Objektien tasaaminen ja jakaminen

Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Tasaus-välilehden yleiskuvaus

Tasaus-välilehden (Ikkuna > Objektin asettelu > Tasaa) avulla tasataan tai jaetaan objekteja vaaka- tai pystysuunnassa suhteessa valintaan, reunuksiin, sivuun tai aukeamaan. Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät Tasaus-välilehteä:

 • Tasaus-välilehti ei vaikuta objekteihin, joihin on käytetty Lukitse paikka -komentoa, eikä muuta kehyksissä olevien tekstikappaleiden tasausta.

 • Tasaa objektit -asetukset eivät vaikuta tekstin tasaukseen. (Katso Tekstin tasaaminen tai palstaan sovittaminen.)

 • Pikanäppäimet-valintaikkunan (Muokkaa > Pikanäppäimet) avulla voidaan luoda mukautettuja tasaus- ja jakopikanäppäimiä. (Valitse Kohde-valikosta Objektin muokkaus.)

Tasaus-välilehti

A. Pystytasauspainikkeet B. Pystyjakopainikkeet C. Käytä välejä -asetus D. Vaakatasauspainikkeet E. Vaakajakopainikkeet F. Tasauspaikka-asetukset 

Objektien tasaaminen tai jakaminen

Tasaus-välilehden avulla voit tasata tai sijoittaa valitut objektit vaaka- tai pystysuunnassa suhteessa valintaan, reunuksiin, sivuun tai aukeamaan.

Objektit jaettuina vaakasuunnassa valintaan (ylinnä) ja reunuksiin (alinna)

 1. Valitse tasattavat tai jaettavat objektit.
 2. Avaa Tasaus-välilehti valitsemalla Ikkuna > Objektin asettelu > Tasaa.
  Huomautus:

  Voit tuoda esiin tai kätkeä lisää välilehden asetuksia valitsemalla välilehden valikosta Näytä asetukset tai Kätke asetukset.

 3. Määritä välilehden alareunan valikosta, haluatko tasata tai jakaa objektit valinnan, reunusten, sivun vai aukeaman perusteella.
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tasata objektit, napsauta haluamaasi tasaustyyppiä vastaavaa painiketta.
  • Jos haluat jakaa objektit, napsauta haluamaasi jakotyyppiä vastaavaa painiketta. Jos esimerkiksi napsautat Jaa vasemmat reunat -painiketta, kun Tasaa valintaan -asetus on valittuna, InDesign varmistaa, että kunkin valitun objektin vasemman reunan väli on yhtä suuri.
  Jaa vaakasuunnassa keskelle -asetuksen käyttäminen tasaisessa välistyksessä

  A. Luo tasaiset välit objektien keskipisteiden välille B. Pitää kokonaisleveyden samana kuin ennen muunnosta 

  • Määritä objektien välit (joko keskipisteestä keskipisteeseen tai reunasta vastaavaan reunaan) valitsemalla Jaa objektit -kohdassa Käytä välejä ja kirjoittamalla haluamasi välin arvo. Napsauta painiketta, jolla jaetaan valitut objektit vaaka- tai pystyakselilla.

  Jaa vaakasuunnassa keskelle -asetuksen käyttäminen ja Käytä välejä -arvon lisääminen

  A. Luo määritetyn arvon mukaisen tasaisen välin objektien keskipisteiden välille B. Muuttaa objektien kokonaisleveyttä 

  • Määritä objektien välit (vastakkaisesta reunasta toiseen) valitsemalla Jaa välit -kohdassa Käytä välejä ja kirjoittamalla haluamasi välin arvo. (Jos Jaa välit -asetus ei ole näkyvissä, valitse Tasaus-välilehden valikosta Näytä asetukset.) Jaa objektit vaaka- tai pystyakselia pitkin napsauttamalla sitten Jaa välit -painiketta.
  Jaa vaakaväli -asetuksen käyttäminen ja Käytä välejä -arvon lisääminen

  A. Luo määritetyn arvon mukaiset välit jokaisen objektin välille B. Muuttaa objektien kokonaisleveyttä 

Käytettäessä välistystä pystyjaolla valittujen objektien välit säädetään ylhäältä alas ylimmästä objektista alkaen. Käytettäessä välistystä vaakajaolla valittujen objektien välit säädetään vasemmalta oikealle äärivasemmalla olevasta objektista alkaen.

Huomautus:

Voit myös käyttää Älykkäät välit -ominaisuutta objektien kohdistamiseen tai jakamiseen niiden siirtämisen aikana. Jos kaksi pystysuoraa objektia on 12 pisteen etäisyydellä toisistaan, kolmannen objektin siirtäminen 12 pistettä toisen objektin alapuolelle tuo näyttöön tilapäiset apuviivat, joiden avulla objekti voidaan tasata paikalleen.

Objektien tasaaminen välityökalulla

Välityökalulla voit nopeasti säätää välin kokoa kahden tai useamman objektin välissä. Sillä voit myös muuttaa samalla kertaa useiden sellaisten objektien kokoa, joilla on samalla tavalla tasatut reunat, ja pitää niiden välit kiinteinä. Tämä on yksivaiheinen tapa säätää asettelua muokkaamalla suoraan objektien välistä tyhjää tilaa.

Välityökalu ei huomioi lukittuja objekteja eikä sivupohjan kohteita.

 1. Valitse välityökalu .

 2. Siirrä osoitin kahden objektin väliin ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Vetämällä voit siirtää väliä ja muuttaa kaikkien väliin tasattujen objektien kokoa.

  • Pitämällä Vaihtonäppäimen painettuna ja vetämällä voit siirtää pelkästään kahden lähimmän objektin väliä.

  • Pitämällä Ctrl-näppäimen (Windows) tai Komento-näppäimen (Mac OS) painettuna ja vetämällä voit muuttaa välin kokoa siirtämättä sitä. Vaihtonäppäimen lisääminen muuttaa pelkästään kahden lähimmän objektin kokoa.

  • Pitämällä Alt-näppäimen (Windows) tai Optio-näppäimen (Mac OS) painettuna ja vetämällä voit siirtää väliä ja objekteja samaan suuntaan. Vaihtonäppäimen lisääminen siirtää pelkästään kahta lähintä objektia.

  • Pitämällä Ctrl+Alt-näppäimen (Windows) tai Komento+Optio-näppäimen (Mac OS) painettuna ja vetämällä voit muuttaa välin kokoa ja siirtää objekteja. Vaihtonäppäimen lisääminen muuttaa välin kokoa ja siirtää pelkästään kahta lähintä objektia.

Huomautus:

Jos haluat katsella vihjeitä välityökalun käyttämisestä, valitse välityökalu ja avaa Työkaluvihjeet-paneeli (Ikkuna > Apuohjelmat > Työkaluvihjeet).

Objektien jakaminen Live Distribute -työkalulla

Kun muunnat useita valittuja objekteja, voit muuttaa valittujen objektien väliä suhteessa sen sijaan, että muuttaisit itse objektien kokoa. Jos haluat esimerkiksi muuttaa viiden tasatun suorakulmion välejä, voit muuttaa niitä käyttämättä Jaa-komentoja.

 1. Valitse objektit.

 2. Aloita vetäminen valintakahvasta ja pidä välilyöntinäppäin painettuna vetäessäsi. Jatka vetämistä, jos haluat muuttaa objektien välistystä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi