Tietoja rivivälistyksestä

Tekstirivien välistä pystysuoraa tilaa kutsutaan rivivälistykseksi. Rivivälistys mitataan tekstirivin perusviivasta sen yläpuolella olevan tekstirivin perusviivaan. Perusviiva on se näkymätön viiva, johon useimmat juuripiirrottomat kirjaimet rajautuvat.

Automaattisen rivivälistyksen oletusarvo on 120% kirjasinkoosta. (Rivivälistys 12 pistettä, kirjasin 10 pistettä). Kun automaattinen rivivälistys on käytössä, InDesign näyttää rivivälistysarvon suluissa Merkki-välilehden Rivivälistys-valikossa.

Rivivälistys
Rivivälistys

A. Rivivälistys B. Tekstin korkeus C. Kun yhden sanan kirjasinkoko on suurempi kuin muun tekstin, rivin rivivälistys on suurempi. 

Rivivälistyksen muuttaminen

Rivivälistys on merkkikohtainen määrite. Sen mukaan samassa kappaleessa voi käyttää useampaa kuin yhtä rivivälistysarvoa. Tekstirivin rivivälistysarvo määräytyy sen suurimman arvon mukaan. Asetuksen valitsemalla voit kuitenkin määrittää, että rivivälistystä käytetään koko kappaleessa, ei vain kappaleen tekstissä. Tämä asetus ei vaikuta nykyisten kehysten rivivälistykseen.

Valitun tekstin rivivälistyksen muuttaminen

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse haluamasi rivivälistys Merkki- tai Ohjaus-välilehden Rivivälistys-valikosta .

  • Valitse nykyinen rivivälistysarvo ja kirjoita uusi arvo.

  • Kun luot kappaletyyliä, muuta rivivälistys Perusmerkkimuotoilut-ikkunassa.

Jos InDesign ohittaa rivinvälistysmuutoksen, pystytasaus tai kohdistus rivirekisteriin on kenties valittuna. Valitse Objekti > Tekstikehyksen asetukset ja varmista, että pystytasaus on asetettu Ylä-arvoon, ja varmista, että Älä kohdista rivirekisteriin on valittuna Kappale-paneelissa, Ohjauspaneelissa, tai kappaletyylissä.

Huomautus:

Pystysuoraa väliä voi säätää myös tasaamalla tekstin rivirekisteriin. Kun rivirekisteri on määritetty, rivirekisterin asetukset ohittavat rivivälistysarvon.

Oletusarvoisen rivivälistysprosentin muuttaminen

 1. Valitse muokattavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale- tai Ohjaus-välilehden valikosta Palstaan sovitus.
 3. Määritä Automaattinen rivivälistys -kohtaan uusi oletusarvo. Pienin arvo on 0% ja suurin 500%.

Huomautus:

Ohjauspaneelin valikon Rivivälistys-ponnahdusikkunan Automaattinen-asetus määrittää Palstaan sovitus -valintaikkunan Automaattinen rivivälistys -arvon suhteessa merkkikokoon (%). Oletusarvo on 175 % tekstikehyksille ja 100 % kehysruudukoille.

Rivivälistyksen käyttäminen koko kappaleissa

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Käytä rivivälistystä koko kappaleessa ja valitse OK.

Huomautus:

jos lisäät rivivälistyksen tekstiin merkkityylin osana, rivivälistys vaikuttaa vain tekstiin, jossa merkkityyliä käytetään (ei koko kappaleeseen) riippumatta siitä, onko Käytä rivivälistystä koko kappaleessa -asetus valittu.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö