Käyttöopas Peruuta

Adobe PDF -asetukset

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Adobe PDF -asetusten luokat

Voit määrittää PDF-asetuksia, kun viet tiedoston PDF-muotoon tai kun luota tai muokkaat PDF-oletusarvoja. PDF-asetukset on jaettu luokkiin. Luokat on lueteltu Vie Adobe PDF -valintaikkunan vasemmassa reunassa lukuun ottamatta Vakio- ja Yhteensopivuus-asetuksia, jotka ovat valintaikkunan yläreunassa. Kun viet tiedostoa PDF-muotoon ja muutat yhdenkin asetuksen, oletusarvon nimen jälkeen tulee liite "muokattu".

Vakio

Määrittää tiedostolle PDF/X-muodon.

Yhteensopivuus

Määrittää tiedostolle PDF-version.

Yleiset

Määrittää tiedoston perusasetukset.

Pakkaus

Määrittää, pakataanko ja interpoloidaanko kuva ja mitä menetelmää ja asetuksia siinä tapauksessa käytetään.

Merkit ja leikkausvarat

Määrittää tulostusmerkit sekä leikkausvara- ja informaatioalueet. Asetukset ovat samat kuin Tulosta-valintaikkunassa, mutta laskutoimituksissa on eroja, koska PDF-tuloste ei vastaa tiettyä sivukokoa.

Tulostus

Määrittää, miten värit ja PDF/X-tulostusperusteprofiilit tallennetaan PDF-tiedostoon.

Lisäasetukset

Määrittää, miten kirjasimet, OPI-määritykset, läpinäkyvyyden yhdistäminen ja JDF-ohjeet tallentuvat PDF-tiedostoon.

Suojaus

Suojaa PDF-tiedoston. Suojausasetukset eivät ole käytettävissä PDF-oletusarvoja luotaessa tai muokattaessa.

Yhteenveto

Näyttää nykyisten PDF-asetusten yhteenvedon. Saat kaikki asetukset näkyviin napsauttamalla luokan (esimerkiksi Yleiset) vieressä olevaa nuolta. Jos haluat tallentaa yhteenvedon ASCII-tekstitiedostona, napsauta Tallenna yhteenveto -painiketta. Näyttöön tulee varoituskuvake  ja selitysteksti, jos valittuun oletusarvoon kuuluvaa asetusta ei voida noudattaa ja sitä täytyy muuttaa. Jos oletusarvo esimerkiksi määrittää väriprofiileja, jotka eivät vastaa nykyistä väriasetustiedostoa, väriasetustiedoston mukaiset profiilit otetaan käyttöön.

Tietoja PDF/X-standardeista

PDF/X-standardit määrittää kansainvälinen standardoimisjärjestö (International Organization for Standardization, ISO). PDF/X-standardit koskevat graafisen sisällön siirtämistä. PDF-muunnoksen aikana käsiteltävää tiedostoa verrataan määritettyyn standardiin. Jos PDF-tiedosto ei täytä valittua ISO-standardia, näyttöön tulee kysymys, keskeytetäänkö muuntaminen vai luodaanko standardista poikkeava tiedosto. PDF/X-muodot, kuten PDF/X‑1a, ovat laajasti käytössä olevia painojulkaisutyönkulkujen standardeja.

PDF/X-4-muoto on luetettava muoto käytössä olevaa läpinäkyvyyttä ja värinhallintaa ajatellen. Tämä on ihanteellinen muoto RIP-prosessointiin, Adobe PDF -tulostusta käyttäville digitaalisille tulostimille sekä mille tahansa Acrobatista tulostettavalle PDF-tiedostolle.

Huomautus:

lisätietoja PDF/X- ja PDF/A-standardeista on ISO-sivustossa ja Adobe-sivustossa.

PDF-yhteensopivuustasot

Luodessasi PDF-tiedostoja sinun on päätettävä, mitä PDF-versiota käytät. Voit vaihtaa PDF-version vaihtamalla toiseen esimääritykseen tai valitsemalla tietyn yhteensopivuusasetuksen tallentaessasi PDF-tiedostoa tai muokatessasi PDF-esimääritystä.

Yleisesti ottaen on suositeltavaa käyttää uusinta versiota (tässä tapauksessa versiota 1.7), ellei erityistä tarvetta taaksepäin yhteensopivuuteen ole. Uusin versio sisältää kaikkein uusimmat ominaisuudet ja toiminnot. Jos luotavia dokumentteja on tarkoitus jaella laajalti, kannattaa kuitenkin käyttää Acrobat 5.0 (PDF 1.4)- tai Acrobat 6.0 (PDF 1.5) -muotoa. Näin varmistat, että kaikki käyttäjät voivat tulostaa dokumentin.

Seuraavassa taulukossa verrataan joitakin eri yhteensopivuusasetuksilla luotujen Adoben PDF-tiedostojen toimintoja.

Huomautus:

Acrobat 8.0 ja 9.0 käyttävät myös PDF 1.7:ää.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ja Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-tiedostoja voi avata Acrobat 3.0:lla ja Acrobat Reader 3.0:lla sekä uudemmilla.

PDF-tiedostoja voi avata Acrobat 3.0:lla ja Acrobat Reader 3.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Useimmat PDF-tiedostot voi avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Useimmat PDF-tiedostot voi avata Acrobat 4.0:lla ja Acrobat Reader 4.0:lla sekä uudemmilla. Uudempien versioiden ominaisuudet voivat kuitenkin kadota tai eivät ehkä näy.

Ei voi sisältää kuvaa, jossa käytetään liikkuvia läpinäkyvyystehosteita. Läpinäkyvyys on yhdistettävä muihin tasoihin ennen muuntamista PDF 1.3 -muotoon.

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tukee liikkuvan läpinäkyvyyden käyttämistä kuvassa. (Acrobat Distiller -toiminto yhdistää läpinäkyvyyden.)

Tasoja ei tueta.

Tasoja ei tueta.

Säilyttää tasot luotaessa PDF-tiedostoja sellaisista sovelluksista, jotka tukevat monitasoisten PDF-dokumenttien luomista, kuten Illustrator CS tai InDesign CS.

Säilyttää tasot luotaessa PDF-tiedostoja sellaisista sovelluksista, jotka tukevat monitasoisten PDF-dokumenttien luomista, kuten Illustrator CS tai InDesign CS.

DeviceN-väritila ja kahdeksan väriä ovat tuettuja.

DeviceN-väritila ja kahdeksan väriä ovat tuettuja.

DeviceN-väritilaa ja jopa 31 väriä tuetaan.

DeviceN-väritilaa ja jopa 31 väriä tuetaan.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää. (Distiller muuntaa kirjasimet sisällytyksen yhteydessä.)

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

Monitavuisia kirjasimia voidaan sisällyttää.

40-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta tuetaan.

128-bittistä RC4-suojausta ja 128-bittistä AES-suojausta (Advanced Encryption Standard) tuetaan.

PDF-tiedostojen yleiset asetukset

Valitse Vie Adobe PDF -valintaikkunasta Yleiset-luokka, kun haluat määrittää seuraavia asetuksia:

Kuvaus

Näyttää valitun oletusarvon kuvauksen ja sisältää alueen, jossa voit muokata kuvausta. Voit liittää kuvauksen leikepöydältä.

Sivut

Kaikki

Vie kaikki nykyisen julkaisun tai kirjan sivut.

Alue

Määrittää nykyisestä julkaisusta vietävän sivualueen. Voit määrittää alueen yhdysmerkin avulla ja erottaa sivut tai alueet pilkuin. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun viedään kirjoja tai luodaan oletusarvoja.

Aukeamat

Vie sivut yhdessä aivan kuin ne olisi tulostettu samalle arkille.

HuomautusÄlä valitse Aukeamat-komentoa kaupalliseen tulostukseen. Muuten tulostuspalvelu ei voi asemoida sivuja.

Katselu

Näytä

PDF-tiedoston alkunäkymäasetus, kun se avataan.

Tämä avattava luettelo on käytettävissä vain silloin, jos asetuksena on PDF-standardi - Ei mitään.

Sivuasettelu

PDF-tiedoston alkusivuasettelu, kun se avataan.

Jos avattavasta Yhteensopivuus-luettelosta valitaan Acrobat 4 (PDF 1.3) tai Acrobat 5 (PDF 1.4), seuraavat avattavan Sivuasettelu-luettelon asetukset poistetaan käytöstä:

 • Kaksisivuinen (vastakkaiset)
 • Kaksisivuinen (kansisivu)

Asetukset

Upota sivun miniatyyrit

Upottaa PDF-tiedostoon jokaisesta sivusta miniatyyriesikatselukuvan, mikä lisää tiedostokokoa. Poista tämän asetuksen valinta, kun PDF-tiedostoa tarkastellaan ja se tulostetaan Acrobat 5.0:lla tai sitä uudemmalla versiolla. Nämä versiot luovat dynaamisesti miniatyyrikuvan aina, kun napsautat PDF-tiedoston Sivut-paneelia.

Optimoi nopeaan verkkotarkasteluun

Pienentää PDF-tiedostoa ja optimoi PDF-tiedoston nopeampaa Web-selaimella katselua varten muotoilemalla tiedoston siten, että se ladataan sivu kerrallaan. Tämä asetus pakkaa tekstin ja viivapiirrokset riippumatta Vie Adobe PDF -valintaikkunan Pakkaus-alueella valituista pakkausasetuksista.

Luo nimiöity PDF

Nimiöi jutun elementit viemisen aikana automaattisesti niiden Acrobat-nimiöiden perusteella, joita InDesign tukee. Niihin kuuluvat kappaleiden, tekstin perusmuotoilun, luetteloiden ja taulukoiden tunnistus. (Voit lisätä ja muokata nimiöitä julkaisussa ennen viemistä PDF-muotoon.) Katso Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin.)

Huomautus: Jos Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi, nimiöt pakataan tiedoston pienentämiseksi. Jos tällainen tiedosto avataan Acrobat 4.0:lla tai Acrobat 5.0:lla, nimiöt eivät näy, koska kyseiset Acrobat-versiot eivät pysty purkamaan niitä.

Näytä PDF viennin jälkeen

Avaa luodun PDF-tiedoston oletuskatselusovelluksessa.

Luo Acrobat-tasot

Tallentaa jokaisen InDesign-tason PDF-tiedostoon Acrobat-tasoksi. Asetus vie myös kaikki tulostusmerkit, jotka on sisällytetty erilliselle merkki- ja leikkausvaratasolle. Tasoja voi selata, joten Adobe Acrobat 6.0:n ja sitä uudempien versioiden käyttäjät voivat luoda yhdestä PDF-tiedostosta useita julkaisun versioita. Jos julkaisu esimerkiksi julkaistaan useilla kielillä, voit sijoittaa jokaisen kielen tekstin eri tasolle. Sitten tulostuspalvelu voi tehdä julkaisusta erilaisia versioita näyttämällä ja kätkemällä tasoja.

Jos valitset Luo Acrobat-tasot -asetuksen ja viet kirjan PDF-muotoon, samannimiset tasot yhdistetään.

Huomautus: Luo Acrobat-tasot -asetus on käytettävissä vain, jos Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.

Vientitasot

Määrittää, sisällytetäänkö näkyvät tasot ja tulostumattomat tasot PDF-tiedostoon. Voit määrittää tasoasetuksilla, mitkä tasot ovat kätkettyjä ja mitä tasoja ei tulosteta. Kun tallennat PDF-tiedostoa, valitse, viedäänkö kaikki tasot (myös kätketyt ja tulostumattomat tasot), näkyvät tasot (myös tulostumattomat tasot) vai näkyvät ja tulostuvat tasot.

Sisällytä

Kirjanmerkit

Luo kirjanmerkit sisällysluetteloviitteitä varten säilyttäen sisällysluettelotasot. Kirjanmerkit luodaan Kirjanmerkit-paneelissa määritetyistä tiedoista.

Hyperlinkit

Luo Adobe PDF -hyperlinkkikommentit InDesignin hyperlinkeille sekä sisällysluettelo- ja hakemistoviitteille.

Näkyvät apuviivat ja ruudukot

Vie näkyvissä olevat reunusten apuviivat, viivainlinjat, palstojen apuviivat ja perusviivaruudukot. Ruudukot ja apuviivat viedään käyttäen samaa väriä kuin julkaisussa.

Objektit, joita ei voi tulostaa

Vie objektit, joihin on liitetty Tulostumaton-asetus Määritteet-paneelissa.

Vuorovaikutteiset elementit

Valitse Sisällytä ulkoasu, jos haluat sisällyttää PDF-tiedostoon kohteita, kuten painikkeita tai elokuvien julisteita. Jos haluat luoda PDF-tiedoston, jossa on vuorovaikutteisia elementtejä, valitse Adobe PDF (vuorovaikutteinen) -asetus Adobe PDF (tulostus) -asetuksen sijaan. Katso Asetukset viennille vuorovaikutteisessa PDF-muodossa.

Adobe PDF -tiedostojen pakkaus- ja interpolointiasetukset

Kun viet julkaisuja Adobe PDF -muotoon, voit pakata tekstin ja viivapiirrokset sekä pakata ja interpoloida bittikarttakuvat. Valittujen asetusten mukaan pakkaus ja interpolointi voivat pienentää PDF-tiedostoa huomattavasti vähentämättä juuri lainkaan yksityiskohtia ja tarkkuutta.

Vie Adobe PDF -valintaikkunan Pakkaus-alue jakautuu kolmeen osaan. Jokaisessa osassa on seuraavat väri-, harmaasävy- tai mustavalkokuvien pakkaus- ja interpolointiasetukset.

Interpolointi alempaan arvoon

Jos PDF-tiedosto on tarkoitettu Webiin, valitse interpolointi alempaan arvoon, jotta tiedosto voidaan pakata tehokkaammin Jos PDF-tiedosto on tarkoitus tulostaa suurella resoluutiolla, kysy neuvoa tulostuspalvelusta, ennen kuin määrität pakkaus- ja interpolointiasetukset.

Kannattaa myös selvittää, pitääkö käyttäjien pystyä suurentamaan sivu. Jos esimerkiksi teet kartan sisältävää PDF-tiedostoa, valitse suuri resoluutio, jotta käyttäjät voivat suurentaa karttaa näytössä.

Alempaan arvoon interpoloiminen tarkoittaa kuvan pikselimäärän vähentämistä. Kun interpoloit väri-, harmaasävy- tai mustavalkokuvan alempaan arvoon, valitse interpolointimenetelmä – keskiarvo-, painotettu keskiarvo- tai keskusinterpolointi – ja määritä haluttu resoluutio (pikseleinä tuumalla). Kirjoita sitten resoluutio Kuville, joiden arvo on yli -tekstiruutuun. Kaikki kuvat, joiden resoluutio ylittää tämän arvon, interpoloidaan alempaan arvoon.

Valittu interpolointitapa määrittää, kuinka pikseleitä poistetaan:

Keskiarvointerpolaatio arvoon

Laskee valitun alueen keskiarvon ja korvaa sitten koko alueen keskiarvoisella pikselivärillä käyttäen määritettyä resoluutiota.

Keskusinterpolaatio arvoon

Valitsee valitun alueen keskellä olevan pikselin ja korvaa koko alueen kyseisellä pikselivärillä. Tämä lyhentää muunnosaikaa huomattavasti verrattuna keskiarvointerpolointiin, mutta kuvat eivät ole yhtä tasaisia.

Painotettu keskiarvointerpolaatio arvoon

Valitsee pikselin väriksi painotetun keskiarvon, jolloin tulos on yleensä parempi kuin keskiarvointerpoloinnissa. Tämä on hitain mutta tarkin menetelmä ja tuottaa tasaisimmat liukuvärit.

Pakkaus

Määrittää käytettävän pakkaustyypin:

Automaattinen (JPEG)

Määrittää automaattisesti parhaan laadun väri- ja harmaasävykuvia varten. Useimmilla tiedostoilla tämä asetus tuottaa tyydyttävän tuloksen.

JPEG

Sopii harmaasävy- ja värikuville. JPEG-pakkaus on häviöllinen eli se poistaa kuvatietoja ja voi heikentää kuvalaatua. Se kuitenkin pyrkii pienentämään tiedoston kokoa ja minimoimaan tietojen häviämisen. Koska JPEG-pakkaus poistaa tietoja, tiedosto pakkautuu huomattavasti pienemmäksi kuin ZIP-pakkauksessa.

ZIP

Sopii hyvin suuria yksivärisiä alueita ja toistuvia kuvioita sisältäville kuville sekä toistuvia kuvioita sisältäville mustavalkokuville. ZIP-pakkaus voi olla häviötön tai häviöllinen Kuvan laatu -asetuksen mukaan.

JPEG 2000

JPEG 2000 on uusi kansainvälinen kuvatietojen pakkausstandardi. Se sopii JPEG-pakkauksen tavoin harmaasävy- ja värikuville. Siinä on myös lisäetuja, kuten etenevä näyttö. Automaattinen (JPEG) -asetus on käytettävissä vain, kun Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi.

Automaattinen (JPEG 2000)

Määrittää automaattisesti parhaan laadun väri- ja harmaasävykuvia varten. Automaattinen (JPEG) -asetus on käytettävissä vain, kun Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi

CCITT ja Run Length

Nämä koskevat vain mustavalkoisia bittikarttakuvia. CCITT-pakkaus (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) sopii mustavalkokuville ja mille tahansa kuville, joita skannattaessa on valittu bittisyvyydeksi 1. Ryhmä 4 on yleismenetelmä, joka pakkaa moitteettomasti useimmat mustavalkokuvat. Ryhmä 3, jota useimmat faksit käyttävät, pakkaa mustavalkobittikartat rivi kerrallaan. Run Length -pakkaus tuottaa parhaat tulokset kuvissa, jotka sisältävät suuria yhtenäisiä mustia tai valkoisia alueita.

Huomautus:

InDesignilla väritetyissä harmaasävykuvissa käytetään värikuvien pakkausasetuksia. Spottivärillä väritetyissä harmaasävykuvissa (kun kehyksissä on käytössä [Ei mitään]) käytetään harmaasävykuvien pakkausasetuksia.

Kuvan laatu

Määrittää käytettävän pakkauksen määrän. JPEG- tai JPEG 2000 -pakkauksessa vaihtoehdot ovat Minimilaatu, Huonompi laatu, Normaali laatu, Laadukas tai Maksimilaatu. ZIP-pakkauksessa on käytettävissä vain 8 bittiä. Koska InDesign käyttää häviötöntä ZIP-menetelmää, tietoja ei poisteta tiedoston pienentämiseksi ja kuvan laatu säilyy.

Ruutukoko

Määrittää etenevän näytön ruutujen koon. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (1.5) ja uudempi ja Pakkaus-asetukseksi JPEG 2000.

Pakkaa teksti ja viivapiirrokset

Käyttää Flate-pakkausta (joka muistuttaa kuvien ZIP-pakkausta) julkaisun kaikissa teksteissä ja viivapiirroksissa. Niiden yksityiskohdat ja laatu säilyvät.

Rajaa kuvatiedot kehyksiin

Voi pienentää tiedostoa viemällä vain kehyksen näkyvässä osassa olevat kuvatiedot. Älä valitse tätä asetusta, jos jälkikäsittelyssä tarvitaan lisätietoja (esimerkiksi kuvan uudelleensijoituksen tai leikkausvaran vuoksi).

Adobe PDF -tiedoston merkit ja leikkausvara-asetukset

Leikkausvara on alue, joka ulottuu tulostuksen muokkausalueen ulkopuolelle tai leikkaus- ja viimeistelymerkkien ulkopuolelle. Voit sisällyttää kuviin leikkausvaran virheiden varalta, kun haluat varmistaa, että painoväri ulottuu sivun reunaan asti viimeistelyn jälkeen tai että kuva voidaan asemoida julkaisun apuviivoihin.

Voit määrittää leikkausvaran leveyden ja lisätä tiedostoon erilaisia tulostusmerkkejä.

Adobe PDF -tiedoston värienhallinta ja PDF/X-asetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset Vie Adobe PDF -valintaikkunan Tuloste-alueella. Tuloste-asetusten väliset vuorovaikutukset vaihtelevat sen mukaan, onko värienhallinta käytössä, onko julkaisuun nimiöity väriprofiileja ja mikä PDF-profiili on valittu.

Huomautus:

voit nähdä Tuloste-asetusten suppeat kuvaukset valintaikkunan Kuvaus-tekstiruudussa, kun siirrät osoittimen asetuksen päälle.

Värimuunnos

Määrittää, kuinka väritiedot näytetään viedyssä Adobe PDF -tiedostossa. Kaikki spottiväritiedot säilytetään värinmuunnossa; vain prosessivärit muunnetaan valittuun väriavaruuteen.

Ei värimuunnosta

Säilyttää väritiedot ennallaan. Tämä on oletusarvo, kun PDF/X‑3 on valittu.

Muunna kohteeksi

Muuntaa kaikki värit Kohde-asetuksella valittuun profiiliin. Profiilin sisällytyskäytäntö määrää, sisällytetäänkö profiili.

Muunna kohteeksi (säilytä numerot)

Muuntaa värit kohdeprofiiliavaruuteen vain, jos niillä on kohdeprofiilista eroavat upotetut profiilit (tai jos ne ovat RGB-värejä ja kohdeprofiili on CMYK tai päinvastoin) Nimiöimättömiä väriobjekteja, joilla ei ole upotettuja profiileja, ja alkuperäisiä väriobjekteja, kuten viivapiirroksia tai tekstiä, ei muunneta Tämä asetus ei ole valittavissa, jos värienhallinta ei ole käytössä. Profiilin sisällytyskäytäntö määrää, sisällytetäänkö profiili.

Kohde

Kuvaa lopullisen RGB- tai CMYK-tulostimen, kuten näytön tai SWOP-standardin, värintoistoalaa. Tämän profiilin avulla InDesign muuntaa julkaisun väritiedot (jotka on määritetty Väriasetukset-valintaikkunan Työtilat-kohdan lähdeprofiilissa) kohdetulostimen väriavaruuteen.

Profiilin sisällytyskäytäntö

Määrää, sisällytetäänkö tiedostoon väriprofiili. Asetukset vaihtelevat Värimuunnos-valikon asetuksen mukaan sekä sen mukaan, onko jokin PDF/X-standardeista valittu ja onko värienhallinta käytössä.

Älä sisällytä profiileja

Ei luo värienhallintaa käyttävää julkaisua, jossa on upotettuja väriprofiileja.

Sisällytä kaikki profiilit

Luo värienhallintaa käyttävän julkaisun. Jos Adobe PDF -tiedostoa käyttävän sovelluksen tai tulostimen on muunnettava värit toiseen väriavaruuteen, se käyttää upotettuja profiilitietoja. Ota käyttöön värinhallinta ja määritä profiilitiedot ennen tämän asetuksen valitsemista.

Sisällytä nimiöidyt lähdeprofiilit

Jättää laiteriippuvaiset värit ennalleen ja säilyttää ne mahdollisimman lähellä alkuperäistä väriä PDF-tiedostossa. Tämä asetus sopii tulostuspalveluille, jotka ovat kalibroineet kaikki laitteensa, määritelleet tiedoston värit saamiensa tietojen perusteella ja tulostavat vain kyseisillä laitteilla.

Sisällytä kaikki RGB- ja nimiöidyt lähde-CMYK-profiilit

Sisällyttää profiilit nimiöidyille RGB- ja CMYK-objekteille, kuten sijoitetuille objekteille, joissa on upotettuja profiileja. Tämä asetus sisällyttää myös julkaisun RGB-profiilit nimiöimättömille RGB-objekteille.

Sisällytä kohdeprofiili

Määrittää kohdeprofiilin kaikille objekteille. Jos Muunna kohteeksi (Säilytä värinumerot) -asetus on valittu, saman väriavaruuden nimiöimätön sisältö määritetään kohdeprofiiliksi, jotta värinumerot eivät muutu.

Simuloi päällepainatus

Simuloi tulostuserottelujen ulkoasua säilyttämällä päällepainatuksen ulkoasun yhdistelmätulosteessa. Kun Simuloi päällepainatus -asetusta ei ole valittu, Acrobatissa täytyy valita Päällepainatuksen esikatselu -asetus, jotta limittyvien värien vaikutukset näkyvät. Kun Simuloi päällepainatus -asetus on valittu, spottivärit muuttuvat vastaaviksi prosessiväreiksi ja limittyvät värit näkyvät ja tulostuvat oikein, vaikka Päällepainatuksen esikatselu -asetusta ei ole valittu Acrobatissa. Kun Simuloi päällepainatus -asetus on valittu ja Yhteensopivuus-asetukset (valintaikkunan Yleiset-alueella) on määritetty Acrobat 4 (PDF 1.3), julkaisun värien ohjelmallinen tarkistus voidaan suorittaa suoraan näytössä, ennen kuin kuvat tulostetaan valitulla tulostimella.

Painovärin hallinta

Ohjaa, muunnetaanko spottivärit prosessiväreiksi, ja määrittää muita painoväriasetuksia. Jos teet julkaisuun muutoksia Painovärin hallinnan avulla (esimerkiksi muutat kaikki spottivärit prosessiväreiksi), muutokset näkyvät viedyssä tiedostossa ja tallennetussa julkaisussa, mutta niitä ei tallenneta Adobe PDF -oletusarvoihin.

Tulosteen perusteprofiilin nimi

Määrittää julkaisun luonnehditun tulostusehdon. Tulosteen perusteprofiili vaaditaan PDF/X-yhteensopivia tiedostoja luotaessa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos PDF/X-standardi (tai oletusarvo) on valittu Vie Adobe PDF -valintaikkunan Yleiset-alueelta. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, onko värinhallinta käytössä. Jos värienhallinta ei ole käytössä, valikossa on luettelo vain kohdeprofiilin väriavaruutta vastaavista tulostusprofiileista. Jos värienhallinta on käytössä, tulosteen perusprofiili on sama kuin valittu kohdeprofiili (CMYK-tulostinta käytettäessä).

Tulostusehtojen nimi

Kuvaa haluttua tulostusehtoa. Tämä tieto voi olla hyödyllinen PDF-julkaisun tulevalle vastaanottajalle.

Tulostustilan tunnus

Lisää vihjeen, joka viittaa lisätietoon halutusta tulostusehdosta. Tunniste sisältyy automaattisesti ICC-rekisterin tulostusehtoihin. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos käytössä on jompikumpi PDF/X‑3-oletusarvo tai -standardi, koska tiedoston yhteensopivuus katoaisi, kun tiedostoa tutkittaisiin Acrobat 7.0 Professionalin tai uudemman version Preflight-toiminnolla tai Enfocus PitStop -sovelluksella (Acrobat 6.0:n laajennus).

Rekisterin nimi

Ilmaisee Web-osoitteen, jossa on lisätietoja rekisteristä. URL-osoite lisätään automaattisesti ICC-rekisterinimiin. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos käytössä on jompikumpi PDF/X‑3-oletusarvo tai -standardi, koska tiedoston yhteensopivuus katoaisi, kun tiedostoa tutkittaisiin Acrobat 7.0 Professionalin tai uudemman version Preflight-toiminnolla tai Enfocus PitStop -sovelluksella (Acrobat 6.0:n laajennus).

Adobe PDF -tiedostojen kirjasin-, OPI- ja yhdistämisasetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset Vie Adobe PDF -valintaikkunan Lisäasetukset-alueella.

Jaa kirjasimet osajoukkoihin, kun käytettyjen merkkien prosentuaalinen osuus on pienempi kuin

Määrittää kirjasinten upotuskynnyksen sen perusteella, kuinka monia kirjasimen merkkejä julkaisussa on käytetty. Jos tietyn kirjasimen julkaisussa käytettyjen merkkien prosentuaalinen osuus ylittyy, kyseinen kirjasin upotetaan täysin. Muussa tapauksessa kirjasin jaetaan osajoukkoihin. Kirjasinten upottaminen suurentaa tiedostoa. Jos haluat upottaa kaikki kirjasimet täysin, kirjoita arvoksi 0 (nolla). Voit myös määrittää kynnyksen Asetukset-valintaikkunan Yleiset-alueella, jolloin kirjasinten jakaminen osajoukkoihin käynnistyy kirjasimen sisältämien kuvioiden määrän mukaan.

OPI

Asetus mahdollistaa tiettyjen tuotujen kuvatyyppien ohituksen, kun tulostimeen tai tiedostoon lähetetään kuvatietoja. Jäljelle jäävät vain OPI-linkit (kommentit) OPI-palvelimen myöhempää käyttöä varten.

Oletusarvo

Jos Yhteensopivuus-asetukseksi (valintaikkunan Yleiset-alueella) on määritetty Acrobat 4 (PDF 1.3), voit määrittää oletusarvon (tai asetusjoukon) läpinäkyvyyden yhdistämiselle. Näitä asetuksia käytetään vain, kun viedään aukeamia, joiden kuvissa on läpinäkyvyyttä.

Huomautus:

Acrobat 5 (PDF 1.4) ja uudemmat säilyttävät automaattisesti kuvien läpinäkyvyyden. Oletusarvo- ja Mukautettu-asetukset eivät tämän vuoksi ole käytettävissä näillä yhteensopivuustasoilla.  

Ohita aukeaman ohitukset

Käyttää yhdistämisasetuksia kaikissa julkaisun tai kirjan aukeamissa ja ohittaa yksittäisen aukeaman yhdistämisoletusarvon.

Luo JDF-tiedosto Acrobatin avulla

Luo JDF (Job Definition Format) -tiedoston ja käynnistää Acrobat Professionalin JDF-tiedoston käsittelyä varten. Acrobatin työmäärityksessä on viittauksia tulostettaviin tiedostoihin sekä ohjeita ja tietoja tulostuspalvelulle. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos järjestelmään on asennettu Acrobat 7.0 Professional tai uudempi. Lisätietoja on Acrobatin Ohjeessa.

Suojauksen lisääminen PDF-tiedostoihin

Kun tallennat tiedoston PDF-muodossa, voit suojata sen salasanalla ja erilaisilla suojausrajoituksilla, joilla voit muun muassa määrittää sen, kuka saa avata tiedoston, kopioida ja lainata sisältöä sekä tulostaa dokumentin.

PDF-tiedosto voi vaatia salasanaa julkaisua avattaessa (dokumentin avauksen salasana) ja suojausasetuksia muutettaessa (käyttöoikeuksien salasana). Jos määrität tiedostolle suojausasetuksia, määritä molemmat salasanat. Muuten kuka tahansa tiedoston avaava käyttäjä voi poistaa asetukset käytöstä. Jos tiedosto avataan käyttöoikeuksien salasanalla, suojausasetukset poistetaan käytöstä tilapäisesti.

PDF-tiedostojen salasanasuojauksessa käytetään RSA Corporation -yrityksen RC4-suojausmenetelmää. Salaustaso on korkea tai matala Yleinen-välilehden Yhteensopivuus-asetuksen mukaan.

Huomautus:

Adobe PDF -oletusarvot eivät tue salasanoja eivätkä suojausasetuksia. Jos määrität salasanoja ja suojausasetuksia Vie PDF -valintaikkunassa ja valitset sitten Tallenna oletusarvo -vaihtoehdon, salasanoja ja suojausasetuksia ei tallenneta.

PDF-tiedostojen suojausasetukset

Voit määrittää seuraavat asetukset luodessasi PDF-tiedostoa tai lisätessäsi PDF-tiedostoon salasanasuojauksen. Asetukset vaihtelevat Yhteensopivuus-asetuksen mukaan. Suojausasetukset eivät ole käytettävissä PDF/X-standardeissa tai -oletusarvoissa.

Yhteensopivuus

Määrittää salaustyypin salasanalla suojatun julkaisun avaamista varten. Acrobat 4 (PDF 1.3) -asetuksessa käytetään heikkoa salausta (40-bittinen RC4), kun taas muissa asetuksissa käytetään vahvaa salausta (128-bittinen RC4 tai AES).

Huomaa, että aiempien Acrobat-versioiden käyttäjät eivät pysty avaamaan PDF-tiedostoa, jolla on korkeampi yhteensopivuusasetus. Jos esimerkiksi valitset Acrobat 7 (PDF 1.6) -vaihtoehdon, tiedostoa ei voi avata Acrobat 6.0:lla tai vanhemmalla versiolla.

Edellytä salasanaa julkaisun avaamiseen

Valitse tämä asetus, jos haluat, että käyttäjien on annettava määrittämäsi salasana julkaisun avaamista varten.

Julkaisun avaussalasana

Määritä salasana, joka käyttäjien on annettava, jotta PDF-tiedosto avautuu.

Huomautus:

Jos unohdat salasanan, sitä ei voi palauttaa julkaisusta. Salasanat on hyvä säilyttää turvallisessa paikassa.

Rajoita dokumentin muokkaamista ja käsittelemistä salasanalla

Rajoittaa PDF-tiedoston suojausasetusten käyttöä. Jos tiedosto avataan Adobe Acrobatilla, käyttäjä voi katsella tiedostoa. Tiedoston suojaus- ja käyttöoikeusasetuksien muuttamiseen vaaditaan käyttöoikeuksien salasana. Jos tiedosto avataan Illustrator-, Adobe Photoshop- tai Adobe InDesign-ohjelmassa käyttäjän pitää antaa käyttöoikeuksien salasana, koska tiedostoa ei voi avata vain katselu -tilassa.

Käyttöoikeuksien salasana

Määritä salasana, joka tarvitaan käyttöoikeusasetusten muuttamiseen. Tämä toiminto on käytettävissä vain jos edellinen vaihtoehto on valittuna.

Tulostus sallittu

Määrittää PDF-tiedoston käyttäjille sallitun tulostustason.

Ei mikään

Estää käyttäjiä tulostamasta tiedostoa.

Matala resoluutio (150 dpi)

Antaa käyttäjien tulostaa enintään150 dpi:n resoluutiolla. Tulostus saattaa hidastua, koska kukin sivu tulostuu bittikarttakuvana. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Yhteensopivuus-asetus on Acrobat 5 (PDF 1.4) tai uudempi.

Korkea resoluutio

Antaa käyttäjien tulostaa millä tahansa resoluutiolla sekä lähettää tarkat vektoritiedot Adobe PostScript-tulostimeen tai muuhun laitteeseen, joka tukee vaativaa tarkkuustulostusta.

Sallitut muutokset

Määrittää, miten PDF-tiedostoa saa muokata.

Ei mikään

Estää käyttäjiä tekemästä tiedostoon muutoksia, jotka luetellaan Sallitut muutokset -valikossa. Näitä ovat esimerkiksi lomakekenttien täyttäminen ja kommenttien lisääminen.

Sivujen lisääminen, poistaminen ja kiertäminen

Antaa käyttäjien lisätä, poistaa ja kiertää sivuja sekä luoda kirjanmerkkejä ja miniatyyreja. Tämä asetus on käytettävissä vain korkealla salaustasolla (128-bittinen RC4 tai AES).

Lomakekenttien täyttäminen ja allekirjoittaminen

Käyttäjät voivat täyttää lomakkeita ja lisätä digitaalisia allekirjoituksia. Käyttäjät eivät voi lisätä kommentteja tai luoda lomakekenttiä. Tämä asetus on käytettävissä vain korkealla salaustasolla (128-bittinen RC4 tai AES).

Kommenttien lisääminen, lomakekenttien täyttäminen ja allekirjoittaminen

Käyttäjät voivat lisätä kommentteja ja digitaalisia allekirjoituksia sekä täyttää lomakkeita. Käyttäjät eivät voi siirtää sivun objekteja tai luoda lomakekenttiä.

Sivuasettelu, lomakekenttien täyttäminen ja allekirjoittaminen

Antaa käyttäjien lisätä, poistaa ja kiertää sivuja, luoda kirjanmerkkejä ja miniatyyreja, täyttää lomakkeita sekä lisätä digitaalisia allekirjoituksia. Tämä asetus ei salli lomakekenttien luomista. Tämä asetus on käytettävissä vain matalalla salaustasolla (40-bittinen RC4).

Kaikki paitsi sivujen purkaminen

Käyttäjät voivat muokata julkaisua, luoda ja täyttää lomakekenttiä sekä lisätä kommentteja ja digitaalisia allekirjoituksia.

Salli tekstin, kuvien ja muun sisällön kopioiminen

Käyttäjät voivat valita ja kopioida sisältöä PDF-tiedostosta.

Ota sisällön kopiointi sekä heikkonäköisille tarkoitetut toiminnot käyttöön.

Näkörajoitteiset käyttäjät voivat lukea ja kopioida julkaisun näyttölukuohjelmien avulla. Tämä asetus on käytettävissä vain matalalla salaustasolla (40-bittinen RC4).

Salli tekstin siirtäminen näytönlukulaitteeseen näkövammaisia varten

Näkövammaiset käyttäjät voivat lukea tiedoston sisältöä näytönlukuohjelmilla, mutta sisältöä ei voi kopioida eikä erottaa leikepöydälle. Tämä asetus on käytettävissä vain korkealla salaustasolla (128-bittinen RC4 tai AES).

Ota tekstimuodossa olevat metatiedot käyttöön

Käyttäjät voivat kopioida ja erottaa sisältöä PDF-tiedostosta. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Yhteensopivuus-asetukseksi on valittu Acrobat 6 (PDF 1.5) tai uudempi. Tämän asetuksen avulla tallennus- ja hakujärjestelmät sekä hakukoneet voivat analysoida julkaisun metatietoja.

Kirjasimien upottaminen ja korvaaminen

Kirjasimen voi upottaa vain, jos kirjasimen toimittaja on määrittänyt sen sallituksi. Upotettuja kirjasimia ei voi korvata tiedostoa luettaessa ja tulostettaessa eli lukijat näkevät tekstin alkuperäisen kirjasimen. Sisällyttäminen kasvattaa tiedostoa vain hiukan, ellei julkaisussa käytetä CID-kirjasimia, jotka ovat tavallisia aasialaisissa kielissä. Kirjasimia voi upottaa tai korvata Acrobatissa tai vietäessä InDesign-julkaisu PDF-muotoon.

Voit upottaa koko kirjasimen tai ainoastaan tiedostossa käytettävien merkkien osajoukon.

Jos kirjasinta ei voida upottaa kirjasimen toimittajan asetusten vuoksi, eikä PDF:n avaajalla tai tulostajalla ole oikeuksia käyttää alkuperäistä kirjasinta, kirjasin korvataan väliaikaisesti toisella kirjasimella. Tulosta ongelmien välttämiseksi vain sellaisia PDF-tiedostoja, joihin kirjasimet voidaan upottaa.

Multiple Master -kirjasin sovitetaan tarvittavaan tilaan. Näin varmistetaan, että alkuperäisen julkaisun rivin- ja sivunvaihdot säilyvät ennallaan. Korvaava kirjasin ei kuitenkaan aina vastaa tarkasti alkuperäisten merkkien muotoa. Tämä koskee etenkin epätavallisia merkkejä, kuten kaunokirjoitusta.

Jos merkit ovat epätavallisia (vasemmalla), korvaava kirjasin ei vastaa niitä tarkasti (oikealla).

Julkaisun valmisteleminen näytössä katseltavaksi

Koska Adobe PDF -tiedostot ovat pieniä, laiteympäristöstä riippumattomia ja online-yhteensopivia, ne sopivat erinomaisesti julkaisujen sähköiseen jakeluun ja katseluun. Voit lähettää Adobe PDF -tiedostoja muille käyttäjille sähköpostiliitteinä tai jakaa niitä Webin tai intranetin välityksellä.

Lisätietoja käytettävien PDF-julkaisujen luomisesta on artikkelissa Adobe InDesign CS4 -käytettävyys.

Seuraavat ohjeet koskevat Adobe PDF -tiedostojen sähköistä jakelua:

 • Ennen kuin julkaiset Adobe PDF -julkaisun Webissä, tarkista, että julkaisun teksti, grafiikka ja sivuasettelu ovat täydelliset ja virheettömät.

 • Varmista, että sisällysluetteloviitteet, hyperlinkit ja kirjanmerkit on luotu oikein. Ohjelma luo sisällysluetteloviitteet automaattisesti Kirjanmerkit-paneelin tiedoista.

 • Määritä salasanat ja muut suojausasetukset.

 • Määritä tiedostonimi, jossa on enintään kahdeksan merkkiä sekä enintään kolmemerkkinen tunniste. Monet verkot ja sähköpostiohjelmat lyhentävät pitkät tiedostonimet.

 • Varmista, että tiedostonimen tunniste on .PDF, jos tiedostoa luetaan Windows-tietokoneessa tai Internetissä.

 • Jos haluat käyttää valmiiksi määritettyjä Adobe PDF -vientiasetuksia näytössä katselemiseen, valitse Pienin tiedostokoko.

Huomautus:

InDesign-julkaisuista luotuja Adobe PDF -tiedostoja, joissa on päällepainatuksia tai läpinäkyvyystehosteita, voidaan lukea parhaiten Acrobat 5.0:lla tai uudemmalla ja Adobe Reader 7.0:lla tai uudemmalla, kun Päällepainatuksen esikatselu -asetus on valittu.  

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi