Käyttöopas Peruuta

Lomakkeet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Lomaketyönkulku

InDesignissa voit luoda lomakkeita ja viedä ne suoraan PDF-muotoon. InDesign tukee nyt lomakekenttiä ja muita lomaketoimintoja. Painikkeet ja lomakkeet -kirjastossa (Ikkuna > Vuorovaikutteisuus > Painikkeet ja lomakkeet) on lomakkeita, joita voi käyttää vuorovaikutteisten lomakkeiden luontiin.

InDesignin avulla voidaan luoda yksinkertaisia lomakkeita InDesignin sisällä, jolloin PDF-asiakirjaa ei tarvitse korjailla Acrobatissa julkaisemisen jälkeen. Voit lisätä yksinkertaisia lomake-elementtejä asiakirjan eri sivuille. Toiminto tukee tavallisia kenttätyyppejä, kuten tekstikenttiä, valintapainikkeita, valintaruutuja ja allekirjoituksia. Lomakkeeseen voi lisätä myös toimintoja lomakkeen lähettämiseksi sähköpostitse tai sen tulostamiseen.

Perusmuotoilun lisäksi lomakkeeseen voidaan lisätä suunnittelijan kädenjälkeä InDesignin luovan työn ominaisuuksilla:

 • Lisää yhtenäisiä viivoja ja täyttöjä PDF-lomakekenttiin.
 • Lisää painikkeille, valintaruuduille ja valintapainikkeille niiden käytössäolon ja hiiren kohdistimen sijaintiin perustuvia mukautettuja tiloja.
 • Valitse tekstikentissä käytettävä kirjasinkoko.

Voit käyttää esimerkiksi luottokorttitietojen keräämiseen luottokorttikuvakkeita valintapainikkeina ja määrittää eri kuvan tilanteisiin, joissa valintapainike on valittuna.

Edistynyttä lomaketyönkulkua varten voit tuoda peruslomakkeen ja jatkaa sen muokkaamista Adobe Acrobatissa.

Lomakekentän lisääminen

Voit lisätä kenttiä sivuasetteluun Painikkeet ja lomakkeet -paneelin kautta. Vuorovaikutteisia lomakekenttiä lisätään samalla tavalla kuin painikkeita, joten uusien toimintatapojen opettelu ei ole tarpeen. Voit luoda lomakkeen, joka toimii Adobe Readerissa tai Adobe Acrobatissa. InDesignilla voit luoda upeita lomakkeita, joiden luonti ei tavallisesti onnistu Acrobatissa.

Painikkeet ja lomakkeet -paneeli
Painikkeet ja lomakkeet -paneeli

 1. Sijoita kehys siihen kohtaan, johon haluat sijoittaa lomakekentän.

 2. Avaa Painikkeet ja lomakkeet ‑paneeli (Ikkuna Vuorovaikutteisuus Painikkeet ja lomakkeet).

 3. Valitse kehys ja sitten Tyyppi-luettelosta lomake-elementin tyyppi. Toinen vaihtoehto on napsauttaa kehystä hiiren kakkospainikkeella ja valita Vuorovaikutteisuus > Muunna muotoon [...].

 4. Anna lomakekentälle nimi. Jos haluat luoda valintapainikeryhmän, kaikilla siihen lisättävillä painikkeilla on oltava sama nimi.

 5. Valitse tapahtuma ja lisää siihen liitettävät toiminnot. Esimerkiksi toiminnot Tyhjennä lomake, Tulosta lomake ja Lähetä lomake on lisätty. Määritä Lähetä lomake -toiminnossa URL-osoitteeksi ”mailto:xyz@example.com”.

 6. Valintapainikkeet, valintaruudut tai painikkeet: määritä ulkoasumääritteet eri tiloille. InDesign lisää eri tiloille oletusarvojen mukaiset grafiikat, mutta omien grafiikoiden lisääminen on mahdollista.

 7. Luetteloruutu, yhdistelmäruutu tai tekstikenttä: valitse kirjasinperhe, kirjasintyyppi ja kirjasinkoko.

 8. PDF-asetusten määrittäminen:

  • Kuvaus – Annettu arvo näkyy työkaluvihjeenä, ja sitä käytetään helppokäyttöisten lomakkeiden luonnissa.
  • Painikkeen arvo – Tämä arvo vastaa Acrobatissa olevaa vientiarvoa, ja sen avulla voidaan myös tunnistaa tietty valintapainike helppokäyttöisen lomakkeen painikeryhmästä. 

Sarkainjärjestyksen määrittäminen

Jotta luotavasta lomakkeesta saadaan käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen, sille on määritettävä käytännöllinen sarkainjärjestys. Käyttäjät voivat siirtyä lomakkeen kentästä toiseen ilman osoitinlaitetta. Painamalla sarkainnäppäintä käyttäjä voi siirtyä järjestyksessä seuraavaan kenttään.

Nimiöidyn PDF-tiedoston sarkainjärjestys voidaan määrittää kahdella eri tavalla:

 • Voit määrittää mukautetun sarkainjärjestyksen Artikkelit-paneelissa (Ikkuna > Artikkelit).
 • Valitse Objekti > Vuorovaikutteisuus > Määritä sarkainjärjestys.

Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa.

Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa
Sarkainjärjestys voidaan määrittää Artikkelit-paneelissa

 1. Avaa Artikkelit-paneeli (Ikkuna > Artikkelit).

 2. Vedä lomakekentät Artikkelit-paneeliin.

 3. Artikkelit-paneelissa kenttien järjestystä voidaan muuttaa vetämällä.

Huomautus:

Jotta näytönlukuohjelmat voivat käyttää määritettyä järjestystä, ota Artikkelit-paneelin valikossa oleva asetus Käytä nimiöidyn PDF:n lukemisjärjestykseen käyttöön. Kun olet viemässä lomaketta PDF:ksi, muista ottaa käyttöön Luo nimiöity PDF -asetus.


Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen

 1. Valitse Objekti Vuorovaikutteisuus Määritä sarkainjärjestys.

 2. Määritä haluamasi sarkainjärjestys napsauttamalla Siirrä ylös- tai Siirrä alas ‑painikkeita.

Kun viet vuorovaikutteiseen PDF-muotoon, ota käyttöön PDF-valintaikkunassa oleva Käytä rakennetta sarkainjärjestykseen -asetus.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa