Käyttöopas Peruuta

Lomakkeet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Lomaketyönkulku

InDesignissa voit luoda lomakkeita ja viedä ne suoraan PDF-muotoon. InDesign tukee nyt lomakekenttiä ja muita lomaketoimintoja. Painikkeet ja lomakkeet -kirjastossa (Ikkuna > Vuorovaikutteisuus > Painikkeet ja lomakkeet) on lomakkeita, joita voi käyttää vuorovaikutteisten lomakkeiden luontiin.

InDesignin avulla voidaan luoda yksinkertaisia lomakkeita InDesignin sisällä, jolloin PDF-asiakirjaa ei tarvitse korjailla Acrobatissa julkaisemisen jälkeen. Voit lisätä yksinkertaisia lomake-elementtejä asiakirjan eri sivuille. Toiminto tukee tavallisia kenttätyyppejä, kuten tekstikenttiä, valintapainikkeita, valintaruutuja ja allekirjoituksia. Lomakkeeseen voi lisätä myös toimintoja lomakkeen lähettämiseksi sähköpostitse tai sen tulostamiseen.

Perusmuotoilun lisäksi lomakkeeseen voidaan lisätä suunnittelijan kädenjälkeä InDesignin luovan työn ominaisuuksilla:

 • Lisää yhtenäisiä viivoja ja täyttöjä PDF-lomakekenttiin.
 • Lisää painikkeille, valintaruuduille ja valintapainikkeille niiden käytössäolon ja hiiren kohdistimen sijaintiin perustuvia mukautettuja tiloja.
 • Valitse tekstikentissä käytettävä kirjasinkoko.

Voit käyttää esimerkiksi luottokorttitietojen keräämiseen luottokorttikuvakkeita valintapainikkeina ja määrittää eri kuvan tilanteisiin, joissa valintapainike on valittuna.

Edistynyttä lomaketyönkulkua varten voit tuoda peruslomakkeen ja jatkaa sen muokkaamista Adobe Acrobatissa.

Lomakekentän lisääminen

Voit lisätä kenttiä sivuasetteluun Painikkeet ja lomakkeet -paneelin kautta. Vuorovaikutteisia lomakekenttiä lisätään samalla tavalla kuin painikkeita, joten uusien toimintatapojen opettelu ei ole tarpeen. Voit luoda lomakkeen, joka toimii Adobe Readerissa tai Adobe Acrobatissa. InDesignilla voit luoda upeita lomakkeita, joiden luonti ei tavallisesti onnistu Acrobatissa.

Painikkeet ja lomakkeet -paneeli
Painikkeet ja lomakkeet -paneeli

 1. Sijoita kehys siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa lomakekentän.

 2. Avaa Painikkeet ja lomakkeet ‑paneeli (Ikkuna Vuorovaikutteisuus Painikkeet ja lomakkeet).

 3. Valitse kehys ja sitten Tyyppi-luettelosta lomake-elementin tyyppi. Toinen vaihtoehto on napsauttaa kehystä hiiren kakkospainikkeella ja valita Vuorovaikutteisuus > Muunna muotoon [...].

 4. Anna lomakekentälle nimi. Jos haluat luoda valintapainikeryhmän, kaikilla siihen lisättävillä painikkeilla on oltava sama nimi.

 5. Valitse tapahtuma ja lisää siihen liitettävät toiminnot. Esimerkiksi toiminnot Tyhjennä lomake, Tulosta lomake ja Lähetä lomake on lisätty. Määritä Lähetä lomake -toiminnossa URL-osoitteeksi ”mailto:xyz@example.com”.

 6. Valintapainikkeet, valintaruudut tai painikkeet: määritä ulkoasumääritteet eri tiloille. InDesign lisää eri tiloille oletusarvojen mukaiset grafiikat, mutta omien grafiikoiden lisääminen on mahdollista.

 7. Luetteloruutu, yhdistelmäruutu tai tekstikenttä: valitse kirjasinperhe, kirjasintyyppi ja kirjasinkoko.

 8. PDF-asetusten määrittäminen:

  • Kuvaus – Annettu arvo näkyy työkaluvihjeenä, ja sitä käytetään helppokäyttöisten lomakkeiden luonnissa.
  • Painikkeen arvo – Tämä arvo vastaa Acrobatissa olevaa vientiarvoa, ja sen avulla voidaan myös tunnistaa tietty valintapainike helppokäyttöisen lomakkeen painikeryhmästä. 

Sarkainjärjestyksen määrittäminen

Jotta luotavasta lomakkeesta saadaan käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen, sille on määritettävä käytännöllinen sarkainjärjestys. Käyttäjät voivat siirtyä lomakkeen kentästä toiseen ilman osoitinlaitetta. Painamalla sarkainnäppäintä käyttäjä voi siirtyä järjestyksessä seuraavaan kenttään.

Nimiöidyn PDF-tiedoston sarkainjärjestys voidaan määrittää kahdella eri tavalla:

 • Voit määrittää mukautetun sarkainjärjestyksen Artikkelit-paneelissa (Ikkuna > Artikkelit).
 • Valitse Objekti > Vuorovaikutteisuus > Määritä sarkainjärjestys.

Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa.

Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa
Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa

 1. Avaa Artikkelit-paneeli (Ikkuna > Artikkelit).

 2. Vedä lomakekentät Artikkelit-paneeliin.

 3. Artikkelit-paneelissa kenttien järjestystä voidaan muuttaa vetämällä.

Huomautus:

Jotta näytönlukuohjelmat voivat käyttää määritettyä järjestystä, ota Artikkelit-paneelin valikossa oleva asetus Käytä nimiöidyn PDF:n lukemisjärjestykseen käyttöön. Kun olet viemässä lomaketta PDF:ksi, muista ottaa käyttöön Luo nimiöity PDF -asetus.


Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen

 1. Valitse Objekti Vuorovaikutteisuus Määritä sarkainjärjestys.

 2. Määritä haluamasi sarkainjärjestys napsauttamalla Siirrä ylös- tai Siirrä alas ‑painikkeita.

Kun viet vuorovaikutteiseen PDF-muotoon, ota käyttöön PDF-valintaikkunassa oleva Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen -asetus.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi