Reittitekstin luominen

Reittitekstin luominen

Tekstin voi määrittää myötäilemään kaikenmuotoisia avoimia ja suljettuja reittejä. Reittitekstille voi valita asetuksia ja tehosteita. Tekstiä voi esimerkiksi liu'uttaa reittiä pitkin sekä peilata reitin toiselle puolelle tai merkkejä voi vääristää reitin muodon mukaan. Reittitekstissä on sisä- ja ulkoportti samalla tavoin kuin muissakin tekstikehyksissä, joten tekstin voi ketjuttaa.

Koska reitillä näkyy vain yksi tekstirivi, reitille liian pitkä teksti muuttuu ylijuoksevaksi (ei näy), ellei sitä ole ketjutettu toiseen reittiin tai tekstikehykseen. Voit lisätä tekstiin sidottuja tai rivin yläpuolella olevia ankkuroituja objekteja reittitekstiin. Reittitekstiä ei voi luoda käyttämällä yhdistelmäreittejä, jotka on tehty esimerkiksi Luo ääriviivat -komennolla.

Reittiteksti

A. Alkumerkki B. Sisäportti C. Keskimerkki D. Loppumerkki E. Ulkoportti ilmaisee sijoittamattoman tekstin 

 1. Valitse reittitekstityökalu  . (Voit avata reittitekstityökalun sisältävän valikon napsauttamalla tekstityökalua ja pitämällä hiiren painikkeen alhaalla.)
 2. Pidä osoitinta reitillä, kunnes sen viereen tulee pieni plusmerkki  . Tee sitten jokin seuraavista:
  • Jos haluat kirjoittaa käyttämällä oletusasetuksia, napsauta reittiä. Kohdistin on oletusarvoisesti reitin alussa. Jos nykyisissä kappaleen asetuksissa on määritetty sisennys tai muu kuin vasen tasaus, kohdistin voi olla muuallakin kuin reitin alussa.

  • Jos haluat kirjoittaa tekstin reitin tiettyyn osaan, napsauta reittiä kohdassa, josta haluat tekstin alkavan. Vedä osoitinta reittiä pitkin kohtaan, jossa haluat tekstin päättyvän, ja vapauta hiiren painike. (Lisätietoja tekstin alku- ja loppukohdan muuttamisesta on kohdassa Reittitekstin sijainnin säätäminen.)

  Reittitekstin sijainnin muuttaminen

  Huomautus:

  jos napsauttaminen tai vetäminen ei onnistu, tarkista, että reittitekstityökalun vieressä näkyy plusmerkki.

 3. Kirjoita haluamasi teksti. Jos reittiä napsautetaan, teksti näkyy koko reitin alueella. Jos osoitinta vedetään reittiä pitkin, teksti sijoittuu vain tälle reitin osalle.
Huomautus:

Näkyvä reitti on näkyvä myös tekstin lisäämisen jälkeen. Voit kätkeä reitin valitsemalla sen valinta- tai suoravalintatyökalulla ja valitsemalla viivaksi ja täytöksi Ei mitään.

Reittitekstin muokkaaminen ja poistaminen

Reittitekstissä voi käyttää merkki- ja kappaleasetuksia. Sen sijaan kappaleen viiva- ja väliasetukset eivät vaikuta reittitekstiin. Kappale-paneelista valittu tasausasetus vaikuttaa reittitekstin tasaukseen.

Reittitekstin merkkien muokkaaminen ja muotoileminen

 1. Valitse reittitekstityökalu ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat lisätä kohdistimen, napsauta jotakin kohtaa reittitekstin kahden merkin välissä.

  • Jos haluat valita merkkejä, vedä osoitinta reittitekstissä.

 2. Muokkaa ja muotoile tekstiä haluamallasi tavalla.

Tekstin poistaminen reitiltä

 1. Valitse vähintään yksi reittitekstiobjekti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  .
 2. Valitse Teksti > Teksti reitillä > Poista teksti reitiltä.

Ketjutettu reittiteksti siirtyy seuraavaan ketjutettuun tekstikehykseen tai reittitekstiobjektiin. Ketjuttamaton teksti poistetaan. Reitti säilyy, mutta reittitekstimääritteet (sulkeet, sisä- ja ulkoportit sekä ketjutus) poistetaan.

Huomautus:

Jos reitin viivaksi ja täytöksi on valittu Ei mitään, reitti ei näy tekstin poiston jälkeen. Muuta reitti näkyväksi painamalla D-näppäintä heti, kun olet valinnut Teksti > Teksti reitillä > Poista teksti reitiltä. Valittu reitti muuttuu oletusviivan ja -täytön mukaiseksi.

Merkkivälin pienentäminen jyrkkien käännösten ja terävien kulmien kohdalla

 1. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Reittiteksti > Asetukset tai kaksoisnapsauta reittitekstityökalua.
 3. Määritä Väli-asetus pisteinä. Mitä suurempi arvo, sitä enemmän poistetaan jyrkissä kaarteissa merkkien väliin jäävää tilaa.
Reittiteksti ennen merkkivälin muuttamista (vasen) ja muuttamisen jälkeen (oikea).

Huomautus:

Väli-asetuksella estetään merkkien leviäminen käyrällä tai terävässä kulmassa. Asetus ei vaikuta suoralla viivalla oleviin merkkeihin. Jos haluat muuttaa reitillä olevien merkkien välejä, valitse merkit ja määritä merkkipariväli tai merkkiväli.

Reittitekstin sijainnin säätäminen

Voit muuttaa reittitekstin alku- ja loppukohtaa, liu'uttaa tekstiä ja vaihtaa reitin sijaintia myös muilla tavoin.

Reittitekstin alku- tai loppukohdan muuttaminen

 1. Valitse reittiteksti valintatyökalulla  .
 2. Pidä osoitinta reittitekstin alku- tai loppumerkin päällä, kunnes sen viereen tulee pieni kuvake  . Älä aseta osoitinta merkin sisä- tai ulkoportin päälle.
  Huomautus:

  Merkin valitseminen on helpompaa, kun lähennät reittinäkymää.

 3. Vedä alku- tai loppumerkkiä reittiä pitkin.
Aseta osoitin alku- tai loppumerkin päälle. Siirrä reittitekstin rajaa vetämällä.

Huomautus:

kappaleen sisennys lasketaan alku- tai loppumerkistä.

Reittitekstin liu'uttaminen reittiä pitkin

 1. Valitse reittiteksti valintatyökalulla  .
 2. Pidä osoitinta reittitekstin keskimerkin päällä, kunnes sen viereen tulee keskimerkkikuvake  .
  Huomautus:

  Merkin valitseminen on helpompaa, kun lähennät reittinäkymää.

 3. Vedä keskimerkkiä reittiä pitkin.
Huomautus:

Teksti ei siirry, jos sekä alku- että loppumerkki ovat reitin päissä. Voit varata tilaa tekstin vetämistä varten vetämällä alku- tai loppumerkin kauemmaksi reitin päästä.

Reittitekstin peilaaminen

 1. Napsauta valintatyökalua  ja valitse reittiteksti.
 2. Pidä osoitinta reittitekstin keskimerkin päällä, kunnes sen viereen tulee keskimerkkikuvake  .
 3. Vedä keskimerkki reitin yli.
  Vie osoitin keskimerkin kohdalle ja peilaa teksti vetämällä osoitin reitin yli.

  Voit peilata reittitekstin myös valintaikkunan avulla. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla. Valitse Teksti > Teksti reitillä > Asetukset. Valitse Peilaa-asetus ja sitten OK.

Tehosteen lisääminen reittitekstiin

 1. Valitse reittiteksti valinta- tai tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Reittiteksti > Asetukset tai kaksoisnapsauta reittitekstityökalua.
 3. Valitse Tehoste-valikosta ensin jokin seuraavista vaihtoehdoista ja sitten OK:
  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan keskikohdan reitin tangentin suuntaisena, valitse Sateenkaari. Tämä on oletusasetus.
  Reittitekstin tehosteet

  A. Sateenkaari-tehoste B. Viistotus-tehoste C. 3D-nauha-tehoste D. Askelma-tehoste E. Painovoima-tehoste 

  • Jos haluat pitää merkkien pystyreunat tarkasti pystysuorassa reitin muodosta huolimatta ja kääntää merkkien vaakareunat reitin suuntaisiksi, valitse Viistotus. Syntyvä vaakavääristymä soveltuu aaltoilevalle tai sylinterin ympärille kierretylle tekstille (kuten juomatölkin etikettiin).

  • Jos haluat pitää merkkien vaakareunat tarkasti vaakasuorassa reitin muodosta huolimatta ja kääntää merkkien pystyreunat kohtisuoraan reittiä vastaan, valitse 3D-nauha.

  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan vasemman reunan reitillä kiertämättä merkkejä, valitse Askelma.

  • Jos haluat pitää jokaisen merkin peruslinjan keskikohdan reitillä ja jokaisen pystyreunan yhdensuuntaisena reitin keskipisteen suhteen, valitse Painovoima. Voit muuttaa tämän asetuksen perspektiivivaikutelmaa säätämällä reitin kaarta.

Ankkuroitujen objektien lisääminen reittitekstiin

 1. Napsauta teksti- tai reittitekstityökalulla tekstiä kohdassa, johon haluat lisätä objektin ankkurin.
 2. Lisää ankkuroitu objekti. Voit lisätä reittiin tekstiin sidottuja tai rivin yläpuolelle ankkuroituja objekteja tai kehyksiä. (Lisätietoja: Ankkuroidut objektit.)
Huomautus:

Tekstireitillä olevien ankkuroitujen objektien asetusvaihtoehdot poikkeavat hieman tavallisessa tekstikehyksessä olevien ankkuroitujen objektien asetuksista. Tasaus-asetus tasaa objektin suhteessa sen ankkurimerkkiin ja Väli ennen -asetus ei ole käytettävissä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi