Käyttöopas Peruuta

QR-koodien luominen | CC

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tietoja QR-koodeista

QR-koodit ovat alun perin teollisuuden käyttöön kehitettyjä tulostettuja koodeja, joiden sisältämät tiedot voidaan lukea eri laitteilla. Niiden käyttäminen kuluttajamainonnassa on yleistynyt. Kuluttajat voivat asentaa älypuhelimiinsa QR-koodinlukijan eli sovelluksen, joka lukee ja purkaa koodin URL-tiedot ja ohjaa puhelimen selaimen esimerkiksi yrityksen sivustoon.

Lukemalla QR-koodin käyttäjät voivat esimerkiksi vastaanottaa tekstiviestejä, lisätä käyntikorttitietoja laitteisiinsa, avata web-hyperlinkkejä tai kirjoittaa sähköposteja tai tekstiviestejä.

QR-koodien hallinta InDesignissa

Voit luoda ja muokata korkealaatuista QR-koodigrafiikkaa suoraan InDesignissa. Luotu QR-koodikohde on suuren tarkkuuden grafiikkaobjekti, joka toimii samalla tavalla kuin InDesignin vektorikuvat. Objektit ovat helposti skaalattavissa ja niihin voidaan käyttää värejä. Voit lisätä objektiin myös tehosteita, läpinäkyvyyden ja tulostusmääritteitä, kuten päällepainatuksen, spottivärit ja lihotuksen. Voit kopioida ja liittää koodigrafiikan vektorigrafiikkaobjektina yleisiin graafisiin muokkaustyökaluihin, kuten Adobe Illustratoriin.

QR-koodin luominen

 1. Valitse valikosta Objekti > Luo QR-koodi. Näkyviin tulee Luo QR-koodi -valintaikkuna.

  Luo QR-koodi -valintaikkuna

  Luo QR-koodi / Muokkaa QR-koodia -valintaikkunassa on kaksi välilehteä: Sisältö ja Väri.

 2. Valitse Sisältö-välilehden avattavasta Tyyppi-luettelosta jokin seuraavista tietotyypeistä:

  • Web-hyperlinkki
  • Vain teksti
  • Tekstiviesti
  • Sähköposti
  • Käyntikortti

  Valitun tyypin mukaan näkyviin tulee lisää kenttiä luotavan QR-koodin sisällön määrittämistä varten.

 3. Väri-välilehdessä on Värimallien luettelo. Jos haluat käyttää QR-koodissa tiettyä väriä, avaa Väri-välilehti ja valitse koodissa käytettävä väri. Oletusarvoisesti luodun QR-koodin väri on Musta ja tausta on läpinäkyvä.

 4. Valitse OK.

 5. Jos olet valinnut kehyksen ennen QR-koodin luomista, koodi sijoitetaan suoraan valittuun kehykseen ja kehyksen aiempi sisältö korvataan.

  Jos et ole valinnut kehystä, QR-koodi ladataan Sijoitustyökaluun, jonka avulla se voidaan sijoittaa perinteisten EPS-objektien tapaan:

  • Kun napsautat julkaisun alueella, objekti sijoitetaan alkuperäisessä/oletuskoossa – 30 x 30 cm.
  • Kun napsautat julkaisussa olevaa kehystä, koodi sijoitetaan kehykseen oletuskoossa. (Koodi korvaa aiemman sisällön, jos napsautat kehystä painamalla samalla Alt-näppäintä.)
  • Kun napsautat ja vedät hiirellä, voit piirtää uuden kehyksen kiinteillä mittasuhteilla. Kun vapautat hiiren, koodi sijoitetaan kehykseen.

Kun QR-koodi sijoitetaan julkaisuun, sitä käsitellään perinteisenä EPS-objektina, paitsi että sisältötiedot upotettuna koodina näyttävä työkaluvihje tulee näyttöön, kun osoitin viedään objektin päälle.

Luodun QR-koodin sijoittaminen

QR-koodin sisällön ja värin muokkaaminen

 1. Valitse QR-koodiobjekti tai kehys kaksoisnapsauttamalla kehyksen sisäpuolella.

 2. Valitse valikosta Objekti > Muokkaa QR-koodia. Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainiketta ja valita pikavalikosta Muokkaa QR-koodia.

 3. Muokkaa QR-koodia -valintaikkunassa näkyy koodin nykyinen sisältö ja väritiedot.

 4. Muuta tietotyyppiä ja sisältöä Sisältö-välilehdessä tarpeen mukaan.

 5. Voit muuttaa QR-koodin väriä napsauttamalla Väri-välilehteä ja valitsemalla halutun värin.

 6. Valitse OK.

QR-koodin kehysmääritteen muuttaminen

QR-koodikehyksen tausta on oletusarvoisesti läpinäkyvä. Voit kuitenkin muuttaa kehyksen Täyttö- ja Viiva-määritteitä, kuten Väri-, Viivan tyyli- ja Paksuus-asetuksia perinteisten säätimien avulla.

QR-koodin kehysmääritteen muuttaminen

QR-koodiobjektin muuntaminen

Voit siirtää sijoitettua QR-koodia, muuttaa sen kokoa tai kääntää sitä Valintatyökalun avulla. Kun vedät kehyksen reunoja, vain kehyksen koko muuttuu. Vetämisen aikana:

 • Jos painat vaihtonäppäintä, kehyksen mittasuhteet säilytetään.
 • Jos painat Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac), sekä kehys että sisältö skaalautuvat samassa mittasuhteessa.
 • Jos painat vaihto- ja Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac), kehys skaalataan sen keskustasta eikä mittasuhteita säilytetä. Voit säilyttää mittasuhteet painamalla vaihtonäppäintä.
QR-koodiobjektin muuttaminen

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?