Käyttöopas Peruuta

Animaatio

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Animaatiotehosteilla voit tehdä objekteista liikkuvia viedyissä tiedostoissa. Voit käyttää liikkeen esimääritystä kuvaan, jolloin se esimerkiksi näyttää lentävän sisään ruudun vasemmasta reunasta samalla kutistuen ja pyörien. Voit animoida julkaisuja seuraavilla työkaluilla ja paneeleilla.

Näytä animaatio napsauttamalla Toista-painiketta

Animaatio-paneeli

Käytä liikkeen esimääritystä ja muokkaa asetuksia, kuten kestoa ja nopeutta.

Suoravalintatyökalu ja reittikynä

Muokkaa reittiä, jonka animoitu objekti kulkee.

Ajoitus-paneeli

Määritä animoitujen objektien toistojärjestys sivulla.

Esikatselu-paneeli

Katsele animaatiota InDesign-paneelissa.

Huomautus:

Samankaltainen animaatiotyyppi, jonka voi lisätä InDesigniin, on painikkeen päälle siirtymisen tehoste. Jos haluat lisätietoja, katso Painikkeiden luominen.

Infiniteskills.comin Jeff Witchel antaa videoyleiskatsauksen aiheesta Taittojen animointi.

Julkaisun animointi liikkeen esimäärityksillä

Liikkeen esimääritykset ovat valmiita animaatioita, joita voit nopeasti käyttää objekteissa. Voit käyttää liikkeen esimäärityksiä ja muokata animaatioasetuksia, kuten kestoa ja nopeutta, Animaatio-paneelista. Animaatio-paneelista voit myös määrittää, milloin animaatio-objekti toistetaan.

 1. Sijoita objekti, jonka haluat animoida, julkaisuusi.

 2. Valitse Animaatio-paneelista (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Animaatio) liikkeen esimäärityksellä Esimääritys-valikosta.

 3. Määritä liikkeen esimääritysasetukset.

 4. Voit muokata liikkeen reittiä reittikynällä ja suoravalintatyökalulla.

 5. Voit määrittää animaatiotehosteiden toistojärjestyksen Ajoitus-paneelissa

 6. Voit esikatsella animaatiota InDesignin esikatselu-paneelissa.

Jos haluat poistaa animaation objektista, valitse objekti ja napsauta Animaatio-paneelin Poista-kuvaketta.

Huomautus:

Kun tiettyjä animaatiotehosteita, kuten Tulee vähitellen näkyviin, yhdistetään sivun siirtymään tai sivun kääntöön, animaatio ei välttämättä toimi odotetusti Esikatselu-paneelissa. Objektit, jotka on asetettu tulemaan vähitellen näkyviin, saattavat esimerkiksi näkyä sivua käännettäessä, vaikka niiden kuuluisi olla aluksi kätkettynä. Tämän ristiriidan välttämiseksi älä käytä sivusiirtymiä animaation sisältävillä sivuilla. Liikkeen esimääritykset, jotka eivät välttämättä toimi odotetusti sivun siirtymien ja sivun kääntöjen yhteydessä ovat mm. Ilmestyy, Tulee vähitellen näkyviin, erilaiset Lentää sisään -esimääritykset, Lähennä (2D) ja Suhahda.

Muunna valitut objektit liikepoluksi

Voit luoda animaation valitsemalla objektin ja reitin ja muuntamalla ne liikepoluksi. Jos valitset kaksi suljettua reittiä, kuten kaksi suorakulmiota, päällimmäinen reitti valitaan liikepoluksi.

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida ja reitti, jota haluat käyttää liikepolkuna.

  Et voi muuntaa useampia kuin kaksi valittua objektia.

 2. Napsauta Animaatio-paneelissa Muunna liikepoluksi -painiketta .

 3. Asetuksien muuttaminen Animaatio-paneelissa.

Liikkeen esimääritysten asetukset

Liikkeen esimääritysten asetukset näkyvät Animaatio-paneelissa. Napsauta Ominaisuudet-vaihtoehtoa, jos haluat nähdä lisäasetukset.

Nimi

Määritä animaation nimi. Kuvaavan nimen antaminen on erityisen kätevää, kun luot animaation laukaisevaa toimintoa.

Oletusarvo

Valitse valmiiden liikeasetusten luettelosta.

Tapahtuma(t)

Sivua ladattaessa -asetus on oletusarvoisesti valittuna, mikä tarkoittaa sitä, että animoitu objekti toistetaan, kun sivu avataan. Valitse Sivua napsautettaessa, jos haluat animaation toistuvan, kun sivua napsautetaan. Valitse Napsautettaessa (itse) tai Siirryttäessä painikkeen päälle (itse), jos haluat käynnistää animaation, kun objektia itseään napsautetaan tai kun hiiri menee sen päälle. Jos luot animaation käynnistävän painiketoiminnon, valitaan Painikkeen painamistapahtuman yhteydessä. (Katso Toimintojen lisääminen painikkeisiin.) Voit määrittää animaation käynnistymään useista tapahtumista.

Jos valitset Siirryttäessä painikkeen päälle (itse) -tapahtuman, voit myös valita Toista takaperin siirryttäessä pois painikkeelta -tapahtuman. Tämä valinta kumoaa animaatiotoiminteen, kun hiiri siirtyy pois objektin päältä.

Luo painikeliipaisin

Tätä painiketta napsauttamalla voit käynnistää animaation olemassa olevasta objektista tai painikkeesta. Kun olet napsauttanut Luo painikeliipaisin -painiketta , napsauta objektia, joka käynnistää animaation. Objekti muunnetaan tarvittaessa painikkeeksi ja Painike-paneeli avautuu.

Kesto

Määrittää, kuinka kauan animaatio kestää.

Toista

Määritä kuinka monta kertaa animaatio toistetaan tai valitse Silmukka, jos haluat animaation toistuvan, kunnes se pysäytetään.

Nopeus

Valitse jokin vaihtoehto, joka määrittää toistetaanko animaatio tasaisella nopeudella (Ei mitään), alkaako se hitaasti ja nopeutuu (Aloita hitaasti) vai hidastuuko se loppua kohden (Lopeta hitaasti).

Huomautus:

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, kun Ominaisuudet on laajennettu.

Animoi

Valitse Nykyisestä ulkoasusta -asetus, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia (skaalausprosentti, kiertokulma ja sijainti) animaation ulkoasun pohjana.

Valitse Nykyiseen ulkoasuun -asetus, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia animaation päättävänä ulkoasuna. Tämän asetuksen käyttäminen on erityisen kätevää diaesityksissä. Esimerkiksi objektit, jotka lentävät sisään sivun ulkopuolelta voivat näkyä sivulla pikemminkin kuin taittopöydällä. Tämä parantaa tulostetun julkaisun ulkoasua.

Valitse Nykyiseen sijaintiin, jos haluat käyttää valittuna olevan objektin asetuksia animaation ulkoasun pohjana ja objektin nykyistä sijaintia sen loppusijaintina. Tämä asetus on samanlainen kuin Nykyisestä ulkoasusta -asetus, paitsi että objekti päätyy nykyiseen sijaintiinsa ja liikepolku on siirretty sivuun. Tämä asetus on erityisen kätevä tietyissä esimäärityksissä, kuten sumennuksissa ja häivytyksissä, joissa se estää objektia näkymästä ei-toivotussa tilassa animaation päättyessä.

Huomautus:

Jos haluat näyttää sijaiskuvan liikepolun lopussa, napsauta Näytä animaation sijaiskuva -painiketta Animaatio-paneelin alaosassa.

Animaatioasetukset

A. Objekti ja reitti ennen animaatiota B. Nykyisestä ulkoasusta C. Nykyiseen ulkoasuun D. Nykyiseen sijaintiin 

Kierrä

Määritä kiertokulma, jonka objekti toteuttaa animaation aikana.

Alkuperä

Sijaiskuvalla voit määrittää animoidun objektin liikepolun alkuperäisen pisteen.

Skaalaa

Määritä prosenttiarvo, joka määrää kasvaako objektin koko toiston aikana vai pieneneekö se.

Peittävyys

Valitse asetus, joka määrää pysyykö animaatio tasaisena (Ei mitään), tuleeko se vähitellen näkyväksi (Tulee vähitellen näkyviin) vai häipyykö se vähitellen näkyvistä (Häipyy vähitellen näkyvistä).

Näkyvyysmuuttuja

Valitse Piilota ennen animaatiota tai Piilota animaation jälkeen, jos haluat objektin muuttuvan näkymättömäksi toiston jälkeen tai ennen sitä.

Hallitse liikkeen esimäärityksiä

Voit tallettaa animaatioasetukset liikkeen esimäärityksinä, joita voit helposti käyttää uudelleen InDesignissa. Voit myös tuoda esimäärityksiä XML-tiedostoista, jotka on jaettu muille InDesign-käyttäjille.

Liikkeen esimääritysten tallentaminen uudelleen käyttöä varten

Mukautetut esimääritykset ovat Esimääritykset-valikon yläosassa Animaatio-paneelissa.

 1. Muuta asetuksia Animaatio-paneelissa tarpeen mukaan.

 2. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Tallenna.

 3. Kirjoita esimäärityksen nimi ja napsauta OK-painiketta.

Poista mukautettu liikkeen oletusarvo

Voit poistaa tallennetun, monistetun tai tuodun liikkeen esimäärityksen Oletusarvojen hallinta -valintaikkunasta. Et voi poistaa suluissa olevia liikkeen esimäärityksiä, jotka asennettiin InDesignin mukana. Kun poistat liikkeen esimäärityksen, se poistetaan sekä Esimääritykset-valikosta että tietokoneesta.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys, jonka haluat poistaa ja napsauta Poista-painiketta.

Monista liikkeen esimääritys

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys, jonka haluat monistaa ja napsauta Monista-painiketta.

Liikkeen esimääritysten tallentaminen XML-tiedostoon

Liikkeen esimääritysten tallentaminen XML-tiedostoon on kätevää, jos haluat jakaa liikkeen esimäärityksen muiden InDesign-käyttäjien kanssa.

Kun tallennat liikkeen esimäärityksen XML-tiedostoon, tallennetaan liikepolku sekä kesto-, nopeus-, skaalaus-, kierto- ja läpinäkyvyysasetukset.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Valitse esimääritys ja napsauta Tallenna nimellä -painiketta.

 3. Määritä liikkeen esimäärityksen nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

Tuo liikkeen esimääritys

Voit tuoda liikkeen esimäärityksiä, jotka on viety InDesignista.

 1. Valitse Animaatio-paneelin valikosta Oletusarvojen hallinta.

 2. Napsauta Lataa-painiketta.

 3. Kaksoisnapsauta .xml-tiedostoa, jonka haluat tuoda.

Muokkaa liikkeen polkua

Kun valitset objektin, jossa on animaatiota, liikepolku näkyy objektin vieressä.

Liikepolku

A. Alkupiste B. Päätepiste 

 1. Jos haluat muokata liikepolkua, tee jokin seuraavista:

  • Voit muokata liikkeen polkua reittikynällä ja suoravalintatyökalulla samalla tavalla kuin reittiäkin. Katso Reittien muokkaaminen.

  • Jos haluat luoda liikepolun aiemmin luodusta reitistä, valitse reitti ja objekti ja napsauta Muunna liikepoluksi -painiketta  Animaatio-paneelissa.

  • Jos haluat muuttaa polun suuntaa, Ominaisuudet Animaatio-paneelista ja valitse sitten asetus Animoi-valikosta. (Katso Liikkeen esimääritysten asetukset.) Voit myös valita liikepolun ja valita Objekti > Reitit > Käänteinen reitti. Jos haluat luoda käänteisen reitin siirtämättä objektia, poista animaatio, luo käänteinen reitti ja tee animaatio uudelleen.

Animaatiojärjestyksen muuttaminen Ajoitus-paneelissa

Ajoitus-paneelista voit muuttaa objektien toistojärjestyksen animaatiossa. Ajoitus-paneeli luetteloi käytössä olevalla aukeamalla olevat animaatiot kullekin animaatiolle annetun sivutapahtuman perusteella. Voit esimerkiksi muuttaa tiettyä animaatiojoukkoa, joka käynnistetään sivua ladattaessa ja muuttaa sitten toista animaatiojoukkoa, joka käynnistetään sivua napsautettaessa.

Animoidut objektit luetellaan niiden luomisjärjestyksessä. Sivua ladattaessa käynnistettävät animaatiot käynnistetään oletusarvoisesti peräkkäin. Sivua napsautettaessa käynnistettävät animaatiot toistetaan järjestyksessä aina, kun sivua napsautetaan.

Voit muuttaa animaatiojärjestystä, toistaa objektit samaan aikaan tai viivästää animaatiota.

 1. Avaa Ajoitus-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Ajoitus.

 2. Voit valita haluatko muokata Sivua ladattaessa- vai Sivua napsautettaessa -tapahtumia valitsemalla vaihtoehdon Tapahtuma-valikosta.

  Sivua ladattaessa- ja Sivua napsautettaessa -vaihtoehdot näkyvät vain, jos kyseiselle tapahtumalle on määritetty yksi tai useita kohteita.

 3. Jos haluat muokata ajoitusta, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa animaatiojärjestystä, vedä luettelon kohteita ylemmäs tai alemmas. Ylimpänä olevat kohteet animoidaan ensimmäisenä.

  • Jos haluat viivästää animaatiota, valitse kohde ja määritä viivästettävä sekuntimäärä.

  • Jos haluat toistaa useita animoituja objekteja samaan aikaan, valitse kohteet luettelosta ja linkitä kohteet napsauttamalla Toista yhdessä -painiketta . Paina vaihtonäppäintä osoittamisen aikana, jos haluat valita useita kohteita, ja Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) napsauttamisen aikana, jos haluat valita useita ei-vierekkäisiä kohteita.

  • Jos et halua yhden tai useiden linkitettyjen kohteiden toistuvan samaan aikaan, valitse kohteet ja napsauta Toista erikseen -painiketta .

  • Jos haluat määrittää, kuinka monta kertaa linkitetyt kohteet toistetaan, tai tehdä niistä silmukan, valitse kaikki toisiinsa linkitetyt kohteet ja määritä sitten, kuinka monta kertaa animaatiot toistetaan, tai valitse Silmukka.

  • Jos haluat vaihtaa animaation käynnistävän tapahtuman, valitse kohde ja valitse Määritä uudelleen kohteelle sivua ladattaessa tai Määritä uudelleen kohteelle sivua napsautettaessa.

  • Jos haluat poistaa kohteen käytössä olevasta tapahtumasta (kuten Sivua ladattaessa tai Sivua napsautettaessa), valitse Poista kohde. Jos kohdetta ei ole määritetty mihinkään tapahtumaan, se näkyy Määrittämätön-luokassa, jonka voit valita Tapahtuma-valikosta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi