Animaatiotehosteilla voit tehdä objekteista liikkuvia viedyissä SWF-tiedostoissa. Voit käyttää liikkeen esimääritystä kuvaan, jolloin se esimerkiksi näyttää lentävän sisään ruudun vasemmasta reunasta samalla kutistuen ja pyörien. Voit animoida julkaisuja seuraavilla työkaluilla ja paneeleilla.

Näytä animaatio napsauttamalla Toista-painiketta
Näytä animaatio napsauttamalla Toista-painiketta

Animaatio-paneeli

Käytä liikkeen esimääritystä ja muokkaa asetuksia, kuten kestoa ja nopeutta.

Suoravalintatyökalu ja reittikynä

Muokkaa reittiä, jonka animoitu objekti kulkee.

Ajoitus-paneeli

Määritä animoitujen objektien toistojärjestys sivulla.

Esikatselu-paneeli

Katsele animaatiota InDesign-paneelissa.

Huomautus:

Samankaltainen animaatiotyyppi, jonka voi lisätä InDesigniin, on painikkeen päälle siirtymisen tehoste. Lisätietoja on kohdassa Painikkeiden luonti.

Infiniteskills.comin Jeff Witchel antaa videoyleiskatsauksen aiheesta Taittojen animointi.

Julkaisun animointi liikkeen esimäärityksillä

Liikkeen esimääritykset ovat valmiita animaatioita, joita voit nopeasti käyttää objekteissa. Voit käyttää liikkeen esimäärityksiä ja muokata animaatioasetuksia, kuten kestoa ja nopeutta, Animaatio-paneelista. Animaatio-paneelista voit myös määrittää, milloin animaatio-objekti toistetaan.

Nämä liikkeen esimääritykset ovat samoja liikkeen esimäärityksiä kuin Adobe Flash CS5 Professionalissa. Voit tuoda kaikkia Flash Professionalissa luotuja mukautettuja liikkeen esimäärityksiä. Voit myös tallentaa luomiasi liikkeen esimäärityksiä ja käyttää niitä InDesignissa tai Flash Professionalissa.

Huomautus:

Animaatio-ominaisuuksia tuetaan vain, kun viet Adobe Flash Playeriin (.SWF). Niitä ei tueta, kun viet vuorovaikutteiseen PDF-tiedostoon. Jos haluat lisätä animaatiotehosteita PDF-tiedostoon, vie valinta InDesignista SWF-tiedostoon ja sijoita SWF-tiedosto InDesign-julkaisuun.

 1. Sijoita objekti, jonka haluat animoida, julkaisuusi.

 2. Valitse Animaatio-paneelista (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Animaatio) liikkeen esimäärityksellä Esimääritys-valikosta.

 3. Määritä liikkeen esimääritysasetukset.

 4. Voit muokata liikkeen reittiä reittikynällä ja suoravalintatyökalulla.

 5. Voit määrittää animaatiotehosteiden toistojärjestyksen Ajoitus-paneelissa

 6. Voit esikatsella animaatiota InDesignin esikatselu-paneelissa.

Jos haluat poistaa animaation objektista, valitse objekti ja napsauta Animaatio-paneelin Poista-kuvaketta.

Huomautus:

Kun tiettyjä animaatiotehosteita, kuten Tulee vähitellen näkyviin, yhdistetään sivun siirtymään tai sivun kääntöön, animaatio ei välttämättä toimi odotetusti Esikatselu-paneelissa tai viedyssä SWF-tiedostossa. Objektit, jotka on asetettu tulemaan vähitellen näkyviin, saattavat esimerkiksi näkyä sivua käännettäessä, vaikka niiden kuuluisi olla aluksi kätkettynä. Jos haluat välttää tämän vian, älä käytä sivun siirtymiä animaatiota sisältävillä sivuilla ja poista Sisällytä interaktiivinen sivun kääntö -asetus Vie SWF -valintaikkunasta. Liikkeen esimääritykset, jotka eivät välttämättä toimi odotetusti sivun siirtymien ja sivun kääntöjen yhteydessä ovat mm. Ilmestyy, Tulee vähitellen näkyviin, erilaiset Lentää sisään -esimääritykset, Lähennä (2D) ja Suhahda.

Muunna valitut objektit liikepoluksi

Voit luoda animaation valitsemalla objektin ja reitin ja muuntamalla ne liikepoluksi. Jos valitset kaksi suljettua reittiä, kuten kaksi suorakulmiota, päällimmäinen reitti valitaan liikepoluksi.

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida ja reitti, jota haluat käyttää liikepolkuna.

  Et voi muuntaa useampia kuin kaksi valittua objektia.

 2. Napsauta Animaatio-paneelissa Muunna liikepoluksi -painiketta .

 3. Asetuksien muuttaminen Animaatio-paneelissa.

Liikkeen esimääritysten asetukset

Liikkeen esimääritysten asetukset näkyvät Animaatio-paneelissa. Napsauta Ominaisuudet-vaihtoehtoa, jos haluat nähdä lisäasetukset.

Nimi

Määritä animaation nimi. Kuvaavan nimen antaminen on erityisen kätevää, kun luot animaation laukaisevaa toimintoa.

Oletusarvo

Valitse valmiiden liikeasetusten luettelosta.

Tapahtuma(t)

Sivua ladattaessa -asetus on oletusarvoisesti valittuna, mikä tarkoittaa sitä, että animoitu objekti toistetaan, kun sivu avataan SWF-tiedostossa. Valitse Sivua napsautettaessa, jos haluat animaation toistuvan, kun sivua napsautetaan. Valitse Napsautettaessa (itse) tai Siirryttäessä painikkeen päälle (itse), jos haluat käynnistää animaation, kun objektia itseään napsautetaan tai kun hiiri menee sen päälle. Jos luot animaation käynnistävän painiketoiminnon, valitaan Painikkeen painamistapahtuman yhteydessä. (Katso Toimintojen lisäys painikkeisiin.) Voit määrittää animaation käynnistymään useista tapahtumista.

Jos valitset Siirryttäessä painikkeen päälle (itse) -tapahtuman, voit myös valita Toista takaperin siirryttäessä pois painikkeelta -tapahtuman. Tämä valinta kumoaa animaatiotoiminteen, kun hiiri siirtyy pois objektin päältä.

Luo painikeliipaisin

Tätä painiketta napsauttamalla voit käynnistää animaation olemassa olevasta objektista tai painikkeesta. Kun olet napsauttanut Luo painikeliipaisin -painiketta , napsauta objektia, joka käynnistää animaation. Objekti muunnetaan tarvittaessa painikkeeksi ja Painike-paneeli avautuu.

Kesto

Määrittää, kuinka kauan animaatio kestää.

Toista

Määritä kuinka monta kertaa animaatio toistetaan tai valitse Silmukka, jos haluat animaation toistuvan, kunnes se pysäytetään.

Nopeus

Valitse jokin vaihtoehto, joka määrittää toistetaanko animaatio tasaisella nopeudella (Ei mitään), alkaako se hitaasti ja nopeutuu (Aloita hitaasti) vai hidastuuko se loppua kohden (Lopeta hitaasti).

Huomautus:

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun Ominaisuudet on laajennettu.

Animoi

Valitse Nykyisestä ulkoasusta -asetus, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia (skaalausprosentti, kiertokulma ja sijainti) animaation ulkoasun pohjana.

Valitse Nykyiseen ulkoasuun -asetus, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia animaation päättävänä ulkoasuna. Tämän asetuksen käyttäminen on erityisen kätevää diaesityksissä. Esimerkiksi objektit, jotka lentävät sisään sivun ulkopuolelta voivat näkyä sivulla pikemminkin kuin taittopöydällä. Tämä parantaa tulostetun julkaisun ulkoasua.

Valitse Nykyiseen sijaintiin, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia animaation ulkoasun pohjana ja objektin nykyistä sijaintia sen loppusijaintina. Tämä asetus on samanlainen kuin Nykyisestä ulkoasusta -asetus, paitsi että objekti päätyy nykyiseen sijaintiinsa ja liikepolku on siirretty sivuun. Tämä asetus on erityisen kätevä tietyissä esimäärityksissä, kuten sumennuksissa ja häivytyksissä, joissa se estää objektia näkymästä ei-toivotussa tilassa animaation päättyessä.

Huomautus:

Jos haluat näyttää sijaiskuvan liikepolun lopussa, napsauta Näytä animaation sijaiskuva -painiketta Animaatio-paneelin alaosassa.

Animaatioasetukset
Animaatioasetukset

A. Objekti ja reitti ennen animaatiota B. Nykyisestä ulkoasusta C. Nykyiseen ulkoasuun D. Nykyiseen sijaintiin 

Kierrä

Määritä kiertokulma, jonka objekti toteuttaa animaation aikana.

Alkuperä

Sijaiskuvalla voit määrittää animoidun objektin liikepolun alkuperäisen pisteen.

Skaalaa

Määritä prosenttiarvo, joka määrää kasvaako objektin koko toiston aikana vai pieneneekö se.

Peittävyys

Valitse asetus, joka määrää pysyykö animaatio tasaisena (Ei mitään), tuleeko se vähitellen näkyväksi (Tulee vähitellen näkyviin) vai häipyykö se vähitellen näkyvistä (Häipyy vähitellen näkyvistä).

Näkyvyysmuuttuja

Valitse Piilota ennen animaatiota tai Piilota animaation jälkeen, jos haluat objektin muuttuvan näkymättömäksi toiston jälkeen tai ennen sitä.

Hallitse liikkeen esimäärityksiä

Voit tallettaa animaatioasetukset liikkeen esimäärityksinä, joita voit helposti käyttää uudelleen InDesignissa. Voit myös tuoda esimäärityksiä XML-tiedostoista, jotka voidaan avata Flash Professionalissa tai jotka on jaettu muille InDesign-käyttäjille.

Liikkeen esimääritysten tallentaminen uudelleen käyttöä varten

Mukautetut esimääritykset ovat Esimääritykset-valikon yläosassa Animaatio-paneelissa.

 1. Muuta asetuksia Animaatio-paneelissa tarpeen mukaan.

 2. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Tallenna.

 3. Kirjoita esimäärityksen nimi ja napsauta OK-painiketta.

Poista mukautettu liikkeen oletusarvo

Voit poistaa tallennetun, monistetun tai tuodun liikkeen esimäärityksen Oletusarvojen hallinta -valintaikkunasta. Et voi poistaa suluissa olevia liikkeen esimäärityksiä, jotka asennettiin InDesignin mukana. Kun poistat liikkeen esimäärityksen, se poistetaan sekä Esimääritykset-valikosta että tietokoneesta.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys, jonka haluat poistaa ja napsauta Poista-painiketta.

Monista liikkeen esimääritys

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys, jonka haluat monistaa ja napsauta Monista-painiketta.

Liikkeen esimääritysten tallentaminen XML-tiedostoon

Liikkeen esimääritysten tallentaminen XML-tiedostoon on kätevää, jos haluat jakaa liikkeen esimäärityksen muiden InDesign-käyttäjien kanssa tai avata liikkeen esimäärityksen Flash Professionalissa.

Kun tallennat liikkeen esimäärityksen XML-tiedostoon, tallennetaan liikepolku sekä kesto-, nopeus-, skaalaus-, kierto- ja läpinäkyvyysasetukset.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

 3. Määritä liikkeen esimäärityksen nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

Tuo liikkeen esimääritys

Voit tuoda liikkeen esimäärityksiä, jotka on viety InDesignista tai Flash Professionalista XML-tiedostoina.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Napsauta Lataa-painiketta.

 3. Kaksoisnapsauta .xml-tiedostoa, jonka haluat tuoda.

Muokkaa liikkeen polkua

Kun valitset objektin, jossa on animaatiota, liikepolku näkyy objektin vieressä.

Liikepolku
Liikepolku

A. Alkupiste B. Päätepiste 
 1. Jos haluat muokata liikepolkua, tee jokin seuraavista:

  • Voit muokata liikkeen polkua reittikynällä ja suoravalintatyökalulla samalla tavalla kuin reittiäkin. Katso Polkujen muokkaaminen.

  • Jos haluat luoda liikepolun aiemmin luodusta reitistä, valitse reitti ja objekti ja napsauta Muunna liikepoluksi -painiketta  Animaatio-paneelissa.

  • Jos haluat muuttaa polun suuntaa, Ominaisuudet Animaatio-paneelista ja valitse sitten asetus Animoi-valikosta. (Katso Liikkeen esimääritysten asetukset.) Voit myös valita liikepolun ja valita Objekti > Reitit > Käänteinen reitti. Jos haluat luoda käänteisen reitin siirtämättä objektia, poista animaatio, luo käänteinen reitti ja tee animaatio uudelleen.

Animaatiojärjestyksen muuttaminen Ajoitus-paneelissa

Ajoitus-paneelista voit muuttaa objektien toistojärjestyksen animaatiossa. Ajoitus-paneeli luetteloi käytössä olevalla aukeamalla olevat animaatiot kullekin animaatiolle annetun sivutapahtuman perusteella. Voit esimerkiksi muuttaa tiettyä animaatiojoukkoa, joka käynnistetään sivua ladattaessa ja muuttaa sitten toista animaatiojoukkoa, joka käynnistetään sivua napsautettaessa.

Animoidut objektit luetellaan niiden luomisjärjestyksessä. Sivua ladattaessa käynnistettävät animaatiot käynnistetään oletusarvoisesti peräkkäin. Sivua napsautettaessa käynnistettävät animaatiot toistetaan järjestyksessä aina, kun sivua napsautetaan.

Voit muuttaa animaatiojärjestystä, toistaa objektit samaan aikaan tai viivästää animaatiota.

 1. Avaa Ajoitus-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Ajoitus.

 2. Voit valita haluatko muokata Sivua ladattaessa- vai Sivua napsautettaessa -tapahtumia valitsemalla vaihtoehdon Tapahtuma-valikosta.

  Sivua ladattaessa- ja Sivua napsautettaessa -vaihtoehdot näkyvät vain, jos kyseiselle tapahtumalle on määritetty yksi tai useita kohteita.

 3. Jos haluat muokata ajoitusta, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa animaatiojärjestystä, vedä luettelon kohteita ylemmäs tai alemmas. Ylimpänä olevat kohteet animoidaan ensimmäisenä.

  • Jos haluat viivästää animaatiota, valitse kohde ja määritä viivästettävä sekuntimäärä.

  • Jos haluat toistaa useita animoituja objekteja samaan aikaan, valitse kohteet luettelosta ja linkitä kohteet napsauttamalla Toista yhdessä -painiketta . Paina vaihtonäppäintä osoittamisen aikana, jos haluat valita useita kohteita, ja Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) napsauttamisen aikana, jos haluat valita useita ei-vierekkäisiä kohteita.

  • Jos et halua yhden tai useiden linkitettyjen kohteiden toistuvan samaan aikaan, valitse kohteet ja napsauta Toista erikseen -painiketta .

  • Jos haluat määrittää, kuinka monta kertaa linkitetyt kohteet toistetaan, tai tehdä niistä silmukan, valitse kaikki toisiinsa linkitetyt kohteet ja määritä sitten, kuinka monta kertaa animaatiot toistetaan, tai valitse Silmukka.

  • Jos haluat vaihtaa animaation käynnistävän tapahtuman, valitse kohde ja valitse Määritä uudelleen kohteelle sivua ladattaessa tai Määritä uudelleen kohteelle sivua napsautettaessa.

  • Jos haluat poistaa kohteen käytössä olevasta tapahtumasta (kuten Sivua ladattaessa tai Sivua napsautettaessa), valitse Poista kohde. Jos kohdetta ei ole määritetty mihinkään tapahtumaan, se näkyy Määrittämätön-luokassa, jonka voit valita Tapahtuma-valikosta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö