Käyttöopas Peruuta

Kirjanmerkit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Muokkausten kumoaminen ja Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivinen laajennus
   3. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
   3. Tekstin skaalaaminen ja käyristäminen
   4. Väritehosteiden lisääminen tekstiin
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Kirjanmerkkien luominen PDF-tiedostoihin

Kirjanmerkit ovat eräänlaisia linkkejä, jotka sisältävät kuvaavan tekstin ja helpottavat Adobe PDF -muotoon vietyjen julkaisujen selaamista. InDesign-julkaisuun luodut kirjanmerkit näkyvät Acrobat- tai Adobe Reader -ikkunan vasemmalla puolella olevassa Kirjanmerkit-välilehdessä. Jokainen kirjanmerkki hyppää sivulla olevaan tekstiankkuriin.

Muodostetun sisällysluettelon merkinnät lisätään automaattisesti Kirjanmerkit-paneeliin. Kirjanmerkeillä voidaan myös mukauttaa julkaisua ja ohjata lukijan huomio tiettyihin kohtiin tai helpottaa julkaisun selaamista. Kirjanmerkkejä voi olla muiden kirjanmerkkien sisällä.

Huomautus:

Haluat ehkä kirjanmerkkien näkyvän PDF-julkaisun Kirjanmerkit-välilehdellä, mutta et halua sisällysluettelon näkyvän PDF-julkaisussa. Luo tässä tapauksessa sisällysluettelo julkaisun viimeiselle sivulle. Kun viet PDF-muodossa, älä sisällytä viimeistä sivua. Tai jos sisällytät viimeisen sivun vietyyn PDF-julkaisuun, poista se Acrobatissa.

 1. Avaa Kirjanmerkin-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Kirjanmerkit.
 2. Napsauta sitä kirjanmerkkiä, jonka alapuolelle haluat sijoittaa uuden kirjanmerkin. Jos et valitse kirjanmerkkiä, uusi kirjanmerkki lisätään luettelon loppuun.
 3. Määritä kirjanmerkin kohde jollakin seuraavista tavoista:
  • Napsauta haluamaasi tekstin kohtaa.

  • Valitse teksti. (Valitsemastasi tekstistä tulee oletusarvoisesti kirjanmerkin otsikko.)

  • Avaa sivu julkaisuikkunaan kaksoisnapsauttamalla sitä Sivut-paneelissa.

 4. Voit luoda kirjanmerkin seuraavilla tavoilla:
  • Napsauta Kirjanmerkit-paneelin Luo uusi kirjanmerkki -kuvaketta.

  • Valitse paneelivalikosta Uusi kirjanmerkki.

Kirjanmerkit näkyvät Kirjanmerkit-välilehdellä, kun avaat viedyn PDF-tiedoston Adobe Readerissa tai Acrobatissa.

Huomautus:

Kun päivität sisällysluettelon, kirjanmerkit järjestetään uudelleen. Mahdolliset sisällysluettelosta luodut kirjanmerkit tulevat luettelon loppuun.

Kirjanmerkkien hallinta

Kirjanmerkit-paneelin avulla nimetään uudelleen, poistetaan ja järjestetään kirjanmerkkejä.

Kirjanmerkin nimeäminen uudelleen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Nimeä kirjanmerkki uudelleen.

Kirjanmerkin poistaminen

 1. Valitse ensin kirjanmerkki Kirjanmerkit-paneelista ja sitten paneelivalikosta Poista kirjanmerkki.

Kirjanmerkkien järjestäminen, ryhmittäminen ja lajitteleminen

Voit sisentää kirjanmerkkiluettelon aiheiden välisten suhteiden ilmaisemiseksi. Sisentäminen siirtää kirjanmerkkejä alemmalle tasolle toisiin kirjanmerkkeihin nähden. Voit laajentaa ja supistaa näin syntyvää hierarkkista luetteloa tarpeen mukaan. Kirjanmerkkien järjestyksen tai sisentämisen muuttaminen ei vaikuta varsinaiseen julkaisuun.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit laajentaa tai kutistaa kirjanmerkkihierarkiaa napsauttamalla kirjanmerkkikuvakkeen vieressä olevaa kolmiota, jolloin voit näyttää tai piilottaa sen sisältämät alemman tason kirjanmerkit.

  • Voit sisentää kirjanmerkin toisen kirjanmerkin alle valitsemalla sisennettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon ja vetämällä kuvakkeen tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin päälle. Vapauta kirjanmerkki.

   Vetämäsi kirjanmerkki tai kirjanmerkit sisennetään ylemmän tason kirjanmerkin alle. Varsinainen sivu säilyy kuitenkin alkuperäisellä paikallaan julkaisussa.

  Kirjanmerkit-paneeli, jossa näkyy toisen kirjanmerkin alle sijoitettuja kirjanmerkkejä

  • Voit poistaa kirjanmerkin sisennyksen valitsemalla siirrettävän kirjanmerkin tai kirjanmerkkijoukon. Vedä kuvake tai kuvakkeet ylemmän tason kirjanmerkin alapuolelle ja vasemmalle puolelle. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki siirtyy. Vapauta kirjanmerkki.
  • Voit muuttaa kirjanmerkkien järjestystä valitsemalla kirjanmerkin ja siirtämällä sen uuteen kohtaan. Musta palkki ilmaisee kohdan, johon kirjanmerkki sijoitetaan.
  • Voit lajitella kirjanmerkkejä valitsemalla Kirjanmerkit-paneelivalikosta Lajittele kirjanmerkit. Kirjanmerkit näkyvät samassa järjestyksessä kuin sivut, joihin ne viittaavat.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa