Käyttöopas Peruuta

Viiva-asetusten käyttäminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Viivojen määrittäminen

Voit käyttää viivoja tai viiva-asetuksia reiteissä, muodoissa, tekstikehyksissä ja tekstin ääriviivoissa. Viivan paksuutta ja ulkoasua, segmenttiliitoksia, alku- ja loppumuotoja sekä kulma-asetuksia voi hallita Viiva-paneelissa. Voit valita viiva-asetuksia myös Ohjauspaneelista, kun reitti tai kehys on valittuna.

Huomautus:

Jos käytät usein samoja viiva-asetuksia, voit tallentaa asetukset objektin tyyliin ja käyttää helposti samoja asetuksia missä tahansa objektissa. Lisätietoja on kohdassa Objektityylit.

Viivojen käyttäminen

A. Tekstikehyksessä käytetty viiva B. Tekstin ääriviivassa käytetty viiva C. Ympyrässä käytetty viiva 

 1. Valitse reitti, jonka viivaa haluat muuttaa.
  Huomautus:

  Kun valitset reitin valintatyökalulla , aktivoit koko reittiä ympäröivän muokkausalueen. Jos haluat nähdä pelkän reitin, valitse reitti sen sijaan suoravalintatyökalulla .

 2. Avaa Viiva-paneeli valitsemalla Ikkuna > Viiva.
 3. Valitse Paksuus-kohtaan valikosta haluamasi viivan paksuus tai kirjoita arvo ja paina Enter- tai Return-näppäintä.
  Huomautus:

  Jos viivan paksuus on alle 0,25 pistettä, se ei ehkä näy valolatomakoneella tai muulla teräväpiirtotulostimella tulostettuna. Voit poistaa viivan antamalla sen arvoksi 0 (nolla).

 4. Jos lisäasetukset eivät ole näkyvissä, näytä muut viivan määritteet valitsemalla paneelivalikosta Näytä asetukset.
 5. Muuta muita viivan asetuksia tarpeen mukaan.
Huomautus:

Jos haluat muuttaa viivan väriä, käytä työkalupaneelia ja Värimallit-paneelia. Lisätietoja: Värin lisääminen.

Viiva-paneelin asetukset

Viiva-paneelin asetukset

Leveys

Määrittää viivan paksuuden.

Pää

Valitse pään tyyli avoimen reitin kummallekin päälle:

Suora pää luo kulmikkaat päät, jotka päättyvät päätepisteisiin.

Pyöreä luo puoliympyrän muotoiset päät, jotka ulottuvat puolen viivanleveyden verran päätepisteiden ulkopuolelle.

Neliö luo kulmikkaat päät, jotka ulottuvat puolen viivanleveyden verran päätepisteiden ulkopuolelle. Kun tämä asetus on valittuna, viiva on yhtä paksu kaikissa suunnissa reitin ympärillä.

Huomautus:

Voit määrittää päätyylin suljetulle reitille, mutta pää tulee näkyviin vain, jos reitti avataan (esimerkiksi saksityökalulla). Päätyylit näkyvät helpommin, kun viiva on kohtalaisen paksu.

Viisteraja

Määrittää pisteen pituuden ja viivan leveyden välisen suhteen rajan, jossa terävä kulmaliitos muuttuu suoristetuksi viisteliitokseksi. Jos arvo on esimerkiksi 9, pisteen pituuden on oltava 9 kertaa viivan leveys, ennen kuin kulmaliitos muuttuu suoristetuksi viisteliitokseksi. Määritä arvo (1–500) ja paina Enter- tai Return-näppäintä. Viisteraja-asetus ei koske pyöristettyjä liitoksia.

Huomautus:

Voit sisällyttää viisterajan ja viivan tasausasetukset kappale- tai merkkityyliin. Napsauta Merkin väri -kohtaa ja ota sitten asetukset käyttöön napsauttamalla viivakuvaketta.

Liitos

Määritä viivan ulkoasu kulmapisteissä:

Kulmaliitos luo kulmat, jotka ulottuvat päätepisteen ulkopuolelle, kun liitoksen pituus ei ylitä liitoksen rajaa.

Pyöristetty liitos luo pyöristetyt kulmat, jotka ulottuvat puolen viivanleveyden verran päätepisteiden ulkopuolelle.

Viisteliitos luo kulmikkaat kulmat, jotka päättyvät päätepisteisiin.

Huomautus:

Voit määrittää viisteasetukset myös reitille, jossa ei ole kulmapisteitä. Viisteasetukset tulevat voimaan vasta, kun lisäät reitille kulmapisteitä tai muunnat tasoituspisteitä kulmapisteiksi. Viisteet näkyvät helpommin, kun viiva on kohtalaisen paksu.

Tasaa viiva

Määritä viivan sijainti suhteessa reittiin napsauttamalla haluamaasi kuvaketta.

Teksti

Valitse viivan tyyppi valikosta. Jos valitset Katkoviiva-vaihtoehdon, joukko uusia asetuksia tulee näkyviin.

Alku/loppu

Valitse nuolenpää polun alkua ja loppua varten.

Vaihda alku- ja loppunuolenpäät Napsauttamalla kuvaketta voit vaihtaa alku- ja loppunuolenpäät.

Skaalaa

Muuta nuolenpäiden kärjen ja pään kokoa toisistaan riippumatta. Jos haluat linkittää nuolenpäiden alun ja lopun
skaalauksen, napsauta Skaalaa-vaihtoehdon vieressä olevaa Linkitä alku- ja loppunuolenpäiden skaalaukset -kuvaketta.  

Tasaa

Säätää polkua nuolenpään kärjen tai pään tasaamiseksi. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Ulota nuolen kärki polun pään yli
 • Aseta nuolen kärki polun päähän

Välin väri

Määritä kuvioidun viivan katkoviivojen, pisteiden tai viivojen välissä näkyvä väri.

Välin sävy

Määritä sävy (kun välin väri on määritetty).

Huomautus:

Vaikka katkoviivan voikin määrittää Viiva-paneelissa, katkoviiva on helpompi luoda käyttämällä mukautettua viivatyyliä.

Alku- ja loppumuotojen lisääminen

Muista seuraavat seikat, kun käsittelet alku- ja loppumuotoja:

 • Käytettävissä olevia alku- ja loppumuotoja ei voi muokata, mutta jos olet hankkinut vaihtoehtoja lisäävän laajennusohjelmiston, Viiva-paneelin Alku- ja Loppu-valikoissa voi olla ylimääräisiä muotoja.

 • Alku- ja loppumuotojen koko määräytyy suhteessa viivan paksuuteen. Alku- tai loppumuodon lisääminen ei muuta reitin pituutta.

 • Alku- ja loppumuodot kiertyvät automaattisesti vastaamaan loppupisteen suuntaviivan kulmaa.

 • Alku- ja loppumuodot näkyvät vain avointen reittien loppupisteissä, eivät katkoviivan yksittäisissä viivoissa.

 • Jos käytät alku- ja loppumuotoja avoimia alireittejä sisältävässä yhdistelmäreitissä, kaikilla avoimilla alireiteillä on sama alku- ja loppumuoto.

 • Voit määrittää alku- ja loppumuodot suljetulle reitille, mutta ne näkyvät vain, jos avaat reitin.

Alku- ja loppumuotomalleja

Nuolten luominen alku- ja loppumuodoista

Viiva-paneelin Alku- ja Loppu-valikoissa voit lisätä avoimen reitin päähän nuolen tai muun muodon.

 1. Viivatyökalulla voit piirtää viivan tai luoda avoimen reitin.
 2. Kun viiva tai reitti on valittuna, avaa Viiva-paneeli ja valitse tyyli Alku- ja Loppu-valikoista. Alku-valikon asetukset koskevat reitin ensimmäisen (ensimmäisenä piirretyn) loppupisteen muotoa ja Loppu-valikon asetukset viimeisen loppupisteen muotoa.

Reitin alku- ja loppumuotojen vaihtaminen

 1. Valitse reitti suoravalintatyökalulla .
 2. Valitse Objekti > Reitit > Käänteinen reitti tai napsauta Reittietsin-paneelin Käänteinen reitti -painiketta.

Mukautettujen viivatyylien määrittäminen

Voit luoda mukautetun viivatyylin Viiva-paneelissa. Mukautettu viivatyyli voi koostua katkoviivasta, pisteviivasta tai apuviivasta. Voit määrittää tyyliin viivan kuvion, päiden tyylin ja kulmien ulkoasun. Voit määrittää muita viivan ominaisuuksia, kuten paksuuden, välin värin sekä alku- ja loppumuodot, kun mukautettu viivatyyli on määritetty objektille.

Mukautetut viivatyylit

A. Katkoviiva B. Pisteviiva C. Apuviiva 

Mukautettuja viivatyylejä voidaan tallentaa ja ladata muihin InDesign-julkaisuihin.

 1. Avaa Viiva-paneeli valitsemalla Ikkuna > Viiva.
 2. Valitse paneelivalikosta Viivatyylit.
 3. Valitse Uusi.
 4. Kirjoita viivatyylin nimi.
 5. Valitse Tyyppi-kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Katkoviiva, jos haluat määrittää tyylin, jossa on katkoviivoja säännöllisin tai vaihtelevin välein.

  • Apuviiva, jos haluat määrittää tyylin, jossa on samansuuntaisia viivoja.

  • Pisteviiva, jos haluat määrittää tyylin, jossa on pisteitä säännöllisin tai vaihtelevin välein.

   Valintaikkunan vaihtoehdot muuttuvat valinnan mukaisesti.

 6. Määritä Kuvion pituus -kohtaan toistuvan kuvion pituus (vain katkoviiva- tai pistetyylit). Viivain päivittyy vastaamaan määrittämääsi pituutta.
 7. Määritä viivakuvio seuraavasti:
  • Lisää uusi katkoviiva, piste tai apuviiva napsauttamalla viivainta.

  • Siirrä katkoviivaa, pistettä tai apuviivaa vetämällä sitä.

  • Säädä katkoviivan leveyttä siirtämällä sen viivainmerkkejä . Voit myös valita katkoviivan ja määrittää arvot Alku- (katkoviivan alkukohta viivaimessa) ja Pituus-kohtiin.

  • Säädä pisteen sijaintia siirtämällä sen viivainmerkkiä . Voit myös valita pisteen ja määrittää arvon Keskitetty-kohtaan (pisteen keskikohdan sijainti).

  • Säädä apuviivan paksuutta siirtämällä sen viivainmerkkejä . Voit myös valita apuviivan ja määrittää arvot Alku- ja Leveys-kohtiin. Molemmat ilmaistaan osuutena viivan paksuudesta.

  • Voit poistaa katkoviivan, pisteen tai apuviivan vetämällä sen ulos viivainikkunasta. (Mukautetun viivatyylin on kuitenkin sisällettävä ainakin yksi katkoviiva, piste tai apuviiva.)

  Katkoviivan luominen Uusi viivatyyli -valintaikkunassa

  A. Katkoviivan lisääminen kuvioon napsauttamalla B. Katkoviivan leventäminen merkkiä vetämällä C. Katkoviivojen välissä olevan tyhjän tilan muokkaaminen vetämällä katkoviivaa 

 8. Voit esikatsella viivaa eripaksuisena määrittämällä viivan paksuuden Esikatselupaksuus-kohtaan.
 9. Määritä katkoviiva- ja pistekuvioihin Kulmat-asetuksen avulla, miten katkoviivat tai pisteet sijoitetaan, jotta kuvio tasataan kulman ympäri.
 10. Valitse katkoviivakuvioiden Pää-kohtaan tyyli katkoviivojen muodon määrittämiseksi. Tämä asetus ohittaa Viiva-paneelin Pää-asetuksen.
 11. Tee jokin seuraavista:
  • Tallenna viivatyyli valitsemalla Lisää ja määritä uusi tyyli. Sulje valintaikkuna valitsemalla Valmis.

  • Tallenna viivatyyli ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Mukautettujen viivatyylien tallentaminen

Voit tallentaa mukautettuja viivatyylejä muita InDesign-julkaisuja varten.

Mukautetun viivatyylin tallentaminen

 1. Valitse Viiva-paneelivalikosta Viivatyylit.
 2. Valitse mukautettu viivatyyli ja valitse sitten Tallenna.
  Huomautus:

  Oletusviivatyylejä (merkitty hakasulkeilla) ei voi tallentaa tai muokata.

 3. Määritä viivatyylitiedoston (.inst) nimi ja sijainti ja valitse OK.

Mukautetun viivatyylin lataaminen

 1. Valitse Viiva-paneelivalikosta Viivatyylit.
 2. Napsauta Lataa-painiketta.
 3. Valitse tuotavan viivatyylin sisältävä viivatyylitiedosto (.inst) ja valitse sitten OK.

Mukautetun viivatyylin käyttöön ottaminen

 1. Kun reitti tai kehys on valittuna, valitse mukautettu viivatyyli Viiva-paneelin Tyyppi-valikosta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?