Käyttöopas Peruuta

Palauttaminen ja kumoaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Palauta julkaisut

InDesign suojaa tiedot odottamattomien sähkökatkosten ja järjestelmävirheiden varalta automaattisella palautustoiminnolla. Automaattisesti palautetut tiedot tallennetaan tilapäistiedostoon levylle erilleen alkuperäisestä julkaisutiedostosta. Näitä tietoja ei yleensä tarvita. Automaattiseen palautustiedostoon tallennetut julkaisupäivitykset lisätään automaattisesti alkuperäiseen julkaisutiedostoon, kun valitaan Tallenna- tai Tallenna nimellä -komento tai InDesign lopetetaan normaalisti. Automaattisesti palautetut tiedostot ovat tärkeitä vain silloin, kun tietoja ei ole tallennettu ennen sähkökatkosta tai järjestelmävirhettä.

Muista tallentaa tiedostot usein ja luo niistä odottamattomien sähkökatkosten tai järjestelmävirheiden varalta varmuuskopioita.

Palautettujen julkaisujen etsiminen

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Käynnistä InDesign.

  Jos automaattisesti palautettuja tietoja löytyy, InDesign näyttää palautetun julkaisun automaattisesti. Julkaisuikkunan otsikkorivillä lukee tiedostonimen jälkeen [Palautettu], mikä osoittaa, että julkaisussa on tallentamattomia automaattisesti palautettuja muutoksia.

  Huomautus:

  Jos InDesign ei onnistu avaamaan julkaisua käyttämällä automaattisesti palautettuja muutoksia, automaattisesti palautetut tiedot voivat olla vahingoittuneita.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Tallenna palautetut tiedot valitsemalla Tiedosto >Tallenna nimellä, määrittämällä kohde ja uusi nimi sekä napsauttamalla Tallenna-painiketta. Tallenna nimellä -komento säilyttää palautetun version, joka sisältää automaattisesti palautetut tiedot. Sana [Palautettu] häviää otsikkoriviltä.

  • Jos et halua käyttää automaattisesti palautettuja tietoja, vaan viimeistä ennen sähkökatkosta tai järjestelmävirhettä levylle tallennettua versiota, sulje tiedosto sitä tallentamatta ja avaa se levyltä tai valitse Tiedosto > Palauta.

Palautettujen julkaisujen sijainnin muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai Photoshop > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).
 2. Valitse Julkaisun palautustiedot -kohdassa Selaa (Windows) tai Valitse (Mac OS).
 3. Määritä palautetulle julkaisulle uusi sijainti, valitse Valitse ja napsauta lopuksi OK-painiketta.

Virheiden kumoaminen

Voit tarvittaessa keskeyttää aikaa vievän operaation, kumota äskettäiset muutokset tai palata aiemmin tallennettuun versioon. Voit kumota tai tehdä uudelleen useita satoja viimeksi suoritettuja toimenpiteitä (määrää rajoittaa muistin määrä ja toimenpiteiden laatu). Toimintosarja poistetaan, kun valitset Tallenna nimellä, suljet julkaisun tai lopetat ohjelman.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat kumota viimeksi tehdyn muutoksen, valitse Muokkaa > Kumoa [toiminto]. (Eräitä toimia, kuten vieritystä, ei voi kumota.)

  • Jos haluat tehdä muutoksen uudelleen, valitse Muokkaa > Tee uudelleen [toiminto].

  • Kumoa kaikki edellisen tallennuksen jälkeen tehdyt muutokset valitsemalla Tiedosto > Palauta (InDesign) tai Tiedosto > Palauta sisältö (InCopy).

  • Sulje valintaikkuna ottamatta muutoksia käyttöön valitsemalla Peruuta.

Vioittuneiden julkaisujen automaattinen palauttaminen

Julkaisu voi vioittua useista InDesign-sovellukseen liittyvistä ja liittymättömistä syistä. 

InDesignissa on automaattinen korjausmekanismi, joka tunnistaa vioittuneen julkaisun ja palauttaa sen automaattisesti. Julkaisun palautettu versio avautuu InDesignissa, ja sinua kehotetaan tallentamaan julkaisu, ennen kuin jatkat.

varoitus
Palautetun julkaisun tallentaminen

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa