Kun luot objektin Adobe InDesignissa, se on oletusarvoisesti yhtenäinen eli sen peitto on 100 %. Voit liittää objekteihin tehosteita käyttäen peittävyyttä ja sekoituksia. Voit limittää objekteja, lisätä objekteihin läpinäkyvyystehosteita tai rajata muotoja objektien takana.

Tietoja läpinäkyvyydestä

Kun luot objektin tai viivan, kun lisäät täytön tai kun kirjoitat tekstin, nämä kaikki kohteet ovat normaalisti läpinäkymättömiä eli niiden peittävyys on 100 %. Voit muuttaa nämä kohteet läpinäkyviksi monella eri tavalla. Voit esimerkiksi säätää peittävyyttä arvosta 100 % (täysin peittävä) arvoon 0 % (täysin läpinäkyvä). Kun vähennät peittävyyttä, sen alla olevat kuvat näkyvät objektin, viivan, täytön tai tekstin pinnan läpi.

Tehosteet-paneelin avulla voit määrittää objektin tai sen viivan, täytön tai tekstin peittävyyden. Voit päättää, kuinka objekti itse ja sen viiva, täyttö tai teksti sekoittuvat alla oleviin objekteihin. Jos käsittelet objekteja, voit eristää sekoittamisen tiettyihin objekteihin, jotta vain osa ryhmän objekteista sekoittuu takana oleviin objekteihin. Voit myös määrittää, että tietyt objektit rajaavat ryhmän objektit eivätkä sulaudu niihin.

 

Alla olevien objektien alueet erottuvat läpinäkyvän objektin läpi
Alla olevien objektien alueet erottuvat läpinäkyvän objektin läpi.

Tehosteet-paneelin yleiskuvaus

Käytä Tehosteet-paneelia (Ikkuna > Tehosteet), kun haluat määrittää objektien ja ryhmien peittävyyden ja sekoitustilan, eristää sekoituksen tiettyyn ryhmään, rajata objektit ryhmän sisältä tai lisätä läpinäkyvyystehosteen.

Tehosteet-paneeli
Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen ja muokkaaminen Tehosteet-paneelissa

A. Sekoitustila B. Tasot C. FX-kuvake D. Poista tehosteet E. FX-painike 

Sekoitustila

Määrittää, miten läpinäkyvien objektien värit vuorovaikuttavat takana olevien objektien kanssa. (Katso Värien sekoittamisen määrittäminen.)

Peittävyys

Määrittää objektin, viivan, täytön tai tekstin peittävyyden. (Katso Objektin peittävyyden määrittäminen.)

Tasaus

Ilmaisee objektin Objekti-, Viiva-, Täyttö- ja Teksti-peittävyysasetukset ja sen, onko läpinäkyvyystehosteita käytetty. Voit näyttää tai kätkeä nämä tasoasetukset napsauttamalla Objekti-sanan (tai Ryhmä tai Grafiikka) vasemmalla puolella olevaa kolmiota. FX-kuvake näkyy tason kohdalla, kun läpinäkyvyysasetuksia on lisätty. Kuvaketta napsauttamalla voit muokata näitä asetuksia.

Eristä sekoitus

Soveltaa sekoitustilaa valittuun objektiryhmään. (Katso Eristetyt sekoitustilat.)

Rajaava ryhmä

Muuttaa ryhmän jokaisen objektin läpinäkyvyys- ja sekoitusmääritteet sellaisiksi, että ryhmän alla olevat objektit rajautuvat. (Katso Ryhmän objektien rajaaminen.)

Poista kaikki -painike

Poistaa objektista tehosteet (viivan, täytön tai tekstin), valitsee Normaali-sekoitustilan ja muuttaa koko objektin Peittävyys-asetukseksi 100 %.

FX-painike

Avaa läpinäkyvyystehosteiden luettelon. (Katso Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen.)

Näytä Tehosteet-paneelin asetukset

 1. Valitse Ikkuna > Tehosteet ja avaa sitten tarvittaessa Tehosteet-paneelivalikko ja valitse Näytä asetukset.

  Tehosteet -paneelin asetukset voidaan valita myös Tehosteet-valintaikkunasta (valitse objekti ja sitten Objekti > Tehosteet > Läpinäkyvyys). Osa niistä näkyy myös Ohjauspaneelissa.

Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen

 1. Valitse objekti. Jos haluat lisätä tehosteita kuvaan, valitse kuva suoravalintatyökalulla.
 2. Näytä Tehosteet-paneeli valitsemalla Ikkuna > Tehosteet.
 3. Määritä objektin muokattava osa tai osat valitsemalla taso:

  Objekti

  Vaikuttaa koko objektiin – viivaan, täyttöön ja tekstiin.

  Grafiikka

  Vaikuttaa vain suoravalintatyökalulla valittuun grafiikkaan. Kuvaan lisätyt tehosteet säilyvät, kun kuva liitetään toiseen kehykseen.

  Ryhmä

  Vaikuttaa kaikkiin ryhmän objekteihin ja kaikkeen tekstiin. (Suoravalintatyökalun avulla voit lisätä tehosteita tietyn ryhmän objekteihin.))

  Viiva

  Vaikuttaa vain objektin viivaan (myös välin väriin).

  Täyttö

  Vaikuttaa vain objektin täyttöön.

  Teksti

  Vaikuttaa vain objektin sisällä olevaan tekstiin, ei tekstikehykseen. Tekstiin lisätyt tehosteet vaikuttavat objektin koko tekstiin; tehostetta ei voi kohdistaa erillisiin sanoihin tai kirjaimiin.

  Voit valita tasoasetuksen myös Ohjauspaneelista: napsauta Lisää tehoste objektiin ‑painiketta  ja valitse Objekti, Viiva, Täyttö tai Teksti.

 4. Avaa Tehosteet-valintaikkuna yhdellä seuraavista tavoista:
  • Napsauta Tehosteet-paneelissa tai Ohjauspaneelissa olevaa FX-painiketta  ja valitse valikosta tehoste.

  • Valitse Tehosteet-paneelivalikosta Tehosteet ja sitten tehosteen nimi.

  • Valitse pikavalikosta Tehosteet ja sitten tehosteen nimi.

  • Valitse Objekti > Tehosteet ja sitten tehosteen nimi.

  • Napsauta Tehosteet-paneelissa olevaa kolmiota, jotta näet tasoasetukset, ja kaksoisnapsauta sitten Tehosteet-paneelissa olevaa tasoasetusta (Objekti, Viiva, Täyttö tai Teksti). Kaksoisnapsauttamalla voit sekä avata Tehosteet-valintaikkunan että valita tasoasetuksen.

 5. Valitse tehosteen asetukset. (Katso Yleiset läpinäkyvyysasetukset.)

 6. Valitse OK.

Läpinäkyvyystehosteen muokkaaminen

 1. Valitse ainakin yksi objekti, jossa tehostetta on käytetty.
 2. Avaa Tehosteet-valintaikkuna yhdellä seuraavista tavoista:
  • Kaksoisnapsauta Tehosteet-paneelin FX-kuvaketta Objekti-kohdan oikealla puolella (ei paneelin alareunassa). Sinun pitää ehkä tuoda FX-kuvake näkyviin napsauttamalla Objekti-sanan vieressä olevaa kolmiota.

  • Valitse taso, jonka tehostetta haluat muokata, napsauta Tehosteet-paneelissa olevaa FX-kuvaketta  ja valitse tehosteen nimi.

 3. Muokkaa tehostetta.

Läpinäkyvyystehosteiden kopioiminen

 1. Voit kopioida läpinäkyvyystehosteita seuraavilla menetelmillä:
  • Jos haluat kopioida tehosteet objektista toiseen, valitse kopioitavan tehosteen sisältävä objekti, valitse saman objektin FX-kuvake . Tehosteet-paneelista ja vedä FX-kuvake toiseen objektiin. Tehosteita voi vetää ja pudottaa vain saman tason objektien välillä.

  • Jos haluat kopioida osan objektin tehosteista, käytä pipettityökalua . Jos haluat määrittää, mitkä viivan, täytön ja objektin läpinäkyvyysasetukset kopioituvat pipettityökalulla, kaksoisnapsauta työkalua, jotta Pipettityökalun asetukset -valintaikkuna avautuu. Määritä sitten asetukset Viiva-asetukset-, Täyttöasetukset- ja Objektiasetukset-alueilla.

  • Jos haluat kopioida tehosteita samassa objektissa tasolta toiselle, Alt-vedä (Windows) tai optio-vedä (Mac OS) FX-kuvake tasolta toiselle (Viiva, Täyttö tai Teksti) Tehosteet-paneelissa.

  Huomautus:

  Voit siirtää tehosteita saman objektin tasolta toiselle vetämällä FX-kuvaketta.

Läpinäkyvyystehosteiden poistaminen objektista

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat poistaa objektista kaikki tehosteet, valita Normaali-sekoitustilan ja muuttaa Peittävyys-asetukseksi 100 %, napsauta Tehosteet-paneelissa olevaa Poista kaikki tehosteet ‑painiketta  tai valitse Tehosteet-paneelivalikosta Poista kaikki läpinäkyvyys.

  • Jos haluat poistaa kaikki tehosteet ja säilyttää sekoitus- ja peittävyysasetukset, valitse taso ja valitse Tehosteet-paneelivalikosta Poista tehosteet tai vedä FX-kuvake  Tehosteet-paneelin Viiva-, Täyttö- tai Teksti-tasolta Roskakori-kuvakkeeseen.

  • Voit poistaa tehosteen useita tasoja (Viiva, Täyttö tai Teksti) valitsemalla tasot ja napsauttamalla roskakorikuvaketta.

  • Jos haluat poistaa yhden tehosteen objektista, avaa Tehosteet-valintaikkuna ja poista läpinäkyvyystehosteen valinta.

Läpinäkyvyystehosteet

InDesignissa on yhdeksän läpinäkyvyystehostetta. Monet niiden asetuksista ovat samankaltaisia.

Tehosteet
Tehosteet

A. Heittovarjo B. Sisäreunan varjo C. Ulkoreunan hehku D. Sisäreunan hehku E. Viisto ja kohokuvio F. Satiini G. Tavallinen pehmennys H. Pehmennys suuntaan I. Liukuväripehmennys 

Heittovarjo

Lisää varjon, joka jää objektin, viivan, täytön tai tekstin taakse.

Sisäreunan varjo

Lisää varjon, joka on hieman objektin, viivan, täytön tai tekstin reunojen sisäpuolella ja muuttaa kohteen sisäänpainetun näköiseksi.

Ulkoreunan hehku ja sisäreunan hehku

Lisää hehkun, joka säteilee objektin, viivan, täytön tai tekstin ulko- tai sisäreunoista.

Viisto ja kohokuvio

Lisää erilaisia valojen ja varjojen yhdistelmiä, jotka muuttavat tekstin ja kuvat kolmiulotteisen näköisiksi.

Satiini

Lisää sisävarjostuksen, joka muuttaa pinnan satiinimaiseksi.

Tavallinen pehmennys, pehmennys suuntaan ja liukuväripehmennys

Voit pehmentää objektin reunat häivyttämällä ne läpinäkyviksi.

Huomautus:

Perehdy tässä esitettyjen kuvausten lisäksi myös artikkeliin Yleiset läpinäkyvyysasetukset.

Yleiset läpinäkyvyysasetukset

Monet läpinäkyvyystehosteiden asetukset ovat samat eri tehosteissa. Yleisiä läpinäkyvyysasetuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Kulma ja Korkeus

Määrittävät kulman, jossa valaistustehoste lisätään. Asetus 0 merkitsee pinnan tasoa ja asetus 90 paikkaa suoraan objektin yläpuolella. Napsauta kulmasädettä tai kirjoita kulma asteina. Valitse Käytä yleistä valoa, jos haluat valaista kaikki objektit samasta kulmasta. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo-, sisäinen varjo-, viisto ja kohokuvio-, satiini- ja pehmennystehosteet.

Sekoitustila

Määrittää, miten läpinäkyvien objektien värit vuorovaikuttavat takana olevien objektien kanssa. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo-, sisäinen varjo-, ulkoreunan hehku-, sisäreunan hehku- ja satiinitehosteet. (Katso Värien sekoittamisen määrittäminen.)

Kutistus

Tämä asetus ja Koko-asetus määrittävät, kuinka suuri osa varjosta tai hehkusta on peittävää ja kuinka suuri osa läpinäkyvää. Suuri asetus suurentaa peittävyyttä ja pieni asetus läpinäkyvyyttä. Tätä asetusta käyttävät sisäinen varjo-, sisäreunan hehku- ja pehmennystehosteet.

Etäisyys

Määrittää heittovarjo-, sisäinen varjo- tai satiinitehosteen siirtoetäisyyden.

Kohina

Tämä asetus määrittää hehku- tai varjotehosteen satunnaisten elementtien määrän, kun annetaan arvo tai vedetään liukusäädintä. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo-, sisäinen varjo-, ulkoreunan hehku-, sisäreunan hehku- ja pehmennystehosteet.

Peittävyys

Määrittää tehosteen peittävyyden; vedä liukusäädintä tai kirjoita prosenttiarvo. (Katso Objektin peittävyyden määrittäminen.) Käytössä Heittovarjo-, Sisäreunan varjo-, Ulkoreunan hehku-, Sisäreunan hehku-, Liukuväripehmennys-, Viisto ja kohokuvio- sekä Satiini-tehosteissa.

Koko

Määrittää varjon tai hehkun koon. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo-, sisäinen varjo-, ulkoreunan hehku-, sisäreunan hehku- ja satiinitehosteet.

Aukeama

Määrittää sumennuksen läpinäkyvyyden varjo- tai hehkutehosteessa, joka on määritetty käyttämällä Koko-asetusta. Suuri prosenttiarvo muuttaa sumennuksen peittävämmäksi. Tätä asetusta käyttävät Heittovarjo- ja Ulkoreunan hehku -tehosteet.

Tekniikka

Nämä asetukset määrittävät, miten läpinäkyvyystehosteen reuna vaikuttaa taustaväreihin. Pehmeämpi- ja Tarkka-asetukset koskevat ulkoreunan hehku- ja sisäreunan hehku -tehosteita:

Pehmeämpi

Lisää tehosteen reunaan sumennuksen. Suurikokoisen kohteen yksityiskohdat eivät säily.

Tarkka

Säilyttää tehosteen reunat, myös kulmat ja muut terävät yksityiskohdat. Toiminto säilyttää ominaisuudet Pehmeämpi-tekniikkaa paremmin.

Käytä yleistä valoa

Käyttää varjossa yleistä valaistusasetusta. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo-, viisto ja kohokuvio- ja sisäinen varjo -tehosteet.

X-siirto ja Y-siirto

Siirtävät varjoa x- tai y-akselilla määritetyn etäisyyden verran. Tätä asetusta käyttävät heittovarjo- ja sisäinen varjo -tehosteet.

Heittovarjo

Heittovarjotehoste muodostaa kolmiulotteisen varjon. Voit siirtää heittovarjoa x- tai y-akselilla sekä muuttaa heittovarjon sekoitustilaa, väriä, peittävyyttä, etäisyyttä, kulmaa ja kokoa. Määritä seuraavilla asetuksilla, miten heittovarjo vaikuttaa objekteihin ja läpinäkyvyystehosteisiin:

Objekti syrjäyttää varjon

Objekti näkyy heittämänsä varjon edessä.

Varjo sallii muut tehosteet

Heittovarjo ottaa muut läpinäkyvyystehosteet huomioon. Jos esimerkiksi objekti on häivytetty toiselta puolelta, voit valita, jätetäänkö heittovarjo häivyttämättä vai häivytetäänkö se samalla tavoin kuin objekti.

Napsauta Ohjauspaneelin Heittovarjo-painiketta , jos haluat nopeasti lisätä heittovarjon objektiin, viivaan, täyttöön tai tekstiin tai poistaa sen.

Huomautus:

Jos haluat valita heittovarjon värin, napsauta Aseta varjon väri -painiketta (Sekoitustila-valikon vieressä) ja valitse väri.

Sisäreunan varjo

Sisävarjotehoste sijoittaa varjon objektin sisäpuolelle, jotta objekti muuttuu sisäänpainuneen näköiseksi. Voit siirtää sisävarjoa eri akseleiden suuntiin sekä muuttaa sisävarjon sekoitustilaa, peittävyyttä, etäisyyttä, kulmaa, kokoa, kohinaa ja kutistusta.

Ulkoreunan hehku

Ulkoreunan hehku -tehoste lisää hehkun, joka säteilee objektin alta. Voit valita sekoitustilan, peittävyyden, tekniikan, kohinan, koon ja ulottuvuuden.

Sisäreunan hehku

Sisäreunan hehku -tehoste muuttaa objektin sisältä ulospäin hehkuvaksi. Valitse sekoitustila-, peittävyys-, tekniikka-, koko-, kohina- ja kutistusasetukset sekä Lähde-asetus:

Lähde

Määrittää hehkun lähteen. Keskiosa-asetus lisää keskeltä säteilevän hehkun, ja Reuna-asetus lisää objektin reunoilta säteilevän hehkun.

Viisto ja kohokuvio

Viisto ja kohokuvio -tehoste antaa objekteille realistisen, kolmiulotteisen ulkoasun. Rakenne-asetukset vaikuttavat objektin kokoon ja muotoon:

Tyyli

Määrittää viistetyylin: Ulkoinen viiste lisää viisteen objektin ulkoreunoihin, Sinen viiste lisää viisteen sisäreunoihin, Korkokuva jäljittelee objektin muuttamista korkokuvaksi alla oleviin objekteihin nähden ja Pyöreäreunainen korkokuva jäljittelee objektin reunojen painamista alla oleviin objekteihin.

Koko

Määrittää viiste- tai korkokuvatehosteen koon.

Tekniikka

Määrittää, miten viiste- tai korkokuvatehosteen reuna vaikuttaa taustaväreihin: Tasainen sumentaa reunoja hieman (eikä säilytä suurten objektien yksityiskohtia), Pehmeä kaiverrus sumentaa reunoja hieman vähemmän (se säilyttää yksityiskohdat paremmin kuin Tasainen-tekniikka mutta ei yhtä hyvin kuin Kova kaiverrus -tekniikka) ja Kova kaiverrus muuttaa reunan kovemmaksi ja paremmin erottuvaksi (se säilyttää yksityiskohdat paremmin kuin kaksi edellistä tekniikkaa).

Pehmennys

Korostaa Tekniikka-asetusta sumentamalla tehostetta, jotta virheet ja rosoiset reunat eivät näy.

Suunta

Valitse Ylös tai Alas sen mukaan, pitääkö tehosteen näyttää ylös vai alas painetulta.

Syvyys

Määrittää korkokuvatehosteen syvyyden.

Varjostus-asetus määrittää, miten valo vaikuttaa objektiin.

Kulma ja Korkeus

Määrittävät valonlähteen korkeuden. Asetus 0 merkitsee pinnan tasoa ja asetus 90 paikkaa suoraan objektin yläpuolella.

Käytä yleistä valoa

Lisää yleisen valonlähteen, joka on määritetty kaikille läpinäkyvyystehosteille. Tämä asetus ohittaa Kulma- ja Korkeus-asetukset.

Valo ja Varjo

Määrittää viisteen tai korkokuvan valojen ja varjojen sekoitustilan.

Satiini

Satiini-tehoste muuttaa objektin pinnan satiinimaisen sileäksi. Valitse sekoitustila-, peittävyys-, kulma-, etäisyys- ja kokoasetukset ja valitse, muutetaanko värit ja läpinäkyvyydet käänteisiksi:

Käänteinen

Valitse tämä asetus, jos haluat muuttaa objektin värilliset ja läpinäkyvät alueet käänteisiksi.

Tavallinen pehmennys

Häivytys-tehoste pehmentää (häivyttää) objektin reunat määritetyllä matkalla:

Reunan pehmennyksen leveys

Määrittää etäisyyden, jolla objekti muuttuu peittävästä läpinäkyväksi

 

Kutistus

Määrittää Häivytyksen leveys -asetuksen ohella, kuinka suuri osa pehmentävästä hehkusta on peittävää ja kuinka suuri osa läpinäkyvää. Suuri asetus lisää peittävyyttä ja pieni asetus läpinäkyvyyttä

 

Kulmat

Valitse Terävä, Pyöristetty tai Sekoitettu:

 Terävä  Seuraa kuvion ulkoreunaa, myös teräviä kulmia. Tämä asetus sopii tähtimäisille objekteille ja suorakulmaisten muotojen erikoistehosteeksi.

Pyöristetty  Pyöristää kulmat häivytyssäteen mukaisiksi. Kuviota siirretään ensin sisään- ja sitten ulospäin, jolloin muodostuu kaksi rajaviivaa. Tämä asetus sopii hyvin suorakulmioihin.

Sekoitettu  Käyttää Adobe Illustratorin menetelmää, joka häivyttää objektin reunat peittävistä läpinäkyviksi.

Kohina

Määrittää pehmentävän hehkun satunnaisten osien määrän. Tällä asetuksella voidaan pehmentää hehkua.

Pehmennys suuntaan

Pehmennys suuntaan -tehoste pehmentää objektin reunoja häivyttämällä reunat läpinäkyviksi määritetyissä suunnissa. Häivytys voi esimerkiksi vaikuttaa objektin ylä- ja alareunaan mutta ei vasempaan eikä oikeaan reunaan.

Pehmennysleveydet

Määritä etäisyys, jolla objektin ylä-, ala-, vasen ja oikea reuna muuttuvat läpinäkyviksi. Valitse Lukitse-asetus, jos haluat häivyttää objektin jokaisen reunan samalla etäisyydellä.

Kohina

Määrittää pehmentävän hehkun satunnaisten osien määrän. Tällä asetuksella luodaan pehmeämpi hehku.

Kutistus

Tämä asetus määrittää Leveys-asetusten tavoin, kuinka suuri osa hehkusta on peittävää ja kuinka suuri osa läpinäkyvää. Suuret asetukset lisäävät peittävyyttä ja pienet asetukset läpinäkyvyyttä.

Muoto

Valitse objektin alkuperäistä muotoa vastaava asetus: Vain ensimmäinen reuna, Johtavat reunat tai Kaikki reunat.

Kulma

Muuttaa häivytystehosteen kulmaa. Ellei kulma ole 90 asteen monikerta, häivytetyt reunat eivät ole samansuuntaiset objektin kanssa, vaan vinossa.

Liukuväripehmennys

Liukuväripehmennystehoste pehmentää objektin alueita häivyttämällä ne läpinäkyviksi.

Liukuvärin päätearvot

Luo yksi liukuväriraja objektiin lisättävän läpinäkyvyyden jokaista astetta varten.

 • Jos haluat lisätä liukuvärirajan, napsauta liukuvärisäätimen alapuolta. (Voit poistaa liukuvärirajan vetämällä sen pois liukusäätimestä.)

 • Jos haluat siirtää rajaa, vedä sitä vasemmalle tai oikealle tai valitse se ja vedä Sijainti-liukusäädintä.

 • Jos haluat siirtää kahden peittävyysrajan välistä keskipistettä, vedä liukuvärisäätimen yläpuolella olevaa vinoneliötä. Vinoneilön sijainti vaikuttaa siihen, kuinka jyrkkä tai loiva rajojen välisestä siirtymästä tulee.

Käänteinen liukuväri

Tätä napsauttamalla voit muuttaa liukuvärien suunnan käänteiseksi. Tämä ruutu on liukuvärisäätimen oikealla puolella.

Peittävyys

Määrittää liukuväripisteiden välisen läpinäkyvyyden. Valitse piste ja vedä Peittävyys-liukusäädintä.

Sijainti

Muuttaa liukuvärirajan sijaintia. Valitse liukuväriraja ja vedä liukusäädintä tai kirjoita mitta.

Teksti

Lineaarinen varjostaa suoraviivaisesti liukuvärin alkupisteestä loppupisteeseen. Säteittäinen varjostaa ympyrämäisesti alkupisteestä loppupisteeseen.

Kulma

Lineaarisessa liukuvärissä tämä asetus vaikuttaa liukuvärin viivojen kulmaan. Esimerkiksi arvo 90 astetta muodostaa vaakasuorat viivat ja arvo 180 pystysuorat viivat.

Käytä yleistä valoa

Voit määrittää yleisen valaistuskulman läpinäkyvyystehosteisiin, joissa varjostus on merkittävä. Ne ovat heittovarjo, sisäinen varjo sekä viisto ja kohokuvio. Kun valitset näiden tehosteiden yhteydessä Käytä yleistä valaistusta -asetuksen, Yleinen valo -valintaikkunan yleinen valaistusasetus määrittää valaistuksen.

 1. Voit avata Yleinen valo -valintaikkunan millä tahansa seuraavista menetelmistä:

  • Valitse Tehosteet-paneelivalikosta Yleinen valo.

  • Valitse Objekti > Tehosteet > Yleinen valo.

 2. Kirjoita Yleinen valo -valintaikkunaan arvo tai määritä Kulma- ja Korkeus-asetukset vetämällä kulmasädettä. Napsauta sitten OK-painiketta.

Objektin peittävyyden määrittäminen

Läpinäkyvyys voidaan lisätä yhteen objektiin tai valittuihin objekteihin (myös grafiikka- ja tekstikehyksiin), mutta ei yksittäisiin tekstin merkkeihin tai tasoihin. Tällaisen läpinäkyvyystehosteen sisältävät tuodut kuvat kuitenkin näkyvät ja tulostuvat oikein.

 1. Valitse yksi tai useita objekteja.

  Jos valitset useita objekteja ja niiden peittävyysasetukset ovat erilaiset, Tehosteet-paneelissa näkyy sana sekoitettu. Jos esimerkiksi valittujen objektien Täyttö-peittävyysasetukset ovat erilaiset, Läpinäkyvyys-paneelissa lukee "Täyttö: Peittävyys (sekoitettu)".

 2. Valitse Objekti, Viiva, Täyttö tai Teksti millä tahansa seuraavista menetelmistä:
  • Napsauta Ohjauspaneelin Käytä tehosteita ‑painiketta  ja valitse asetus.

  • Valitse asetus Tehosteet-paneelista (napsauta tarvittaessa Objekti-sanan vieressä olevaa kolmiota, jotta näet asetukset).

 3. Kirjoita Ohjauspaneeliin tai Tehosteet-paneeliin Peittävyys-asetuksen arvo tai napsauta Peittävyys-asetuksen vieressä olevaa nuolta ja vedä liukusäädintä. Kun objektien peittävyysarvoa pienennetään, läpinäkyvyys lisääntyy.

Huomautus:

jos suoravalitset ja leikkaat tai kopioit objektin läpinäkyvästä ryhmästä InDesignissa ja sitten liität sen muualle julkaisuun, objekti on läpinäkyvä vain, jos läpinäkyvyys on liitetty siihen erikseen.

Läpinäkyvyyden käyttäminen ryhmissä

Voit lisätä läpinäkyvyystehosteita yksittäisten objektien lisäksi ryhmiin.

Jos vain valitset objekteja ja muutat niiden peittävyysasetuksia, valittujen objektien peittävyys muuttuu suhteessa muiden objektien peittävyyteen. Limittäisten alueiden peittävyys näkyy kertautuneena.

Jos taas valitset Ryhmitä-komennolla luodun ryhmän ja sitten muutat peittävyyttä, ryhmää käsitellään Tehosteet-paneelissa yhtenä objektina (Tehoste-paneelissa näkyy vain yksi tasoasetus, nimittäin Ryhmä) ja ryhmän sisäiset peittävyydet eivät muutu. Ryhmän objektit eivät siis vaikuta toistensa läpinäkyvyyteen.

Läpinäkyvyyden käyttäminen ryhmissä
Objekteja, joiden peittävyys on 50 %, (vasemmalla), ja ryhmä, jonka peittävyys on 50 % (oikeammalla)

Läpinäkyvien kuvien näyttöasun muuttaminen

Määritä läpinäkyvyysasetukset Näytä suoritus -valintaikkunassa (näyttölaatu). Nämä asetukset määrittävät läpinäkyvien objektien näyttölaadun uusissa julkaisuissa ja julkaisuissa, joille on tallennettu muokatut asetukset. Voit myös määrittää asetukset, joilla julkaisun läpinäkyvyys otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. Vaikka poistaisit läpinäkyvyyden käytöstä näyttöasetuksissa, sitä käytetään edelleen tiedostoa tulostettaessa ja vietäessä.

Huomautus:

Muista tarkistaa läpinäkyvyysasetukset ennen läpinäkyvyystehosteita sisältävän tiedoston tulostamista. Tulostus yhdistää kuvat automaattisesti ja voi vaikuttaa tehosteiden ulkoasuun.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytä suoritus (Windows) tai Adobe InDesign > Asetukset > Näytä suoritus (Mac OS).
 2. Määritä julkaisun kaikkien tehosteiden näyttötarkkuus valitsemalla asetus (Nopea, Tyypillinen, Laadukas) Säädä näkymäasetuksia -kohdasta. Valittu asetus koskee vain tässä valittua toimintoa:
  • Nopea-asetus poistaa läpinäkyvyyden käytöstä ja valitsee resoluutioksi 24 dpi.

  • Tyypillinen-asetus näyttää pienen resoluution tehosteet ja valitsee resoluutioksi 72 dpi.

  • Laadukas-asetus parantaa tehosteiden näyttämistä erityisesti PDF- ja EPS-tiedostoissa ja valitsee resoluutioksi 144 dpi.

 3. Vedä Läpinäkyvyys-liukusäädintä. Oletusasetus on Normaali laatu, joka näyttää heittovarjot ja reunojen pehmennykset.
 4. Napsauta OK-painiketta.
 5. Jos spottiväri ja sekoitustilat limittyvät, valitse Näytä > Päällepainatuksen esikatselu. Näin varmistat, että näet näytöstä, miten painovärit vaikuttavat läpinäkyvyyteen.

Huomautus:

Näytä-valikossa voit nopeasti valita läpinäkyvyysnäytöksi Nopea näyttö, Tyypillinen näyttö tai Laadukas näyttö.

Läpinäkyvyyden näyttämisen estäminen

Jos haluat parantaa näytön suorituskykyä, voit estää läpinäkyvyyttä näkymästä näytöllä. Vaikka poistaisit läpinäkyvyyden näkyvistä, tehostetta käytetään edelleen tiedostoa tulostettaessa ja vietäessä.

 1. Valitse Näytä > Näytön suorituskyky > Nopea näyttö.

Valkoinen laatikko ‑ilmiön poistaminen läpinäkyvästä julkaisusta

Kun käytetään läpinäkyvyystehostetta, siinä saattaa joskus näkyä valkoinen laatikko tai haamu. Tämä tapahtuu yleensä julkaisussa, joka sisältää heittovarjoja tai liukuvärejä. Tämä ongelma voi esiintyä, jos läpinäkyvyystehoste joutuu tekemisiin spottivärin kanssa.

Jos haluat estää ongelman, älä käytä spottivärejä läpinäkyvyyden kanssa, tai voit poistaa päällepainatuksen käytöstä.

Kun haluat avata ja tulostaa PDF-julkaisun ilman valkoista laatikkoa, ota Acrobatissa Simuloi päällepainatus -toiminto käyttöön. Valitse Acrobat 9:ssä Lisäasetukset > Tulostustuotanto > Tulosteen esikatselu. Valitse Acrobat X:ssä Työkalut > Tulostustuotanto > Tulosteen esikatselu.

Jos lähetät julkaisun tulostajalle ja valkoinen laatikko -ilmiö esiintyy, pyydä palveluntarjoajaa ottamaan käyttöön RIPin PostScript-päällepainatus -asetus. Jos tämä ei toimi, voit litistää läpinäkyvyyden ja valita Simuloi päällepainatus -asetuksen, ennen kuin lähetät tiedoston. InDesignissa tämä asetus löytyy Tulosta-valintaikkunan Tulospaneelista, kun valitset asetuksen Yhdistelmä-CMYK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö