Sivuille voidaan lisätä nykyisen sivun numero, joka määrittää, mihin sivun kohtaan sivunumero sijoitetaan ja miltä se näyttää. Sivunumeron merkki päivittyy automaattisesti ja näyttää oikean numeron silloinkin, kun julkaisun sivuja lisätään, poistetaan tai järjestellään uudelleen. Sivunumeron merkit voidaan muotoilla tekstiksi.

Sivunumeron merkin lisääminen sivupohjaan

Sivunumeromerkit lisätään yleensä sivupohjaan. Kun sivupohjia käytetään julkaisun sivuilla, sivunumerointi päivittyy ylä- ja alatunnisteiden lailla automaattisesti.

Sivunumero sivupohjalla
Sivunumeron merkki sivupohjassa A (vasen) ja sivulla 5, joka perustuu samaan sivupohjaan (oikea)

Automaattinen sivunumerointi näyttää sivupohjassa sivupohjan etuliitteen. Julkaisun sivulla automaattinen sivunumerointi näyttää sivun numeron. Taittopohjalla näkyvät kirjaimet TP.

Katso sivunumeroinnin lisäämistä käsittelevä video.

  1. Kaksoisnapsauta Sivut-paneelissa sivupohjaa, johon haluat lisätä sivunumeron. Jos haluat luoda sivupohjia, katso Sivupohjien luominen.

  2. Luo tekstikehys, johon mahtuu pisin sivunumero ja teksti, jonka haluat näkyvän numeron vieressä. Sijoita tekstikehys kohtaan, johon haluat sivunumeron.

    Jos julkaisussasi on vastakkaisia sivuja, luo erilliset tekstikehykset vasemmalle ja oikealle sivupohjalle.

  3. Lisää sivunumeron tekstikehykseen teksti, joka tulee ennen sivunumeroa tai numeron jälkeen (kuten ”Sivu”).

  4. Sijoita lisäyskohta paikkaan, jossa haluat sivunumeron näkyvän, ja valitse Teksti > Lisää erikoismerkki > Merkit > Nykyinen sivunumero.

  5. Käytä sivupohjaa julkaisun sivuilla, joilla haluat sivunumeroinnin näkyvän. Jos haluat käyttää sivupohjia, katso Sivupohjien käyttäminen.

Huomautus:

Jos haluat poistaa sivunumeron julkaisun ensimmäiseltä sivulta, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Käytä toista tai Ei mitään -sivupohjaa tai ohita ja poista julkaisusivulla oleva tekstikehyspohja. Voit ohittaa tekstikehyspohjan näppäinyhdistelmällä Ctrl/Cmd+Vaihto-napsautus.

Sivunumerointityylin muuttaminen

Sivut numeroidaan oletuksena arabialaisilla numeroilla (1, 2, 3...). Voit kuitenkin käyttää myös isoja tai pieniä roomalaisia numeroita (i, ii, iii...) tai aakkosnumeerista (a, b, c...) numerointia. Voit myös numeroida sivuja käyttämällä nollia sivunumeroiden alussa. Jokaista erilaista numerointityyliä käyttävää julkaisun osaa kutsutaan osioksi.

Japanin-, kiinan- ja koreankielisissä versioissa sivunumeroihin käytetään oletusarvoisesti arabialaisia numeroita. Jos kuitenkin käytät Numerointi- ja osioasetukset -komentoa, voit määrittää numeroinnin tyyliksi esimerkiksi roomalaiset tai arabialaiset numerot tai kanji-merkistön. Tyyli-asetuksen avulla voidaan valita sivunumeroissa näytettävien numeroiden määrä, kuten 001 tai 0001. Jokaista erilaista numerointityyliä käyttävää julkaisun osaa kutsutaan osioksi. Jos haluat lisätietoa osioista, katso Osion numeroinnin määrittäminen.

Voit vaihtaa sivunumerointityylin muodon Numerointi- ja osioasetukset -valintaikkunasta. Tästä valintaikkunasta voit aloittaa sivunumeroinnin uudelleen tai aloittaa sivunumeroinnin haluamastasi numerosta.

  1. Valitse Sivut-paneelista sivu, josta haluat uuden numerointityyliosion alkavan.

  2. Valitse Sivuasettelu > Numerointi- ja osioasetukset

  3. Määritä asetukset ja valitse OK. Katso Julkaisun numerointiasetukset.

Sivut-paneelissa sivukuvakkeen yläpuolella näkyy osion ilmaisinkuvake , joka osoittaa uuden osion alun.

Huomautus:

Jos ennen lisäämääsi sivunumeroa näkyy numero tai kirjain, osan etuliite on sisällytetty. Jos et halua käyttää tätä etuliitettä, poista Numerointi- ja osioasetukset -valintaikkunassa Sisällytä etuliite sivuja numeroitaessa -asetuksen valinta.

Yleisiä sivunumerointitehtäviä

InDesignissa on useita erilaisia ominaisuuksia, joilla voit luoda sivunumerointitehosteita.

Kun haluat:

Toimi näin:

lisätä sivunumeroinnin kirjan julkaisuihin.

Lisätietoja: Kirjan sivujen, lukujen ja kappaleiden numeroiminen.

lisätä osio- ja kappalenumeroinnin.

Katso Osio- ja kappalenumeroinnin lisääminen.

luoda juoksevia ylä- tai alatunnisteita, joissa on tekstimuuttujia, kuten luontipäivä, tiedoston nimi, tai nykyinen otsikko.

Katso Ylä- ja alatunnisteiden luominen ja Tekstimuuttujat.

luoda ”Sivu x/y” -numeroinnin, jossa x on nykyinen sivu ja y on sivujen kokonaismäärä.

Lisää nykyisen sivun numero merkille x, ja lisää viimeisen sivun numeron tekstimuuttuja merkille y (valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja > Viimeisen sivun numero).

luoda juttuun ”Jatkuu sivulla x” -hypyn.

Lisätietoja: Automaattisten sivunumeroiden lisääminen jutun hyppyjä varten.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö