Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien luominen PDF-tiedostoihin

Kirjanmerkit ovat eräänlaisia linkkejä, jotka sisältävät kuvaavan tekstin ja helpottavat Adobe PDF -muotoon vietyjen julkaisujen selaamista. InDesign-julkaisuun luodut kirjanmerkit näkyvät Acrobat- tai Adobe Reader -ikkunan vasemmalla puolella olevassa Kirjanmerkit-välilehdessä. Jokainen kirjanmerkki hyppää sivulla olevaan tekstiankkuriin.

Muodostetun sisällysluettelon merkinnät lisätään automaattisesti Kirjanmerkit-paneeliin. Kirjanmerkeillä voidaan myös mukauttaa julkaisua ja ohjata lukijan huomio tiettyihin kohtiin tai helpottaa julkaisun selaamista. Kirjanmerkkejä voi olla muiden kirjanmerkkien sisällä.

Huomautus:

Haluat ehkä kirjanmerkkien näkyvän PDF-julkaisun Kirjanmerkit-välilehdellä, mutta et halua sisällysluettelon näkyvän PDF-julkaisussa. Luo tässä tapauksessa sisällysluettelo julkaisun viimeiselle sivulle. Kun viet PDF-muodossa, älä sisällytä viimeistä sivua. Tai jos sisällytät viimeisen sivun vietyyn PDF-julkaisuun, poista se Acrobatissa.

 1. Avaa Kirjanmerkin-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Kirjanmerkit.
 2. Napsauta sitä kirjanmerkkiä, jonka alapuolelle haluat sijoittaa uuden kirjanmerkin. Jos et valitse kirjanmerkkiä, uusi kirjanmerkki lisätään luettelon loppuun.
 3. Määritä kirjanmerkin kohde jollakin seuraavista tavoista:
  • Napsauta haluamaasi tekstin kohtaa.

  • Valitse teksti. (Valitsemastasi tekstistä tulee oletusarvoisesti kirjanmerkin otsikko.)

  • Avaa sivu julkaisuikkunaan kaksoisnapsauttamalla sitä Sivut-paneelissa.

 4. Voit luoda kirjanmerkin seuraavilla tavoilla:
  • Napsauta Kirjanmerkit-paneelin Luo uusi kirjanmerkki -kuvaketta.

  • Valitse paneelivalikosta Uusi kirjanmerkki.

Kirjanmerkit näkyvät Kirjanmerkit-välilehdellä, kun avaat viedyn PDF-tiedoston Adobe Readerissa tai Acrobatissa.

Huomautus:

Kun päivität sisällysluettelon, kirjanmerkit järjestetään uudelleen. Mahdolliset sisällysluettelosta luodut kirjanmerkit tulevat luettelon loppuun.

Kirjanmerkkien hallinta

Kirjanmerkit-paneelin avulla nimetään uudelleen, poistetaan ja järjestetään kirjanmerkkejä.

Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Nimeä kirjanmerkki uudelleen.

Kirjanmerkin poistaminen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Poista kirjanmerkki.

Kirjanmerkkien järjestäminen, ryhmittäminen ja lajitteleminen

Voit sisentää kirjanmerkkiluettelon aiheiden välisten suhteiden ilmaisemiseksi. Sisentäminen siirtää kirjanmerkkejä alemmalle tasolle toisiin kirjanmerkkeihin nähden. Voit laajentaa ja supistaa näin syntyvää hierarkkista luetteloa tarpeen mukaan. Kirjanmerkkien järjestyksen tai sisentämisen muuttaminen ei vaikuta varsinaiseen julkaisuun.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit laajentaa tai kutistaa kirjanmerkkihierarkiaa napsauttamalla kirjanmerkkikuvakkeen vieressä olevaa kolmiota, jolloin voit näyttää tai piilottaa sen sisältämät alemman tason kirjanmerkit.

  • Voit sisentää kirjanmerkin toisen kirjanmerkin alle valitsemalla sisennettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon ja vetämällä kuvakkeen tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin päälle. Vapauta kirjanmerkki.

   Vetämäsi kirjanmerkki tai kirjanmerkit sisennetään ylemmän tason kirjanmerkin alle. Varsinainen sivu säilyy kuitenkin alkuperäisellä paikallaan julkaisussa.

  Kirjanmerkit-paneeli, jossa näkyy toisen kirjanmerkin alle sijoitettuja kirjanmerkkejä

  • Voit poistaa kirjanmerkin sisennyksen valitsemalla siirrettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon. Vedä kuvake tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin alapuolelle ja vasemmalle puolelle. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki siirtyy. Vapauta kirjanmerkki.
  • Voit muuttaa kirjanmerkkien järjestystä valitsemalla kirjanmerkin ja siirtämällä sen uuteen kohtaan. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki sijoitetaan.
  • Voit lajitella kirjanmerkkejä valitsemalla Kirjanmerkit-paneelivalikosta Lajittele kirjanmerkit. Kirjanmerkit näkyvät samassa järjestyksessä kuin sivut, joihin ne viittaavat.