Käyttöopas Peruuta

Loppuviitteet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Loppuviitteiden luonti

Loppuviite koostuu kahdesta linkitetystä osasta: lähdetekstissä näkyvästä loppuviiteviittauksen numerosta ja asiakirjan lopussa olevassa uudessa kehyksessä olevasta loppuviitetekstistä. Loppuviitteen kehyksen vasemmassa alakulmassa on koriste .

Voit luoda loppuviitteitä tai tuoda niitä Word-tiedostoista tai dokumenteista. Loppuviitteet numeroidaan automaattisesti, kun niitä lisätään julkaisuun. Voit määrittää numeroinnin tyylin ja ulkoasun sekä loppuviitteiden asettelun. Numerointia säädetään myös automaattisesti tekstin loppuviitteiden uudelleenjärjestelyjen mukaan. Voit lisätä loppuviitteitä myös taulukkoon.

Loppuviitteen kuvake loppuviitteen kehyksen vasemmassa alakulmassa

Voit luoda loppuviitteitä seuraavasti:

 1. Sijoita kohdistin paikkaan, jossa haluat loppuviiteviittauksen numeron näkyvän.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Lisää loppuviite.
  • Valitse Teksti > Lisää loppuviite.
 3. Kirjoita loppuviiteteksti.

Huomautus:

Kun kohdistin on loppuviitteessä, voit palata kirjoituskohtaan jollakin seuraavista tavoista:

 • Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Siirry loppuviitteen viitteeseen.
 • Valitse Teksti > Siirry loppuviitteen viitteeseen.

Loppuviitteiden tuonti Word-asiakirjoista

Voit tuoda loppuviitteitä loppuviitteitä sisältävästä Word-asiakirjasta Microsoft Wordin Tuontiasetukset-kohdassa. Loppuviitteiden tuontiasetus otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Loppuviitteiden tuonti Word-asiakirjoista

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita.

 2. Valitse Word-asiakirja, jonka haluat tuoda.

 3. Valitse Avaa.

Kaikki loppuviitteet tuodaan ja lisätään uuteen tekstikehykseen.

Huomautus:

Voit tuoda useita Word-asiakirjoja samaan aikaan. Kaikkien dokumenttien loppuviitteet tuodaan yhteen tekstikehykseen, jos Alue-asetuksena on Dokumentti.

Loppuviitteiden numeroinnin ja asettelun muuttaminen

Jos haluat muuttaa loppuviitteiden numerointia ja asettelua, toimi seuraavasti:

 • Valitse Teksti > Dokumentin loppuviiteasetukset.
 • Napsauta loppuviitteen kehyksen vasemmassa alakulmassa olevaa koristetta .

Tekemäsi muutokset vaikuttavat kaikkiin olemassa oleviin ja uusiin loppuviitteisiin. Loppuviiteasetukset-valintaikkunassa näkyvät seuraavat asetukset:

Loppuviiteasetukset

Loppuviitteen ylätunniste

Loppuviitteen otsikko:

Anna loppuviitteen kehyksen otsikko.

Kappaletyyli:

Valitse loppuviitteen otsikon muotoiluun käytettävä kappaletyyli. Valikosta näkee Kappaletyyli-paneelissa käytettävissä olevat kappaletyylit. Oletuksena käytetään [Peruskappale]-tyyliä. [Peruskappale]-tyylin ja julkaisun oletuskirjasinasetusten ulkoasu ei välttämättä ole samanlainen.

Numerointi

Tyyli:

Valitse numerointityyli loppuviiteviittausten numeroille.

Aloita kohdasta:

Määritä jutun ensimmäisen loppuviitteen numero. Aloita kohdasta -valinnasta on hyötyä etenkin käsiteltäessä kirjan julkaisuja. Loppuviitteiden numerointia ei jatketa kirjan julkaisujen välillä.

Tila:

Jos jatkuvasti numeroidussa julkaisussa on useita juttuja tai tekstikehyksiä, valitsemalla Jatkuva voit aloittaa loppuviitteiden numeroinnin jokaisessa jutussa siitä, mihin edellinen juttu päättyy. Valitse Aloita jokainen juttu alusta, jos haluat aloittaa julkaisun jokaisen jutun samalla Aloita kohdasta ‑numerolla.  

Loppuviiteviittauksen numero tekstissä

Sijainti:

Tämä asetus määrittää loppuviiteviittauksen numeron näkymisen. Oletusarvo on yläindeksi. Jos haluat muotoilla numeron käyttämällä merkkityyliä (esimerkiksi OpenTypen yläindeksiasetukset sisältävä merkkityyli), valitse Ota käyttöön normaali ja määritä merkkityyli.

Merkkityyli:

Muotoile loppuviiteviittauksen numero merkkityylillä. Valitse esimerkiksi yläindeksin sijaan merkkityyli normaalissa sijainnissa ja kohotetulla perusviivalla. Valikosta näkee Merkkityyli-paneelissa käytettävissä olevat merkkityylit.

Loppuviitteen muotoilu

Kappaletyyli:

Valitse kappaletyyli, joka muotoilee julkaisun kaikkien loppuviitteiden loppuviitetekstin. Valikosta näkee Kappaletyyli-paneelissa käytettävissä olevat kappaletyylit. Oletuksena käytetään [Peruskappale]-tyyliä. [Peruskappale]-tyylin ja julkaisun oletuskirjasinasetusten ulkoasu ei välttämättä ole samanlainen.

Erotin:

Erotin määrittää loppuviitteen numeron ja loppuviitetekstin alun välisen tyhjän tilan. Jos haluat muuttaa erotinta, valitse tai poista ensin nykyinen erotin ja valitse sitten uusi erotin. Voit käyttää useita merkkejä. Jos haluat lisätä välilyöntimerkkejä, käytä sopivaa metamerkkiä (esimerkiksi ^m, jos haluat em-välin).

Sijoitusasetukset:

Alue:

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää, miten tietyn julkaisun loppuviitteitä ylläpidetään. Valitse Juttu, jos haluat luoda jokaiselle jutulle eri loppuviitteen kehyksen. Valitse Julkaisu, jos haluat käyttää koko julkaisussa yhtä loppuviitteen kehystä. Tätä asetusta voidaan käyttää myös alueen muuttamiseen.

Loppuviitteen kehys:

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää, miten uusi loppuviitteen kehys luodaan loppuviitettä lisättäessä. Valitse Uudella sivulla, jos haluat luoda loppuviitteen kehyksen määritetyllä alueella olevalle uudelle sivulle. Valitse Lataa sijoituskohdistin, jos haluat ladata sijoituskohdistimen määritetyllä alueella olevaa ensimmäistä loppuviitettä lisättäessä. Sijoitustyökalu voidaan sijoittaa julkaisussa minne tahansa, ja kaikki tällä alueella olevat loppuviitteet lisätään vain tähän kehykseen.

Etuliite/jälkiliite

Näytä kohdassa:

Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää etu- tai jälkiliitteet loppuviitteen viittauksessa, loppuviitetekstissä tai molemmissa. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, jos loppuviitteitä halutaan sijoittaa merkkien sisään, esimerkiksi [1].  

Etuliite:

Etuliitteet näkyvät numeron edessä, kuten [1.Kirjoita merkki tai merkkejä tai valitse Etuliite-asetus. Jos haluat valita erikoismerkkejä, näytä valikko napsauttamalla etuliitesäätimen vieressä olevaa kuvaketta.

Jälkiliite:

Jälkiliitteet näkyvät numeron perässä, kuten 1].Kirjoita merkki tai merkkejä tai valitse Jälkiliite-asetus. Jos haluat valita
erikoismerkkejä, näytä valikko napsauttamalla jälkiliitesäätimen vieressä olevaa kuvaketta.

Loppuviitetekstin käsitteleminen

Huomioi seuraavat seikat, kun muokkaat loppuviitetekstiä:

 • Loppuviitteet luodaan uuteen kehykseen, jossa on koriste  kehyksen vasemmassa alakulmassa. Kun napsautat koristetta, näyttöön avautuu Loppuviiteasetukset-valintaikkuna.
 • Loppuviitteen kehystä ei voi ketjuttaa mihinkään muuhun juttuun.
 • Loppuviitteen kehyksessä olevat loppuviitteet osoitetaan loppuviitteen merkeillä. Teksti, kuten otsikko, voidaan kirjoittaa loppuviitteen kehykseen näiden merkkien ulkopuolelle. Tämä ylimääräinen sisältö ei kuulu mihinkään loppuviitteeseen.
 • Voit leikata loppuviitteen kehyksen ja liittää sen minne tahansa siirtääksesi loppuviitteen kehystä julkaisun sisällä.
 • Jos poistat loppuviitteen viitemerkin, myös koko siihen viittaava loppuviiteteksti poistetaan. Vastaavasti jos poistat loppuviitetekstin, myös sen viitemerkki poistetaan.
 • Jos poistat koko loppuviitteen kehyksen, kaikki vastaavat loppuviiteviittaukset poistetaan.
 • Jos poistat kaikki loppuviiteviittaukset, kaikki loppuviitetekstit poistetaan. Loppuviitteen merkkien ulkopuolella olevaa tekstiä ei poisteta.
 • Voit käyttää loppuviitetekstissä merkki- ja kappalemuotoiluja. Voit myös valita loppuviiteviittauksen numeron ulkoasun ja muuttaa sitä. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää Dokumentin loppuviiteasetukset ‑valintaikkunaa.
 • Kun leikkaat tai kopioit tekstiä, joka sisältää loppuviiteviittauksen numeron, myös loppuviiteteksti lisätään leikepöydälle. Jos kopioit tekstin toiseen julkaisuun, tekstin loppuviitteet käyttävät uuden julkaisun numerointi- ja asetteluominaisuuksia.
 • Jos poistat ohitukset ja merkkityylit kappaleesta, joka sisältää loppuviiteviittauksen merkin, alaviitteen viittauksen numerot menettävät Dokumentin loppuviiteasetukset -valintaikkunassa annetut määritteet.

Alaviitteiden ja loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa dokumentin alaviitteet loppuviitteiksi ja loppuviitteet alaviitteiksi seuraavasti:

 1. Valitse Teksti > Muunna alaviite ja loppuviite.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Alaviitteestä loppuviitteeksi, jos haluat muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi.
  • Valitse Loppuviitteestä alaviitteeksi, jos haluat muuntaa loppuviitteet alaviitteiksi.
  Alaviitteiden ja loppuviitteiden muuntaminen

 3. Valitse avattavasta Laajuus-valikosta jokin seuraavista:

  Dokumentti: jos haluat muuntaa dokumentin kaikki alaviitteet tai loppuviitteet.
  Valinta: jos haluat muuntaa valinnastasi vain alaviitteet tai loppuviitteet.

 4. Napsauta Muunna.

Loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa loppuviitteen, valitse tekstissä näkyvä loppuviiteviittauksen numero ja paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä. Jos poistat vain loppuviitetekstin, loppuviiteviittauksen numero ja loppuviitteen rakenne jäävät ennalleen.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa