Käyttöopas Peruuta

Yhdistelmäreitit ja -muodot

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tietoja yhdistelmäreiteistä

Voit yhdistää useita reittejä yhdeksi objektiksi eli yhdistelmäreitiksi. Luo yhdistelmäreitti seuraavissa tapauksissa:

 • Haluat lisätä reittiin läpinäkyviä reikiä.

 • Haluat säilyttää läpinäkyvät reiät joissakin kirjainmerkeissä, kuten o:ssa ja e:ssä, kun muunnat merkkejä muokattavaksi kirjainmuodoiksi Luo ääriviivat -komennolla. Tämän komennon käyttäminen luo aina yhdistelmäreitin.

 • Haluat liittää reittiin liukuvärin tai useille reiteille ulottuvan sisällön. Voit liittää liukuvärin useisiin objekteihin myös liukuvärityökalulla, mutta useimmiten se kannattaa liittää yhdistelmäreittiin, sillä tällöin voit myöhemmin muokata koko liukuväriä valitsemalla jonkin alireiteistä. Jos käytät liukuvärityökalua, joudut myöhemmin muokatessasi valitsemaan kaikki alun perin valittuna olleet reitit.

Yhdistelmäreittien parhaat muokkauskäytännöt

Muista seuraavat seikat, kun muokkaat yhdistelmäreittejä:

 • Reitin määritteiden (kuten viivan ja täytön) muutokset vaikuttavat aina kaikkiin yhdistelmäreitin alireitteihin riippumatta siitä, mitä valintatyökalua käytät tai montako alireittiä valitset. Jos haluat säilyttää yhdistettävien reittien yksilölliset viiva- ja täyttömääritteet, ryhmitä reitit.

 • Kaikki reitin tehosteet, jotka on sijoitettu suhteessa reitin muokkausalueeseen (kuten liukuväri tai alueen sisäpuolelle liitetty kuva), sijoitetaan itse asiassa suhteessa koko yhdistelmäreitin (eli kaikki alireitit sisältävän reitin) muokkausalueeseen.

 • Jos luot yhdistelmäreitin, muutat sitten sen ominaisuuksia ja vapautat sen Vapauta-komennolla, vapautetut reitit perivät yhdistelmäreitin ominaisuudet alkuperäisten ominaisuuksien palautumisen sijaan.

 • Jos julkaisussa on yhdistelmäreittejä, joissa on useita tasoituspisteitä, joissakin tulostimissa voi esiintyä häiriöitä. Jos näin, sinun kannattaa yksinkertaistaa tai poistaa yhdistelmäreitit tai muuntaa ne bittikartoiksi esimerkiksi Adobe Photoshopin avulla.

 • Jos liität yhdistelmäreittiin täytön, reiät saattavat näkyä yllättävissä paikoissa. Yksinkertaisten reittien, kuten suorakulmioiden, sisäpuoli eli täytettävä alue on helppo havaita: kyseessä on suljetun reitin sisäpuolinen alue. Sen sijaan yhdistelmäreiteille InDesignin on määritettävä, ovatko yhdistelmäreitin alireittien leikkauskohdat reitin sisäpuolella (täytetyt alueet) vai ulkopuolella (reiät). Kunkin alireitin suunta (pisteiden luontijärjestys) määrittää, onko sen määrittämä alue reitin sisä- vai ulkopuolella. Jos alireitti on täytetty, kun haluat sen muodostavan reiän, tai päinvastoin, voit muuttaa alireitin suuntaa napsauttamalla Reittietsin-paneelin Käänteinen reitti -painiketta.

Kaksi samansuuntaista alireittiä sisältävä yhdistelmäreitti (vasen) ja kaksi vastakkaissuuntaista alireittiä sisältävä yhdistelmäreitti (oikea)

Yhdistelmäreitin luominen

Yhdistelmäreitti luodaan vähintään kahdesta avoimesta tai suljetusta reitistä. Kaikista alun perin valittuna olleista reiteistä tulee uuden luotavan yhdistelmäreitin alireittejä. Valitut reitit perivät pinossa alimmaisena olevan objektin viivan ja täytön asetukset.

Huomautus:

Jos vähintään yhdessä objektissa on sisältöä, kuten tekstiä tai tuotuja kuvia, kauimmaisen objektin määritteet ja sisältö määrittävät yhdistelmäreitin määritteet ja sisällön. Kauempana olevat valitut objektit, joissa ei ole sisältöä, eivät vaikuta yhdistelmäreittiin.

Voit muuttaa yhdistelmäreitin minkä tahansa osan muotoa valitsemalla alireitin tukipisteen suoravalintatyökalulla .

 1. Valitse valintatyökalulla  kaikki yhdistelmäreittiin sisällytettävät reitit.
 2. Valitse Objekti > Reitit > Tee yhdistelmäreitti. Paikoissa, joissa valitut reitit menevät päällekkäin, on reikä.
Huomautus:

Voit täyttää alireitin luoman reiän tai muuttaa alireitin reiäksi. Valitse suoravalintatyökalulla jokin muutettavan alireitin pisteistä. Valitse sitten Objekti > Reitit > Käänteinen reitti tai napsauta Reittietsin-paneelin Käänteinen reitti -painiketta.

Reikien muuttaminen täytöiksi yhdistelmäreitissä

Kunkin alireitin suunta (pisteiden luontijärjestys) määrittää, onko sen määrittämä alue reitin sisä- (täytetyt alueet) vai ulkopuolella (tyhjä). Jos reiät eivät joskus näy yhdistelmäreitilläsi oikeissa kohdissa, voit kääntää kyseisen alireitin suuntaa.

Kaksi erillistä suljettua reittiä (vasen) ja kaksi saman yhdistelmäreitin alireittiä (oikea) – yhdistelmäreitissä keskiympyrä on reikä

 1. Valitse käännettävä yhdistelmäreitin osa (tai osalla oleva piste) suoravalintatyökalulla . Älä valitse koko yhdistelmäreittiä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Objekti > Reitit > Käänteinen reitti.

  • Napsauta Reittietsin-paneelin Käänteinen reitti -painiketta.

Yhdistelmäreitin purkaminen

Voit purkaa yhdistelmäreitin vapauttamalla sen, jolloin kaikista sen alireiteistä tulee itsenäisiä.

 1. Valitse yhdistelmäreitti valintatyökalulla  .
 2. Valitse Objekti > Reitit > Vapauta yhdistelmäreitti.
Huomautus:

Vapauta-komento ei ole käytettävissä, jos valittu yhdistelmäreitti on kehyksessä tai jos se sisältää tekstiä.

Yhdistelmäreitin reikien muuttaminen

Voit poistaa alireitin luoman reiän tai täyttää reiän luoneen alireitin kääntämällä sen suunnan.

 1. Valitse suoravalintatyökalulla  jokin käännettävän alireitin pisteistä. Älä valitse koko yhdistelmäreittiä.
 2. Valitse Objekti > Reitit > Käänteinen reitti tai napsauta Reittietsin-paneelin Käänteinen reitti -painiketta.

Yhdistelmämuotojen luominen

Voit luoda yhdistelmämuotoja Reittietsin-paneelissa (Ikkuna > Objektin asettelu > Reittietsin). Yhdistelmämuodot voivat koostua yksinkertaisista reiteistä tai yhdistelmäreiteistä, tekstikehyksistä, tekstin ääriviivoista tai muista muodoista. Yhdistelmämuodon ulkoasu vaihtelee valitun Reittietsin-painikkeen mukaan.

Reittietsin-paneeli

A. Alkuperäiset objektit B. Lisää C. Vähennä D. Päällekkäinen E. Ohita limittäiset F. Vähennä taaimmainen 

Lisää

Luo yksittäisen muodon seuraamalla kaikkien objektien ääriviivaa.

Vähennä

Etualalla olevat objektit tekevät ”reikiä” niiden takana oleviin objekteihin.

Päällekkäinen

Luo muodon päällekkäisistä alueista.

Ohita limittäiset

Luo muodon alueista, jotka eivät osu päällekkäin.

Vähennä taaimmainen

Taka-alalla olevat objektit tekevät ”reikiä” niiden edessä oleviin objekteihin.

Useimmissa tapauksissa tuloksena syntyvässä muodossa käytetään etummaisen objektin määritteitä (esimerkiksi täyttöä, viivaa, läpinäkyvyyttä tai tasoa). Kun vähennät muotoja, edessä olevat objektit kuitenkin poistetaan. Tällöin tuloksena saadussa muodossa käytetään taimmaisen objektin määritteitä.

Kun yhdistelmämuotoon sisältyy tekstikehys, tekstikehyksen muoto muuttuu, mutta teksti pysyy samana. Jos haluat muuttaa tekstiä, luo yhdistelmäreitti tekstin ääriviivoja käyttäen.

Tekstikehyksenä käytettyä yhdistelmämuotoa (vasen) verrataan tekstin ääriviivoista luotuun muotoon (oikea)

Yhdistelmämuodon luominen

Voit käsitellä yhdistelmämuotoa yhtenä yksikkönä tai vapauttaa sen osareitit ja käsitellä niitä erillisinä. Voit esimerkiksi määrittää liukuväritäytön yhdistelmämuodon osalle ja jättää muodon loppuosan täyttämättä.

Yhdistelmämuotoon käytettyä liukuväriä (vasen) verrataan yhdistelmämuodon yhteen osaan käytettyyn liukuväriin (oikea)

 1. Avaa paneeli valitsemalla Ikkuna > Objektin asettelu > Reittietsin.
 2. Valitse objektit, jotka haluat yhdistää yhdistelmämuodoksi.
 3. Napsauta Reittietsin-paneelin Reittietsin-kohdassa haluamaasi painiketta (kuten Lisää).

Voit valita komennon myös Objekti > Reittietsin-alivalikosta.

Yhdistelmämuodon reittien vapauttaminen

 1. Valitse yhdistelmäreitti. Valitse Objekti > Reitit > Vapauta yhdistelmäreitti. Yhdistelmäreitti erotetaan osareiteiksi.
  Huomautus:

  Jos haluat ryhmitellä osareitit uudelleen menettämättä yksittäisiin reitteihin tekemiäsi muutoksia, valitse Objekti-valikosta Ryhmitä (Yhdistelmäreitit > Tee -komennon sijasta).

Reittien luominen tekstin ääriviivoista

Luo ääriviivat -komennolla voit muuntaa valitut kirjainmerkit yhdistelmäreiteiksi, joita voit muokata ja käsitellä muiden reittien tavoin. Luo ääriviivat -komento on hyödyllinen, kun luot tehosteita ja kirjainkoko on suuri. Sitä ei yleensä kannata käyttää leipätekstin eikä muiden pienten kirjainkokojen kanssa.

Huomautus:

Jos haluat vain käyttää värillistä viivaa tai lisätä kirjainmerkkeihin liukuväritäytön tai viivan, tekstiä ei tarvitse muuntaa ääriviivoiksi. Voit liittää suoraan värejä ja liukuvärejä valittujen merkkien viivoihin ja täyttöihin työkalupaneelia sekä Värimallit-, Väri- ja Liukuväri-paneeleja käyttämällä.

Luo ääriviivat -komento saa kirjasimien ääriviivoja koskevat tiedot Type1-, TrueType- tai OpenType-tiedostoista. Kun luot ääriviivat, muunnettavat merkit pysyvät entisissä paikoissaan ja säilyttävät kaikki grafiikka-asetukset, kuten viivan ja täytön.

Huomautus:

Jotkin kirjasinvalmistajat salaavat ääriviivojen luonnissa tarvittavat tiedot. Jos käytät tällä tavalla suojattua kirjasinta ja valitset Teksti > Luo ääriviivat, näkyviin tuleva sanoma ilmoittaa, ettei kirjasinta voi muuntaa.

Kun muunnat tekstin ääriviivoiksi, menetät tekstin vihjeet eli ääriviivakirjasimiin liitetyt muotojen säätöohjeet, joita järjestelmä tarvitsee näyttääkseen ja tulostaakseen muodot optimaalisesti pienessä koossa. Siksi ääriviivoiksi muunnettu teksti ei välttämättä näy virheettömästi pienessä koossa tai alhaisella resoluutiolla.

Kun olet muuntanut tekstin ääriviivoiksi, voit toimia seuraavasti:

 • Voit muuttaa kirjainmuotoja vetämällä yksittäisiä tukipisteitä suoravalintatyökalulla .

 • Voit peittää kuvan ja liittää sen muunnettuihin ääriviivoihin kopioimalla ääriviivat ja valitsemalla Muokkaa > Liitä kohteeseen.

 • Voit käyttää muunnettuja ääriviivoja tekstikehyksinä, joihin voit kirjoittaa tai sijoittaa tekstiä.

 • Voit muuttaa viivan määritteitä tai kirjainmuotoja.

 • Voit luoda yhdistelmämuotoja tekstin ääriviivojen avulla.

Tekstin ääriviivojen käsitteleminen

A. Tekstimerkki ennen muuntamista tekstin ääriviivaksi B. Tekstin ääriviivaan liitetty kuva C. Tekstikehyksenä käytetty tekstikehys 

Muunnetuista tekstin ääriviivoista tulee yhdistelmäreittejä, joten voit muokata muunnettujen ääriviivojen yksittäisiä alireittejä suoravalintatyökalun avulla. Voit myös purkaa ääriviivat itsenäisiksi reiteiksi vapauttamalla ne yhdistelmäreitistä.

Tekstin ääriviivojen muuntaminen reiteiksi

Oletusarvoisesti tekstin muunto ääriviivoiksi poistaa alkuperäisen tekstin. Halutessasi voit kuitenkin määrittää ääriviivat näkymään alkuperäisen tekstin päällä, jolloin teksti ei katoa.

Kun valitset tekstikehyksessä kirjainmerkkejä ja muunnat ne ääriviivoiksi, luotavat ääriviivat ovat ankkuroitua (tekstiin sidottua) grafiikkaa. Koska muunnettu teksti ei ole enää oikeaa tekstiä, et voi enää valita ja muokata merkkejä tekstityökalulla. Myöskään typografiset komennot eivät enää koske sitä, Varmista, että olet tyytyväinen ääriviivoiksi muunnettavan tekstin typografisiin asetuksiin. Muista myös kopioida alkuperäinen teksti.

 1. Valitse tekstikehys valintatyökalulla  tai valitse vähintään yksi merkki tekstityökalulla.
 2. Valitse Teksti > Luo ääriviivat.

Tekstin ääriviivojen kopion muuntaminen reiteiksi

 1. Valitse tekstikehys valintatyökalulla  tai valitse vähintään yksi merkki tekstityökalulla.
 2. Pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja valitse Teksti > Luo ääriviivat. Kopio sijoitetaan alkuperäisen tekstin päälle. Voit halutessasi vetää sen valintatyökalulla muualle.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi