Käyttöopas Peruuta

Jaettujen julkaisujen palautteen hallinta

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Ota selvää, miten voit hallita jaettujen InDesign-julkaisujen palautetta.

Suunnittelijana voit tarkastella ja hallita osapuolilta saatua palautetta InDesignissa. Saamasi kommentit linkitetään InDesignissa relevantteihin objekteihin ja sivuihin. 

Tässä on kätevä visuaalinen viitekuva osapuolten palautteen hallinnasta InDesignissa.

Tarkista työnkulku käyttämällä Windowsin kommentointitoimintoa
Kommenttien hallinta InDesignissa

Tarkistus-paneeli

Suunnittelijana voit katsoa tarkistajien kommentit InDesignissa. Tarkistus-paneeli sisältää kommenttien aukeamakohtaisen luettelon, jossa aukeaman numero on ilmoitettu jokaisen kommentin kohdalla.

Voit näyttää kommentit InDesignissa valitsemalla Ikkuna > Kommentit > Tarkistus

Tarkistus-paneeli käynnistysskenaariot

 • Tarkistus-paneeli käynnistyy automaattisesti, kun kopioit linkin tai lisäät tarkistajan Jaa ja tarkista ‑valintaikkunaan.
 • Jos Tarkistus-paneeli suljetaan sen käynnistäneessä julkaisussa, paneelia ei käynnistetä uudelleen, kun kopioit linkin tai lisäät tarkistajan Jaa ja tarkista ‑valintaikkunaan.
Huomautus:

Jaa ja tarkista ‑valintaikkuna pysyy auki, kun Tarkistus-paneeli käynnistetään käynnistimillä, esimerkiksi linkin kopioinnilla tai tarkistajan lisäämisellä.

Kommenttien tarkasteleminen ja lisääminen sovelluksessa

Jos olet julkaisun omistaja, voit käyttää InDesignin Tarkistus-paneelia kommenttien tarkastelemiseen ja niihin vastaamiseen.

 1. Valitse Ikkuna > Kommentit > Tarkistus.

  Jos julkaisu on avattuna, kun osapuoli lisää ensimmäisen kommentin tarkistuslinkkiin, Tarkistus-paneeli avautuu automaattisesti.

 2. Valitse julkaisun muokkaamisen jälkeen Jaa ja sitten Jaa ja tarkista ‑valintaikkunasta Päivitä sisältö julkaisuun tehdyt muokkaukset sisältävän linkin päivittämiseksi.

  Voit tarkastella ja lisätä kommentteja vain uusimman tarkistuslinkin kautta sovelluksen Tarkistus-paneelissa. Voit kuitenkin tarkastella ja lisätä kommentteja kaikkiin tarkistuslinkkeihin Creative Cloud ‑sivustossa.

Kommenttien hallinta

Valitse mikä tahansa kommentti, jolla voit siirtyä InDesign-julkaisun asianmukaiselle alueelle kommenttiin vastaamista tai sen ratkaisemista, muokkaamista tai poistamista varten.

Voit valita

 • kommentin kommenttiin liittyvien objektien tarkastelemista varten
 • piirtoalueella olevan merkinnän asianmukaisen kommentin korostamiseksi Tarkistus-paneelissa.
Tarkastele merkintöjä InDesignissa
Kommenttien hallinta InDesignin Tarkistus-paneelissa

A. Ratkaise-kuvake B. Lisää vaihtoehtoja: Muokkaa, Merkitse lukemattomaksi tai Poista C. Suodata D. Piilota merkinnät- tai Näytä merkinnät ‑kuvake 

 1. Avaa jaettu julkaisu InDesignissa.

 2. Valitse Ikkuna > Kommentit > Tarkistus, jos haluat tarkastella kommentteja.

 3. Tarkistus-paneelissa voit suorittaa jonkin seuraavista toiminnoista:

  • Kopioi: Valitse Kopioi-painike, jos haluat kopioida jaetun URL-osoitteen muiden osapuolten kanssa.
  • Jaa   ‑kuvake: Valitse tämä, jos haluat muuttaa käyttöoikeuksia tai päivittää sisällön. 
  • Vastaa: Valitse kommentin Vastaa-painike Tarkistus-paneelista.
  • Ratkaise: Valitse Ratkaise   ‑kuvake, jos haluat poistaa kommentin kommenttien luettelosta. Suodatin   ‑kuvakkeella voit tarkastella ratkaistuja kommentteja. Valitse Poista ratkaisu   ‑kuvake, jos haluat siirtää kommentin takaisin kommenttien luetteloon.
  • Merkitse lukemattomaksi: Valitse Lisää vaihtoehtoja   ‑kuvake ja valitse Merkitse lukemattomaksi. Näet tämän vaihtoehdon vain muiden lisäämien kommenttien kohdalla. Kommenttiin lisätään tällöin sininen piste.
  • Muokkaa: Valitse Lisää vaihtoehtoja   ‑kuvake ja valitse Muokkaa. Näet tämän vaihtoehdon vain itsesi lisäämien kommenttien kohdalla.
  • Poista: Valitse Lisää vaihtoehtoja   ‑kuvake ja valitse Poista.
  • Viittaa osapuoliin: Käytä @-merkintää viitataksesi osapuoliin. Heille ilmoitetaan Creative Cloud ‑sovelluksen ja sähköpostin kautta.
  • Suodatin   ‑kuvake: Valitse tämä, jos haluat suodattaa tarkistajanajantilan ja luettujen tai lukemattomien kommenttien mukaan.
  • Näytä tai piilota merkinnät: Näytä tai piilota asettelun merkinnät vaihtamalla   Piilota merkinnät ‑kuvakkeen ja   Näytä merkinnät ‑kuvakkeen välillä.
Huomautus:

Kun poistat kommentin, kaikki siihen liittyvät vastaukset poistetaan lopullisesti.

Enemmän tällaisia

Onko sinulla kysymys tai idea?

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi