Värien sekoittamisen määrittäminen

Voit sekoittaa kahden limittäisen objektin värit käyttämällä sekoitustiloja. Sekoitustilojen avulla muutetaan tapoja, joilla pinottujen objektien värit sekoittuvat toisiinsa.

 1. Valitse vähintään yksi objekti tai ryhmä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Tehosteet-paneelivalikosta sekoitustila, esimerkiksi Normaali tai Peittävä.

  • Valitse Tehosteet-valintaikkunan Läpinäkyvyys-alueen valikosta sekoitustila

Sekoitustilojen asetukset

Sekoitustilat määrittävät, miten perusväri (kuvan pohjalla oleva väri) toimii sekoitusvärin (valitun objektin tai objektiryhmän väri) kanssa. Sekoituksen tuottamaa väriä kutsutaan tulosväriksi.

Normaali

Värittää valinnan sekoitusvärillä vaikuttamatta perusväriin. Tämä on oletustila.

Kertova

Kertoo perusvärin sekoitusvärillä. Tulosväri on aina muita tummempi väri. Kun mikä tahansa väri kerrotaan mustalla, tulos on musta. Kun mikä tahansa väri kerrotaan valkoisella, tulos on alkuperäinen väri. Vaikutus on sama kuin piirtäisit useilla värittömillä huopakynillä.

Rasteri

Kertoo sekoitus- ja perusvärin käänteisvärin. Tulosväri on aina muita vaaleampi väri. Kun rasteroidaan mustalla, väri jää ennalleen. Kun rasteroidaan valkoisella, tulosväri on valkoinen. Vaikutus on sama kuin heijastaisit useita dioja päällekkäin.

Peittävä

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen perusväri on. Kuviot tai värit peittävät kuvat säilyttäen perusvärin korostukset ja varjot mutta sekoittaen mukaan sekoitusväriä, joka heijastaa alkuperäisen värin vaaleutta tai tummuutta.

Sulauttava

Tummentaa tai vaalentaa värejä sekoitusvärin mukaan. Vaikutus on sama kuin heijastaisit kuvaan hajanaisen valokeilan.

Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 % harmaa, kuva vaalenee ikään kuin sitä lisävalotettaisiin. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 % harmaa, kuva tummenee ikään kuin sitä varjostettaisiin. Puhdas musta tai valkoinen tuottaa selvästi tummemman tai vaaleamman alueen, mutta ei tee siitä puhtaan mustaa tai valkoista.

Kova valo

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen sekoitusväri on. Vaikutus on sama kuin heijastaisit kuvaan räikeän valokeilan.

Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 % harmaa, kuva vaalenee ikään kuin sitä rasteroitaisiin. Näin voit lisätä kuviin korostuksia. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 % harmaa, kuva tummenee ikään kuin sitä kerrottaisiin. Näin voit lisätä kuviin varjoja. Jos maalataan puhtaalla mustalla tai valkoisella, tuloskin on puhdas musta tai valkoinen.

Värivarjostus

Heijastaa sekoitusvärin kirkastamalla perusväriä. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Värilisävalotus

Heijastaa sekoitusvärin tummentamalla perusväriä. Jos sekoitetaan valkoista, väri ei muutu.

Tummentava

Valitsee tulosväriksi perus- ja sekoitusväristä tummemman. Sekoitusväriä vaaleammat alueet korvataan uudella värillä. Sitä tummemmat alueet eivät muutu.

Vaalentava

Valitsee tulosväriksi perus- ja sekoitusväristä vaaleamman. Sekoitusväriä tummemmat alueet korvataan uudella värillä. Sitä vaaleammat alueet eivät muutu.

Erottava

Vähentää sekoitusvärin perusväristä tai päinvastoin sen mukaan, kumman kirkkausarvo on suurempi. Jos sekoitetaan valkoista, perusvärin arvot muuttuvat käänteisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, perusväri ei muutu.

Poistava

Vaikutus on samankaltainen mutta kontrasti pienempi kuin Erottava-tilassa. Valkoisella sekoitus kääntää perusvärin osat päinvastaisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Sävy

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus ja kylläisyys sekä sekoitusvärin sävy.

Kylläisyys

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus ja sävy sekä sekoitusvärin kylläisyys. Tämä tila ei vaikuta alueisiin, joilla ei ole kylläisyyttä (harmaa).

Väri

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus sekä sekoitusvärin sävy ja kylläisyys. Tämä tila säilyttää kuvan harmaatasot. Se sopii mustavalkokuvien väritykseen ja värikuvien sävytykseen.

Kirkkaus

Luo värin, jolla on perusvärin sävy ja kylläisyys sekä sekoitusvärin kirkkaus. Tulosväri on käänteinen verrattuna Väri-tilan tulosväriin.

Huomautus:

Vältä käyttämästä Erottava-, Poistava-, Sävy-, Kylläisyys-, Väri- ja Kirkkaus-sekoitustiloja spottiväriobjekteihin. Muutoin julkaisuun voi tulla ei-toivottuja värejä. Lisätietoja on artikkelissa Parhaita käytäntöjä läpinäkyvyyttä luotaessa.

Eristetyt sekoitustilat

Kun käytät sekoitustilaa objektissa, värit sekoittuvat kaikkiin objektin alla oleviin objekteihin. Jos haluat rajata sekoituksen tiettyihin objekteihin, voit ryhmittää haluamasi objektit ja käyttää ryhmään Eristä sekoitus -asetusta. Eristä sekoitus -asetus rajaa sekoituksen ryhmän sisälle ja estää vaikutuksen leviämisen ryhmän alla oleviin objekteihin. (Tämä on hyödyllinen ratkaisu objekteille, joissa on käytetty jotakin muuta kuin Normaali-sekoitustilaa.)

Ryhmä (tähti ja ympyrä), jossa ei ole valittu Eristä sekoitus -asetusta (vasemmalla), ja ryhmä, jossa se on valittu (oikealla)

On tärkeää ymmärtää, että sekoitustiloja käytetään yksittäisiin objekteihin mutta Eristä sekoitus -asetusta ryhmään. Asetus eristää sekoituksen vaikutukset ryhmän sisälle. Se ei vaikuta sekoitustiloihin, joita käytetään suoraan itse ryhmään.

 1. Käytä sekoitustiloja ja peittävyysasetuksia yksittäisiin objekteihin, joiden sekoituksen haluat eristää.
 2. Valitse eristettävät objektit valintatyökalulla.
 3. Valitse Objekti > Ryhmitä.
 4. Valitse Tehosteet-paneelista Eristä sekoitus. (Jos asetusta ei näy, valitse Tehosteet-paneelivalikosta Näytä asetukset.)

  Huomautus:

  Voit eristää objektien sekoituksen PDF-tiedostossa, joka sisältää sekoitustiloja. Sijoita PDF-tiedosto, kun Sijoita PDF -valintaikkunaan Läpinäkyvä tausta -asetus on valittu. Käytä sitten Eristä sekoitus -asetusta.

Ryhmän objektien rajaaminen

Voit rajata valitun ryhmän kaikkien objektien peittävyys- ja sekoitusmääritteitä Tehosteet-paneelin Rajaava ryhmä -asetuksella. Rajaaminen tarkoittaa ryhmässä alla olevien objektien näkymisen estämistä. Vain valitun ryhmän sisällä olevat objektit rajataan. Valitun ryhmän sisäisiin objekteihin käytettävät sekoitus- ja peittävyysmääritteet vaikuttavat myös ryhmän alla oleviin objekteihin.

On tärkeää ymmärtää, että sekoitustiloja ja peittävyyttä käytetään yksittäisiin objekteihin mutta Rajaava ryhmä -asetusta ryhmään.

Ryhmä, jossa Rajaava ryhmä -asetusta ei ole valittu (vasemmalla), ja ryhmä, jossa se on valittu (oikealla)
 1. Käytä sekoitustiloja ja peittävyysasetuksia objekteissa, jotka haluat rajata.
 2. Valitse rajattavat objektit valintatyökalulla.
 3. Valitse Objekti > Ryhmitä.
 4. Valitse Tehosteet-paneelista Rajaa ryhmä. (Jos asetusta ei näy, valitse Tehosteet-paneelivalikosta Näytä asetukset.)

Väriavaruuden määrittäminen läpinäkyvien objektien sekoitusta varten

Sekoittaessaan aukeaman läpinäkyvien objektien värit InDesign muuntaa kaikkien objektien värit yhteiseen väriavaruuteen käyttämällä julkaisun CMYK- tai RGB-väriprofiilia. Tässä sekoitustilassa useiden väriavaruuksien objektit sekoittuvat, kun läpinäkyvyydet vaikuttavat toisiinsa. Jotta objektien eri alueiden värit eivät olisi ristiriidassa näytössä ja tulosteissa, sekoitustilaa käytetään sekä näytössä että yhdistettäessä.

Sekoitustila liitetään vain läpinäkyvyyden sisältäviin aukeamiin.

 1. Valitse Muokkaa > Läpinäkyvyyden sekoitustila ja sitten jokin julkaisun väriavaruuksista.

Huomautus:

tyypillisissä tulostustöissä kannattaa valita CMYK-julkaisun väriavaruus.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö