Tulostimen merkkien määrittäminen

Kun valmistelet julkaisua tulostusta varten, tulostin tarvitsee useita merkkejä esimerkiksi paperin viimeistelyyn, erottelufilmien kohdistamiseen vedosten tulostamista varten sekä filmin mittaukseen oikeaa kalibrointia ja pistetiheyttä varten. Sivumerkkiasetuksen valitseminen laajentaa sivun rajoja niin, että tulostimen merkit, leikkausvara (viimeistelyn yhteydessä sivun rajojen ulkopuolelle pienen epätarkkuuden vuoksi jäävät alueet) tai informaatioalue (sivun ulkopuolella oleva alue, jossa on tulostusohjeita tai työn hyväksymistietoja) mahtuvat arkille.

Jos määrität leikkausmerkkejä ja haluat kuvituksen sisältävän leikkausvaran tai informaatioalueen, varmista, että kuvitus ylittää leikkausmerkit. Tällöin leikkausvara ja informaatioalue mahtuvat tulostusalueeseen. Varmista, että tulostusalueelle mahtuvat sekä sivu että tulostimen merkit, leikkausvarat tai informaatioalue. Jos julkaisu ei mahdu tulostusmateriaalille, voit määrittää leikkauskohdat valitsemalla Tulosta-valintaikkunan Asetukset-alueelta Sivun paikka -asetuksen.

Jos valitset Leikkausmerkit-vaihtoehdon, taittomerkit tulostetaan yhtenäisinä viivoina aukeamia tulostettaessa.

Tulostimen merkit
Tulostimen merkit

A. Leikkausmerkit B. Kohdistusmerkki C. Sivun tiedot D. Väripalkit E. Leikkausvaramerkit F. Informaatioalue 
  1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
  2. Valitse Tulosta-valintaikkunan vasemmasta reunasta Merkit ja leikkausvara.
  3. Valitse joko Kaikki tulostimen ohjausmerkit tai yksittäiset merkit.

Määritä leikkausvara- ja informaatioalueet Julkaisun asetukset -valintaikkunassa. Leikkausvara- ja informaatioalueet poistetaan, kun julkaisu viimeistellään lopulliseen sivukokoon. Leikkausvara- ja informaatioalueiden ulkopuolella olevat objektit (sen mukaan, kumpi ulottuu kauemmaksi) eivät tulostu.

Voit tulostettaessa ohittaa leikkausvaramerkkien oletussijainnin valitsemalla Merkit ja leikkausvara ‑kohdassa Leikkausvara- ja informaatioalue.

Jälkikäsittelyohjelmat voivat lisätä oman vaihtelevan leikkausvaransa PostScript-tiedostoihin.

  1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
  2. Valitse Tulosta-valintaikkunan vasemmasta reunasta Merkit ja leikkausvara.
  3. Valitse joko Kaikki tulostimen ohjausmerkit tai yksittäiset merkit.
  4. Ohita Julkaisun asetukset -valintaikkunan leikkausvara-asetukset poistamalla Käytä julkaisun leikkausvara-asetuksia -valinta ja kirjoittamalla haluamasi arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-ruutuihin (yksipuolisissa julkaisuissa) tai Ylä-, Ala-, Sisä- ja Ulko-ruutuihin (kaksipuolisissa julkaisuissa, joissa on vastakkaiset sivut). Voit laajentaa siirtymää tasaisesti sivun kaikille puolille napsauttamalla Määritä kaikki asetukset samoiksi ‑kuvaketta .
  5. Valitse Sisällytä informaatioalue, kun haluat tulostaa objekteja käyttämällä Julkaisun asetukset ‑valintaikkunassa määritettyä informaatioaluetta.

Huomautus:

Voit esikatsella leikkausvara- ja informaatioalueita ennen tulostusta napsauttamalla työkalupaneelin alaosassa Leikkausvara-esikatselutilan kuvaketta  tai Informaatioalue-esikatselutilan kuvaketta . (Niiden edessä voi olla Esikatselutilan kuvake .)

Merkit ja leikkausvara ‑asetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset Merkit ja leikkausvarat ‑alueella:

Kaikki tulostimen ohjausmerkit

Valitsee kaikki tulostimen merkit, myös leikkausmerkit, leikkausvaramerkit, kohdistusmerkit, väripalkit ja sivun tiedot.

Leikkausmerkit

Lisää ohuita vaaka- ja pystyviivoja (hiusviivoja) leikkauskohtiin. Leikkausmerkit voivat myös helpottaa värierottelujen kohdistusta. Jos käytät leikkausmerkkejä yhdessä leikkausvaramerkkien kanssa, voit valita limittäisiä merkkejä.

Leikkausvaramerkit

Lisää arkkiin ohuita viivoja (hiusviivoja), jotka määrittävät kuva-alueen sivun alueen ulkopuolella.

Kohdistusmerkit

Lisää pieniä ”kohteita” sivun ulkopuolelle, jotta erilaiset värijulkaisun erottelut voidaan kohdistaa.

Väripalkit

Lisää pieniä värineliöitä merkitsemään CMYK-painovärejä ja harmaan sävyjä (10 %:n välein). Tulostuspalvelu käyttää merkkejä painoväritiheyden säätämiseen painokoneessa.

Sivun tiedot

Tulostaa tiedostonimen, sivunumeron, päiväyksen ja ajan sekä värierottelun nimen kuuden pisteen Helvetica-kirjasimella arkin tai filmin vasempaan alakulmaan. Sivun tiedot vaativat 0,5 tuumaa (13 mm) tilaa arkin vaakareunaan.

Huomaa, että sivun tiedot tulostetaan kirjasimella GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Tyyppi

Voit valita oletustulostimen merkit tai mukautetut merkit (esimerkiksi japanilaisille sivuille). Voit luoda mukautettuja tulostimen merkkejä tai käyttää muun yrityksen luomia mukautettuja merkkejä.

Leveys

Näyttää leikkausmerkkien ja leikkausvaran viivojen paksuuden.

Siirtymä

Määrittää, miten kauas paperin reunasta (ei leikkausvarasta) InDesign asettaa tulostimen merkit. InDesign asettaa tulostimen merkit oletusarvoisesti 6 pisteen päähän sivun reunasta. Siirtymän on oltava leikkausvaraa suurempi, jotta tulostimen merkit eivät joudu leikkausvara-alueelle.

Sivun sijainnin muuttaminen tulostusalueella

Kun tulostat julkaisun sen kokoa suuremmalle irtoarkille, voit määrittää leikkausvara- ja informaatioalueen, tulostimen merkit ja sivun paikan arkilla käyttämällä Tulosta-valintaikkunan Asetukset-alueen Sivun sijainti -asetuksia. Jos julkaisu ei sovi tulostusalueelle ja sitä on leikattava, voit määrittää julkaisun leikattavat osat. Vaikutukset näkyvät Tulosta-valintaikkunan esikatselussa.

Huomautus:

Jos haluat nähdä kaikki leikkausvara- ja informaatioalueet sekä tulostimen merkit, käytä Sivun sijainti -asetuksen sijasta Skaalaa sopivaksi -asetusta. Tällöin skaalatut sivut ovat aina arkin keskellä. Sivun sijainti -asetukset eivät ole käytettävissä, jos Skaalaa sopivaksi, Miniatyyrit tai Vierekkäin on valittu.

  1. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Asetukset-alueen Sivun sijainti -valikosta sijainti.