Käyttöopas Peruuta

Perussivunumeroinnin lisääminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Opi lisäämään perussivunumerointi Adobe InDesign ‑julkaisun sivuille.

Sivuille voidaan lisätä nykyisen sivun numero, joka määrittää, mihin sivun kohtaan sivunumero sijoitetaan ja miltä se näyttää. Sivunumeron merkki päivittyy automaattisesti ja näyttää oikean numeron silloinkin, kun julkaisun sivuja lisätään, poistetaan tai järjestellään uudelleen. Sivunumeron merkit voidaan muotoilla tekstiksi.

Sivunumeron merkin lisääminen sivupohjaan

Sivunumeromerkit lisätään yleensä sivupohjiin. Kun sivupohjia käytetään julkaisun sivuilla, sivunumerointi päivittyy ylä- ja alatunnisteiden lailla automaattisesti.

Automaattinen sivunumerointi näyttää sivupohjassa sivupohjan etuliitteen. Julkaisun sivulla automaattinen sivunumerointi näyttää sivun numeron. Taittopohjalla näkyvät kirjaimet TP.

 1. Kaksoisnapsauta Sivut-paneelissa sivupohjaa, johon haluat lisätä sivunumeron. Jos haluat luoda sivupohjia, katso Sivupohjien luominen.

 2. Luo tekstikehys, johon mahtuu pisin sivunumero ja teksti, jonka haluat näkyvän numeron vieressä. Sijoita tekstikehys kohtaan, johon haluat sivunumeron.

  Jos julkaisussasi on vastakkaisia sivuja, luo erilliset tekstikehykset vasemmalle ja oikealle sivupohjalle.

 3. Lisää sivunumeron tekstikehykseen teksti, joka tulee ennen sivunumeroa tai numeron jälkeen (kuten ”Sivu”).

 4. Sijoita lisäyskohta paikkaan, jossa haluat sivunumeron näkyvän, ja valitse Teksti > Lisää erikoismerkki > Merkit > Nykyinen sivunumero.

 5. Käytä sivupohjaa julkaisun sivuilla, joilla haluat sivunumeroinnin näkyvän. Jos haluat käyttää sivupohjia, katso Sivupohjien käyttäminen.

Huomautus:

Jos haluat poistaa sivunumeron julkaisun ensimmäiseltä sivulta, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Käytä toista tai Ei mitään -sivupohjaa tai ohita ja poista julkaisusivulla oleva tekstikehyspohja. Voit ohittaa tekstikehyspohjan näppäinyhdistelmällä Ctrl/Cmd+Vaihto-napsautus.

Sivunumerointityylin muuttaminen

Sivut numeroidaan oletuksena arabialaisilla numeroilla (1, 2, 3...). Voit kuitenkin käyttää myös isoja tai pieniä roomalaisia numeroita (i, ii, iii...) tai aakkosnumeerista (a, b, c...) numerointia. Voit myös numeroida sivuja käyttämällä nollia sivunumeroiden alussa. Jokaista erilaista numerointityyliä käyttävää julkaisun osaa kutsutaan osioksi.

Japanin-, kiinan- ja koreankielisissä versioissa sivunumeroihin käytetään oletusarvoisesti arabialaisia numeroita. Jos kuitenkin käytät Numerointi- ja osioasetukset -komentoa, voit määrittää numeroinnin tyyliksi esimerkiksi roomalaiset tai arabialaiset numerot tai kanji-merkistön. Tyyli-asetuksen avulla voidaan valita sivunumeroissa näytettävien numeroiden määrä, kuten 001 tai 0001. Jokaista erilaista numerointityyliä käyttävää julkaisun osaa kutsutaan osioksi. Jos tarvitset lisätietoja osioista, katso Osionumeroinnin määrittäminen.

Voit vaihtaa sivunumerointityylin muodon Numerointi- ja osioasetukset -valintaikkunasta. Tästä valintaikkunasta voit aloittaa sivunumeroinnin uudelleen tai aloittaa sivunumeroinnin haluamastasi numerosta.

 1. Valitse Sivut-paneelista sivu, josta haluat uuden numerointityyliosion alkavan.

 2. Valitse Sivuasettelu > Numerointi- ja osioasetukset

 3. Määritä asetukset ja valitse OK. Katso Julkaisun numerointiasetukset.

Sivut-paneelissa sivukuvakkeen yläpuolella näkyy osion ilmaisinkuvake , joka osoittaa uuden osion alun.

Huomautus:

Jos ennen lisäämääsi sivunumeroa näkyy numero tai kirjain, osan etuliite on sisällytetty. Jos et halua käyttää tätä etuliitettä, poista Numerointi- ja osioasetukset -valintaikkunassa Sisällytä etuliite sivuja numeroitaessa -asetuksen valinta.

Yleisiä sivunumerointitehtäviä

InDesignissa on useita erilaisia ominaisuuksia, joilla voit luoda sivunumerointitehosteita.

Kun haluat:

Toimi näin:

Lisätä sivunumeroinnin kirjan julkaisuihin.

Lisätä osio- ja kappalenumeroita.

Luoda juoksevia ylä- tai alatunnisteita, joissa on tekstimuuttujia, kuten luontipäivä, tiedoston nimi, tai nykyinen otsikko.

Luo "Sivu x/y" -numerointi, jossa x on nykyinen sivu ja y on sivujen kokonaismäärä.

Lisää nykyisen sivun numero merkille x, ja lisää viimeisen sivun numeron tekstimuuttuja merkille y (valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja > Viimeisen sivun numero).

Luo juttuun ”Jatkuu sivulla x” -hyppy.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi