Käyttöopas Peruuta

Sisältöjen ja objektien etsiminen ja korvaaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Etsi ja korvaa ‑toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, kun julkaisustasi on useita versioita. Voit etsiä ja korvata tekstiä, objekteja, kirjasimia, kuvioita ja värejä koko julkaisun laajuisesti.

Etsi tai muuta ‑valintaikkuna
Etsi ja muuta ‑valintaikkuna

A. Etsi/Muuta-välilehdet B. Etsittävä-ruutu C. Korvaava-ruutu D. Valitse haun laajuus, esimerkiksi yksittäinen julkaisu tai kaikki julkaisut E. Määritä hakusuunta F. Erikoismerkkien etsiminen ja korvaaminen 

Sarkain

Kuvaus

Hae ja muuta merkkien, sanojen, sanaryhmien tai muotoillun tekstin tiettyjä ilmentymiä. Voit etsiä ja korvata erikoismerkkejä, kuten symboleita, paikkamerkkejä ja välilyöntimerkkejä. Laajenna hakua yleismerkeillä.

Voit etsiä ja korvata tekstiä ja muotoilua käyttämällä edistyneitä muotoperustaisia hakutekniikoita.

Voit etsiä ja korvata kuvioita käyttämällä Unicode-arvoja tai kuvioiden ja merkkien tunnusarvoja. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti kuvioiden etsimisessä ja korvaamisessa aasialaisia kieliä käytettäessä.

Voit etsiä ja korvata objektien ja kehysten muotoiluja ja määritteitä. Voit esimerkiksi etsiä 4 pisteen viivan objekteja ja korvata viivan varjolla.

Hae ja muuta värin tiettyjä ilmentymiä. Voit hakea värejä objekteista, tekstityyleistä, viivoista ja linkitetyistä resursseista. 

Värien etsiminen ja muuttaminen

värin etsiminen/muuttaminen
Siirry Värimallit-kohdasta suoraan Etsi/Muuta-paneeliin värien etsimistä varten

InDesignilla voit etsiä värin nopeasti julkaisusta tai samalla kertaa useista avoinna olevista julkaisuista. Valitse Etsi/Muuta-valintaikkunasta Väri, jos haluat etsiä värin tiettyjä esiintymiä, ja korvaa väri halutessasi toisella värillä. Voit käyttää myös Väri-välilehteä, jos haluat etsiä käyttämättömät värit Värimallit-paneelista. 

 1. Varmista, ettei objekteja ole valittu, valitsemalla Muokkaa > Poista kaikkien valinta.
 2. Jos haluat etsiä värin, valitse Värimallit-paneelista Etsi tämä väri. Jos haluat hakea ja korvata jotain useissa julkaisuissa, varmista, että kaikki nämä julkaisut on avattu InDesignissa.
 3. Valitse Etsi väri ‑valikosta väri, jonka haluat vaihtaa. 
 4. Voit korvata värin uudella värillä käyttämällä jotakin näistä toiminnoista:
  • Valitse Vaihda väri ‑valikosta väri, jolla haluat korvata toisen värin.
  • Luo uusi värimalli valitsemalla Valitse uusi värimalli. Valitse Lisää värimallin tallentamiseksi Värimallit-paneeliin.
 5. Valitse Etsi seuraava. Kun värin ensimmäinen esiintymä on korostettu, valitse Muuta kaikki. Kun ilmoituksessa esitetään kaikki muut vaihdot, valitse OK.

Tekstin etsiminen ja muuttaminen

Jos haluat luetteloida, etsiä tai korvata julkaisun kirjasimia, voit käyttää Etsi/korvaa kirjasin -komentoa Etsi/Muuta-komennon sijaan.

Tekstin etsiminen ja muuttaminen

 1. Voit etsiä tekstialueen tai jutun valitsemalla tekstin tai sijoittamalla kohdistimen juttuun. Voit laajentaa haun useampaan tiedostoon avaamalla haluamasi tiedostot.
 2. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta ja valitse sitten Teksti-välilehti.
 3. Määritä hakuehdot Etsi-valikossa. Voit sisällyttää hakuun lukitut tasot, sivupohjat, alaviitteet ja muita kohteita napsauttamalla kuvakkeita.

 4. Kuvaile Etsittävä-kentässä, mitä haluat etsiä:
  • Kirjoita tai liitä teksti, jonka haluat löytää.

  • Jos haluat etsiä tai korvata sarkaimia, välilyöntejä tai muita erikoismerkkejä, valitse etsittävää merkkiä edustava merkki (metamerkki) Etsittävä-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta. Voit myös valita yleismerkkejä, kuten Mikä tahansa numeromerkki tai Mikä tahansa merkki.

  Erikoismerkkien etsiminen metamerkkien avulla
  Käytä metamerkkejä, kun haluat etsiä erikoismerkkejä, kuten sarkaimia.

 5. Kirjoita tai liitä korvaava teksti Korvaava-kohtaan. Voit myös valita edustavan merkin Korvaava-kentän oikealla puolella olevasta ponnahdusvalikosta.
 6. Valitse Etsi.
 7. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Etsi/Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).
 8. InDesignin Etsi ja muuta -valintaikkunassa on kaksi hakusuuntapainiketta: Eteenpäin ja Taaksepäin. Haku eteenpäin on otettu oletusarvoisesti käyttöön, ja voit muuttaa hakusuunnan valitsemalla Taaksepäin. Uusi toiminto helpottaa Teksti-, GREP- ja Kuvio-välilehdissä olevien merkkijonojen hakemista.

 9. Valitse Valmis.

Jos hakutulokset eivät vastaa odotuksia, kannattaa tarkistaa, että edellisten hakujen muotoilut on poistettu käytöstä. Hakua täytyy ehkä laajentaa. Saatat esimerkiksi tehdä hakua valinnasta tai jutusta julkaisun sijaan. Saatat myös hakea tekstiä, joka esiintyy kohteessa (esimerkiksi lukitulla tasolla, alaviitteessä tai piilotetussa ehdollisessa tekstissä), joka ei sisälly hakuun.

Korvaukset voi peruuttaa valitsemalla Muokkaa > Peruuta Korvaa teksti (tai Peruuta Korvaa koko teksti).

Voit hakea seuraavan esiintymän, joka vastaa edellistä hakua valitsemalla Muokkaa > Etsi seuraava. Etsi/Muuta-valintaikkunaa ei tarvitse avata. Lisäksi aiemmat hakuehdot tallentuvat Etsi/Muuta-valintaikkunaan. Voit valita hakuehdon asetuksen oikealla puolella olevasta valikosta.

Muotoillun tekstin etsiminen ja muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Jos Etsi muotoilu- tai Muuta muotoilu -vaihtoehdot eivät tule esiin, napsauta Lisää asetuksia -vaihtoehtoa. Voit vastaavasti valita Vähemmän asetuksia, jolloin näyttöön tulee vähemmän vaihtoehtoja.

 3. Napsauta Etsi muotoilu -kenttää tai napsauta Etsi muotoiluasetukset -osion oikealla puolella olevaa Määritä etsittävät määritteet -kuvaketta .
 4. Valitse muotoilutyyppi ja -määritteet Etsi muotoiluasetukset -valintaikkunan vasemmasta reunasta ja valitse sitten OK.

  Eräät OpenType-muotoiluasetukset näkyvät sekä OpenType-ominaisuudet- että Perusmerkkimuotoilut-kohdissa (Sijainti-valikko). Lisätietoja OpenTypesta ja muista muotoilumääritteistä on InDesignin ohjeessa.

  Huomautus:

  Muotoiluhaussa (tai muotoilun korvaamisessa) Etsittävä- tai Korvaava-ruutu jää tyhjäksi.

 5. Jos haluat käyttää etsimääsi tekstiin muotoilua, napsauta Muuta muotoilu -kenttää tai napsauta Muuta muotoiluasetukset -osion Määritä muutettavat määritteet -kuvaketta . Valitse sitten muotoilutyyppi ja määritä muotoilumääritteet. Valitse lopuksi OK.
 6. Muotoile tekstiä haku- ja muutospainikkeilla.

Kun hakuperusteeksi on valittu muotoilu, Etsittävä- tai Korvaava-ruudun yläpuolella on tietokuvakkeet. Kuvakkeet ilmaisevat, että muotoilumääritteet on määritetty, joten haku- ja muutostoiminnot ovat käytettävissä rajoitetusti.

Huomautus:

Poista kaikki muotoilumääritteet Etsi muotoiluasetukset- tai Muuta muotoiluasetukset -kohdasta valitsemalla Tyhjennä.

Yleisiä Etsi/Muuta-tekniikoita

Yleismerkkihaut

Voit laajentaa hakua määrittämällä yleismerkkejä, kuten Mikä tahansa numeromerkki tai Mikä tahansa tyhjä tila. Esimerkiksi jos Etsittävä-kentässä on ka?a, haku koskee sanoja, joiden alussa on ka ja lopussa a (kuten kana, kala ja kasa). Voit joko kirjoittaa yleismerkit tai valita vaihtoehdon Etsittävä-tekstikentän vieressä olevan ponnahdusvalikon Yleismerkit-alivalikosta.

Leikepöytä metamerkkihakuja varten

Etsittäessä metamerkkejä, kuten pitkiä ajatusviivoja tai luettelomerkkejä, ensin kannattaa valita teksti ja liittää se Etsittävä-kenttään. Tällöin metamerkkejä ei tarvitse kirjoittaa. InDesign muuntaa liitetyt erikoismerkit metamerkkivastaavuuksiin automaattisesti.

Leikepöydän sisällöllä korvaaminen

Hakukohteita voi korvata leikepöydältä kopioidulla sisällöllä joko muotoiluineen tai ilman muotoiluja. Tekstiä voi korvata myös kopioidulla grafiikalla. Kopioi kohde ja valitse sitten Etsi/Muuta-valintaikkunassa jokin vaihtoehto Korvaava-kentän oikealla puolella olevan ponnahdusvalikon Muu-alivalikosta.

Virheellisen tekstin etsiminen ja poistaminen

Voit poistaa virheellistä tekstiä määrittämällä poistettavan tekstin Etsittävä-kentässä. Jätä Korvaava-kenttä tyhjäksi (varmista, ettei tässä kentässä ole määritetty muotoiluja).

XML-nimiöiden käyttäminen

Etsittävässä tekstissä voi käyttää XML-nimiöitä.

Haku eteen- ja taaksepäin

Voit hakea eteen- tai taaksepäin. Näin voit hakea tekstin, jos haun aikana vahingossa ohitat sen. Hakemalla eteen- ja taaksepäin voit siis hakea tekstin helpommin kuin suorittamalla haun uudelleen.

Hakuehdot tekstin etsimiselle ja muuttamiselle

Etsi

Näiden vaihtoehtojen avulla voit määrittää hakuehdot.

Julkaisu

Etsi koko julkaisusta. Valitse Kaikki julkaisut, jos haluat etsiä kaikista avoinna olevista julkaisuista.

Juttu

Etsi valitun kehyksen koko tekstistä, mukaan lukien muiden ketjutettujen tekstikehysten teksti sekä ylijuokseva teksti. Valitse Jutut, jos haluat etsiä kaikkien valittujen kehysten jutuista. Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos tekstikehys on valittu tai kohdistin määritetty.

Jutun loppuun

Etsi kohdistimesta eteenpäin. Vaihtoehto on näkyvissä vain, jos kohdistin on määritetty.

Valinta

Etsi vain valitusta tekstistä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstiä on valittuna.

Sisällytä lukitut tasot 

Etsi tekstistä, jotka on lukittu Tason asetukset -ikkunan vaihtoehtojen avulla. Lukittujen tasojen tekstiä ei voi korvata.

Sisällytä lukitut jutut 

Etsi tekstiä jutuista, jotka on kirjattu ulos InCopy-työnkulussa. Lukittujen juttujen tekstiä ei voi korvata.

Sisällytä kätketyt tasot 

Etsi tekstistä, jotka on kätketty Tason asetukset -ikkunan vaihtoehtojen avulla. Kun hakutoiminto löytää kätketyn tason tekstiä, tekstin kohdalla näytetään korostus mutta itse tekstiä ei näytetä. Kätkettyjen tasojen tekstiä ei voi korvata.

Piilotettu ehdollinen teksti jätetään aina pois hausta.

Sisällytä sivupohjat 

Etsi tekstiä sivupohjista.

Sisällytä alaviitteet 

Etsi alaviitteiden tekstistä.

Huomioi kirjainkoko 

Hakutuloksiin otetaan vain sana tai sanat, joiden kirjoitusasu vastaa täsmälleen Etsittävä-ruudun hakuavaimen kirjoitusasua. Esimerkiksi hakusanalla PrePress ei löydy tuloksia Prepress, prepress tai PREPRESS.

Koko sana 

Ohittaa haettavat merkit, jos ne ovat osa toista sanaa. Jos hakusana on esimerkiksi ala, InDesign ohittaa sanan kala.

Etsiminen GREP-lausekkeiden avulla

GREP-välilehdellä tai Etsi/Muuta-ikkunassa voit luoda GREP-lausekkeita, joilla voit etsiä aakkosnumeerisia tekstijonoja ja kuvioita pitkistä julkaisuista ja useista avoimista julkaisuista. Voit kirjoittaa GREP-metamerkkejä manuaalisesti tai valita ne Erikoismerkit Etsi/Muuta-toiminnossa -luettelosta. GREP-haut erottelevat oletusarvoisesti isot ja pienet kirjaimet.

InDesign Secrets sisältää luettelon GREP-resursseista osoitteessa InDesign GREP.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta ja valitse sitten GREP-välilehti.

 2. Määritä hakuehdot valintaikkunan alareunassa olevassa Etsi-valikossa. Voit sisällyttää hakuun lukitut tasot, sivupohjat, alaviitteet ja muita kohteita napsauttamalla kuvakkeita.

 3. Luo GREP-lauseke Etsittävä-kentässä seuraavasti:

  • Kirjoita lauseke manuaalisesti. (Lisätietoja: Etsiminen metamerkkien avulla.)

  • Jos tarvitset apua hakulausekkeen luomiseen, napsauta Etsittävä-kohdan oikealla puolella olevaa Erikoismerkit Etsi-toiminnossa -kuvaketta ja valitse haluamasi vaihtoehdot Sijainnit-, Toisto-, Sovita-, Muokkaajat- ja Posix-alivalikoista.

 4. Kirjoita tai liitä korvaava teksti Korvaava-kohtaan.

 5. Valitse Etsi.

 6. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Etsi/Muuta (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).

 7. InDesignin Etsi ja muuta -valintaikkunassa on kaksi hakusuuntapainiketta: Eteenpäin ja Taaksepäin. Haku eteenpäin on otettu oletusarvoisesti käyttöön, ja voit muuttaa hakusuunnan valitsemalla Taaksepäin. Uusi toiminto helpottaa Teksti-, GREP- ja Kuvio-välilehdissä olevien merkkijonojen hakemista.

Huomautus:

Voit myös lisätä GREP-tyylien avulla merkkityylejä tekstiin, joka vastaa GREP-lauseketta. GREP-tyylit-valintaikkuna onkin kätevä tapa testata määrittämääsi GREP-lauseketta. Lisää kappaleeseen esimerkit, jotka haluat löytää, ja määritä sitten merkkityyli ja GREP-lauseke GREP-tyylit-valintaikkunassa. Kun otat esikatselun käyttöön, voit muokata lauseketta, kunnes se vaikuttaa oikein kaikkiin esimerkkeihin.

GREP-hakujen muotoiluvihjeitä

Nämä vihjeet helpottavat GREP-lausekkeiden luomista.

 • Monet GREP-välilehden haut ovat samankaltaisia kuin Teksti-välilehden haut, mutta muista, että eri välilehdissä käytetään eri koodeja. Yleisesti Teksti-välilehden metamerkkien alussa on ^ (esimerkiksi sarkaimen merkintä on ^t) ja GREP-välilehden metamerkkien alussa on \ (esimerkiksi sarkaimen merkintä on \t). Kaikki metamerkit eivät kuitenkaan ole tämän säännön mukaisia. Esimerkiksi kappaleen loppu on ^p Teksti-välilehdessä ja \r GREP-välilehdessä. Teksti- ja GREP-välilehden metamerkkien luettelo on kohdassa Etsiminen metamerkkien avulla.

 • Jos haluat etsiä merkkiä, jolla on symbolinen merkitys GREP-tekniikassa, kirjoita ennen merkkiä kenoviiva (\) osoittamaan, että kenoviivaa seuraava hakuehto on itse merkki. Jos kirjoitat esimerkiksi pisteen ( .  ), GREP-toiminto etsii mitä tahansa merkkiä. Jos taas haluat etsiä pistettä, kirjoita ”\.”

 • Tallenna GREP-haku kyselynä, jos haluat käyttää sitä usein tai luovuttaa sen muiden käyttöön. (Lisätietoja: Kohteiden etsiminen ja muuttaminen kyselyiden avulla.)

 • Voit jakaa haun alilausekkeisiin sulkeiden avulla. Jos esimerkiksi haluat etsiä sanaa ”kissa” tai ”kassa”, voit käyttää lauseketta k(i|a)ssa. Sulkeet helpottavat erityisesti ryhmitysten määrittämistä. Jos haet esimerkiksi lausekkeella ”(kissa) ja (koira)”, kissa on löytynyt teksti 1 ja koira löytynyt teksti 2. Löytynyt teksti -lausekkeilla (kuten $1 - löytynyt teksti 1) voit muuttaa ainoastaan osan löytyneestä tekstistä.

GREP-hakuesimerkkejä

Näiden esimerkkien avulla voit hyödyntää GREP-lausekkeita tehokkaammin.

Esimerkki 1: Lainausmerkeissä olevan tekstin hakeminen

Oletetaan, että haluat etsiä lainausmerkeissä olevia sanoja (kuten ”Espanja”), poistaa lainausmerkit ja käyttää sanassa tyyliä (Espanja vs. ”Espanja”). Lauseke (”)(\W+)(”) sisältää kolme ryhmitystä, jotka osoitetaan sulkeilla ( ). Lausekkeen ensimmäinen ja kolmas ryhmitys hakee lainausmerkkejä ja toinen ryhmitys vähintään yhtä sanamerkkiä.

Voit viitata ryhmityksiin löytynyt teksti -lausekkeilla. Esimerkiksi $0 viittaa kaikkeen löytyneeseen tekstiin ja $2 vain toiseen ryhmitykseen. Lisäämällä lausekkeen $2 Korvaava-kenttään ja määrittämällä merkkityylin Muuta muotoilu -kentässä voit hakea lainausmerkeissä olevan sanan ja korvata sen merkkityylillä. Koska vain $2 on määritetty, $1- ja $3-ryhmitykset poistetaan. (Kun $0 tai $1$2$3 määritetään Korvaava-kentässä, merkkityyliä käytetään myös lainausmerkeissä.)

GREP-esimerkki
GREP-esimerkki

A. Hakee kaikki lainausmerkeissä olevat sanamerkit B. Merkkityyliä käytetään myös toisessa ryhmittelyssä (sana), kun ensimmäinen ja kolmas ryhmittely (avaavat ja sulkevat lainausmerkit) on poistettu C. Merkkityylin määritelmä  

Tämä esimerkki hakee vain lainausmerkkeihin kirjoitettuja yksittäisiä sanoja. Jos haluat hakea lainausmerkeissä olevia ilmauksia, käytä yleismerkkilausekkeita, kuten (\s*.*\w*\d*), joka hakee välejä, merkkejä, sanamerkkejä ja numeroita.

Esimerkki 2: Puhelinnumerot

InDesign sisältää esimääritettyjä hakuja, joita voit valita Kyselyt-valikossa. Voit valita esimerkiksi puhelinnumeron muuntokyselyn, joka näyttää tältä:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Yhdysvaltain puhelinnumerot voidaan kirjoittaa useissa muodoissa, kuten 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 ja 206 555 3982. Merkkijono hakee niitä kaikkia. Puhelinnumeron kolme ensimmäistä numeroa (\d\d\d) saattavat olla sulkeissa, joten sulkeiden perässä on kysymysmerkki: \(? ja \)?. Kenoviiva \ osoittaa, että lauseke hakee todellista suljetta, joka ei siis kuulu alilausekkeeseen. Hakasulkeet [ ] hakevat kaikkia niiden sisälle merkittyjä merkkejä, joten tässä tapauksessa [-. ] hakee yhdysmerkkiä, pistettä tai väliä. Hakasulkeiden perässä oleva kysymysmerkki osoittaa, että sulkeissa olevat kohteet ovat valinnaisia haussa. Lisäksi numerot on merkitty sulkeisiin, jotka viittaavat ryhmityksiin, joihin voidaan viitata Korvaava-kentässä.

Korvaava-kentän ryhmitysviittauksia voi muuttaa tarpeen mukaan. Kentässä voi käyttää esimerkiksi seuraavia lausekkeita:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Lisää GREP-esimerkkejä

Voit opetella GREP-hakujen tekemistä tämän taulukon esimerkeillä.

Lauseke

Hakumerkkijono

Näyteteksti

Vastineet (lihavoituna)

Merkkiluokka

[ ]

[abc]

Hakee merkkiä a, b tai c.

Maria cuenta bien.

Mariacuentabien.

Kappaleen alku

^

^~_.+

Tämä hakee kappaleen alusta (^) pitkää ajatusviivaa (~_), jonka perässä voi esiintyä mikä tahansa merkki ( . ) vähintään kerran (+).

”Näimme – tai ainakin luulimme nähneemme – purppuranvärisen lehmän.”

– Konrad Yoes

”Näimme – tai ainakin luulimme nähneemme – purppuranvärisen lehmän.”

– Konrad Yoes

Negatiivinen Lookahead

(?!kuvio)

InDesign (?!CS.*?)

Negatiivinen Lookahead vastaa hakumerkkijonoa ainoastaan, jos sen perässä ei ole tietty kuvio.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

Positiivinen Lookahead

(?=kuvio)

InDesign (?=CS.*?)

Positiivinen Lookahead vastaa hakumerkkijonoa ainoastaan, jos sen perässä on tietty kuvio.

Samojen kuvioiden avulla voi muodostaa negatiivisia (?<!kuvio) ja positiivisia Lookbehind -komentoja (?<=kuvio).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS ja InDesign CS2

Ryhmitykset

( )

(nopea) (ruskea) (kettu)

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Kaikki löytynyt teksti = nopea ruskea kettu; löydetty teksti 1= nopea; löydetty teksti 2 = ruskea; löydetty teksti 3= kettu

Ei-merkitsevät sulkeet

(?:lauseke)

(nopea) ($:ruskea) (kettu)

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Nopea ruskea kettu hyppelee ylös ja alas.

Kaikki löytynyt teksti = nopea ruskea kettu; löydetty teksti 1= nopea; löydetty teksti 2 = kettu

Ei kirjainkoon erottelua

(?i)

(?i)omena

Toinen vaihtoehto on (?i:omena)

Omena omena OMENA

OmenaomenaOMENA

Kirjainkoon erottelu käytössä

(?-i)

(?-i)omena

Omena omena OMENA

Omena omena OMENA

Monirivisyys käytössä

(?m)

(?m)^\w+

Tässä esimerkissä lauseke hakee vähintään yhtä (+) sanamerkkiä (\w) rivin alusta (^). Käytettäessä lauseketta (?m) kaikkia löytyneen tekstin rivejä voidaan käsitellä erillisinä riveinä.

(?m)^\w vastaa kunkin kappaleen alkua. (?-m)^\w vastaa vain jutun alkua.

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Monirivisyys ei käytössä

(?-m)

(?-m)^\w+

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksi Kaksi Kolme Neljä Viisi Kuusi Seitsemän Kahdeksan

Yksirivisyys käytössä

(?s)

(?s)c.a

Lauseke hakee mitä tahansa merkkiä ( . ), joka on merkkien c ja a välissä. Lauseke (?s) vastaa kaikkia merkkejä, vaikka ne olisivat seuraavalla rivillä.

(.) vastaa mitä tahansa muuta paitsi kappalevaihtoa. (?s)(.) vastaa mitä tahansa kappalevaihdot mukaan lukien.

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Yksirivisyys ei käytössä

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Toistojen määrä

{ }

b{3} vastaa tasan kolmea kertaa

b(3,} vastaa vähintään kolmea kertaa

b{3,}? vastaa vähintään kolmea kertaa (lyhyin vastine)

b{2,3} vastaa vähintään kahta ja enintään kolmea kertaa

b{2,3}? vastaa vähintään kahta ja enintään kolmea kertaa (lyhyin vastine)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Etsiminen metamerkkien avulla

Metamerkit vastaavat jotakin merkkiä tai symbolia InDesign-ohjelmassa. Etsi/Muuta-ikkunan tekstiosiossa metamerkkien alussa on sirkumfleksi (^) ja GREP-osiossa tilde (~) tai kenoviiva (\). Metamerkkejä voi kirjoittaa Etsi/Muuta-ikkunan Teksti- tai GREP-välilehdelle.

Huomautus:

Voit säästää välimerkkivirheiden korjaamiseen kuluvaa aikaa tallentamalla hakuehdot kyselyinä.

Merkki:

Metamerkki Teksti-välilehdellä:

Metamerkki GREP-välilehdellä

Sarkainmerkki

^t

I.

Kappaleen loppu

^p

\r

Pakotettu rivinvaihto

^n

\n

Mikä tahansa sivunumero

^#

~#

Nykyinen sivunumero

^N

~N

Seuraava sivunumero

^X

~X

Edellinen sivunumero

^V

~V

* Mikä tahansa muuttuja

^v

~v

Osion merkki

^x

~x

* Ankkuroidun objektin merkki

^a

~a

* Alaviitteen viittauksen merkki

^F

~F

* Hakemistomerkki

^I

~I

Luettelomerkki

^8

~8

Japanilainen luettelomerkki

^5

~5

Sirkumfleksi

^^

\^

Kenoviiva

\

\\

Copyright-merkki

^2

~2

Kolme pistettä

^e

~e

Tilde

~

\~

Kappalemerkki

^7

~7

Rekisteröity-merkki

^r

~r

Pykälämerkki

^6

~6

Tavaramerkin symboli

^d

~d

Vasen sulkumerkki

(

\(

Oikea sulkumerkki

)

\)

Vasen aaltosulkumerkki

{

\{

Oikea aaltosulkumerkki

}

\}

Vasen hakasulkumerkki

[

\[

Oikea hakasulkumerkki

]

\]

em-viiva

^_

~_

en-viiva

^=

~=

Tavutusvihje

^-

~-

Sitova yhdysmerkki

^~

~~

Ideografinen väli

^(

~(

em-väli

^m

~m

en-väli

^>

~>

Kolmannesväli

^3

~3

Neljännesväli

^4

~4

Kuudennesväli

^%

~%

Tasausvälilyönti

^f

~f

Hieno väli

^|

~|

Sitova välilyönti

^s

~s

Sitova välilyönti (kiinteä leveys)

^S

~S

Kapea väli

^<

~<

Numeroväli

^/

~/

Välimerkkiväli

^.

~.

^ Leikepöydän sisältö, muotoiltu

^c

~c

^ Leikepöydän sisältö, muotoilematon

^C

~C

Mikä tahansa lainausmerkki

"

"

Mikä tahansa puolilainausmerkki (heittomerkki)

'

'

Suora lainausmerkki

^"

~"

Vasen lainausmerkki

^{

~{

Oikea lainausmerkki

^}

~}

Suora puolilainausmerkki (heittomerkki)

^'

~'

Vasen puolilainausmerkki

^[

~[

Oikea puolilainausmerkki

^]

~]

Tavallinen rivinvaihto

^b

~b

Palstanvaihto

^M

~M

Kehyksenvaihto

^R

~R

Sivunvaihto

^P

~P

Pariton sivunvaihto

^L

~L

Parillinen sivunvaihto

^E

~E

Harkinnanvarainen rivinvaihto

^k

~k

Oikealle tasaava sarkain

^y

~y

Sisennä tähän

^i

~i

Lopeta sisäkkäistyyli tähän

^h

~h

Erottaja

^j

~j

* Juokseva ylätunniste (kappaletyyli) -muuttuja

^Y

~Y

* Juokseva ylätunniste (merkkityyli) -muuttuja

^Z

~Z

* Mukautettu teksti -muuttuja

^u

~u

* Viimeinen sivunumero -muuttuja

^T

~T

* Lukunumero-muuttuja

^H

~H

* Luontipäivä-muuttuja

^S

~S

* Muokkauspäivä-muuttuja

^o

~o

* Tulostuspäivä-muuttuja

^D

~D

* Tiedostonimi-muuttuja

^l (pieni L)

~l (pieni L)

* Mikä tahansa numero

^9

\d

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole numero

\D

* Mikä tahansa kirjain

^$

[\l\u]

* Mikä tahansa merkki

^?

. (lisää piste Korvaava-kenttään)

* Tyhjä tila (välilyöntimerkki tai sarkain)

^w

\s (lisää väli Korvaava-kenttään)

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole tyhjä tila

\S

* Mikä tahansa kirjain

\w

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole sanamerkki

\W

* Mikä tahansa iso kirjain

\u

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole iso kirjain

\U

* Mikä tahansa pieni kirjain

\l

* Mikä tahansa merkki, joka ei ole pieni kirjain

\L

^ Kaikki löytynyt teksti

$0

Löytynyt teksti 1-9

$1 (määrittää löydetyn ryhmityksen numeron, kuten $3 kolmannelle ryhmitykselle. Ryhmitykset merkitään sulkeisiin)

* Kanji

^K

~K

* Sanan alku

\<

* Sanan loppu

\>

* Sanaraja

\b

* Sanarajan vastakohta

\B

* Kappaleen alku

^

* Kappaleen loppu [sijainti]

$

* Ei kertaakaan tai kerran

?

* Vähintään nolla kertaa

*

* Vähintään kerran

+

* Ei kertaakaan tai kerran (lyhin vastaavuus)

??

* Vähintään nolla kertaa (lyhin vastaavuus)

*?

* Vähintään kerran (lyhin vastaavuus)

+?

* Merkitsevä ali-ilmaus

( )

* Merkitsemätön ali-ilmaus

(?: )

* Merkistö

[ ]

* tai

|

* Positiivinen Lookbehind

(?<= )

* Negatiivinen Lookbehind

(?<! )

* Positiivinen Lookahead

(?= )

* Negatiivinen Lookahead

(?! )

* Kirjainkoon ohitus käytössä

(?i)

* Kirjainkoon ohitus pois käytöstä

(?-i)

* Monirivisyys käytössä

(?m)

* Monirivisyys pois käytöstä

(?-m)

* Yksirivisyys käytössä

(?s)

* Yksirivisyys pois käytöstä

(?-s)

* Mikä tahansa aakkosnumeerinen merkki

[[:alnum:]]

* Mikä tahansa kirjain

[[:alpha:]]

* Mikä tahansa tyhjä merkki, väli tai sarkain

[[:blank:]]

* Mikä tahansa ohjausmerkki

[[:control:]]

* Mikä tahansa graafinen merkki

[[:graph:]]

* Mikä tahansa tulostettava merkki

[[:tulosta:]]

* Mikä tahansa välimerkki

[[:punct:]]

* Mikä tahansa merkki, jonka koodi on suurempi kuin 255 (koskee ainoastaan leveitä merkkiluokkia)

[[:unicode:]]

* Kaikki heksadesimaalimerkit 0-9, a-f ja A-F

[[:xdigit:]]

* Kaikki tiettyyn kuviojoukkoon kuuluvat merkit, kuten a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä ja Å

[[=a=]]

* Voidaan kirjoittaa vain Etsittävä-kenttään mutta ei Korvaava-kenttään.

^ Voidaan syöttää Korvaava-kenttään, ei Etsittävä-kenttään.

Objektien etsiminen ja muuttaminen

Etsi/Muuta-toiminnon avulla voit etsiä ja korvata objekteihin, grafiikkakehyksiin ja tekstikehyksiin käytettyjä määritteitä ja tehosteita. Jos esimerkiksi haluat määrittää heittovarjoille yhtenäisen värin, läpinäkyvyyden tai vieruksen leveyden, tällä toiminnolla voit etsiä ja korvata koko julkaisun heittovarjot.

Objektien etsiminen tai muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse Objekti-välilehti.
 3. Napsauta Etsittävä objektin muotoilu -kenttää tai napsauta Määritä etsittävät määritteet -kuvaketta  .
 4. Valitse muotoilutyyppi ja -määritteet Etsi objektin muotoiluasetukset -ikkunan vasemmasta reunasta ja valitse sitten OK.

  Varmista, että haussa käyttämiesi luokkien tila on oikea. Kussakin Tehoste-luokassa voi käyttää näitä kolmea tilaa: käytössä, poissa käytöstä tai ohitettu. Jos esimerkiksi Heittovarjo-asetuksen tilana on Käytössä, haku sisältää heittovarjon muotoilun. Jos tilana on Poissa käytöstä, haku etsii objektit, joissa heittovarjon muotoilu on poistettu käytöstä. Jos taas tilana on Ohitettu, haku ei huomioi heittovarjon muotoilua.

 5. Jos haluat käyttää etsimääsi objektiin muotoilua, napsauta Muuta objektin muotoilu -kenttää tai napsauta Muuta muotoiluasetukset -osion Määritä muutettavat määritteet -kuvaketta . Valitse sitten muotoilutyyppi ja määritä muotoilumääritteet. Valitse lopuksi OK.
 6. Muotoile objekteja haku- ja muutospainikkeilla.

Kuvioiden etsiminen ja muuttaminen

Etsi/Muuta-ikkunan Kuvio-osio on erityisen hyödyllinen, jos saman unicode-arvon kuvioita korvataan muilla vastaavilla kuvioilla, kuten vaihtoehtoisilla kuvioilla.

InDesign Secrets sisältää selkeän esimerkin kuvioiden etsimisestä ja korvaamisesta. Se on osoitteessa Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Määritä ikkunan alareunassa olevassa Etsi-valikossa hakualue ja määritä hakuun sisällytettävät kohteet (kuten lukitut tasot, sivupohjat ja alaviitteet) napsauttamalla vastaavia kuvakkeita.

 3. Valitse Etsittävä kuvio -kohdasta kuvion kirjasinperhe ja -tyyli.

  Kirjasinperhe-valikossa näytetään vain kyseisen julkaisun tekstissä käytetyt kirjasimet. Käyttämättömien tyylien kirjasimia ei näytetä.

 4. Etsi haluamasi kuvio määrittämällä se seuraavasti Kuvio-kenttään:
  • Napsauta Kuvio-kentän vieressä olevaa painiketta ja kaksoisnapsauta sitten jotakin paneelin kuviota. Paneeli toimii samoin kuin Kuvio-paneeli.

  • Valitse Unicode tai Kuvion tai merkin tunnus ja kirjoita kuvion koodi.

  Huomautus:

  Etsittävän kuvion voi määrittää myös muilla tavoilla. Valitse kuvio julkaisuikkunasta ja valitse sitten pikavalikosta Lataa valittu kuvio etsittäviin -vaihtoehto. Voit myös valita kuvion Kuvio-paneelista ja sitten pikavalikosta Lataa valittu kuvio etsittäviin -vaihtoehdon.

 5. Määritä Muuta kuvio -kohdassa korvaava kuvio samalla tavalla.
 6. Valitse Etsi.
 7. Jatka hakua valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuttaa viimeisen esiintymän), Muuta kaikki (näyttöön tuleva viesti ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Muuta/Etsi (muuttaa nykyisen esiintymän ja etsii seuraavan).
 8. InDesignin Etsi ja muuta -valintaikkunassa on kaksi hakusuuntapainiketta: Eteenpäin ja Taaksepäin. Haku eteenpäin on otettu oletusarvoisesti käyttöön, ja voit muuttaa hakusuunnan valitsemalla Taaksepäin. Uusi toiminto helpottaa Teksti-, GREP- ja Kuvio-välilehdissä olevien merkkijonojen hakemista.

 9. Valitse Valmis.

Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen

Julkaisussa käytettyjä kirjasimia voi etsiä ja luetteloida Etsi/korvaa kirjasin -toiminnolla. Minkä tahansa kirjasimen (ei kuitenkaan tuodussa grafiikassa käytettyä kirjasinta) voi korvata millä tahansa toisella järjestelmään asennetulla kirjasimella. Voit korvata myös kirjasimia, jotka eivät sisälly tekstityyliin. Pidä mielessä seuraavat:

 • Kirjasimen nimi esiintyy kerran luettelossa. Tuodun grafiikan osalta nimi luetellaan kerran kutakin esiintymiskertaa kohden. Jos esimerkiksi käytät samaa kirjasinta kolme kertaa sekä asettelussa että tuoduissa kuvissa, se näkyy Etsi/korvaa kirjasin -valintaikkunassa neljä kertaa: kerran kaikkien asetteluesiintymien ja kolmesti kuvien vuoksi. Jos kirjasimia ei ole upotettu grafiikkaan kokonaan, kirjasimen nimi ei ehkä näy Etsi/korvaa kirjasin -valintaikkunassa.

 • Etsi/korvaa kirjasin -toiminto ei ole käytettävissä juttueditori-ikkunassa.

 • Etsi/korvaa kirjasin -valintaikkunassa kuvakkeilla ilmaistaan kirjasimien tyyppiä ja tilaa, kuten Type 1 -kirjasimet , tuodut kuvat , TrueType-kirjasimet , OpenType-kirjasimet  ja puuttuvat kirjasimet .

 • Voit etsiä yhdistelmäkirjasimet ja muuttaa niitä, mutta et voi muuttaa yhdistelmäkirjasimiin sisältyviä komponenttikirjasimia.

 • Teksti > Etsi/korvaa kirjasin -toiminnon avulla voit varmistaa tulosteiden yhdenmukaisuuden tutkimalla, miten kirjasimia käytetään sivuilla ja tuodussa grafiikassa. Jos haluat etsiä ja muuttaa tekstin määritteitä, merkkejä tai tyylejä, valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.

 1. Valitse Teksti > Etsi/korvaa kirjasin.

 2. Valitse Kirjasimia julkaisussa -luettelosta kirjasimen nimi (tai useita nimiä).
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat etsiä asettelusta paikan, jossa luettelosta valittu kirjasin esiintyy ensimmäisen kerran, valitse Etsi ensimmäinen. Näyttöön tulee teksti, jossa kirjasin on käytössä. Etsi ensimmäinen -painike ei ole käytettävissä, jos kirjasinta on käytetty tuodussa grafiikassa tai jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

  • Valitse Etsi Grafiikka, jos haluat valita tuodun kuvan, jossa käytetään luettelossa kuvakkeella  merkittyä kirjasinta. Kuva tulee näkyviin. Etsi grafiikka -painike ei ole käytettävissä, jos kirjasinta on käytetty asettelussa tai jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

 4. Saat lisätietoja valitusta kirjasimesta valitsemalla Enemmän tietoja. Voit kätkeä lisätiedot valitsemalla Vähemmän tietoja. Tietoalue on tyhjä, jos luettelosta on valittu useita kirjasimia.

  Kirjasin saattaa esiintyä luettelossa tuntemattomana, jos valitussa grafiikassa ei ole kirjasintietoja. Bittikarttakuvan (esimerkiksi TIFF-kuvan) kirjasimet eivät näy luettelossa, koska ne eivät ole merkkejä.

 5. Jos haluat vaihtaa kirjasimen, valitse uusi kirjasin Korvaava-luettelosta ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa valitun kirjasimen yhden esiintymän, valitse Muuta. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos valittuna on useita kirjasimia.

  • Jos haluat muuttaa esiintymän kirjasimen ja etsiä seuraavan, valitse Muuta/Etsi. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos valittuna on useita kirjasimia.

  • Jos haluat muuttaa luettelosta valitun kirjasimen kaikki esiintymät, valitse Muuta kaikki. Jos haluat määrittää uudelleen haettavan kirjasimen sisältäviä kappale- tai merkkityylejä, valitse Määritä tyyli uudelleen, kun muutetaan kaikki.

  Kun kirjasinta ei enää esiinny tiedostossa, sen nimi häviää Kirjasimet julkaisussa -luettelosta.

  Huomautus:

  Jos haluat muuttaa tuodun grafiikan kirjasinta, käytä ohjelmaa, jolla kirjasin on luotu ja korvaa sitten grafiikka päivitetyllä versiolla tai päivitä linkki Linkit-paneelin avulla.

 6. Jos valitsit Muuta, etsi kirjasimen seuraava esiintymä napsauttamalla Etsi seuraava.
 7. Valitse Valmis.

Etsi/korvaa kirjasin -valintaikkuna on käytettävissä julkaisun esitarkastuksessa. Valitse Esitarkastus-valintaikkunasta Kirjasimet-välilehti ja valitse Etsi/korvaa kirjasin.

Huomautus:

Jos haluat näyttää kirjasimen järjestelmäkansion, valitse kirjasin Etsi/korvaa kirjasin -ikkunassa ja valitse sitten Näytä Resurssienhallinnassa (Windows) tai Näytä Finderissa (macOS).

Kohteiden etsiminen ja muuttaminen kyselyiden avulla

Voit etsiä ja muuttaa tekstiä, objekteja ja kuvioita käyttämällä kyselyä tai luomalla kyselyn. Kysely on määritetty etsimis- ja muuttamistoiminto. InDesignissa on useita esimääritettyjä kyselyitä, joiden avulla voi muuttaa välimerkkien muotoa ja tehdä muita hyödyllisiä toimia, kuten muuttaa puhelinnumeroiden muotoa. Jos tallennat luomasi kyselyn, voit käyttää sitä uudelleen ja tarjota sen muidenkin käyttöön.

Etsiminen kyselyiden avulla

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Valitse kysely Kysely-luettelosta.

  Kyselyt ryhmitellään tyypeittäin.

 3. Määritä hakualue Etsi-valikossa.

  Hakualue ei tallennu kyselyn mukana.

 4. Valitse Etsi.
 5. Voit jatkaa etsimistä valitsemalla Etsi seuraava, Muuta (muuta viimeksi löydetty teksti tai välimerkki), Muuta kaikki (sanoma ilmoittaa muutosten kokonaismäärän) tai Muuta/Etsi (muuta teksti tai välimerkki ja jatka hakua).

Kun olet valinnut hakukyselyn, voit tarkentaa hakua säätämällä parametreja.

Kyselyiden tallentaminen

Jos haluat käyttää kyselyä uudelleen tai tarjota sen muiden käyttöön, tallenna se Etsi/Muuta-ikkunassa. Tallennettujen kyselyiden nimet näytetään Etsi/Muuta-ikkunan Kysely-luettelossa.

 1. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 2. Suorita haluamasi haku valitsemalla Teksti, GREP tai muu välilehti.
 3. Määritä hakuun sisältyvät kohteet (kuten lukitut tasot, sivupohjat ja alaviitteet) napsauttamalla Etsi-valikon alla olevia vastaavia kuvakkeita.

  Nämä tiedot sisältyvät tallennettuun kyselyyn, mutta Hakualuetta ei kuitenkaan tallenneta kyselyn mukana.

 4. Määritä tarvittavat tiedot Etsittävä- ja Korvaava-kentissä. (Lisätietoja: Etsiminen metamerkkien avulla ja Etsiminen GREP-lausekkeiden avulla.)
 5. Napsauta Etsi/Muuta-ikkunan Tallenna kysely -painiketta ja kirjoita kyselyn nimi.

Jos kirjoitat jo käytössä olevan nimen, toiminto pyytää uuden nimen. Valitse Kyllä, jos haluat päivittää aiemmin luodun kyselyn.

Kyselyiden poistaminen

 1. Valitse kysely Kysely-luettelosta ja napsauta Poista kysely -painiketta.

Kyselyiden lataaminen

Mukautetut kyselyt tallennetaan XML-tiedostoina. Mukautettujen kyselyiden nimet näytetään Etsi/Muuta-ikkunan Kysely-luettelossa.

 1. Jos haluat ladata jonkun muun luoman kyselyn ja lisätä sen Kysely-luetteloon, kopioi kyselytiedosto seuraavaan sijaintiin:

  macOS

  Käyttäjät\[käyttäjätunnus]\Kirjasto\Preferences\Adobe InDesign\[versio]\[kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

  Windows XP

  Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\InDesign\[Versio]\[Kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

  Windows Vista ja Windows 7

  Käyttäjät\[käyttäjätunnus]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[versio]\[kieli]\Find-Change Queries\[kyselyn tyyppi]

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi