Katso lisätietoja ja ohjeita napsauttamalla seuraavia linkkejä.

Erottelujen luonti

Väri- ja sävykuvien toistamista varten painokoneet erottavat jokaisen kuvan neljään osaan: syaani (C), magenta (M), keltainen (Y) ja musta (K) erotetaan kukin omalle levylleen. Kun niihin lisätään oikea painoväri ja ne kohdistetaan toinen toistensa kanssa, värit toistavat alkuperäisen kuvituksen. Kuvan jakamista kahteen tai useampaan väriin kutsutaan värierotteluksi. Filmejä, joista levyt luodaan, kutsutaan erotteluiksi.

Värierottelu
Yhdistelmä (vasen) ja erottelut (oikea)

Erottelun työnkulut

Adobe InDesign CS4 tukee kahta yleistä PostScript-työnkulkua. Suurin ero on paikassa, jossa erottelut luodaan: tietokoneella (InDesignia ja tulostinajuria käyttävä järjestelmä) tai tulostimen rasterointiprosessorilla. Vaihtoehtona on PDF-työnkulku.

Erottelut tietokoneella

Perinteisessä tietokoneella suoritettavassa työnkulussa InDesign luo PostScript-tiedot julkaisun erotteluja varten ja lähettää ne tulostimeen.

Erottelut rasteroinnin yhteydessä

Uudessa rasterointiprosessin työnkulussa PostScript-rasterointiprosessien uudet versiot tekevät värierottelut, lihotuksen ja jopa värienhallinnan, joten tietokone on vapaa suorittamaan muita tehtäviä. Tällöin InDesign tarvitsee vähemmän aikaa tiedoston luomiseen ja tietoja siirretään kussakin tulostustyössä mahdollisimman vähän. Tietokoneessa suoritettavaa värierottelua varten InDesign esimerkiksi lähettää yli neljä sivua PostScript-tietoja. Rasterointiprosessiin InDesignin ei tarvitse lähettää kuin yksi PostScript-yhdistelmätiedosto.

Julkaisun valmistelu värierottelua varten

 1. Korjaa kaikki värivirheet.
 2. Määritä päällepainatusasetukset.
 3. Luo lihotusohjeet, joilla kohdistusvirheet korjataan painamisen aikana.
 4. Esikatsele värierottelua näytössä.

  Huomautus:

  vaiheita 1–4 suositellaan, mutta ne eivät ole pakollisia.

 5. Avaa Tulosta-valintaikkuna valitsemalla Tiedosto > Tulosta.
 6. Jos tulostuksen oletusarvon erotteluasetukset ovat sopivat, valitse tyyli Tulosta-valintaikkunan yläreunan Tulostuksen oletusarvo -valikosta.
 7. Valitse Tulostin-valikosta tulostin tai PostScript-tiedosto.
 8. Jos tulostat PostScript-tiedostoon, valitse PPD-tiedosto värierottelut tulostavaa laitetta varten.
 9. Voit näyttää tulostusasetukset tai muuttaa niitä napsauttamalla Tulosta-valintaikkunan vasemmassa reunassa osion nimeä.
 10. Ennen kuin lähetät julkaisun tulostuspalveluun, vedosta erottelut.
 11. Tallenna tai tulosta erottelut.

Tulostetut spottivärit

Voit käyttää myös mukautettuja painovärejä, joita kutsutaan spottiväreiksi. Näitä voi käyttää prosessivärien sijasta tai niiden ohella. Neljän prosessivärin sijasta voit esimerkiksi painaa mustaa tekstiä ja sinivihreää viivagrafiikkaa sisältävän julkaisun kahdella spottivärillä – mustalla ja toisella värillä, joka toistaa vihreän sävyn tarkasti. Voit myös käyttää spottipainovärejä esimerkiksi lakkoihin, fluoresoiviin väreihin ja metalliväreihin, joita ei voi toistaa CMYK-painoväreillä. Lisäksi voit sekoittaa spottivärejä keskenään tai prosessivärien kanssa sekoiteväreiksi.

Kuviin voi lisätä prosessivärejä, spottivärejä tai molempia. Erotteluja tulostettaessa spottivärit voi muuntaa vastaaviksi prosessiväreiksi, jolloin ne painetaan CMYK-levyille.

Spottiväriä vastaavien prosessivärien näyttö

 1. Valitse spottiväri Värimallit-paneelista.
 2. Valitse Väri-paneelin valikosta CMYK.

Spottivärin CMYK-arvot näkyvät Väri-paneelissa.

Huomautus:

Voit myös pitää osoitinta spottivärin päällä Värimallit-paneelissa. Värin arvo näkyy työkaluvihjeessä.

Jos haluat painaa objektin kaikille levyille, mukaan luettuina spottivärilevyille, voit lisätä objektiin rekisteröintivärin. Rekisteröintiväriä käytetään leikkaus- ja viimeistelymerkkejä tulostettaessa. Yhdistelmätulosteessa näiden objektien arvot ovat C100, M100, Y100 ja K100. Erottelussa objektit tulostuvat kokonaisuudessaan jokaiselle levylle.

 1. Valitse objektit, joihin haluat lisätä rekisteröintivärin.
 2. Valitse Ikkuna > Värimallit.
 3. Valitse Värimallit-paneelista Rekisteröinti-värimalli .

Liukuvärien tulostus erotteluina

Ota huomioon seuraavat seikat, kun teet liukuvärien värierottelun:

 • InDesignissa luotu spotti- ja prosessivärejä sisältävä liukuväri erotellaan sekä prosessi- että spottilevyille.

 • Prosessivärejä sisältävä liukuväri erotellaan prosessilevylle.

 • Saman spottivärin kahta sävyä sisältävä liukuväri erotellaan yhdelle spottivärilevylle.

 • Jos haluat luoda liukuvärin, joka erotellaan yhdelle filmille spottivärin ja valkoisen väliin, luo liukuväritäyttö spottivärin ja Paperi-värin väliin Värimallit-paneelissa.

 • Jos luot liukuvärin kahden spottivärin väliin, sinun pitää määrittää niille erilaiset rasterikulmat. Jos kahdella spottivärillä on sama rasterointikulma, ne tulostuvat päällekkäin. Jos et ole varma kulmista, kysy neuvoa tulostuspalvelusta.

Yhdistelmän tulostus

Voit tulostaa väri- tai harmaasävy-yhdistelmävedoksen ja tarkastaa julkaisun värit. Yhdistelmäkuva voi auttaa suunnittelussa ja vedostuksessa ennen värierottelujen lopullista (ja kallista) tulostusta.

Kun InDesign tulostaa yhdistelmän, se tulostaa kaikki tiedoston värit yhdelle levylle riippumatta siitä, onko yksittäisiä värejä valittu vai ei.

Seuraavat asiat on otettava huomioon yhdistelmiä tulostettaessa:

 • Vaikka lopullisen tulosteen ulkoasua ei voikaan täysin ennustaa, voit parantaa sen tarkkuutta huomattavasti kalibroimalla kaikki laitteet, joita julkaisun luomiseen käytetään (kuten skannerit, näytöt ja tulostimet). Jos laitteet on kalibroitu, värienhallintajärjestelmä takaa hyvin ennakoitavat ja tasaiset värit.
 • Kaikki valitut päällepainatusasetukset tulostuvat oikein tulostimella, joka tukee päällepainatusta. Useimmat toimistotulostimet eivät tue päällepainatusta, mutta voit simuloida päällepainatusta valitsemalla Tulosta-valintaikkunassa Tuloste-asetukseksi Simuloi päällepainatus.

Huomautus:

Jos valitset Simuloi päällepainatus -asetuksen, spottivärit muunnetaan prosessiväreiksi tulostusta varten. Jos aiot käyttää tiedostoa rasterointiprosessorilla erottelua tai lopullista tulostusta varten, älä valitse tätä asetusta.

 • Kun tulostat mustavalkotulostimella, InDesign tuottaa sivuista harmaasävy-yhdistelmän. Jos julkaisussa on värejä, InDesign simuloi värejä tulostamalla visuaalisesti oikeat harmaat. Esimerkiksi keltaisen 20 %:n sävyä simuloiva harmaa on vaaleampi kuin mustan 20 %:n sävy, sillä keltainen on mustaa vaaleampi väri.

 • Jos kirjan lukujen spottivärit tai lihotustyylit ovat ristiriidassa, voit opastaa InDesignia synkronoimaan tulostettavan kirjan asetukset sivupohjan mukaisiksi.

 • Jos käytät värinhallintaa Kirja-toiminnon kanssa, kirjan jokaisen julkaisun on käytettävä samoja värinhallinta-asetuksia Väriasetukset-valintaikkunassa.

Huomautus:

Muista, että näyttöjen tapaan väritulostimien värintoistolaatu vaihtelee. Siksi lopputulos kannattaa tarkastaa tulostuspalvelun vedoksista.

Värierottelujen esikatselu

Voit esikatsella värierotteluja, värinpeiton rajoja ja päällepainatusta Erottelujen esikatselu -paneelissa. Kun esikatselet erottelua näytöstä, voit tarkistaa seuraavat kohdat:

Lakat ja muut päällysteet

Koska lakat ovat läpinäkyviä, niitä on ehkä vaikea esikatsella näytössä. Kun esikatselet pelkkää lakan erottelua, lakatut alueet näkyvät mustina.

Syvä musta

Erottelujen esikatselussa voit erottaa alueet, jotka tulostuvat syvän mustana tai värilliseen painomusteeseen sekoitettuna prosessimustana (K), joka on peittävämpi ja väriltään syvempi.

Värinpeitto

Liian suuri mustemäärä voi aiheuttaa kuivumisongelmia. Lisätietoja tulostuksessa käytettävän painon enimmäisvärinpeitosta saat painotalosta. Voit esikatsella julkaisua ja tarkistaa alueet, joissa värinpeitto ylittää painon rajoitukset.

Päällepainatus

Voit esikatsella, miltä sekoitus, läpinäkyvyys ja päällepainatus näyttävät värierotellussa tulosteessa.

Huomautus:

Voit tarkistaa päällepainatuksen vaikutukset yhdistelmätulostuslaitteella. Tämä on hyödyllistä värierotteluita vedostettaessa.

Näytössä tapahtuvassa erottelujen esikatselussa ongelmat havaitaan ilman tulostettavien erittelyjen kustannuksia. Et voi kuitenkaan esikatsella lihotusta, emulsioasetuksia, tulostimen merkkejä, rasterointia tai resoluutiota. Tarkista nämä asetukset painotalossa vedoksista.

Huomautus:

kätkettyjen tasojen objektit eivät näy näytön esikatselussa.

Erottelulevyjen esikatselu

 1. Valitse Ikkuna > Tuloste > Erottelujen esikatselut.
 2. Valitse näkymäksi Erottelut.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit katsella yksittäistä erottelua ja kätkeä muut napsauttamalla katseltavan erottelun nimeä. Peittoalueet näkyvät normaalisti mustina. Voit muuttaa tätä poistamalla paneelivalikon Näytä yksittäiset levyt mustina -asetuksen valinnan.

  • Voit katsella erotteluja napsauttamalla erottelun nimen vasemmalla puolella olevaa tyhjää ruutua. Kukin erottelu näkyy sen värisenä kuin sille on määritetty.

  • Voit kätkeä erotteluja napsauttamalla erottelun nimen vasemmalla puolella olevaa silmäkuvaketta .

  • Voit katsella kaikkia prosessilevyjä kerralla napsauttamalla CMYK-kuvaketta .

  • Voit katsella kaikkia erotteluja kerralla napsauttamalla ja vetämällä osoittimen kaikkien erottelujen nimien vieressä olevien silmäkuvakkeiden (tai tyhjien ruutujen) yli.

Huomautus:

Erottelujen esikatselu -paneelia voi ohjata myös pikanäppäimillä.

Erottelujen esikatselu
Yhden erottelun (vasemmalla) ja useiden erottelujen (oikealla) esikatselu

Värinpeiton erikatselu

 1. Valitse Ikkuna > Tuloste > Erottelujen esikatselut.
 2. Valitse näkymäksi Painovärirajoitus. Kirjoita Näytä-valikon vieressä olevaan ruutuun enimmäisvärinpeiton arvo. (Arvon saat painotalosta.)
 3. Tarkista värinpeitto julkaisun esikatselusta. Värinpeiton rajan ylittävät alueet näkyvät punasävyisinä. (Tummanpunaiset alueet ylittävät värinpeiton rajan enemmän kuin vaaleanpunaiset alueet.) Muut alueet näkyvän harmaasävyisinä.
  Määritetty musteen peiton raja
  Alueet, joilla määritetty värinpeitto ylittyy, näkyvät punaisina.

 4. Voit tarkistaa tietyn alueen värinpeiton siirtämällä osoittimen alueen päälle julkaisuikkunassa. Värinpeiton prosenttimäärä näkyy kunkin painovärin nimen vieressä olevassa paneelissa.

Huomautus:

Voit säätää värinpeittoa muuntamalla spottivärejä prosessiväreiksi. Voit säätää sijoitetun kuvan värinpeittoa muokkaamalla kuvaa lähdesovelluksessa.

Palaaminen normaaliin näyttötilaan

 1. Valitse Ikkuna > Tuloste > Erottelujen esikatselut.
 2. Valitse näkymäksi Ei käytössä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö