Käyttöopas Peruuta

Kirjanmerkit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Kirjanmerkkien luominen PDF-tiedostoihin

Kirjanmerkit ovat eräänlaisia linkkejä, jotka sisältävät kuvaavan tekstin ja helpottavat Adobe PDF -muotoon vietyjen julkaisujen selaamista. InDesign-julkaisuun luodut kirjanmerkit näkyvät Acrobat- tai Adobe Reader -ikkunan vasemmalla puolella olevassa Kirjanmerkit-välilehdessä. Jokainen kirjanmerkki hyppää sivulla olevaan tekstiankkuriin.

Muodostetun sisällysluettelon merkinnät lisätään automaattisesti Kirjanmerkit-paneeliin. Kirjanmerkeillä voidaan myös mukauttaa julkaisua ja ohjata lukijan huomio tiettyihin kohtiin tai helpottaa julkaisun selaamista. Kirjanmerkkejä voi olla muiden kirjanmerkkien sisällä.

Huomautus:

Haluat ehkä kirjanmerkkien näkyvän PDF-julkaisun Kirjanmerkit-välilehdellä, mutta et halua sisällysluettelon näkyvän PDF-julkaisussa. Luo tässä tapauksessa sisällysluettelo julkaisun viimeiselle sivulle. Kun viet PDF-muodossa, älä sisällytä viimeistä sivua. Tai jos sisällytät viimeisen sivun vietyyn PDF-julkaisuun, poista se Acrobatissa.

 1. Avaa Kirjanmerkin-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Kirjanmerkit.
 2. Napsauta sitä kirjanmerkkiä, jonka alapuolelle haluat sijoittaa uuden kirjanmerkin. Jos et valitse kirjanmerkkiä, uusi kirjanmerkki lisätään luettelon loppuun.
 3. Määritä kirjanmerkin kohde jollakin seuraavista tavoista:
  • Napsauta haluamaasi tekstin kohtaa.

  • Valitse teksti. (Valitsemastasi tekstistä tulee oletusarvoisesti kirjanmerkin otsikko.)

  • Avaa sivu julkaisuikkunaan kaksoisnapsauttamalla sitä Sivut-paneelissa.

 4. Voit luoda kirjanmerkin seuraavilla tavoilla:
  • Napsauta Kirjanmerkit-paneelin Luo uusi kirjanmerkki -kuvaketta.

  • Valitse paneelivalikosta Uusi kirjanmerkki.

Kirjanmerkit näkyvät Kirjanmerkit-välilehdellä, kun avaat viedyn PDF-tiedoston Adobe Readerissa tai Acrobatissa.

Huomautus:

Kun päivität sisällysluettelon, kirjanmerkit järjestetään uudelleen. Mahdolliset sisällysluettelosta luodut kirjanmerkit tulevat luettelon loppuun.

Kirjanmerkkien hallinta

Kirjanmerkit-paneelin avulla nimetään uudelleen, poistetaan ja järjestetään kirjanmerkkejä.

Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Nimeä kirjanmerkki uudelleen.

Kirjanmerkin poistaminen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Poista kirjanmerkki.

Kirjanmerkkien järjestäminen, ryhmittäminen ja lajitteleminen

Voit sisentää kirjanmerkkiluettelon aiheiden välisten suhteiden ilmaisemiseksi. Sisentäminen siirtää kirjanmerkkejä alemmalle tasolle toisiin kirjanmerkkeihin nähden. Voit laajentaa ja supistaa näin syntyvää hierarkkista luetteloa tarpeen mukaan. Kirjanmerkkien järjestyksen tai sisentämisen muuttaminen ei vaikuta varsinaiseen julkaisuun.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit laajentaa tai kutistaa kirjanmerkkihierarkiaa napsauttamalla kirjanmerkkikuvakkeen vieressä olevaa kolmiota, jolloin voit näyttää tai piilottaa sen sisältämät alemman tason kirjanmerkit.

  • Voit sisentää kirjanmerkin toisen kirjanmerkin alle valitsemalla sisennettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon ja vetämällä kuvakkeen tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin päälle. Vapauta kirjanmerkki.

   Vetämäsi kirjanmerkki tai kirjanmerkit sisennetään ylemmän tason kirjanmerkin alle. Varsinainen sivu säilyy kuitenkin alkuperäisellä paikallaan julkaisussa.

  Kirjanmerkit-paneeli, jossa näkyy toisen kirjanmerkin alle sijoitettuja kirjanmerkkejä

  • Voit poistaa kirjanmerkin sisennyksen valitsemalla siirrettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon. Vedä kuvake tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin alapuolelle ja vasemmalle puolelle. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki siirtyy. Vapauta kirjanmerkki.
  • Voit muuttaa kirjanmerkkien järjestystä valitsemalla kirjanmerkin ja siirtämällä sen uuteen kohtaan. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki sijoitetaan.
  • Voit lajitella kirjanmerkkejä valitsemalla Kirjanmerkit-paneelivalikosta Lajittele kirjanmerkit. Kirjanmerkit näkyvät samassa järjestyksessä kuin sivut, joihin ne viittaavat.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi