Käyttöopas Peruuta

Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Tietoja yhdistämisestä

Jos dokumentti tai kuva sisältää läpinäkyviä objekteja, sen tulostaminen edellyttää yleensä yhdistämiseksi kutsutun toimenpiteen suorittamista. Yhdistäminen jakaa läpinäkyvän kuvan vektoripohjaisiksi alueiksi ja rasteroiduiksi alueiksi. Grafiikan monimutkaistuessa (esimerkiksi kuvia, vektoreita, tekstiä, spottivärejä ja päällepainatusta yhdistettäessä) myös yhdistäminen ja sen tulokset mutkistuvat.

Yhdistäminen voi olla tarpeen tulostettaessa sekä tallennettaessa tai muunnettaessa tiedosto muuhun muotoon, joka ei tue läpinäkyvyyttä. Voit säilyttää läpinäkyvyyden ilman yhdistämistä tallentamalla luotavat PDF-tiedostot Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) -muodossa tai myöhempien versioiden muodossa.

Voit määrittää yhdistämisasetuksia, tallentaa ne ja sitten käyttää niitä läpinäkyvyyden yhdistämisen esimäärityksinä. Läpinäkyvät objektit yhdistetään valitun yhdistämisen esimäärityksen asetusten mukaisesti.

Huomautus:

Läpinäkyvyyden yhdistämistä ei voi kumota tiedoston tallentamisen jälkeen.

Limittäiset kuvat on jaettu yhdistettäessä.

Huomautus:

Lisätietoja läpinäkyvien alueiden tulostamisesta on Adobe Solutions Networkin (ASN) Print Service Provider Resources -sivulla (vain englanniksi), joka kuuluu Adoben Web-sivustoon.

Tietoja läpinäkyvyyden yhdistämisen oletusarvoista

Jos tulostat tai viet usein läpinäkyvyyksiä sisältäviä julkaisuja, voit automatisoida yhdistämisen tallentamalla yhdistämisasetukset läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvoiksi. Sitten voit käyttää näitä asetuksia, kun tulostat tiedostoja tai tallennat ja viet tiedostoja PDF 1.3 (Acrobat 4.0)-, EPS- ja PostScript-muotoihin. Illustratorissa voit käyttää niitä myös tallentaessasi tiedostoja Illustratorin aiempia versioita varten tai kopioidessasi tietoja leikepöydälle. Acrobatissa ne soveltuvat PDF-tiedostojen optimoimiseen.

Nämä asetukset vaikuttavat myös siihen, miten yhdistäminen tapahtuu, kun tiedosto tallennetaan muotoon, joka ei tue läpinäkyvyyttä.

Voit valita yhdistämisen esimäärityksen Lisäasetukset-paneelista, joka on Tulosta-valintaikkunassa tai tiedostomuotokohtaisessa valintaikkunassa, joka avautuu Vie- tai Tallenna nimellä -valintaikkunan jälkeen. Voit luoda omia yhdistämisen esimäärityksiä tai valita ohjelmiston mukana toimitettuja oletusasetuksia. Kunkin esimäärityksen asetukset on suunniteltu sovittamaan yhdistämislaatu ja -nopeus rasteroitujen läpinäkyvien alueiden sopivaan resoluutioon julkaisun käyttötarkoituksen mukaan.

Korkea resoluutio

Sopii lopullisille tulosteille ja laadukkaille vedoksille, kuten erottelupohjaisille värivedoksille.

Normaali resoluutio

Sopii työpöytävedoksille ja tarvejulkaisuille, jotka tulostetaan PostScript-väritulostimella.

Matala resoluutio

Sopii nopeille vedoksille, jotka tulostetaan mustavalkotyöpöytätulostimella, sekä Webissä julkaistaville tai SVG-muotoon vietäville julkaisuille.

Yhdistämisoletusarvon käyttäminen tulosteessa

Voit valita yhdistämisoletusarvon Tulosta-valintaikkunassa tai muotokohtaisessa valintaikkunassa, joka tulee näkyviin Vie-valintaikkunan jälkeen.

Jos viet tai tulostat usein läpinäkyvyyttä sisältäviä julkaisuja, voit automatisoida yhdistämisen tallentamalla yhdistämisasetukset läpinäkyvyyden yhdistämisn oletusarvoksi. Sitten voit käyttää näitä asetuksia, kun tulostat tai viet tiedostoja PDF 1.3 (Acrobat 4.0)- tai EPS-muotoon.

 1. Valitse Tulosta-, Vie EPS- tai Vie Adobe PDF -valintaikkunan Lisäasetukset-paneelissa joko mukautettu oletusarvo tai yksi seuraavista oletusarvoista:

  Matala resoluutio

  Sopii nopeille vedoksille, jotka tulostetaan mustavalkotyöpöytätulostimella, sekä Webissä julkaistaville julkaisuille.

  Normaali resoluutio

  Sopii työpöytävedoksille ja tarvejulkaisuille, jotka tulostetaan Adobe PostScript -väritulostimella.

  Korkea resoluutio

  Sopii lopullisille tulosteille ja laadukkaille vedoksille, kuten erotteluperustaisille värivedoksille.

  Huomautus:

  yhdistämisasetuksia käytetään vain, jos kuva sisältää läpinäkyvyyttä tai jos Simuloi päällepainatus on valittu Vie Adobe PDF -valintaikkunan Tuloste-alueelta.

Läpinäkyvyyden yhdistämisen esimäärityksen luominen tai muokkaaminen

Voit tallentaa läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvoja erilliseen tiedostoon, mikä helpottaa niiden varmuuskopiointia ja jakamista tulostuspalvelulle, asiakkaille tai työryhmäsi muille jäsenille. InDesignissa läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvotiedostoilla on flst-tunniste.

 1. Valitse Muokkaa > Läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Luo uusi oletusarvo napsauttamalla Uusi-painiketta.

  • Jos haluat käyttää pohjana valmiiksi määritettyjä oletusarvoja, valitse ne luettelosta ja valitse sitten Uusi.

  • Jos haluat muokata nykyistä oletusarvoa, valitse oletusarvo ja napsauta Muokkaa.

  Huomautus:

  Voit muokata vain mukautettuja yhdistämisoletusarvoja.

 3. Valitse yhdistämisen asetukset.
 4. Valitse OK ja palaa takaisin Läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot -valintaikkunaan ja valitse sitten uudelleen OK.

Läpinäkyvyyden yhdistämisen mukautettujen esimääritysten vieminen ja tuominen

Voit tallentaa läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot ja jakaa ne tulostuspalvelulle, asiakkaille tai työryhmäsi muille jäsenille.

 1. Valitse Muokkaa > Läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot.
 2. Valitse oletusarvo luettelosta.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat tallentaa oletusarvot erilliseen tiedostoon, valitse Tallenna (InDesign) tai Vie (Illustrator), määritä nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.

   On suositeltavaa tallentaa esimääritykset muualle kuin sovelluksen oletusarvojen kansioon. Siten esimäärityksiä ei menetetä, jos joskus poistat tehtyjä oletusarvoja.

  • Tuo esimääritykset tiedostosta valitsemalla Lataa (InDesign) tai Tuo (Illustrator). Etsi ja valitse ladattavat oletusarvot sisältävä tiedosto ja valitse Avaa.

Mukautetun läpinäkyvyyden yhdistämisen esimäärityksen nimeäminen uudelleen tai poistaminen

 1. Valitse Muokkaa > Läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot.
 2. Valitse oletusarvo luettelosta.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat nimetä aiemmin luodun oletusarvon uudelleen, valitse Muokkaa, kirjoita uusi nimi ja valitse OK.

  • Poista esimääritykset napsauttamalla Poista ja vahvista poistaminen napsauttamalla OK.

  Huomautus:

  (Et voi poistaa oletusesimäärityksiä.)

Yksittäisen aukeaman yhdistäminen

Voit liittää yhdistämisasetukset julkaisun yksittäisiin aukeamiin ohittaen koko julkaisulle tai kirjalle määrittämäsi yhdistämisoletusarvot. Näin voit hallita yhdistämislaatua julkaisuissa, joissa on paljon läpinäkyvyyttä sisältäviä suuren resoluution kuvia sekä toisaalta pienen resoluution kuvia. Tällöin voit yhdistää monimutkaiset aukeamat laadukkaalla asetuksella ja käyttää nopeampia ja matalampilaatuisia yhdistämisoletusarvoja muilla aukeamilla.

Tulostaessasi tai viedessäsi tiedostoa voit palauttaa julkaisun tai kirjan yleiset yhdistämisasetukset.

 1. Avaa aukeama julkaisuikkunaan.
 2. Valitse Sivut-paneelivalikosta Aukeaman yhdistäminen.
 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja napsauta sitten OK-painiketta:

  Oletus

  Käyttää aukeamassa julkaisun yhdistämisoletusarvoa.

  Ei mitään (ohita läpinäkyvyys)

  Ohittaa aukeaman läpinäkyvyyden. Tulostuspalvelu voi käyttää tätä asetusta ongelmia ratkaistessaan.

  Mukautettu

  Avaa Mukautetun aukeaman yhdistämisasetukset -valintaikkunan asetusten määritystä varten.

Yhdistämisoletusarvojen ohittaminen yksittäisellä aukeamalla

 1. Valitse Ohita aukeaman ohitukset jostakin seuraavista InDesignin kohteista:
  • Yhdistämisen esikatselu -paneeli (Ikkuna > Tuloste > Yhdistämisen esikatselu).

  • Tulosta- tai Vie Adobe PDF -valintaikkunan Lisäasetukset-alue.

Läpinäkyvyyden yhdistämisasetukset

Voit määrittää läpinäkyvyyden yhdistämisasetuksia Illustratorissa, InDesignissa tai Acrobatissa yhdistämisen esimääritysten luomisen, muokkaamisen tai esikatselemisen aikana.

Asetusten korostaminen (esikatseleminen)

Ei mitään (Värien esikatselu)

Poistaa esikatselun käytöstä.

Rasteroidut monimutkaiset alueet

Korostaa alueet, jotka rasteroidaan suorituskyvyn vuoksi (Rasteri/Vektorit-liukusäätimellä määritetyllä tavalla). Muista, että korostetun alueen rajalla on tavallista suurempi todennäköisyys aiheuttaa värirajaongelmia (tulostinohjaimen asetusten ja rasterointitarkkuuden mukaan). Voit estää värirajaongelmia valitsemalla Leikkaa monimutkaiset alueet.

Läpinäkyvät objektit

Korostaa läpinäkyvyyden lähteinä olevat objektit, esimerkiksi osittain peittävät objektit (mukaan lukien kuvat, joissa on alfakanavia), sekoitustiloja sisältävät objektit ja peittävyyspeitteitä sisältävät objektit. Ota myös huomioon, että tyylit ja tehosteet voivat sisältää läpinäkyvyyttä ja päälletulostettuja objekteja voidaan käsitellä läpinäkyvyyden lähteinä, jos niihin liittyy läpinäkyvyyttä tai jos päälletulostus pitää yhdistää.

Kaikki asiaankuuluvat objektit

Korostaa kaikki objektit, joissa on läpinäkyvyyttä, mukaan lukien läpinäkyvät objektit ja objektit, jotka ovat päällekkäisiä läpinäkyvien objektien kanssa. Yhdistäminen vaikuttaa korostettuihin objekteihin. Niiden viivat tai kuviot laajenevat, niiden osia voidaan rasteroida ja niin edelleen.

Liittyvät linkitetyt EPS-tiedostot (vain Illustrator)

Korostaa kaikki linkitetyt EPS-tiedostot, joihin läpinäkyvyys vaikuttaa.

Liittyvä grafiikka (vain InDesign)

Korostaa kaiken sijoitetun sisällön, johon läpinäkyvyys tai läpinäkyvyystehosteet vaikuttavat. Tämä asetus sopii palveluntarjoajille, joiden täytyy tulostusta varten nähdä toimenpiteitä vaativa grafiikka.

Laajennetut kuviot (Illustrator ja Acrobat)

Korostaa kaikki kuviot, jotka laajennetaan, jos niihin liittyy läpinäkyvyyttä.

Ääriviivat

Korostaa kaikki ääriviivoiksi muunnettavat viivat, jos niihin liittyy läpinäkyvyyttä tai koska Muunna viivat ääriviivoiksi -asetus on valittu.

Ääriviivateksti (Illustrator ja InDesign)

Korostaa kaiken ääriviivoiksi muunnettavan tekstin, jos siihen liittyy läpinäkyvyyttä tai koska Muunna teksti ääriviivoiksi -asetus on valittu.

Huomautus:

Lopullisessa tulosteessa ääriviivoiksi muunnetut viivat ja teksti voivat hieman poiketa alkuperäisistä, varsinkin, jos viivat ovat erittäin ohuita tai teksti erittäin pientä. Yhdistämisen esikatselussa ei kuitenkaan korosteta näitä muutoksia.

Rasteritäytteinen teksti ja viivat (vain InDesign)

Korostaa tekstin ja viivat, joissa on rasteroituja täyttöjä yhdistämisen seurauksena.

Kaikki rasteroidut alueet (Illustrator ja InDesign)

Korostaa objektit ja objektien leikkauskohdat, jotka rasteroidaan, koska niitä ei voi esittää muuten PostScript-muodossa tai koska ne ovat Rasterit/Vektorit-liukusäätimellä määritettyä kynnystä monimutkaisempia. Esimerkiksi kahden läpinäkyvän liukuvärin leikkauskohta rasteroidaan aina, vaikka Rasterit/Vektorit-arvo olisi 100. Kaikki rasteroidut alueet -asetus näyttää myös läpinäkyvyyteen liittyvän rasterigrafiikan (kuten Photoshop-tiedostot) ja rasteritehosteet, kuten heittovarjot ja reunojen pehmennykset. Huomaa, että tällä asetuksella tiedoston käsitteleminen kestää tavallista kauemmin.

Läpinäkyvyyden yhdistämisen esimääritysten vaihtoehdot

Nimi/Esimääritys

Määrittää esimäärityksen nimen. Valintaikkunan mukaan voit kirjoittaa nimen Nimi-ruutuun tai hyväksyä oletusnimen. Voit kirjoittaa valmiin oletusarvon nimen ja muokata oletusarvoa. Vain mukautettuja oletusarvoja voi muokata.

Rasterin/vektorin suhde

Määrittää säilytettävien vektoritietojen määrän. Kun asetusta suurennetaan, säilytetään useampia vektoriobjekteja, kun taas asetusta pienennettäessä rasteroidaan useampia vektoriobjekteja. Keskisuurta asetusta käytettäessä säilytetään yksinkertaiset alueet vektorimuodossa ja rasteroidaan monimutkaiset alueet. Voit rasteroida koko kuvat valitsemalla pienimmän asetuksen.

Huomautus:

Rasteroinnin määrä määräytyy sivun monimutkaisuuden ja päällekkäisten objektien mukaan.

Viivapiirrosten ja tekstin resoluutio

Rasteroi kaikki objektit, myös kuvat, vektoripiirrokset, tekstin ja liukuvärit, määritettyyn resoluutioon. Acrobatin ja InDesignin sallima suurin resoluutio on 9 600 pikseliä tuumalla (ppi) viivapiirroksissa ja 1 200 ppi liukuväriverkoissa. Illustrator sallii enintään 9 600 ppi sekä viivapiirroksissa että liukuväriverkoissa. Yhdistetyn kuvan resoluutio vaikuttaa leikkauskohtien tarkkuuteen. Viivapiirrosten ja tekstin resoluutio -asetuksen pitäisi yleensä olla 600–1 200, jotta rasteroinnin tulos olisi hyvälaatuinen, varsinkin jos tekstissä käytetään päätteellisiä kirjasimia tai pientä pistekokoa.

Liukuvärin ja verkon resoluutio

Määrittää yhdistämisen tuloksena rasteroitavien liukuvärien ja Illustratorin verkko-objektien resoluution välillä 72–2 400 ppi. Yhdistetyn kuvan resoluutio vaikuttaa leikkauskohtien tarkkuuteen. Liukuvärin ja verkon resoluution tulisi tavallisesti olla 150–300 ppi, koska liukuvärien, heittovarjojen ja reunojen pehmennysten laatu ei parane korkeammalla resoluutiolla, mutta tulostusaika ja tiedostokoko kasvavat.

Muunna teksti ääriviivoiksi

Muuntaa kaikentyyppiset objektit (pistetyyppi, aluetyyppi ja reittiteksti) ääriviivoiksi ja hylkää kaikki tyypin kuviotiedot sivuilla, joissa on läpinäkyvyyttä. Tämä asetus takaa, että tekstin leveys säilyy yhdenmukaisena yhdistämisen aikana. Huomaa, että tämä asetus saa pienet fontit näkymään hieman tavallista paksumpina, kun niitä katsellaan Acrobatilla tai tulostetaan matalaresoluutioisella tulostimella. Asetus ei vaikuta tekstin laatuun, kun se tulostetaan korkearesoluutioisella tulostimella tai valolatomakoneella.

Muunna viivat ääriviivoiksi

Muuntaa kaikki viivat yksinkertaisiksi täytetyiksi reiteiksi sivuilla, joissa on läpinäkyvyyttä. Tämä asetus takaa, että viivojen leveys säilyy yhdenmukaisena yhdistämisen aikana. Ota huomioon, että tämän asetuksen ottaminen käyttöön saa ohuet viivat näyttämään hieman paksummilta ja että se voi huonontaa yhdistämisen suorituskykyä.

Leikkaa monimutkaiset alueet

Takaa, että vektori- ja rasterikuvien rajat noudattavat objektien reittejä. Tämä asetus vähentää värirajoja, joita syntyy, kun osa objektista rasteroidaan toisen osan jäädessä vektorimuotoon. Asetuksen valitseminen voi kuitenkin johtaa niin monimutkaisiin reitteihin, ettei tulostin voi käsitellä niitä.

Huomautus:

Eräät tulostinohjaimet käsittelevät rasteri- ja vektorikuvat eri tavoin, mikä aiheuttaa toisinaan värirajoja. Voit ehkä minimoida värirajaongelmat poistamalla käytöstä joitakin tulostinohjainkohtaisia värienhallinta-asetuksia. Koska nämä asetukset vaihtelevat tulostimen mallin mukaan, katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.

Epätasaiset värirajat, jossa rasterit ja vektorit kohtaavat.

(vain Illustrator) Valitse Säilytä alfaläpinäkyvyys (vain Yhdistä läpinäkyvyys -valintaikkuna)

Säilyttää yhdistettyjen objektien yleisen peittävyyden. Kun tämä asetus on valittu, sekoitustilat ja päälletulostukset katoavat, mutta niiden ulkoasu ja alfaläpinäkyvyyden taso säilyvät käsitellyssä kuvassa (samoin kuin rasteroitaessa grafiikkaa käyttämällä läpinäkyvää taustaa) Säilytä alfaläpinäkyvyys -asetuksen käyttäminen voi olla hyödyllistä SWF- tai SVG-viennin yhteydessä, koska nämä molemmat muodot tukevat alfaläpinäkyvyyttä.

(Vain Illustrator) Valitse Säilytä spottivärit ja päälletulostukset (vain Yhdistä läpinäkyvyys -valintaikkuna)

Yleisesti säilyttää spottivärit. Lisäksi se säilyttää päälletulostuksen objekteissa, joihin ei liity läpinäkyvyyttä. Valitse tämä vaihtoehto, jos tulostat värierotteluita ja dokumentti sisältää spottivärejä ja päälletulostettuja objekteja. Poista tämän vaihtoehdon valinta, kun tallennat tiedostoja käytettäväksi taittosovelluksissa. Kun tämä vaihtoehto on valittuna, läpinäkyvyyteen vaikuttavat päälletulostusalueet yhdistetään, kun taas päälletulostus säilytetään muilla alueilla. Tulokset ovat ennustamattomia silloin, kun tiedosto tulostetaan taittosovelluksesta.

Säilytä päälletulostus (vain Acrobat)

Sekoittaa läpinäkyvän grafiikan värin taustavärin kanssa, jolloin muodostuu päälletulostusvaikutus.

Esikatselu piirroksen yhdistettävistä alueista

Yhdistämisen esikatselun esikatseluasetuksilla voit korostaa alueet, joihin yhdistäminen vaikuttaa. Voit säätää yhdistämisasetuksia näiden värikoodattujen tietojen avulla.

Huomautus:

Yhdistämisen esikatselua ei ole tarkoitettu spottivärien, päällepainatusten ja sekoitustilojen esikatselua varten. Käytä näihin tarkoituksiin Päällepainatuksen esikatselu -tilaa.

 1. Litistyksen esikatselu -paneeli (tai -valintaikkuna):
  • Valitse Illustratorissa Ikkuna > Litistyksen esikatselu.

  • Valitse Acrobatissa Työkalut > Painotyö > Yhdistämisen esikatselu.

  • Valitse InDesignissa Ikkuna > Tuloste > Yhdistämisen esikatselu.

 2. Valitse Korostus-valikosta korostettavien alueiden laji. Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat grafiikan sisällön mukaan.
 3. Valitse yhdistämisasetukset, joita haluat käyttää. Valitse esimääritys tai määritä asetukset yksitellen, jos se on mahdollista.
  Huomautus:

  (Illustrator) Jos yhdistämisasetukset eivät näy, näytä ne valitsemalla paneelivalikosta Näytä asetukset.

 4. Jos grafiikka sisältää päälletulostusobjekteja, jotka ovat vuorovaikutuksessa läpinäkyvien objektien kanssa, valitse Illustratorissa vaihtoehto Päälletulostukset-valikosta. Voit säilyttää tai hylätä päälletulostukset tai simuloida niitä. Voit sekoittaa läpinäkyvän grafiikan värin taustaväriin ja luoda näin päälletulostusvaikutuksen valitsemalla Acrobatissa Säilytä päälletulostus.
 5. Voit milloin tahansa näyttää asetusten mukaan päivitetyn version valitsemalla Päivitä. Grafiikan mutkikkuuden mukaan esikatselukuvan tuominen näyttöön voi kestää joitakin sekunteja. InDesignissa voi myös valita Päivitä korostus automaattisesti -vaihtoehdon.
  Huomautus:

  Voit suurentaa esikatselukuvaa Illustratorissa ja Acrobatissa napsauttamalla esikatselualuetta. Voit loitontaa näkymää pitämällä Alt-näppäintä painettuna ja napsauttamalla tai Optio-osoittamalla esikatselualuetta. Voit panoroida esikatselukuvaa pitämällä välinäppäintä painettuna ja vetämällä esikatselualueessa.

Esikatselun päivittäminen Yhdistämisen esikatselu- paneelissa

 • Päivitä näyttö automaattisesti valitsemalla Päivitä korostus automaattisesti.
 • Päivitä näyttö manuaalisesti napsauttamalla Päivitä-painiketta.

  Molemmissa tapauksissa näyttö päivitetään julkaisuikkunassa valittujen läpinäkyvyyden yhdistämisasetusten mukaisesti.

Parhaita käytäntöjä läpinäkyvyyttä luotaessa

Useimmissa tapauksissa yhdistäminen tuottaa erinomaisen tuloksen, kun käytät sopivia valmiiksi määritettyjä yhdistämisoletusarvoja tai luot omat oletusarvot, joiden asetukset sopivat lopulliseen tulosteeseen. Lisätietoja läpinäkyvyyden vaikutuksista tulostukseen on Adoben Web-sivuston julkaisussa Achieving Reliable Print Output with Transparency (vain englanniksi).

Jos julkaisusi kuitenkin sisältää monimutkaisia limittyviä alueita ja tulosteen on oltava laadukas, voit varmistaa tulostuslaadun noudattamalla seuraavia ohjeita:

Huomautus:

Jos liität läpinäkyvyystehosteita julkaisuun, joka on tarkoitus tulostaa laadukkaasti, neuvottele asiasta tulostuspalvelun kanssa. Näin voit taata parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Objektien päällepainatus

Vaikka yhdistetyt objektit voivat näyttää läpinäkyviltä, ne ovat peittäviä eivätkä niiden alla olevat objektit näy läpi. Vaikka et käyttäisi päällepainatuksen simulointia, läpinäkyvyyden yhdistäminen voi ehkä säilyttää objektien päällepainatuksen, kun julkaisu viedään PDF-muotoon tai tulostetaan. Tässä tapauksessa PDF-tiedoston vastaanottajien tulee valita Päällepainatuksen esikatselu Acrobat 5.0:ssa tai uudemmassa, jotta päällepainatus näkyy oikein.

Sen sijaan, jos käytät päällepainatuksen simulointia, läpinäkyvyyden yhdistäminen luo simulaation päällepainatuksen ulkoasusta tehden kaikista peittäviä objekteja. PDF-tulosteissa tämä simulaatio muuntaa spottivärit vastaaviksi prosessiväreiksi. Tämän vuoksi Simuloi päällepainatus -asetusta ei tule valita tulosteille, jotka värierotellaan myöhemmin.

Spottivärit ja sekoitustilat

Spottivärien käyttö joidenkin sekoitustilojen kanssa voi joskus tuottaa yllättäviä tuloksia. Syy on se, että InDesign käyttää näytöllä prosessivärivastineita, mutta tulosteissa spottivärejä. Lisäksi tuodun kuvan eristetty sekoitus voi rajata kuvia aktiivisessa julkaisussa.

Jos käytät sekoitusta, tarkista julkaisu ajoittain Näytä-valikon Päällepainatuksen esikatselu -komennolla. Päällepainatuksen esikatselu antaa summittaisen kuvan läpinäkyvien objektien päälle painettavista tai niihin vaikuttavista spottiväreistä. Jos tulos ei tyydytä, valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Käytä toista sekoitustilaa tai älä käytä sekoitustilaa lainkaan. Spottivärejä käytettäessä on hyvä välttää Erottava-, Poistava-, Sävy-, Kylläisyys-, Väri- ja Kirkkaus-tiloja.

 • Käytä mahdollisuuksien mukaan prosessiväriä.

Sekoitusväli

Jos liität aukeaman objekteihin läpinäkyvyyden, kaikki aukeaman värit muunnetaan valitsemasi läpinäkyvyyden sekoitustilan mukaisiksi (Muokkaa > Läpinäkyvyyden sekoitustila). Vaihtoehdot ovat RGB-julkaisu ja CMYK-julkaisu, vaikka ne eivät liity läpinäkyvyyteen. Kaikkien värien muuntaminen yhdenmukaistaa kaikki aukeaman samanväriset objektit. Näin vältetään myös merkittävät värimuutokset läpinäkyvyyden reunoissa. Värit muunnetaan samalla, kun piirrät objekteja. Läpinäkyvyyteen vaikuttavien sijoitettujen kuvien värit muunnetaan myös. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka värit näkyvät näytöllä ja tulostuvat, mutta ei värien määrittelyyn julkaisussa.

Käytä yhtä seuraavista tavoista työnkulun mukaan:

 • Jos julkaisu on tarkoitus tulostaa, valitse sekoitusväliksi CMYK-julkaisu.

 • Jos julkaisu on tarkoitus julkaista Webissä, valitse RGB-julkaisu.

 • Jos julkaisu on tarkoitus sekä tulostaa että julkaista Webissä, päätä, kumpi muoto on tärkeämpi, ja valitse sitten sopiva sekoitusväli.

 • Jos kyseessä on suuren resoluution tuloste, jonka aiot myös julkaista Webissä laadukkaana PDF-julkaisuna, sekoitustilaa on ehkä vaihdettava ennen lopullista tulostusta. Tällöin kaikkien läpinäkyvyyksiä sisältävien aukeamien värit on hyvä tarkistaa ja julkaisussa välttää Erottava- ja Poistava-sekoitustiloja, sillä ne voivat muuttaa ulkoasua huomattavasti.

Tyyppi

Kun teksti on lähellä läpinäkyviä objekteja, se voi käyttäytyä odottamattomalla tavalla. Esimerkiksi läpinäkyvän objektin ympärille kiertyvä teksti ei välttämättä limity objektin kanssa, mutta kuviot voivat olla riittävän lähellä vaikuttaakseen läpinäkyvyyteen. Tällöin yhdistämistoiminto voi muuntaa kuviot ääriviivoiksi, mikä paksuntaa kuvioiden viivoja.

Jos näin käy, tee toinen seuraavista:

 • Siirrä teksti pinoamisjärjestyksessä päällimmäiseksi. Valitse tekstikehys valintatyökalulla ja valitse Objekti > Järjestä > Tuo eteen.

 • Laajenna kaikki teksti ääriviivoiksi, jotta tehoste on yhdenmukainen koko julkaisussa. Laajenna kaikki teksti ääriviivoiksi ja valitse Muunna teksti ääriviivoiksi -asetus Läpinäkyvyyden yhdistämisen oletusarvot -valintaikkunassa. Asetuksen valitseminen voi vaikuttaa käsittelynopeuteen.

Kuvien korvaaminen

Yhdistämistoiminto vaatii suuren resoluution tietoja käsitelläkseen läpinäkyvyyksiä sisältäviä julkaisuja virheettömästi. OPI-valitsimen työnkulussa käytetään kuitenkin paikkamerkkejä tai valitsinkuvia, jotka OPI-palvelin myöhemmin korvaa suuren resoluution kuvilla. Jos yhdistämistoiminto ei voi käyttää suuren resoluution tietoja, OPI-kommentteja ei luoda ja vain lopulliseen tulosteeseen päätyvät pienen resoluution sijaiskuvat tulostetaan.

Jos käytät OPI-työnkulkua, korvaa kuvat InDesignissa, ennen kuin tallennat julkaisun PostScript-muotoon. Tällöin asetukset täytyy määrittää, kun sijoitat EPS-kuvan ja kun tulostat sen. Kun sijoitat EPS-kuvan, valitse EPS-tuontiasetukset -valintaikkunasta Lue upotetut OPI-kuvalinkit. Kun tulostat, valitse Tulosta- tai Vie EPS -valintaikkunan Lisäasetukset-alueelta OPI-kuvien korvaus.

Värimuunnokset

Jos läpinäkyvä objekti limittyy spottiväriobjektin kanssa, tulokset voivat yllättää, kun viet julkaisun EPS-muotoon ja muunnat sitten spottivärit prosessiväreiksi tulostaessasi tai luodessasi värierotteluja jossakin muussa sovelluksessa.

Ehkäise näitä ongelmia ja muunna spottivärit vastaaviksi prosessiväreiksi Painovärin hallinnalla ennen viemistä InDesignista. Toinen tapa estää ongelmien synty on varmistaa, että spottivärit ovat yhdenmukaisia sekä alkuperäisessä sovelluksessa (esimerkiksi Adobe Illustrator) että InDesignissa. Joudut ehkä avaamaan Illustrator-julkaisun, muuntamaan spottivärit prosessiväreiksi, viemään julkaisun takaisin EPS-muotoon ja sijoittamaan EPS-tiedoston lopuksi InDesigniin.

Adobe PDF -tiedostot

Vienti Acrobat 4.0:aan (Adobe PDF 1.3:een) yhdistää läpinäkyvyyttä sisältävän julkaisun, mikä voi vaikuttaa läpinäkyvien objektien ulkoasuun. Läpinäkymätöntä sisältöä ei yhdistetä, ellei Vie Adobe PDF -valintaikkunan Tuloste-alueen Simuloi päällepainatus -asetusta ole valittu. Valitse siksi jokin seuraavista vaihtoehdoista, kun viet läpinäkyvyyttä sisältävän InDesign-julkaisun Adobe PDF -muotoon:

 • Aina kun mahdollista, valitse Acrobat 5.0- (Adobe PDF 1.4), Acrobat 6.0- (Adobe PDF 1.5) tai Acrobat 7.0 (Adobe PDF 1.6) -yhteensopivuus Vie Adobe PDF -valintaikkunasta, jotta läpinäkyvyys säilyy toimivassa ja täysin muokattavassa muodossa. Varmista, että palveluntarjoajasi voi käsitellä Acrobat 5.0-, Acrobat 6.0- tai Acrobat 7.0 -tiedostoja.

 • Jos sinun on käytettävä Acrobat 4.0 -yhteensopivuutta, julkaisussa on spottivärejä. Jos haluat luoda PDF-tiedoston näytöstä katselemista varten (esimerkiksi asiakkaalle tarkistettavaksi), sinun kannattaa valita Vie Adobe PDF -valintaikkunan Tuloste-alueelta Simuloi päällepainatus -asetus. Tällä toiminnolla voit simuloida spotti- ja läpinäkyvyysalueita. PDF-tiedoston vastaanottajien ei tarvitse valita Päällepainatuksen esikatselu -asetusta Acrobatissa, jotta he voivat nähdä, miltä tulostettu julkaisu näyttää. Simuloi päällepainatus -asetus muuntaa tehtävään PDF-tiedostoon kaikki spottivärit vastaaviksi prosessiväreiksi. Muista siis poistaa asetuksen valinta, kun luot lopullista PDF-tiedostoa.

 • Harkitse valmiiksi määritetyn [Painolaatu] Adobe PDF -oletusarvon käyttämistä. Oletusarvo sisältää yhdistämisasetukset, jotka sopivat laadukkaasti tulostettaville monimutkaisille julkaisuille.

Lihotus

Yhdistämistoiminto voi muuntaa vektorit rasterialueiksi. Kuviin Adobe Illustratorissa viivojen avulla liitetyt lihotustehosteet säilyvät, kun kuvat sijoitetaan InDesigniin. InDesignissa piirrettyihin vektorikuviin liitettyjä rasteroituja lihotustehosteita ei välttämättä voi säilyttää.

Jos haluat säilyttää mahdollisimman monta objektia vektorimuodossa, valitse Tulosta- tai Vie Adobe PDF -valintaikkunan Lisäasetukset-alueelta [Korkea resoluutio] -yhdistämisoletusarvo.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi