Käyttöopas Peruuta

Värien sekoittaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Värien sekoittamisen määrittäminen

Voit sekoittaa kahden limittäisen objektin värit käyttämällä sekoitustiloja. Sekoitustilojen avulla muutetaan tapoja, joilla pinottujen objektien värit sekoittuvat toisiinsa.

 1. Valitse vähintään yksi objekti tai ryhmä.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tehosteet-paneelivalikosta sekoitustila, esimerkiksi Normaali tai Peittävä.

  • Valitse Tehosteet-valintaikkunan Läpinäkyvyys-alueen valikosta sekoitustila

Sekoitustilojen asetukset

Sekoitustilat määrittävät, miten perusväri (kuvan pohjalla oleva väri) toimii sekoitusvärin (valitun objektin tai objektiryhmän väri) kanssa. Sekoituksen tuottamaa väriä kutsutaan tulosväriksi.

Normaali

Värittää valinnan sekoitusvärillä vaikuttamatta perusväriin. Tämä on oletustila.

Kertova

Kertoo perusvärin sekoitusvärillä. Tulosväri on aina muita tummempi väri. Kun mikä tahansa väri kerrotaan mustalla, tulos on musta. Kun mikä tahansa väri kerrotaan valkoisella, tulos on alkuperäinen väri. Vaikutus on sama kuin piirtäisit useilla värittömillä huopakynillä.

Rasteri

Kertoo sekoitus- ja perusvärin käänteisvärin. Tulosväri on aina muita vaaleampi väri. Kun rasteroidaan mustalla, väri jää ennalleen. Kun rasteroidaan valkoisella, tulosväri on valkoinen. Vaikutus on sama kuin heijastaisit useita dioja päällekkäin.

Peittävä

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen perusväri on. Kuviot tai värit peittävät kuvat säilyttäen perusvärin korostukset ja varjot mutta sekoittaen mukaan sekoitusväriä, joka heijastaa alkuperäisen värin vaaleutta tai tummuutta.

Sulauttava

Tummentaa tai vaalentaa värejä sekoitusvärin mukaan. Vaikutus on sama kuin heijastaisit kuvaan hajanaisen valokeilan.

Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 % harmaa, kuva vaalenee ikään kuin sitä lisävalotettaisiin. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 % harmaa, kuva tummenee ikään kuin sitä varjostettaisiin. Puhdas musta tai valkoinen tuottaa selvästi tummemman tai vaaleamman alueen, mutta ei tee siitä puhtaan mustaa tai valkoista.

Kova valo

Kertoo tai rasteroi värit sen mukaan, millainen sekoitusväri on. Vaikutus on sama kuin heijastaisit kuvaan räikeän valokeilan.

Jos sekoitusväri (valonlähde) on vaaleampi kuin 50 % harmaa, kuva vaalenee ikään kuin sitä rasteroitaisiin. Näin voit lisätä kuviin korostuksia. Jos sekoitusväri on tummempi kuin 50 % harmaa, kuva tummenee ikään kuin sitä kerrottaisiin. Näin voit lisätä kuviin varjoja. Jos maalataan puhtaalla mustalla tai valkoisella, tuloskin on puhdas musta tai valkoinen.

Värivarjostus

Heijastaa sekoitusvärin kirkastamalla perusväriä. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Värilisävalotus

Heijastaa sekoitusvärin tummentamalla perusväriä. Jos sekoitetaan valkoista, väri ei muutu.

Tummentava

Valitsee tulosväriksi perus- ja sekoitusväristä tummemman. Sekoitusväriä vaaleammat alueet korvataan uudella värillä. Sitä tummemmat alueet eivät muutu.

Vaalentava

Valitsee tulosväriksi perus- ja sekoitusväristä vaaleamman. Sekoitusväriä tummemmat alueet korvataan uudella värillä. Sitä vaaleammat alueet eivät muutu.

Erottava

Vähentää sekoitusvärin perusväristä tai päinvastoin sen mukaan, kumman kirkkausarvo on suurempi. Jos sekoitetaan valkoista, perusvärin arvot muuttuvat käänteisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, perusväri ei muutu.

Poistava

Vaikutus on samankaltainen mutta kontrasti pienempi kuin Erottava-tilassa. Valkoisella sekoitus kääntää perusvärin osat päinvastaisiksi. Jos sekoitetaan mustaa, väri ei muutu.

Sävy

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus ja kylläisyys sekä sekoitusvärin sävy.

Kylläisyys

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus ja sävy sekä sekoitusvärin kylläisyys. Tämä tila ei vaikuta alueisiin, joilla ei ole kylläisyyttä (harmaa).

Väri

Luo värin, jolla on perusvärin kirkkaus sekä sekoitusvärin sävy ja kylläisyys. Tämä tila säilyttää kuvan harmaatasot. Se sopii mustavalkokuvien väritykseen ja värikuvien sävytykseen.

Kirkkaus

Luo värin, jolla on perusvärin sävy ja kylläisyys sekä sekoitusvärin kirkkaus. Tulosväri on käänteinen verrattuna Väri-tilan tulosväriin.

Huomautus:

Vältä käyttämästä Erottava-, Poistava-, Sävy-, Kylläisyys-, Väri- ja Kirkkaus-sekoitustiloja spottiväriobjekteihin. Muutoin julkaisuun voi tulla ei-toivottuja värejä. Lisätietoja on kohdassa Parhaat käytännöt läpinäkyvyyden luomiseen.

Eristetyt sekoitustilat

Kun käytät sekoitustilaa objektissa, värit sekoittuvat kaikkiin objektin alla oleviin objekteihin. Jos haluat rajata sekoituksen tiettyihin objekteihin, voit ryhmittää haluamasi objektit ja käyttää ryhmään Eristä sekoitus -asetusta. Eristä sekoitus -asetus rajaa sekoituksen ryhmän sisälle ja estää vaikutuksen leviämisen ryhmän alla oleviin objekteihin. (Tämä on hyödyllinen ratkaisu objekteille, joissa on käytetty jotakin muuta kuin Normaali-sekoitustilaa.)

Ryhmä (tähti ja ympyrä), jossa ei ole valittu Eristä sekoitus -asetusta (vasemmalla), ja ryhmä, jossa se on valittu (oikealla)

On tärkeää ymmärtää, että sekoitustiloja käytetään yksittäisiin objekteihin mutta Eristä sekoitus -asetusta ryhmään. Asetus eristää sekoituksen vaikutukset ryhmän sisälle. Se ei vaikuta sekoitustiloihin, joita käytetään suoraan itse ryhmään.

 1. Käytä sekoitustiloja ja peittävyysasetuksia yksittäisiin objekteihin, joiden sekoituksen haluat eristää.
 2. Valitse eristettävät objektit valintatyökalulla.
 3. Valitse Objekti > Ryhmitä.
 4. Valitse Tehosteet-paneelista Eristä sekoitus. (Jos asetusta ei näy, valitse Tehosteet-paneelivalikosta Näytä asetukset.)
  Huomautus:

  Voit eristää objektien sekoituksen PDF-tiedostossa, joka sisältää sekoitustiloja. Sijoita PDF-tiedosto, kun Sijoita PDF -valintaikkunaan Läpinäkyvä tausta -asetus on valittu. Käytä sitten Eristä sekoitus -asetusta.

Ryhmän objektien rajaaminen

Voit rajata valitun ryhmän kaikkien objektien peittävyys- ja sekoitusmääritteitä Tehosteet-paneelin Rajaava ryhmä -asetuksella. Rajaaminen tarkoittaa ryhmässä alla olevien objektien näkymisen estämistä. Vain valitun ryhmän sisällä olevat objektit rajataan. Valitun ryhmän sisäisiin objekteihin käytettävät sekoitus- ja peittävyysmääritteet vaikuttavat myös ryhmän alla oleviin objekteihin.

On tärkeää ymmärtää, että sekoitustiloja ja peittävyyttä käytetään yksittäisiin objekteihin mutta Rajaava ryhmä -asetusta ryhmään.

Ryhmä, jossa Rajaava ryhmä -asetusta ei ole valittu (vasemmalla), ja ryhmä, jossa se on valittu (oikealla)

 1. Käytä sekoitustiloja ja peittävyysasetuksia objekteissa, jotka haluat rajata.
 2. Valitse rajattavat objektit valintatyökalulla.
 3. Valitse Objekti > Ryhmitä.
 4. Valitse Tehosteet-paneelista Rajaa ryhmä. (Jos asetusta ei näy, valitse Tehosteet-paneelivalikosta Näytä asetukset.)

Väriavaruuden määrittäminen läpinäkyvien objektien sekoitusta varten

Sekoittaessaan aukeaman läpinäkyvien objektien värit InDesign muuntaa kaikkien objektien värit yhteiseen väriavaruuteen käyttämällä julkaisun CMYK- tai RGB-väriprofiilia. Tässä sekoitustilassa useiden väriavaruuksien objektit sekoittuvat, kun läpinäkyvyydet vaikuttavat toisiinsa. Jotta objektien eri alueiden värit eivät olisi ristiriidassa näytössä ja tulosteissa, sekoitustilaa käytetään sekä näytössä että yhdistettäessä.

Sekoitustila liitetään vain läpinäkyvyyden sisältäviin aukeamiin.

 1. Valitse Muokkaa > Läpinäkyvyyden sekoitustila ja sitten jokin julkaisun väriavaruuksista.
Huomautus:

tyypillisissä tulostustöissä kannattaa valita CMYK-julkaisun väriavaruus.

Enemmän tällaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?