Käyttöopas Peruuta

Kirjasinten käyttö InDesignissa

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Kirjasin on täydellinen merkkisarja, jonka jokaisella kirjaimella, numerolla ja symbolilla on sama paksuus, leveys ja tyyli. Esimerkki: lihavoitu, 10 pisteen Adobe Garamond.

Kirjasintyypit (eli kirjasinlaji- tai fonttiperheet), kuten Adobe Garamond, ovat kirjasinkokoelmia, joilla on samanlainen ulkoasu ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.

Tekstityyli on kirjasinperheen yhden kirjasimen muunnelma. Yleensä Roman tai Normaali (nimi vaihtelee kirjasinperheen mukaan) on niin sanottu peruskirjasin, jolla voi olla useita eri tyylejä, kuten normaali, lihavoitu, puolilihavoitu ja lihavoitu kursivoitu.

Kirjasintyypit

Voit katsella kirjasinmalleja käyttämällä kirjasinperhe- ja kirjasintyylivalikkoja, joita on Merkki-paneelissa ja muissa sen sovelluksen osissa, josta valitset kirjasimet. Erilaiset kirjasimet on merkitty seuraavilla kuvakkeilla:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Muuttuvat kirjasimet
 • Type 1 
 • TrueType
 • Adobe Fonts
 • Multiple Master
 • Yhdistelmä

Voit poistaa esikatselun käytöstä tai muuttaa kirjasinten nimien pistekokoa tekstin asetusten avulla.

Jos haluat tarkastella InDesignissa käytettävissä olevien kirjasimien luetteloa, tee jokin seuraavista:

 • Valitse Merkki-paneeli (Ctrl + T) > avattava Kirjasinperhe-luettelo
 • Valitse Ohjaus-paneeli > avattava Kirjasinperhe-luettelo
 • Valitse Ominaisuudet-paneeli > avattava Kirjasinperhe-luettelo

Puuttuvien kirjasinten käyttäminen

Tärkeä muistutus:

Adobe poistaa Type 1 -kirjasinten tuen tammikuussa 2023. Lisätietoja saat tyypin 1 Postscript-kirjasimien tuen lopettamista käsittelevästä tukiartikkelista.

Kirjasinten asennus

Lisätietoja kaikissa sovelluksissa käytettävien kirjasinten asentamisesta ja käyttöönottamisesta saat järjestelmän tai kirjasinten hallinnan ohjeista.

InDesign mahdollistaa kirjasinten käyttöönoton kopioimalla kirjasintiedostot kiintolevyn InDesign-sovelluskansiossa olevaan Kirjasimet-kansioon. Tämän Kirjasimet-kansion kirjasimet ovat kuitenkin käytettävissä vain InDesignissa.

Jos InDesign sisältää kaksi aktiivista kirjasinta, joilla on sama kirjasinperheen nimi, mutta eri Adobe PostScript -nimi, kirjasimet ovat käytettävissä InDesignissa. Samannimiset kirjasimet näkyvät valikossa. Kirjasintekniikat näkyvät lyhennettynä suluissa. Esimerkiksi Helvetica TrueType näkyy muodossa Helvetica (TT), Helvetica PostScript Type 1 muodossa Helvetica (T1) ja Helvetica OpenType muodossa Helvetica (OTF). Jos kahdella kirjasimella on sama PostScript-nimi, käyttöön otetaan se kirjasin, jonka nimessä ei ole tunnusta .dfont.

Puuttuvien kirjasimien automaattinen aktivointi

Kun InDesign-julkaisussa on puuttuvia kirjasimia, ne aktivoidaan Adobe Fontsilla automaattisesti taustalla Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkunaa näyttämättä. Puuttuvat kirjasimet korvataan Adobe Fontsin vastaavilla kirjasimilla.

puuttuvien kirjasimien automaattinen aktivointi
Kun Adobe Fontsin automaattinen aktivointi on käytössä

Aktivoi Adobe Fonts automaattisesti ‑toiminto on InDesignissa oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön valitsemalla Aktivoi Adobe Fonts automaattisesti ‑toiminnon kohdasta Muokkaa > Asetukset > Tiedoston käsittely.

Kun Adobe Fontsin automaattinen aktivointi on käytössä

Jos julkaisusta puuttuu kirjasimia, InDesign aktivoi kirjasimet automaattisesti Adobe Fonts ‑sivustosta. 

puuttuvien kirjasimien automaattinen aktivointi
Aktivoi Adobe Fonts automaattisesti käytössä

Aktivointiprosessi suoritetaan taustalla.

 • Jos kaikki puuttuvat kirjasimet ovat saatavana Adobe Fontsista, ne aktivoidaan taustalla. Voit jatkaa julkaisujen käsittelyä.
 • Jos vain osa puuttuvista kirjasimista on saatavana Adobe Fontsista, ne aktivoidaan taustalla. Näyttöön tulee Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkuna, jossa on luettelo puuttuvista kirjasimista. 
  • Valitse Korvaa kirjasimet, niin saat puuttuvat kirjasimet muista lähteistä, tai
  • ohita valintaikkuna. Puuttuvat kirjasimet korvataan oletuskirjasimilla.  
 • Jos yksikään puuttuvista kirjasimista ei ole saatavana Adobe Fontsista, näyttöön tulee Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkuna, jossa on luettelo puuttuvista kirjasimista.
puuttuvat kirjasimet -valintaikkuna
Kun yksikään puuttuvista kirjasimista ei ole saatavana Adobe Fontsista

Voit myös tarkistaa puuttuvien kirjasimien aktivoinnin tilan Taustatehtävät-paneelista. Voit näyttää taustatehtävät jommallakummalla seuraavista vaihtoehdoista: 

 • Valitse Ikkuna > Toiminnot > Taustatehtävät.
 • Valitse sinisen hyrrän kuvake InDesign-sovelluspalkin oikeassa yläkulmassa.

Kun Adobe Fontsin automaattinen aktivointi on poistettu käytöstä

Kun et ole ottanut Aktivoi Adobe Fonts automaattisesti ‑toimintoa käyttöön Asetukset-valintaikkunassa, näyttöön tulee Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkuna, jos julkaisusta puuttuu kirjasimia. Voit aktivoida puuttuvat kirjasimet manuaalisesti Adobe Fontsista valitsemalla Aktivoi.

OpenType-kirjasimet

OpenType-kirjasimet käyttävät samaa kirjasintiedostoa sekä Windows® että Macintosh®-tietokoneissa, joten tiedostoja voi siirtää käyttöjärjestelmästä toiseen tarvitsematta huolehtia kirjasinten muunnoksista ja muista tekstin rivittymisongelmista. Ne voivat sisältää ominaisuuksia, kuten koristekirjaimia ja harkinnanvaraisia kirjainyhdistelmiä, joita nykyisissä PostScript- ja TrueType-kirjasimissa ei ole.

Huomautus:

OpenType-kirjasimet näyttävät -kuvakkeen.

Käyttäessäsi OpenType-kirjasinta voit korvata tekstissä olevat vaihtoehtoiset kuviot, kuten ligatuurit, kapiteelit, murtoluvut ja vanhan tyylin numerot, automaattisesti.

Normaali kirjasin (vasen) ja OpenType-kirjasin (oikea).

A. Järjestysluvut B. Harkinnanvaraiset ligatuurit C. Koristekirjaimet 

OpenType-kirjasimiin voi sisältyä laajennettu merkistö ja asettelutoimintoja, joilla voidaan varmistaa hyvä kielellinen tuki ja tehokas typografinen ohjaus. Adoben OpenType-kirjasimet, joissa on tuki keskieurooppalaisille kielille, sisältävät sanan ”Pro” osana kirjasimen nimeä sovelluksen kirjasinvalikoissa. OpenType-kirjasinten, jotka eivät tue keskieurooppalaisia kieliä, on merkitty tekstillä ”Standard”, ja niiden nimi päättyy tekstiin ”Std”. Järjestelmään voi asentaa PostScript Type 1- ja TrueType-kirjasinten ohella myös kaikkia erilaisia OpenType-kirjasimia ja käyttää niitä tulostamisessa.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on osoitteessa www.adobe.com/go/opentype_fi.

OpenType-kirjasinten määritteiden käyttö

OpenType-kirjasinmääritteiden käyttöönotto Merkki- tai Ohjaus-välilehdessä

Voit käyttää tekstissä OpenType-kirjasinmääritteitä, kuten murtolukuja ja koristekirjaimia, Merkki- tai Ohjauspaneelin kautta.

Lisätietoja OpenType-kirjasimista on osoitteessa www.adobe.com/go/opentype_fi.

 1. Varmista, että OpenType-kirjasin on valittuna Merkki- tai Ohjaus-paneelissa.
 2. Valitse Merkki-välilehden valikosta ensin OpenType ja sitten OpenType-määrite, kuten Harkinnanvaraiset ligatuurit tai Murtoluvut.

Ominaisuudet, joita käytössä oleva kirjasin ei tue, näkyvät hakasulkeissa. Esimerkki: [Koristekirjaimet].

Huomautus:

Voit valita OpenType-kirjasinten ominaisuudet myös kappale- tai kirjasintyyliä määritettäessä. Määritteet valitaan Tyyliasetukset-valintaikkunan OpenType-ominaisuudet-osasta.

OpenType-kirjasinmääritteiden käyttöönotto pikavalikossa

Voit ottaa valittuun tekstiin sovellettavat OpenType-kirjasinmääritteet käyttöön pikavalikossa.

 1. Valitse teksti tai tekstikehys.

 2. Valitse ponnahdusikkunasta OpenType-määrite, kuten Järjestysluvut tai Murtoluvut. Jos näet tekstin tai tekstikehyksen valitsemisen jälkeen merkin, napsauta merkkiä, jolloin OpenType-määritteiden luettelo tulee näyttöön.

Huomautus:
 • OpenType-määritteiden valitsemiseen käytettävä merkki ei näy ketjutetussa tekstikehyksessä.
 • Adobe World-Ready -koostajia käytettäessä OpenType-kirjasinmääritteitä ei voi ottaa käyttöön pikavalikossa.

OpenType-kirjasinmääritteet

Kun käytät OpenType-kirjasinta, voit valita tiettyjä OpenType-ominaisuuksia Ohjaus- tai Merkki-paneelin valikosta muotoillessasi tekstiä tai määrittäessäsi tyylejä.

Huomautus:

OpenType-kirjasintyylien määrä ja tyyppi vaihtelevat kirjasimen mukaan. Jos OpenType-ominaisuus ei ole käytettävissä, se näkyy Ohjaus-välilehden valikossa hakasulkeissa (esimerkiksi [Koristekirjain]).

Harkinnanvaraiset ligatuurit

Kirjasinominaisuuksissa luotuja valinnaisia ligatuureja, jotka eivät ole oletuksena käytössä. Jos harkinnanvaraisia ligatuureja on käytettävissä, tämän asetuksen valitseminen sallii niiden käyttämisen. Lisätietoja ligatuureista on kohdassa Ligatuurien käyttäminen kirjainpareissa.

Murtoluvut

Jos murtoluvut ovat käytettävissä, ohjelma muuntaa vinoviivoilla erotetut numerot (kuten 1/2) murtolukumerkeiksi.

Järjestysluku

Jos englanninkieliset järjestysluvut (kuten 1st ja 2nd) ovat käytettävissä, ohjelma muotoilee ne yläindekseiksi (1st ja 2nd). Myös espanjankielisissä järjestysluvuissa a ja o muotoillaan yläindekseiksi: segunda (2a) ja segundo (2o).

Erikoismerkki

Jos tavallisia tai tilannekohtaisia koristekirjaimia on käytettävissä, niissä voi olla vaihtoehtoisia isoja kirjaimia ja erilaisia sanan loppuja.

Vaihtoehtoiset otsikkotyylit

Jos otsikoissa käytettävät isokirjaimiset merkit ovat käytettävissä, ne otetaan käyttöön. Jos tekstissä on sekä isoja että pieniä kirjaimia, voi asetuksen valitseminen johtaa epätoivottuun tulokseen joitakin kirjasimia käytettäessä.

Kontekstivaihtoehdot

Jos kontekstiligatuureja ja yhdistelyvaihtoehtoja on käytettävissä, ne otetaan käyttöön. Joissakin kirjoitusjärjestelmissä kirjasimiin sisältyy vaihtoehtoisia merkkejä, joita käyttämällä kirjaimet liittyvät toisiinsa tyylikkäästi. Esimerkiksi kirjainpari ”bl” sanassa ”blini” voidaan yhdistää niin, että se vaikuttaa enemmän käsialalta. Tämä on oletusasetus.

Kaikki kapiteeleilla

Jos kirjasimissa on aidot kapiteelit, tämän asetuksen valitseminen muuttaa kaikki merkit kapiteeleiksi. Lisätietoja on kohdassa Tekstin kirjainkoon muuttaminen.

Lävistetty nolla

Kun asetus on valittu, numero 0 näkyy muodossa, jossa kehän halkaisee vino viiva. Tietyissä kirjasintyypeissä (etenkin tiivistetyissä) voi olla vaikea erottaa toisistaan numero 0 ja iso kirjain O.

Tyylijoukot

Joissakin OpenType-kirjasimissa on vaihtoehtoisia kuvioryhmiä. Tyylijoukko on ryhmä vaihtoehtoisia kuvioita, joita voidaan lisätä merkeittäin tai useita samanaikaisesti tekstialueeseen. Jos valitset eri tyylijoukon, joukossa määritettyjä kuvioita käytetään kirjasimen oletuskuvioiden sijaan. Jos tyylijoukon kuviomerkkiä käytetään toisen OpenType-asetuksen kanssa, yksittäisen asetuksen kuvio korvaa merkistön kuvion. Voit tarkastella jokaisen tyylijoukon kuvioita Kuvio-välilehdessä.

Sijaintimuodot

Joissakin kursiivityyleissä ja arabian kaltaisissa kielissä merkin ulkoasu vaihtelee sen mukaan, missä kohtaa sanaa se on. Merkin muoto voi muuttua sen ollessa sanan alussa, keskellä tai lopussa tai sen esiintyessä yksinään (erillään). Valitse merkki ja muotoile se oikein valitsemalla Sijaintimuodot-asetus. Yleinen muoto -asetus lisää tavallisen merkin. Automaattinen muoto -asetus lisää merkin muodossa, joka perustuu sen sijaintiin sanassa, tai muodossa, jossa se esiintyy erillään.

Yläindeksi/ylä ja alaindeksi/ala

Joissakin OpenType-kirjasimissa on nostettuja tai laskettuja kuvioita, joiden koko on mukautettu ympäröiviin merkkeihin. Jos OpenType-kirjasin ei sisällä näitä ei-vakioisissa murtoluvuissa käytettäviä kuvioita, voit käyttää osoittaja- ja nimittäjämääritteitä.

Osoittaja ja nimittäjä

Jotkin OpenType-kirjasimet muuntavat murtolukukuvioiksi vain perusmurtolukuja (esimerkiksi 1/2 ja 1/4), mutta eivät ei-vakioisia murtolukuja (esimerkiksi 4/13 tai 99/100). Käytä ei-vakioisissa murtoluvuissa osoittaja- ja nimittäjämääritteitä.

Taulukon viivat

Täyskorkuisissa numeroissa käytetään samoja leveyksiä. Tätä asetusta suositellaan tilanteisiin, joissa numeroiden pitää olla samassa kohdassa kaikilla riveillä, kuten taulukoissa.

Suhteutettu vanha tyyli

Käyttöön otetaan vaihtelevan levyiset ja vaihtelevan korkuiset numerot. Tätä asetusta suositellaan ulkoasultaan klassisiin, hienostuneisiin teksteihin, joissa ei käytetä versaalia.

Suhteutetut viivat

Käyttöön otetaan vaihtelevan levyiset, täysikorkuiset numerot. Tätä asetusta suositellaan versaaliteksteihin.

Taulukon vanha tyyli

Käyttöön otetaan vaihtelevan korkuiset, kiinteälevyiset numerot. Tätä asetusta suositellaan, kun halutaan vanhan tyylin numeroiden klassinen ulkoasu, mutta numerot on kuitenkin tasattava sarakkeissa, kuten vuosikertomuksissa.

Luvun oletustyyli

Numerokuvioissa käytetään nykyisen kirjasimen oletuslukutyyliä.

OpenType SVG -kirjasimet

InDesign tukee OpenType SVG ‑kirjasimia, kuten värillisiä kirjasimia ja emoji-kirjasimia. OpenType SVG -kirjasimet sisältävät useita värejä ja liukuvärejä samassa kuviossa.

OpenType SVG -kirjasimet: useita värejä ja liukuvärejä

Käyttämällä emoji-kirjasimia voit lisätä dokumentteihin monenlaisia värikkäitä ja graafisia hahmoja, kuten hymiöitä, lippuja, tienviittoja, eläimiä, ihmisiä, ruokia ja maamerkkejä. OpenType SVG -emoji-kirjasimilla, kuten EmojiOne-kirjasimella, voit luoda kuvioista tietynlaisia yhdistelmäkuvioita. Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa tiettyjen oletushahmojen ja -ruumiinosien, kuten käsien, ihonvärin.

Voit käyttää OpenType SVG -kirjasimia seuraavasti:

 1. Luo tekstiobjekti tekstityökalulla.

 2. Määritä kirjasimeksi OpenType SVG -kirjasin. Näiden kirjasinten kohdalla on  kirjasinluettelossa.

 3. Valitse tiettyjä kuvioita Kuviot-paneelista. Voit avata Kuviot-paneelin valitsemalla Teksti > Kuviot. Voit avata Kuviot-paneelin myös valitsemalla Ikkuna > Teksti ja taulukot > Kuviot.

Yhdistelmäkuvioiden luonti

Otetaan esimerkiksi EmojiOne, joka on OpenType SVG ‑kirjasin. Voit luoda kuvioita yhdistämällä useita EmojiOne OpenType SVG ‑kirjasinmerkkejä.

Voit luoda esimerkiksi eri maiden lippuja tai vaihtaa yhden henkilön oletushahmojen tai ruumiinosien ihonvärin, joka on tavallisesti keltainen, sininen tai harmaa.

Huomautus:

Emoji-kirjasinten, kuten EmojiOne-kirjasimen, kuviot poikkeavat näppäimistön kirjaimista. Näitä kuvioita käsitellään erillisinä merkkeinä, ja ne ovat käytettävissä ainoastaan Kuviot-paneelissa eivätkä lainkaan näppäimistöllä.

Maiden lippujen luonti

EmojiOne-kirjasimen "kirjaimet" (kuten A, B, C ja D) eivät vastaa näppäimistön vastaavia näppäimiä. Kun muodostat jonkin maan ISO-koodin yhdistämällä näitä merkkejä Kuviot-paneelissa, niistä muodostuu kyseisen maan lippu. Esimerkiksi US näyttää Yhdysvaltain lipun, GB Britannian lipun, AR Argentiinan lipun ja IN Intian lipun.

Maiden lippujen muodostus yhdistämällä kuvioita

Hahmovarianttien luonti

Yhdistä yhden henkilön oletushahmoihin (tavallisesti väriltään keltainen, sininen tai harmaa) tai ruumiinosiin jokin käytettävissä olevista ihonväreistä. Alkuperäisen oletushahmon väri vaihtuu valittuun väriin. Nämä yhdistelmät eivät vielä toimi useimmissa kuvioissa, joissa on enemmän kuin yksi henkilö.

Ihonväriset hahmot

Yhdistä yhden henkilön hahmoihin ihonväri

Huomautukset:

 • Yhden henkilön hahmoihin tai ruumiinosia kuvaaviin emoji-kuvioihin voi yhdistää ihonvärin vain kerran.
 • Yhdistelmäkuviot ovat kirjasinkohtainen ominaisuus. Kaikissa OpenType SVG -kirjasimissa ei voi yhdistää merkkejä yhdistelmäkuvioiksi.
 • Voit purkaa joitakin EmojiOne-yhdistelmiä osamerkkeihinsä.

Muuttuvat kirjasimet

InDesign tukee Variable Font ‑muotoa. Se on uusi OpenType-kirjasinmuoto, joka tukee mukautettuja määritteitä, kuten paksuutta, leveyttä, kallistusta ja optista kokoa. Voit muuttaa näitä mukautettuja määritteitä kätevillä liukusäätimillä, jotka ovat käytettävissä, kun napsautat ohjauspaneelissa, Merkki-paneelissa, Ominaisuudet-paneelissa, Merkkityylit-paneelissa ja Kappaletyylit-paneelissa.

Löydät muuttuvat kirjasimet tarkkailemalla kirjasimen nimen vieressä olevaa kuvaketta.

Muuttuvien kirjasimien käyttäminen Merkki-paneelissa

Merkki-paneeli

Muuttuvien kirjasimien lisääminen merkkityyleihin

Merkkityyli-paneeli

Optisen koon automaattinen määritys kirjasinkokoon muuttuvissa kirjasimissa

Voit automaattisesti määrittää optisen koon kirjasinkokoon muuttuvia kirjasimia varten.

optisen koon määritys
Avaa optisen koon määritys

Asetukset
Ota optisen koon määritys käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Asetukset > Teksti

Voit valita Määritä optinen koko kirjasinkokoon muuttuvissa kirjasimissa ‑asetuksen  seuraavasti:

 • macOS: valitse InDesign > Asetukset > Teksti.
 • Windows: valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti.
Huomautus:

Kun asetus on valittuna, optinen koko muuttuu kirjasinkoon kanssa. Jos sitä ei valita, kirjasinkoon muutos ei vaikuta optiseen kokoon.

Sovita
Sovita optinen koko kirjasinkokoon.

Muuttuvien kirjasimien, kuten Minion Variable Conceptin, tapauksessa voit säätää muun muassa paksuutta ja optista kokoa liukusäätimillä.

Reaaliaikainen kirjasimien esikatselu

Voit valita julkaisun tekstin, jos haluat esikatsella kirjasimet reaaliajassa. Voit näyttää valitun tekstin esikatselun siirtymällä Ohjaus-paneelissa, Merkki-paneelissa tai Ominaisuudet-paneelissa käytettävissä olevassa kirjasinluettelossa kirjasimen nimen päälle.

Kirjasintyylin reaaliaikainen esikatselu

Jos haluat esikatsella kirjasintyylin reaaliajassa, laajenna kirjasinperhe kirjasinvalikossa ja siirrä osoitin kirjasintyylin päälle.

Voit poistaa esikatselutoiminnot käytöstä seuraavasti:

 • Valitse Muokkaa > Asetukset.
 • Poista Teksti-asetuksissa Ota valikon sisäiset kirjasimien esikatselut käyttöön ‑asetuksen valinta.

Jos haluat muuttaa valitun tekstin tai näytetekstin kirjasinkokoa ja katsoa esikatselun reaaliajassa, valitse Näytä pienempi näytetekstin koko, Näytä näytetekstin oletuskoko tai Näytä suurempi näytetekstin koko.

Kirjasimien järjestäminen, hakeminen ja suodattaminen

Löydät usein käyttämäsi kirjasimet nopeasti merkitsemällä yksittäisiä kirjasinperheitä tähdellä suosikeiksi tai valitsemalla niitä kirjasinluettelon alussa näkyvistä viimeksi käytetyistä kirjasimista. Viimeksi käytetyt ja tähdellä merkityt kirjasimet säilyvät InDesign-istuntojen välillä.

A. Viimeksi käytetyt kirjasimet B. Kirjasimien merkitseminen tähdellä suosikeiksi 

Etsiessäsi kirjasimia voit rajata tuloksia suodattamalla kirjasimia luokittelun (esim. pääteviivallinen, pääteviivaton tai käsin kirjoitettu) perusteella. Lisäksi voit tehdä hakuja tietokoneeseesi asennetuista tai Adobe Fontsissa aktivoiduista kirjasimista.

Voit etsiä kirjasimia myös visuaalisen samankaltaisuuden perusteella. Etsimääsi kirjasinta visuaalisesti lähinnä muistuttavat kirjasimet ilmestyvät hakutulosten alkuun. Kirjasinvalikon tilarivillä on tietoja käytetyistä suotimista.

Työkaluja kirjasinten etsimiseen

A. Näytä kirjasimet luokituksen mukaan B. Näytä suosikkikirjasimet C. Näytä viimeksi lisätyt D. Näytä aktivoidut kirjasimet 

Näytä kirjasimet luokituksen mukaan

Suodata kirjasinluettelo luokittelun perusteella (esim. pääteviivallinen, pääteviivaton tai käsin kirjoitettu).

Näytä suosikkikirjasimet

Näytä vain tähdellä merkityt kirjasimet, jotka on lisätty suosikkeihin aiemmin.

Näytä viimeksi lisätyt

Näytä kirjasinluetteloon viimeksi lisätyt kirjasimet.

Näytä aktivoidut kirjasimet

Näytä kirjasinluettelossa vain Adobe Fontsissa aktivoidut kirjasimet.

Aktivoi lisää kirjasimia

Voit selata InDesignissa satojen kirjasintoimittajien tuhansia kirjasimia, aktivoida ne välittömästi ja käyttää niitä julkaisuissasi. Aktivoidut kirjasimet ovat käytettävissä kaikissa Creative Cloud ‑sovelluksissa.

 1. Napsauta Merkki-paneelissa Etsi lisää ‑välilehteä.

 2. Selaa kirjasinluetteloa ja valitse haluamasi kirjasin.

  Huomautus:

  Jos haluat esikatsella kirjasimen reaaliajassa valitussa tekstissä, siirry kirjasimen nimen päälle.

 3. Valitse kirjasimen nimen vieressä oleva Aktivoi-kuvake. Aktivoi-kuvakkeessa näkyy valintamerkki , kun kirjasin on aktivoitu ja valmiina käyttöön.

  A. Aktivoitujen kirjasimien suodatin B. Aktivoi kirjasin -kuvake C. Poista kirjasimen aktivointi -kuvake D. Aktivointi käynnissä -kuvake 

  Lisätietoja Adobe Fontsista on osoitteessa fonts.adobe.com.

Japanilaisten kirjasimien esikatselu

Etsi lisää ‑välilehdessä voit myös selata kaikkia osoitteessa fonts.adobe.com käytettävissä olevia japanilaisia kirjasimia ja esikatsella ne. Esikatsele japanilaiset kirjasimet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti.

 2. Valitse Ota japanilaisten kirjasimien esikatselu Etsi lisää -kohdassa käyttöön.

Muutokset otetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun käynnistät InDesignin uudelleen.

Kirjasimen käyttäminen tekstissä

Kun määrität kirjasinta, voit valita erikseen kirjasinperheen ja -tyylin. Kun vaihdat kirjasimen toisen kirjasinperheen kirjasimeen, InDesign pyrkii etsimään uudesta kirjasinperheestä nykyistä kirjasintyyliä vastaavan tyylin. Jos vaikkapa vaihdat kirjasimen Arialista Timesiin, Arial Bold vaihtuu Times Boldiksi.

Kun muutat tekstin lihavoiduksi tai kursivoiduksi, InDesign käyttää kirjasimen mukaista kirjasintyyliä. Yleensä lihavointi tai kursivointi vastaa odotuksia. Joissakin kirjasimissa voidaan kuitenkin käyttää lihavointia tai kursivointia, jolle on annettu jokin muu nimi. Joidenkin kirjasinten suunnittelijat ovat määrittäneet, että lihavoinnissa tai kursivoinnissa käytetään kirjasimen puolilihavoitua versiota.

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Merkki-paneelin, Ohjaus-paneelin tai Ominaisuudet-paneelin Kirjasinperhe-valikosta haluamasi kirjasin tai Tekstityyli-valikosta haluamasi tyyli. (Mac OS -järjestelmässä kirjasintyylit voidaan valita Kirjasinperhe-alivalikoista.)

  • Napsauta Merkki-paneelissa, Ohjaus-paneelissa tai Ominaisuudet-paneelissa kirjasinperheen tai -tyylin nimen edessä olevaa aluetta tai kaksoisnapsauta nimen ensimmäistä sanaa. Kirjoita sitten haluamasi nimen ensimmäiset merkit. Kirjoittaessasi InDesign etsii niiden kirjasinperheiden tai ‑tyylien nimet, jotka vastaavat antamiasi merkkejä.

  • Valitse Teksti > Kirjasin ‑valikosta kirjasin. Huomaa, että kun täytät tätä valikkoa, valitset samalla sekä kirjasinperheen että -tyylin.

Kirjasinkoon määrittäminen

Oletusarvon mukaan kirjasinkoko ilmaistaan pisteinä (yksi piste on 1/72 tuumaa). Voit määrittää kirjasinkooksi 0,1–1 296 pistettä 0,001 pisteen tarkkuudella.

Huomautus:

Fireworksissa kirjasimen koko mitataan oletusarvoisesti pikseleissä.

 1. Valitse muokattavat merkit tai tekstiobjektit. Jos et valitse tekstiä, uutta kirjasinkokoa käytetään myöhemmin lisäämässäsi tekstissä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Määritä Merkki-paneelin Kirjasinkoko-asetus.

  • Valitse Teksti > Koko ‑valikosta koko. Jos valitset vaihtoehdon Muu, voit määrittää Merkki-paneeliin uuden koon.

  Huomautus:

  Voit vaihtaa tekstin mittayksikön Asetukset-valintaikkunassa. Vaihtoehto ei ole käytettävissä Fireworksissa.

Jos valitset tekstin, jossa käytetään puuttuvaa kirjasinta, Merkki- tai Ohjaus-välilehti ilmoittaa kirjasimen puuttuvaksi näyttämällä sen Kirjasintyyli-valikossa kulmasulkeissa.

InDesign aktivoi julkaisusta puuttuvat kirjasimet automaattisesti käytettävissä olevalla Adobe Fonts ‑kirjasimella. Jos julkaisusta puuttuu kirjasimia, joille ei löydy sopivia Adobe Fonts ‑kirjasimia, ne korvataan oletuskirjasimilla. Kun näin tapahtuu, voit valita tekstin ja käyttää mitä tahansa käytettävissä olevaan kirjasinta. Toisilla kirjasimilla korvatut puuttuvat kirjasimet näkyvät Teksti > Kirjasin -valikon yläosassa kohdassa Puuttuvat kirjasimet. Oletusasetuksen mukaan puuttuvalla kirjasimella muotoiltu teksti on merkitty vaaleanpunaisella korostuksella.

Jos asennettuna on TrueType-kirjasin ja julkaisussa on Type 1 (T1) -versio samasta kirjasimesta, kirjasin esitetään puuttuvana.

Voit etsiä ja muuttaa puuttuvat kirjasimet valitsemalla Teksti > Etsi kirjasin. Jos puuttuva kirjasin on osa jotakin tyyliä, voit päivittää kirjasimen kyseisessä tyylissä muuttamalla sen tyylimääritystä.

InDesignin puuttuvien kirjasimien valintaikkunassa näkyy, onko Adobe Fonts ‑palvelu otettu käyttöön Creative Cloud ‑sovelluksessa. Jos toiminto on poistettu käytöstä, voit ottaa Adobe Fontsin käyttöön myös Puuttuvat kirjasimet ‑valintaikkunassa.

Puuttuvien kirjasinten määrittäminen käytettäviksi

Tee jokin seuraavista:
 • Aktivoi puuttuvat kirjasimet Adobe Fonts ‑palvelussa. Lisätietoja on artikkelissa Kirjasimien lisääminen Adobe Fonts ‑palvelusta.
 • Asenna puuttuvat kirjasimet järjestelmään.
 • Sijoita ne InDesign-sovelluskansiossa olevaan Kirjasimet-kansioon. Tämän kansion kirjasimet ovat käytettävissä vain InDesignissa. Lisätietoja: Kirjasinten asentaminen.
 • Ota puuttuvat kirjasimet käyttöön käyttämällä kirjasinten hallintaohjelmaa.

Korvattujen kirjasinten korostaminen julkaisussa

Jos Korvatut kirjasimet ‑asetus on valittuna, puuttuvia kirjasimia käyttävä teksti on merkitty vaaleanpunaisella korostuksella, jolloin sen huomaa helposti.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Koostaminen (Windows®) tai InDesign > Asetukset > Koostaminen (Mac OS®).

 2. Valitse Korvatut kirjasimet ja valitse sitten OK.

Julkaisua varten asennetut kirjasimet

Julkaisun kirjasimet -kansiossa olevat kirjasimet ovat väliaikaisesti asennettuja, kun julkaisu on avattuna. Kansio sijaitsee samassa paikassa kuin InDesign-julkaisu. Keräily-komennolla voit luoda Julkaisun kirjasimet -kansion, kun haluat jakaa julkaisun tai siirtää sen toiseen tietokoneeseen. (Varmista ennen julkaisukirjasimien jakamista, että kirjasinohjelmiston käyttöoikeussopimus sallii tämän.) Adobe Fontsissa aktivoituja kirjasimia ei kopioida Keräily-komennolla.

Julkaisun kirjasimet -kansiossa olevat kirjasimet eivät ole samoja kuin kirjasimet, jotka ovat käytettävissä käyttöjärjestelmän standardista kirjasinsijainnista. Ne asennetaan, kun julkaisu avataan ja ne ohittavat kaikki saman nimiset PostScript-kirjasimet. Ne kuitenkin ohittavat ainoastaan julkaisun sisäiset kirjasimet. Tiettyyn julkaisuun asennetut kirjasimet eivät ole käytettävissä muissa julkaisuissa. Kun suljet julkaisun, julkaisua varten asennetut kirjasimet poistetaan. Julkaisun asentamat kirjasimet luetellaan Kirjasin-valikon alivalikossa.

Osa julkaisun Type1-kirjasimista eivät ole käytettävissä. Lisäksi eräät Mac OS -kirjasimet eivät ole käytettävissä, kun InDesignia käytetään Windowsissa.

Multiple master -kirjasimet

Multiple master -kirjasimet ovat muokattavia Type 1 -kirjasimia, joiden kirjasintyyliominaisuudet on kuvattu useilla muokattavilla määritteillä. Näitä määritteitä ovat esimerkiksi paksuus, leveys, tyyli ja optinen koko.

Joillakin Multiple master -kirjasimilla on lisäksi optinen kokoakseli. Sen avulla joissakin pisteko'oissa voidaan käyttää kirjasinta, joka takaa parhaan luettavuuden. Yleensä pienten, kuten 10 pisteen, kirjasinten optinen koko on suunniteltu siten, että niiden ylä- ja alakaaret ovat leveämmät. Myös merkit ovat leveämmät, ohuiden ja paksujen viivojen välillä on vähemmän eroa, ja niiden korkeus on suurempi ja välistys väljempi kuin kirjasimella, joka on suunniteltu optisesti suuremmaksi, esimerkiksi pistekoolle 72.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS).

 2. Valitse Käytä automaattisesti oikeaa optista kokoa ja valitse OK.


aiheeseen liittyvät resurssit

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi