OS) Adobe PDF (Tulostus) ja napsauta Tallenna-painiketta.

  Kun valitset Adobe PDF (tulostus) -asetuksen, et voi sisällyttää PDF-tiedostoon vuorovaikutteisia elementtejä. Jos haluat viedä vuorovaikutteisen julkaisun PDF-muodossa, katso Dynaamiset PDF-julkaisut.

 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyä työasetusjoukkoa, valitse Adobe PDF-oletusarvo -valikosta oletusarvo.
  • Jos haluat luoda PDF/X-tiedoston, valitse Adobe PDF-oletusarvo -valikosta PDF/X-oletusarvo tai valitse Vakio-valikosta valmiiksi määritetty PDF/X-muoto.
  • Jos haluat mukauttaa asetuksia, valitse luokka vasemmalla olevasta luettelosta ja määritä asetukset.
 6. Valitse Yhteensopivuus-asetukseksi varhaisin PDF-versio, joka tarvitaan luomiesi tiedostojen avaamiseen.
 7. Määritä seuraavat helppokäyttöisyysasetukset Lisäasetukset-välilehdessä, jos se on tarpeen:

  Näytä otsikko

  Valitse, mitä Acrobatin otsikkorivillä näytetään, kun PDF-tiedosto avataan. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Dokumentin otsikko ja Tiedostonimi.

  Kieli

  Valitse PDF-tiedostossa käytettävä dokumentin kieli. Tämä määrittää viedyn PDF-tiedoston oletuskielen. Jos pyydettyä kieltä ei ole luettelossa, voit myös kirjoittaa kielen standardin ISO-tunnuksen.

 8. Napsauta Vie-painiketta (Windows) tai Tallenna-painiketta (Mac OS).
Huomautus:

Voit palauttaa Adobe PDF -valintaikkunan asetukset oletusarvoihinsa pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla Palauta-painiketta. (Peruuta-painike muuttuu Palauta-painikkeeksi.)

Lisätietoja

”Jos haluat lähettää InDesign-projektisi jollekulle, voit lähettää sekä InDesign-tiedoston että kaikki siitä riippuvaiset tiedostot, kuten kirjasimet ja kuvat. Voit myös viedä InDesign-julkaisusi PDF-tiedostona. PDF-tiedosto näyttää alkuperäiseltä InDesign-julkaisulta, ja sitä voidaan käyttää, jos se on tallennettu oikein, InDesign -projektin tulostamiseen.” – Brian Wood, Adobe Care

Tasojen valmisteleminen ennen kirjan viemistä PDF-tiedostoon

Kun viet kirjan PDF-muotoon, voit valita, mitkä InDesign-tasot näkyvät PDF-tiedostossa. Voit yhdistää tasot viemisen aikana, jotta PDF-tiedostoon ei tule samannimisiä tasoja.

Jos Yhdistä samannimiset tasot viennin yhteydessä -asetus on valittu, tasojen nimet näkyvät saman kirjan nimen alapuolella Acrobatissa tai Readerissa. Jos tätä asetusta ei ole valittu, tasojen nimet näkyvät erikseen kunkin julkaisun nimen alapuolella.

 1. Jos et halua tiettyjä tasoja yhdistettävän, anna niille yksilölliset nimet kirjan jokaisessa julkaisussa.

  Isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa, joten tasoja nimeltä "Kuvat" ja "kuvat" ei yhdistetä.

 2. Valitse Kirja-paneelivalikosta Yhdistä samannimiset tasot viennin yhteydessä.
  Huomautus:

  Kun viet kirjan PDF-muotoon, varmista, että Luo Acrobat-tasot -asetus on valittu. Tämä asetus on käytettävissä, jos yhteensopivuudeksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.

Kirjan vieminen PDF-tiedostoon

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat luoda koko kirjasta PDF-tiedoston, napsauta Kirja-paneelin tyhjää aluetta, jotta julkaisujen valinnat kumoutuvat. Valitse sitten Kirja-paneelivalikosta Vie kirja PDF-muotoon.
  • Kun haluat luoda kirjan julkaisuista PDF-tiedoston, valitse julkaisu tai julkaisut Kirja-paneelista ja valitse sitten Kirja-paneelivalikosta Vie valitut julkaisut PDF-muotoon.
 2. Määritä XML-tiedoston nimi ja sijainti ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.
 3. Valitse oletusarvo Adobe PDF -oletus -valikosta tai valitse luokka Vie Adobe PDF -valintaikkunan vasemman reunan luettelosta ja muuta sitten asetuksia.
 4. Napsauta Vie-painiketta (Windows) tai Tallenna-painiketta (Mac OS).

PDF-tiedostojen pienentäminen

Vain tarkasteltaviksi jaettavien PDF-tiedostojen kokoa kannattaa pienentää vietäessä tiedostoja InDesignista. Vie Adobe PDF -valintaikkunassa on käytettävissä seuraavat koon pienentämistekniikat:

 • Valitse Adobe PDF -oletusarvo -luettelosta [Pienin tiedostokoko].

 • Määritä Pakkaus-alueella kuvien interpoloinniksi 72 pikseliä tuumalla, valitse automaattinen pakkaaminen ja valitse väri- ja harmaasävykuville joko huonompi tai normaali laatu. Kun käsittelet valokuvamaisia kuvia, valitse Automaattinen (JPEG) -pakkaus. Kun käsittelet enimmäkseen tasavärisiä kuvia, kuten kaavioita ja kuvaajia, valitse ZIP-pakkaus.

 • Muunna spottivärit prosessiväreiksi valitsemalla Tulostus-alueelta Painovärin hallinnan.

Huomautus:

Kun haluat pienentää PDF-tiedostojen kokoa, avaa PDF-tiedosto Acrobat 8.0:ssa tai uudemmassa, valitse Julkaisu > Pienennä tiedoston kokoa ja määritä sitten vastaavuustaso. Voit käyttää tarkempia hallintaominaisuuksia valitsemalla Lisäasetukset > PDF-optimoija.

Lisätietoja PDF-tiedostojen koon pienentämisestä on Acrobatin Ohjeessa ja Adoben Web-sivustossa.

Adobe PDF -esimääritykset

PDF-dokumentin esimääritys on joukko PDF-tiedoston luomisessa käytettäviä asetuksia. Näillä asetuksilla pyritään luomaan mahdollisimman pieni ja samalla laadukas tiedosto sen mukaan, kuinka PDF-tiedostoa käytetään. Useimmat esimääritykset ovat yhteisiä kaikille Adobe Creative Suite -sovelluksille, mukaan lukien InDesign, Illustrator, Photoshop ja Acrobat. Käyttäjät voivat myös luoda ja jakaa omia, tapauskohtaisesti mukautettuja esimäärityksiään.

Osa alla luetelluista oletusarvoista ei ole käytettävissä, ennen kuin siirrät ne - tarvittaessa - Extrat-kansiosta (jonne ne on oletusarvoisesti asennettu) Asetukset-kansioon. Tavallisesti Lisäosat- ja Asetukset-kansiot sijaitsevat kohteessa ProgramData\Adobe\AdobePDF (Windows Vista ja Windows 7), Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF (Windows XP) tai Kirjasto/Application Support/Adobe PDF (Mac OS). Osa esimäärityksistä ei ole käytettävissä joissakin Creative Suite -sovelluksissa.

Mukautetut asetukset sijaitsevat kansiossa (Windows XP) Documents and Settings/[käyttäjänimi]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista ja Windows 7) Users/[käyttäjänimi]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings tai (Mac OS) Käyttäjät/[käyttäjänimi]/Kirjasto/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Huomautus:

Käy PDF-asetukset läpi määräajoin. Asetuksia ei palauteta automaattisesti oletusasetuksiksi. Sovellukset ja apuohjelmat, joilla PDF-dokumentteja luodaan, käyttävät viimeksi määritettyä tai valittua PDF-asetusten joukkoa.

Korkealaatuinen tulostus

Luo PDF-dokumentteja tarkkuustulostusta varten tietokonetulostimille ja vedostuslaitteille. Tämä oletusarvo käyttää PDF-versiota 1.4, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 ppi ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot, ei muuta värejä eikä litistä läpinäkyvyyttä (niissä tiedostotyypeissä, joissa läpinäkyvyyttä voi käyttää). Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa. InDesignissa tämä oletusarvo luo myös nimiöityjä PDF-tiedostoja.

Illustratorin oletusarvo (vain Illustrator)

Luo PDF-tiedoston, jossa kaikki Illustratorin tiedot ovat tallella. Tällä oletusarvolla luodut PDF-tiedostot voidaan avata uudelleen Illustratorissa ilman tietojen katoamista.

Ylikokoiset sivut (vain Acrobat)

Luo PDF-dokumentteja, joilla voi tarkastella ja tulostaa teknisiä asiakirjoja, joiden koko yli 508 x 508 cm. Näitä PDF-dokumentteja voi avata Acrobat 7.0- ja Acrobat Reader 7.0 -ohjelmissa ja niitä uudemmissa.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK ja RGB) (vain Acrobat)

Käytetään sähköisten dokumenttien pitkäaikaiseen arkistointiin. PDF/A‑1b käyttää PDF 1.4:ää ja muuntaa kaikki värit käytössä olevasta standardista riippuen joko CMYK- tai RGB-väreiksi. Näitä PDF-dokumentteja voi avata Acrobat 5.0:lla ja Acrobat Reader 5.0:lla sekä uudemmilla versioilla.

PDF/X‑1a (2001 ja 2003)

PDF/X‑1a edellyttää, että kaikki kirjasimet on sisällytetty, että asianmukaiset merkit ja leikkausvarat on määritetty ja että värit ovat CMYK-värejä, spottivärejä tai molempia. Yhteensopivassa tiedostossa täytyy olla tulostusolosuhteita kuvaavat tiedot. PDF/X-1-yhteensopivia PDF-tiedostoja voidaan avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla.

PDF/X‑1a käyttää PDF-versiota 1.3, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 pikseliä tuumalla (ppi) ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot, luo nimiöimättömän PDF-tiedoston ja litistää läpinäkyvyyden korkea tarkkuus -asetuksella.

Huomautus: PDF/X1‑a:2003- ja PDF/X‑3 (2003) ‑esimääritykset asennetaan tietokoneeseen asennuksen yhteydessä, mutta ne eivät ole käytettävissä, ennen kuin siirrät ne Ekstrat-kansiosta Asetukset-kansioon.

PDF/X-3

Tämä esimääritys luo ISO-standardin PDF/X-3:2002 perustuvan PDF-tiedoston. Tällä asetuksella luotu PDF-tiedosto voidaan avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla versioilla.

PDF/X‑4 (2008)

Tämä ISO PDF/X-4:2008 -tiedostoja luova esiasetus tukee liikkuvaa läpinäkyvyyttä (läpinäkyvyyttä ei ole yhdistetty) ja ICC-värinhallintaa. Tällä esiasetuksella viedyt PDF-tiedostot ovat PDF 1.4 -muodossa CS5:ssä ja PDF 1.6 -muodossa CS5.5:ssä ja sitä uudemmissa versioissa. Kuvien tarkkuutta pienennetään ja ne pakataan ja kirjasimet upotetaan samalla tavalla kuin PDF/X-1a- ja PDF/X-3-asetusten yhteydessä. Creative Suite 4- ja 5-sovelluksilla, mukaan lukien Illustrator, InDesign ja Photoshop, voidaan suoraan luoda PDF/X-4:2008-yhteensopivia PDF-tiedostoja. Acrobat 9 Prossa on työkalut, joilla voidaan vahvistaa ja esitarkastaa PDF-tiedostojen PDF/X-4:2008-yhteensopivuutta sekä muuntaa muussa kuin PDF/X-muodossa olevia tiedostoja PDF/X-4:2008-muotoon, jos mahdollista.

Adobe suosittelee PDF/X-4:2008-muotoa parhaana PDF-tiedostomuotona luotettaviin PDF-tulostustyönkulkuihin.

Painolaatu

Luo PDF-tiedostoja korkealaatuista painotuotantoa varten (esimerkiksi digitaalista tulostusta tai latomakoneen tai painolevytulostimen värierottelua varten), mutta ei luo PDF/X-yhteensopivia tiedostoja. Tässä tapauksessa sisällön laatu on ensisijainen ominaisuus. Tavoitteena on säilyttää kaikki PDF-tiedoston tiedot, joita paino- tai tulostuspalvelu tarvitsee tulostaakseen julkaisun virheettömästi. Tämä asetusjoukko käyttää PDF-versiota 1.4, muuntaa värit CMYK-muotoon, pienentää väri- ja harmaasävykuvien tarkkuuden arvoon 300 ppi ja mustavalkokuvien tarkkuuden arvoon 1200 ppi, sisällyttää kaikkien kirjasinten alijoukot ja säilyttää läpinäkyvyyden (niissä tiedostotyypeissä, joissa läpinäkyvyyttä voi käyttää).

Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa.

Huomautus: Ennen kuin luot Adobe PDF -tiedoston lähetettäväksi paino- tai tulostuspalveluun, selvitä, mitä tulostustarkkuutta ja muita asetuksia tulisi käyttää, tai voit myös pyytää palvelusta .joboptions-tiedoston, joka sisältää suositeltavat asetukset. Joudut ehkä mukauttamaan Adobe PDF -asetukset tietylle tulostuspalvelulle ja antamaan sinne oman .joboptions-tiedoston.

Pienin tiedostokoko

Luo PDF-tiedostoja Internet- tai intranet-käyttöön tai sähköpostijakeluun. Tämä asetusjoukko käyttää pakkausta, alaspäin interpolointia ja melko pientä resoluutiota. Muuntaa kaikki värit sRGB-väreiksi ja sisällyttää kirjasimet. Se myös optimoi tiedostot tavujakelua varten. Jos aiot tulostaa PDF-tiedoston, vältä tätä esiasetusta parhaiden tulosten varmistamiseksi.

Nämä PDF-tiedostot voidaan avata Acrobat 5.0:ssa ja Acrobat Reader 5.0:ssa ja uudemmissa.

Lehtimainokset vuonna 2006 (Japani)

Tämä esimääritys luo Digital Data Delivery -komitean laatimiin luomissääntöihin perustuvan PDF-tiedoston.

Vakio (vain Acrobat)

Luo PDF-tiedostoja, joita voi tulostaa tietokonetulostimilla tai digitaalisilla kopiokoneilla, julkaista CD-levyllä tai lähettää asiakkaalle julkaisun vedoksena. Tämä asetusjoukko pitää tiedoston koon pienenä käyttämällä pakkausta ja interpolointia. Se kuitenkin sisällyttää myös kaikkien tiedostossa käytettyjen (sallittujen) kirjasinten osajoukot, muuntaa kaikki värit sRGB-muotoon ja tulostaa keskitarkkuudella. Huomaa, että Windowsin kirjasinten osajoukkoja ei sisällytetä oletuksena. Tätä asetustiedostoa käyttäen luotuja PDF-tiedostoja voidaan avata Acrobat 6.0:lla ja Acrobat Reader 6.0:lla sekä uudemmilla versioilla.

Adobe PDF -esimääritysten mukauttaminen

Vaikka PDF-oletusarvot perustuvat käytännön kokemuksiin, sinun työmenetelmäsi tai mahdollisesti kirjapainon työmenetelmät edellyttävät ehkä erikoisia PDF-asetuksia, jotka eivät kuulu mihinkään valmiisiin oletusarvoihin. Tällöin sinä tai tulostuspalvelu voitte luoda mukautettuja oletusarvoja. Adobe PDF -oletusarvot tallentuvat .joboptions-tiedostoihin.

 1. Valitse Tiedosto > Adobe PDF -oletusarvot > Määritä.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Luo uusi oletusarvo napsauttamalla Uusi-painiketta. Jos haluat uuden oletusarvon perustuvan aiemmin luotuun oletusarvoon, valitse tämä ensin. Määritä PDF-asetukset ja napsauta sitten OK-painiketta. (Katso Adobe PDF -esimääritykset.)
  • Muokkaa mukautettua oletusarvoa valitsemalla se ja napsauttamalla Muokkaa-painiketta. (Et voi muokata valmiita oletusarvoja.) Määritä PDF-asetukset ja napsauta sitten OK-painiketta.
  • Poista oletusarvo valitsemalla se ja napsauttamalla Poista-painiketta.
  • Tallenna oletusarvo muualle kuin Adobe PDF -kansion Settings-kansioon valitsemalla oletusarvo ja napsauttamalla Tallenna nimellä -painiketta. Määritä sijainti ja napsauta Tallenna-painiketta.

Voit luoda mukautetun oletusarvon myös PDF-tiedostoa tallentaessasi napsauttamalla Vie Adobe PDF -valintaikkunan alareunassa olevaa Tallenna oletusarvo -painiketta. Kirjoita oletusarvon nimi ja napsauta OK-painiketta.

Adobe PDF -esimääritysten lataaminen

Luomasi uudet PDF-esimääritykset (.joboptions-tiedostot) tallennetaan Settings-kansioon seuraaviin kohteisiin:

Windows XP

Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista ja Windows 7

Users\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

macOS

Käyttäjät/[käyttäjätunnus]/Kirjasto/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Nämä oletusarvot näkyvät automaattisesti Adobe PDF -oletusarvot -valikossa.

InDesignin muut PDF-oletusarvot asennetaan järjestelmän Adobe PDF\Extras-kansioon. Voit etsiä lisää .joboptions-tiedostoja järjestelmän etsintätoiminnolla. Voit saada mukautettuja PDF-oletusarvoja myös tulostuspalveluista ja työtovereilta. Nämä oletusarvot näkyvät Adobe PDF -oletusarvot -valikossa vain, jos ne siirretään Settings-kansioon joko manuaalisesti tai Lataa-komennolla.

PDF-oletusarvojen lataaminen

Lataa-komennosta on hyötyä, jos haluat ladata sinulle lähetetyt PDF-oletusarvot tai ladata PDF-oletusarvoja InDesign CS2:sta.

 1. Valitse Tiedosto > Adobe PDF -oletusarvot > Määritä.
 2. Napsauta Lataa-painiketta ja valitse ladattava .joboptions-tiedosto.

.joboptions-tiedosto kopioituu Settings-kansioon, johon uudet PDF-oletusarvot tallentuvat.

Huomautus:

Jos haluat .joboptions-tiedoston näkyvän Adobe PDF -oletusarvot -valikossa, voit myös vetää sen PDF-oletusarvot sisältävään Settings-kansioon.

PDF-oletusarvojen muuntaminen InDesign CS:stä

InDesign CS ja aiemmat versiot vievät PDF-oletusarvot .pdfs-tiedostotunnisteilla, kun taas InDesign CS2 ja uudemmat versiot vievät PDF-oletusarvot .joboptions-tiedostotunnisteilla. Tuotu PDFS-tiedosto muunnetaan .joboptions-tiedostoksi, ja se ohittaa asetuksia tarvittaessa. Jos esimerkiksi InDesign CS:n Tulostus-paneelista oli valittu kohdeprofiiliksi Näytön RGB, se muuttuu InDesign CS4:ssa automaattisesti Julkaisun RGB -profiiliksi.

 1. Valitse Tiedosto > Adobe PDF -oletusarvot > Määritä.
 2. Napsauta Lataa-painiketta.
 3. Valitse Tiedostotyypit-valikosta Aiemman version PDF-asetustiedostot (.pdfs) (Windows) tai Ota käyttöön -valikosta Kaikki tiedostot (Macintosh).
 4. Kaksoisnapsauta muunnettavaa tiedostoa.

Tiedosto muuttuu valituksi Adobe PDF -oletusarvojen luettelossa.

Taustatehtäväpaneeli

Koska PDF-tiedostoja voi viedä taustalla, voit jatkaa työskentelyä julkaisun parissa sen sijaan että odottaisit, kunnes InDesign on saanut viennin tehtyä. Voit myös jonouttaa useita PDF-vientejä taustalle. Käytä Taustatehtävät-paneelia, jos haluat seurata vientien etenemistä.

 1. Yhden tai useiden julkaisujen vieminen Adobe PDF -muotoon.

 2. Jos haluat seurata vientien etenemistä, valitse Ikkuna > Apuohjelmat > Taustatehtävät.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa