Käyttöopas Peruuta

Reittitekstin luominen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly (käytettävissä vain Yhdysvalloissa)
   1. Teksti kuvaksi (beta)
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Reittitekstin luominen

Tekstin voi määrittää myötäilemään kaikenmuotoisia avoimia ja suljettuja reittejä. Reittitekstille voi valita asetuksia ja tehosteita. Tekstiä voi esimerkiksi liu'uttaa reittiä pitkin sekä peilata reitin toiselle puolelle tai merkkejä voi vääristää reitin muodon mukaan. Reittitekstissä on sisä- ja ulkoportti samalla tavoin kuin muissakin tekstikehyksissä, joten tekstin voi ketjuttaa.

Koska reitillä näkyy vain yksi tekstirivi, reitille liian pitkä teksti muuttuu ylijuoksevaksi (ei näy), ellei sitä ole ketjutettu toiseen reittiin tai tekstikehykseen. Voit lisätä tekstiin sidottuja tai rivin yläpuolella olevia ankkuroituja objekteja reittitekstiin. Reittitekstiä ei voi luoda käyttämällä yhdistelmäreittejä, jotka on tehty esimerkiksi Luo ääriviivat -komennolla.

Reittiteksti

A. Alkumerkki B. Sisäportti C. Keskimerkki D. Loppumerkki E. Ulkoportti ilmaisee sijoittamattoman tekstin 

 1. Valitse reittitekstityökalu . (Voit avata reittitekstityökalun sisältävän valikon napsauttamalla tekstityökalua ja pitämällä hiiren painikkeen alhaalla.)
 2. Pidä osoitinta reitillä, kunnes sen viereen tulee pieni plusmerkki . Tee sitten jokin seuraavista:
  • Jos haluat kirjoittaa käyttämällä oletusasetuksia, napsauta reittiä. Kohdistin on oletusarvoisesti reitin alussa. Jos nykyisissä kappaleen asetuksissa on määritetty sisennys tai muu kuin vasen tasaus, kohdistin voi olla muuallakin kuin reitin alussa.

  • Jos haluat kirjoittaa tekstin reitin tiettyyn osaan, napsauta reittiä kohdassa, josta haluat tekstin alkavan. Vedä osoitinta reittiä pitkin kohtaan, jossa haluat tekstin päättyvän, ja vapauta hiiren painike. (Lisätietoja tekstin alku- ja loppukohdan muuttamisesta on kohdassa Reittitekstin sijainnin säätäminen.)

  Reittitekstin sijainnin muuttaminen

  Huomautus:

  jos napsauttaminen tai vetäminen ei onnistu, tarkista, että reittitekstityökalun vieressä näkyy plusmerkki.

 3. Kirjoita haluamasi teksti. Jos reittiä napsautetaan, teksti näkyy koko reitin alueella. Jos osoitinta vedetään reittiä pitkin, teksti sijoittuu vain tälle reitin osalle.
Huomautus:

Näkyvä reitti on näkyvä myös tekstin lisäämisen jälkeen. Voit kätkeä reitin valitsemalla sen valinta- tai suoravalintatyökalulla ja valitsemalla viivaksi ja täytöksi Ei mitään.

Reittitekstin muokkaaminen ja poistaminen

Reittitekstissä voi käyttää merkki- ja kappaleasetuksia. Sen sijaan kappaleen viiva- ja väliasetukset eivät vaikuta reittitekstiin. Kappale-paneelista valittu tasausasetus vaikuttaa reittitekstin tasaukseen.

Reittitekstin merkkien muokkaaminen ja muotoileminen

 1. Valitse reittitekstityökalu ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat lisätä kohdistimen, napsauta jotakin kohtaa reittitekstin kahden merkin välissä.

  • Jos haluat valita merkkejä, vedä osoitinta reittitekstissä.

 2. Muokkaa ja muotoile tekstiä haluamallasi tavalla.

Tekstin poistaminen reitiltä

 1. Valitse vähintään yksi reittitekstiobjekti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla .
 2. Valitse Teksti > Teksti reitillä > Poista teksti reitiltä.

Ketjutettu reittiteksti siirtyy seuraavaan ketjutettuun tekstikehykseen tai reittitekstiobjektiin. Ketjuttamaton teksti poistetaan. Reitti säilyy, mutta reittitekstimääritteet (sulkeet, sisä- ja ulkoportit sekä ketjutus) poistetaan.

Huomautus:

Jos reitin viivaksi ja täytöksi on valittu Ei mitään, reitti ei näy tekstin poiston jälkeen. Muuta reitti näkyväksi painamalla D-näppäintä heti, kun olet valinnut Teksti > Teksti reitillä > Poista teksti reitiltä. Valittu reitti muuttuu oletusviivan ja -täytön mukaiseksi.

Merkkivälin pienentäminen jyrkkien käännösten ja terävien kulmien kohdalla

 1. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Reittiteksti > Asetukset tai kaksoisnapsauta reittitekstityökalua.
 3. Määritä Väli-arvo pisteinä. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän poistetaan jyrkissä kaarteissa merkkien väliin jäävää tilaa.
Reittiteksti ennen merkkivälin muuttamista (vasen) ja muuttamisen jälkeen (oikea).

Huomautus:

Väli-arvolla estetään merkkien leviäminen käyrällä tai terävässä kulmassa. Asetus ei vaikuta suoralla viivalla oleviin merkkeihin. Jos haluat muuttaa reitillä olevien merkkien välejä, valitse merkit ja määritä merkkipariväli tai merkkiväli.

Reittitekstin sijainnin säätäminen

Voit muuttaa reittitekstin alku- ja loppukohtaa, liu'uttaa tekstiä ja vaihtaa reitin sijaintia myös muilla tavoin.

Reittitekstin alku- tai loppukohdan muuttaminen

 1. Valitse reittiteksti valintatyökalulla .
 2. Pidä osoitinta reittitekstin alku- tai loppumerkin päällä, kunnes sen viereen tulee pieni kuvake . Älä aseta osoitinta merkin sisä- tai ulkoportin päälle.
  Huomautus:

  Merkin valitseminen on helpompaa, kun lähennät reittinäkymää.

 3. Vedä alku- tai loppumerkkiä reittiä pitkin.
Aseta osoitin alku- tai loppumerkin päälle. Siirrä reittitekstin rajaa vetämällä.

Huomautus:

Kappaleen sisennysarvo lasketaan alku- tai loppumerkistä.

Reittitekstin liu'uttaminen reittiä pitkin

 1. Valitse reittiteksti valintatyökalulla .
 2. Pidä osoitinta reittitekstin keskimerkin päällä, kunnes sen viereen tulee keskimerkkikuvake  .
  Huomautus:

  Merkin valitseminen on helpompaa, kun lähennät reittinäkymää.

 3. Vedä keskimerkkiä reittiä pitkin.
Huomautus:

Teksti ei siirry, jos sekä alku- että loppumerkki ovat reitin päissä. Voit varata tilaa tekstin vetämistä varten vetämällä alku- tai loppumerkin kauemmaksi reitin päästä.

Reittitekstin peilaaminen

 1. Napsauta valintatyökalua  ja valitse reittiteksti.
 2. Pidä osoitinta reittitekstin keskimerkin päällä, kunnes sen viereen tulee keskimerkkikuvake  .
 3. Vedä keskimerkki reitin yli.
  Vie osoitin keskimerkin kohdalle ja peilaa teksti vetämällä osoitin reitin yli.

  Voit peilata reittitekstin myös valintaikkunan avulla. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla. Valitse Teksti > Teksti reitillä > Asetukset. Valitse Peilaa-asetus ja sitten OK.

Tehosteen lisääminen reittitekstiin

 1. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Reittiteksti > Asetukset tai kaksoisnapsauta reittitekstityökalua.
 3. Valitse Tehoste-valikosta ensin jokin seuraavista vaihtoehdoista ja sitten OK:
  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan keskikohdan reitin tangentin suuntaisena, valitse Sateenkaari. Tämä on oletusasetus.
  Reittitekstin tehosteet

  A. Sateenkaari-tehoste B. Viistotus-tehoste C. 3D-nauha-tehoste D. Askelma-tehoste E. Painovoima-tehoste 

  • Jos haluat pitää merkkien pystyreunat tarkasti pystysuorassa reitin muodosta huolimatta ja kääntää merkkien vaakareunat reitin suuntaisiksi, valitse Viistotus. Syntyvä vaakavääristymä soveltuu aaltoilevalle tai sylinterin ympärille kierretylle tekstille (kuten juomatölkin etikettiin).

  • Jos haluat pitää merkkien vaakareunat tarkasti vaakasuorassa reitin muodosta huolimatta ja kääntää merkkien pystyreunat kohtisuoraan reittiä vastaan, valitse 3D-nauha.

  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan vasemman reunan reitillä kiertämättä merkkejä, valitse Askelma.

  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan keskikohdan reitillä ja jokaisen pystyreunan yhdensuuntaisena reitin keskipisteen suhteen, valitse Painovoima. Voit muuttaa tämän asetuksen perspektiivivaikutelmaa säätämällä reitin kaarta.

Ankkuroitujen objektien lisääminen reittitekstiin

 1. Napsauta teksti- tai reittitekstityökalulla tekstiä kohdassa, johon haluat lisätä objektin ankkurin.
 2. Lisää ankkuroitu objekti. Voit lisätä reittiin tekstiin sidottuja tai rivin yläpuolelle ankkuroituja objekteja tai kehyksiä. (Lisätietoja: Ankkuroidut objektit.)
Huomautus:

Tekstireitillä olevien ankkuroitujen objektien asetusvaihtoehdot poikkeavat hieman tavallisessa tekstikehyksessä olevien ankkuroitujen objektien asetuksista. Tasaus-asetus tasaa objektin suhteessa sen ankkurimerkkiin ja Väli ennen -asetus ei ole käytettävissä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?