Käyttöopas Peruuta

Sivuasettelun säätö

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Muuta mallien kokoa nopeasti mukautuvien sivuasetteluehdotusten avulla.

Jos muutat nykyistä sivuasettelua Julkaisun asetukset- tai Reunukset ja palstat -komennoilla eli muutat esimerkiksi sivukokoa tai sivun reunusta, objektien uudelleenjärjestämiseen uuden sivuasettelun mukaiseksi voi kulua paljon aikaa ja vaivaa. Säädä sivuasettelua ‑toiminnolla voi suorittaa paljon tästä työstä automaattisesti säätämällä julkaisun sivuasettelun elementtejä julkaisun sivukoon, sivun reunuksen tai leikkausvaran muuttuessa.

Julkaisun sivuasettelun säätäminen

Voit säätää julkaisun sivuasettelua seuraavasti:

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Tiedosto > Säädä sivuasettelua.
  • Valitse Tiedosto > Julkaisun asetukset ja sitten Säädä sivuasettelua.
 2. Määritä Säädä sivuasettelua ‑valintaikkunassa seuraavat asetukset:

  Sivukoko

  Valitse valikosta sivukoko tai kirjoita leveyden ja korkeuden arvot. Voit myös valita julkaisun suunnan.

  Reunukset

  Valitse Säädä reunuksia automaattisesti sivukoon muutosten mukaan, jos haluat säätää reunuksia dynaamisesti sivukokoon tekemiesi muutosten mukaan, tai anna reunusten arvot manuaalisesti.

  Leikkausvara

  Määritä julkaisun leikkausvara-alueen arvot.

  Säädä kirjasinkokoa

  Valitse tämä asetus, jos haluat muuttaa julkaisun kirjasinkokoa sivukoon ja reunuksen muutosten mukaan. Voit myös määrittää kirjasinkokorajoitukset automaattista säätöä varten valitsemalla Määritä kirjasinkokorajoitukset ja määrittämällä kirjasinkoon vähimmäis- ja enimmäisarvon.

  Säädä lukittua sisältöä

  Valitse tämä asetus, jos haluat säätää sivuasettelun lukittua sisältöä.

  Säädä sivuasettelua

 3. Valitse OK.

Sivun tai aukeaman sivuasettelun säätäminen

Voit säätää julkaisun sivun tai aukeaman sivuasettelua seuraavasti:

 1. Valitse Sivuasettelu > Reunukset ja palstat.

  Reunukset ja palstat -valintaikkuna tulee näyttöön.

 2. Valitse Reunukset ja palstat ‑valintaikkunasta Säädä sivuasettelua. Tämä valintaruutu ei oletusarvoisesti ole valittuna.

  Reunukset ja palstat -valintaikkuna

 3. Valitse Säädä kirjasinkokoa, jos haluat muuttaa julkaisun kirjasinkokoa reunusten muutosten mukaan. Voit myös määrittää kirjasinkokorajoitukset automaattista säätöä varten valitsemalla Määritä kirjasinkokorajoitukset ja määrittämällä kirjasinkoon vähimmäis- ja enimmäisarvon.

  Säädä sivuasettelua
  Säädä sivuasettelua -asetukset

 4. Valitse Säädä lukittua sisältöä, jos haluat säätää sivuasettelun lukittua sisältöä.

 5. Valitse OK.

Lisätietoja

Kun käytät Säädä sivuasettelua -toimintoa, objektit, kuten teksti ja grafiikka, määritetään uudelleen dokumentin leikkausvaran tai reunuksen muutosten mukaan seuraavasti:

 • Jos sivukoko muuttuu, viivainlinjoja siirretään suhteellisten etäisyyksien ylläpitämiseksi sivun reunoista, reunuksista tai palstojen apuviivoista.
 • Tekstiin ankkuroitujen objektien suhteelliset paikat säilyvät.
 • Objekteja siirretään siten, että samat suhteelliset paikat säilyvät, jos sivukoko tai reunukset muuttuvat.
 • Objektien kohdistus leikkausvaroihin, sivun reunoihin, sivun reunuksiin, sarakkeisiin, sarakkeiden palstaväleihin, apuviivoihin ja ruudukkoihin nähden säilyy.
 • Dokumentissa olevien objektien suhteellinen tasaus ja välit säilyvät.
 • Voit päättää, skaalataanko tekstiä vai ei. Tekstin kirjasinkoko ja rivivälistys muuttuvat dokumentin koon muutoksen mukaan. Kirjasinkoko kasvaa yhdellä desimaalipisteellä skaalauksen jälkeen. Tyylimuutoksia ei tehdä, ja kaikki tekstiin liittyvät muutokset ovat korvauksia.
 • Ei-suorakulmaisten ja kierrettyjen objektien kuvasuhde säilyy.
 • Kuvat sovitetaan suhteessa niin, että kuvasuhde säilyy, joten kehyksessä näkyvä sisältö pysyy lähes samana.
 • Jokaista ryhmään kuuluvaa, sekä suorakulmaista että ei-suorakulmaista objektia säädetään niin, että kuvasuhde säilyy, joten ryhmän muoto jää ennalleen.
 • Taittopöydällä olevien kohteiden kokoa ei muuteta. Ne eivät kuitenkaan mene sivulla päällekkäin.
 • Piilotettujen objektien tai piilotetulla tasolla olevien objektien kokoa ei muuteta.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi