Tekstin kierrättäminen objektien ympäri

Tekstin voi kierrättää kaikkien objektien, kuten tekstikehysten, tuotujen kuvien ja InDesignissa luotujen objektien ympärille. InDesign luo näiden objektien ympärille rajan, joka estää tekstin sijoittamisen objektin päälle. Objektia, jonka ympäri teksti kiertää, kutsutaan kierrätysobjektiksi. Tekstinkierrätyksestä käytetään myös nimeä kierrätysteksti.

Muista, että tekstinkierrätysasetukset koskevat kierrätysobjektia eivätkä itse tekstiä. Kierrätysrajan muutokset säilyvät, jos siirrät kierrätysobjektin lähelle toista tekstikehystä.

Tekstin kierrättäminen yksinkertaisten objektien ympäri

 1. Avaa Tekstinkierrätys-paneeli valitsemalla Ikkuna > Tekstinkierrätys.
 2. Valitse valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  objekti, jonka ympärille haluat kierrättää tekstin.
 3. Valitse haluamasi kierrätysmuoto Tekstinkierrätys-paneelista:

  Kierto muokkausalueen ympäri 

  Luo suorakulmaisen kierrätysalueen, jonka leveys ja korkeus määräytyvät valitun objektin muokkausalueen perusteella, mukaan lukien määrittämäsi siirtymät.

  Kierto objektin muodon ympäri 

  Tunnetaan myös nimellä muotokierto. Luo tekstinkierrätysrajan, jonka muoto vastaa valitun kehyksen muotoa (siirtymät huomioiden).

  Kierto muokkausalueen ympäri
  Kierto muokkausalueen ympäri- (vasen) ja Kierto objektin muodon ympäri (oikea) ‑asetuksien vertailu

  Hyppää objektin ohi 

  Estää tekstin näkymisen kehyksen vasemmalla tai oikealla puolella.

  Hyppää seuraavaan palstaan  

  Pakottaa ympäröivän kappaleen seuraavan palstan tai tekstikehyksen yläreunaan.

 4. Määritä Tekstinkierrätys-valikossa, käytetäänkö kierrätystä tietyllä reunalla (esimerkiksi oikea reuna tai suurin alue), kohti selkää vai poispäin selästä. (Jos Tekstinkierrätys-valikko ei ole näkyvissä, valitse Tekstinkierrätys-paneelivalikosta Näytä asetukset.)

  Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Kierto muokkausalueen ympäri- tai Kierto objektin muodon ympäri -vaihtoehdon.

  Kierrätysasetukset
  Kierrätysasetukset

  A. Oikea ja vasen reuna B. Reuna selkää kohden C. Reuna poispäin selästä 
 5. Määritä siirtymien arvot. Positiiviset arvot siirtävät kiertoa kehyksestä poispäin ja negatiiviset arvot siirtävät kierron kehyksen sisäpuolelle.

Jos et saa tekstiä kiertymään kuvan ympärille, varmista, että Ohita tekstinkierrätys -asetusta ei ole määritetty kyseiselle kehykselle. Jos olet valinnut Koostamisasetuksista asetuksen Tekstinkierrätys vaikuttaa vain alla olevaan tekstiin, varmista, että tekstikehys on kierrätysobjektin alla.

Ryhmään käyttämäsi tekstinkierrätys ei vaikuta ryhmän sisällä oleviin tekstikehyksiin.

Huomautus:

Voit määrittää kaikkien uusien objektien tekstinkierrätysasetukset poistamalla objektien valinnan ja määrittämällä haluamasi asetukset.

Tekstin kierrättäminen tuotujen kuvien ympäri

Jos haluat kierrättää tekstin tuodun kuvan ympärille, tallenna (jos mahdollista) rajaava reitti sovellukseen, jossa kuva on luotu. Kun sijoitat kuvan InDesigniin, valitse Kuvan tuontiasetukset -valintaikkunasta asetus Käytä Photoshopin rajaavaa reittiä.

 1. Avaa Tekstinkierrätys-paneeli valitsemalla Ikkuna > Tekstinkierrätys.
 2. Valitse tuotu kuva ja valitse Tekstinkierrätys-paneelista Kierto objektin muodon ympäri .
 3. Määritä siirtymien arvot. Positiiviset arvot siirtävät kiertoa kehyksestä poispäin ja negatiiviset arvot siirtävät kierron kehyksen sisäpuolelle.
 4. Saat näkyviin lisäasetuksia, kun valitset Tekstinkierrätys-paneelivalikosta Näytä asetukset.
 5. Valitse rajaviivan asetus Teksti-valikosta:

  Muokkausalue

  Kierrättää tekstin kuvan korkeuden ja leveyden mukaisen suorakulmion ympärille.

  Tunnista reunat

  Luo rajan käyttämällä automaattista reunojen tunnistusta. (Jos haluat säätää reunojen tunnistusta, valitse ensin objekti ja sitten Objekti > Rajaava reitti > Asetukset.)

  Alfakanava

  Luo rajan kuvaan tallennetusta alfakanavasta. Jos asetus ei ole käytettävissä, kuvaan ei ole tallennettu alfakanavia. InDesign tunnistaa Adobe Photoshopin oletusläpinäkyvyyden (shakkilautakuvio) alfakanavaksi. Muussa tapauksessa tausta täytyy poistaa Photoshopilla tai luoda ja tallentaa kuvaan vähintään yksi alfakanava.

  Photoshop-reitti

  Luo rajan kuvaan tallennetusta reitistä. Valitse Photoshop-reitti ja sitten haluamasi reitti Reitti-valikosta. Jos Photoshop-reitti-asetus ei ole käytettävissä, kuvaan ei ole tallennettu nimettyjä reittejä.

  Grafiikkakehys

  Luo rajan pääkehyksestä.

  Sama kuin leikkaus

  Luo rajan tuodun kuvan rajaavasta reitistä.

 6. Jos haluat tekstin näkyvän kuvan "aukkojen" (kuten autonrenkaan) sisäpuolella, valitse Sisällytä sisäreunat.
Sisällytä sisäreunat -asetus ei käytössä (vasen) ja käytössä (oikea)
Sisällytä sisäreunat -asetus ei käytössä (vasen) ja käytössä (oikea)

Käännetyn tekstinkierrätyksen käyttäminen

 1. Valitse valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  objekti, jonka sisäpuolella voi kierrättää tekstiä. Tällainen on esimerkiksi yhdistelmäreitti.
 2. Avaa Tekstinkierrätys-paneeli valitsemalla Ikkuna > Tekstinkierrätys.
 3. Kierrätä teksti objektin ympäri ja valitse Käännä. Käännä-toimintoa käytetään usein muodon mukaisessa kierrätyksessä.
Muodon mukainen tekstinkierrätys (vasemmalla) ja Käännä-toiminto (oikealla)
Muodon mukainen tekstinkierrätys (vasemmalla) ja Käännä-toiminto (oikealla)

Tekstinkierrätyksen muodon muuttaminen

 1. Valitse suoravalintatyökalulla  objekti, jossa käytetään tekstinkierrätystä. Jos tekstinkierrätysraja on samanmuotoinen kuin objekti, raja asetetaan objektin päälle.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit muuttaa tekstin ja kierrätysobjektin välistä etäisyyttä määrittämällä siirtymien arvot Tekstinkierrätys-paneelissa.
  • Voit muokata tekstinkierrätyksen rajaa kynätyökalulla  ja suoravalintatyökalulla.
Tekstinkierrätysrajan muokkaaminen
Tekstinkierrätysrajan muokkaaminen

Jos muutat tekstinkierrätysreitin muotoa manuaalisesti, Teksti-valikosta valitaan Käyttäjän muokkaama reitti. Valinta näkyy valikossa himmeänä. Tämä osoittaa, että muodon reitti on muuttunut.

Huomautus:

Jos haluat käyttää alkuperäistä rajaavaa reittiä muokatun tekstinkierrätysrajan sijaan, valitse Tekstinkierrätys-paneelin Teksti-valikosta Sama kuin leikkaus.

Tekstinkierrätyksen käyttäminen sivupohjakohteissa

Jos Käytä vain sivupohjassa -asetus on valittuna, sinun täytyy ohittaa julkaisusivun sivupohjakohde, jos haluat kierrättää sen ympärille tekstiä. Jos valinta on poistettu, sekä sivupohjien että julkaisusivujen tekstiä voidaan kierrättää sivupohjakohteiden ympärille ilman, että sivupohjakohteita ohitetaan.

 1. Valitse sivupohjaobjekti.
 2. Valitse Tekstinkierrätys-paneelin valikosta Käytä vain sivupohjassa -asetus tai poista valinta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun sivupohjaobjekti on valittuna ja siihen on käytetty tekstinkierrätystä.

Tekstin kierrättäminen ankkuroitujen objektien ympäri

Jos käytät tekstinkierrätystä ankkuroidun objektin kanssa, kierrätys vaikuttaa jutun ankkurimerkkiä seuraavien rivien tekstiin. Kierrätys ei kuitenkaan vaikuta tekstiriviin, jolla ankkurimerkki on, eikä sitä edeltäviin riveihin.

Kun liität objektin tekstiin sidottuna objektina, sen tekstinkierrätysrajat säilytetään.

Tekstinkierrätyksen poistaminen kätketyiltä tasoilta

Kun kätket kierrätysobjektin sisältävän tason, muiden tasojen tekstikehykset kiertävät objektin. Voit estää tämän valitsemalla Tason asetukset -valintaikkunasta asetuksen Ei tekstinkierrätystä, kun taso on kätketty. Jos tämä asetus on valittu, tason kätkeminen voi aiheuttaa muiden tasojen tekstin koostamisen uudelleen.

 1. Kaksoisnapsauta Tasot-paneelissa tasoa, joka sisältää kierrätysobjektin.
 2. Valitse Ei tekstinkierrätystä, kun taso on kätketty.

Kierrätysobjektien vieressä olevan tekstin kohdistaminen

Kun määrität, kuinka teksti kohdistetaan kierrätysobjektien vieressä, muutos koskee koko julkaisua.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Koostaminen (Windows) tai InDesign > Asetukset > Koostaminen (Mac OS).
 2. Valitse jokin seuraavista asetuksista ja valitse sitten OK:

  Kohdista kohteen vieressä oleva teksti

  Kohdistaa tekstipalstoja erottavien kierrätysobjektien vieressä olevan tekstin. Tämä asetus vaikuttaa vain silloin, kun tekstinkierrätys katkaisee tekstirivit täysin siten, että kukin rivi jakautuu vähintään kahteen osaan.

  Huomautus:

  Kun kohteen vieressä olevalle tekstille valitaan asetus Tasaa vasemmalle, teksti tasataan kohteen vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. Kun valitaan Tasaa oikealle, teksti tasataan kohteen oikealle puolelle tai sen alapuolelle. Kun taas valitaan Täysi tasaus, teksti asetellaan tasaisesti molempiin reunoihin.

  Kohdista kohteen vieressä oleva teksti
  Kohdista kohteen vieressä oleva teksti

  Ohita rivivälistyksen mukaan

  Siirtää kierrätetyn tekstin seuraavaan vapaaseen rivivälistyskohtaan kierrätysobjektin jälkeen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, tekstirivit voivat siirtyä objektin alle niin, että ne eivät ole viereisten palstojen tai tekstikehysten rivien tasalla. Tästä valinnasta on hyötyä etenkin silloin, kun haluat varmistaa, että teksti on tasattu rivirekisteriin.

  Tekstinkierrätys vaikuttaa vain alla olevaan tekstiin

  Tekstinkierrätys ei vaikuta kierrätysobjektin yläpuolelle pinottuun tekstiin. Pinoamisjärjestys määräytyy Tasot-paneeliin määritetyn tasojen järjestyksen sekä tason objektien välisen pinoamisjärjestyksen mukaan.

Tekstinkierrätyksen ohittaminen tekstikehyksessä

Joissakin tapauksissa tekstinkierrätys halutaan poistaa käytöstä tekstikehyksessä. Voit esimerkiksi haluta yhden tekstikehyksen kiertyvän kuvan ympäri ja toisen tekstikehyksen näkyvän kuvan sisällä.

 1. Valitse ensin tekstikehys ja sitten Objekti > Tekstikehyksen asetukset.
 2. Valitse Ohita tekstinkierrätys ja valitse sitten OK.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö