Käyttöopas Peruuta

Anfangit ja sisäkkäistyylit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly (käytettävissä vain Yhdysvalloissa)
   1. Teksti kuvaksi (beta)
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Voit käyttää Anfangit ja sisäkkäistyylit -toimintoa kolmeen ensisijaiseen tarkoitukseen: merkkityylien käyttämiseen anfangeissa, sisäkkäistyylin käyttämiseen kappaleen alussa sekä sisäkkäisen rivityylin käyttämiseen vähintään yhdessä kappaleen rivissä.

Merkkityylin käyttäminen anfangissa

Voit käyttää merkkityyliä kappaleen anfangissa. Jos esimerkiksi haluat anfangin värin tai kirjasimen eroavan muusta kappaleesta, voit määrittää merkkityylin näiden määritteiden mukaan. Sen jälkeen voit käyttää merkkityyliä kappaleessa tai sisäkkäistää merkkityylin kappaletyyliin.

Sisäkkäisellä merkkityylillä automaattisesti muotoiltu anfangi

 1. Luo merkkityyli, jossa on anfangissa käytettävä muotoilu.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat lisätä anfangin yhteen kappaleeseen, valitse Kappale-paneelivalikosta Anfangit ja sisäkkäistyylit.

  • Sisäkkäistä merkkityyli kappaletyyliin kaksoisnapsauttamalla kappaletyyliä ja valitsemalla Anfangit ja sisäkkäistyylit.

 3. Määritä anfangin rivien ja merkkien määrä ja valitse merkkityyli.
 4. Jos anfangi sijoittuu liian kauas vasemmasta reunasta, valitse Tasaa vasen reuna.

  Tämä asetus käyttää anfangimerkin alkuperäistä vasenta sivualuetta suuremman arvon sijasta. Siitä on hyötyä varsinkin päätteellisellä kirjasimella muotoilluissa anfangeissa.

 5. Jos anfangi osuu päällekkäin alapuolellaan olevan tekstin kanssa, valitse Alapidennyksen skaalaus.
 6. Valitse OK.

Jos haluat käyttää erilaista sisäkkäistyyliä muissa merkeissä anfangin jälkeen, valitse Uusi sisäkkäistyyli -asetus. (Lisätietoja: Sisäkkäistyylien luominen.)

Sisäkkäistyylien luominen

Voit määrittää kappalemuotoilun yhdelle tai usealle kappaleessa tai rivillä olevalle tekstialueelle. Voit myös määrittää useita yhdessä toimivia sisäkkäistyylejä, jolloin toinen tyyli alkaa siitä, mihin edellinen loppuu. Jos kappaleiden muotoilu on toistuva ja ennustettava, voit jopa muodostaa silmukan takaisin sarjan ensimmäiseen tyyliin.

Sisäkkäistyylit sopivat erityisesti jatkuviin otsikoihin. Voit esimerkiksi käyttää yhtä merkkityyliä kappaleen ensimmäisessä kirjaimessa ja jotain toista tyyliä ensimmäisen kaksoispisteen (:) jälkeen. Voit määrittää kullekin sisäkkäistyylille merkin, johon tyyli päättyy, esimerkiksi sarkainmerkin tai sanan lopun.

Tässä esimerkissä Numero-merkkityyli muotoilee ensimmäisen sanan ja Jatkuva-merkkityyli kaiken tekstin ensimmäisen kaksoispisteen jälkeen.

Michael Murphy on kirjoittanut jutun sisäkkäistyyleistä. Se on osoitteessa InDesignin sisäkkäistyylien automaattinen muotoilu useille kappaleille. Hän on tehnyt myös sarjan video-opetusohjelmia, joka alkaa aiheella Sisäkkäiset tyyliarkit.

Yhden tai usean sisäkkäistyylin luominen

 1. Voit luoda yhden tai useita merkkityylejä tekstin muotoilua varten.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos lisäät sisäkkäistyylejä kappaletyyliin, kaksoisnapsauta kappaletyyliä ja valitse sitten Anfangit ja sisäkkäistyylit.

  • Jos lisäät sisäkkäistyylejä yhteen kappaleeseen, valitse Kappale-paneelivalikosta Anfangit ja sisäkkäistyylit.

  Huomautus:

  Saat parhaan tuloksen, kun käytät sisäkkäistyylejä kappaletyylien osana. Jos käytät sisäkkäistyylejä kappaleessa paikallisina ohituksina, myöhemmät sisäkkäisen tyylin muutokset tai muotoilut voivat aiheuttaa tekstiin odottamattomia merkkimuotoiluja.

 3. Napsauta Uusi sisäkkäistyyli -painiketta kerran tai useita kertoja.
 4. Tee jokin seuraavista toimista ja napsauta sitten OK-painiketta:
  • Määritä kappaleen osan ulkoasu valitsemalla merkkityylin alue ja sitten merkkityyli. Jos et ole vielä luonut merkkityyliä, valitse Uusi merkkityyli ja määritä muotoilu, jota haluat käyttää.

  • Määritä kohde, joka lopettaa merkkityylin muotoilun. Voit myös kirjoittaa merkin, esimerkiksi kaksoispisteen (:) tai tietyn kirjaimen tai numeron. Et voi kuitenkaan kirjoittaa sanaa.

  • Määritä, kuinka monta valitun kohteen (esimerkiksi merkin, sanan tai lauseen) esiintymää vaaditaan.

  • Valitse (–) tai Loppuarvo. Jos valitset (–), sisäkkäistyylin lopettava merkki sisällytetään. Jos valitset Loppuarvo, vain ennen tätä merkkiä olevat merkit muotoillaan.

  • Valitse tyyli ja muuta tyylien järjestystä luettelossa napsauttamalla ylänuolipainiketta  tai alanuolipainiketta . Tyylien järjestys määrää muotoilujärjestyksen. Toisen tyylin mukainen muotoilu alkaa, kun ensimmäisen tyylin muotoilu loppuu. Jos käytät merkkityyliä anfangissa, anfangin merkkityyli toimii kuten ensimmäinen sisäkkäistyyli.

Sisäkkäisten rivityylien luominen

Voit käyttää kappaletyyliä tiettyyn määrään kappaleen rivejä. Samoin kuin sisäkkäistyyleissä, voit määrittää yhden tai usean sisäkkäisen rivityylin toimimaan yhdessä ja voit luoda toistuvan jakson.

Sisäkkäisten rivityylien käyttämät määritteet voivat olla käytössä samanaikaisesti sisäkkäistyylien määritteiden kanssa. Esimerkiksi sisäkkäinen rivityyli voi määrittää värin, kun sisäkkäistyyli määrittää tekstin kursivoinnin. Jos samalle määritteelle on määritetty kummassakin tyylissä ristiriitainen asetus (esimerkiksi toisessa sininen ja toisessa punainen väri), noudatetaan ensisijaisesti sisäkkäistyylin asetusta.

 1. Voit luoda yhden tai useita merkkityylejä tekstin muotoilua varten.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos lisäät sisäkkäisiä rivityylejä kappaletyyliin, kaksoisnapsauta kappaletyyliä ja valitse sitten Anfangit ja sisäkkäistyylit.

  • Jos lisäät sisäkkäisiä rivityylejä yhteen kappaleeseen, valitse Kappale-paneelivalikosta Anfangit ja sisäkkäistyylit.

 3. Napsauta Uusi sisäkkäinen rivityyli -painiketta kerran tai useita kertoja.
 4. Määritä osan ulkoasu valitsemalla merkkityylin alue ja sitten merkkityyli. Jos et ole vielä luonut merkkityyliä, valitse Uusi merkkityyli ja määritä muotoilu, jota haluat käyttää.
 5. Määritä, kuinka monessa kappaleen rivissä merkkityyliä käytetään.

  Valitse tyyli ja muuta tyylien järjestystä luettelossa napsauttamalla ylänuolipainiketta  tai alanuolipainiketta . Järjestys määrää muotoilujärjestyksen.

 6. Napsauta OK-painiketta.

Sisäkkäistyylien silmukat

Voit toistaa kahden tai useamman sisäkkäistyylin sarjan kappaleessa. Yksinkertainen esimerkki on muuttaa kappaleen sanat vuorotellen punaisiksi ja vihreiksi. Voit myös määrittää kappaleeseen vuorotellen vihreitä ja punaisia rivejä sisäkkäisten rivityylien avulla. Toistuvuus säilyy, vaikka kappaleeseen lisätään sanoja tai siitä poistetaan sanoja.

 1. Luo tarvittavat merkkityylit.
 2. Luo kappaletyyli tai muokkaa sitä tai sijoita kohdistin muotoiltavaan kappaleeseen.
 3. Napsauta Anfangit ja sisäkkäistyylit -kohdan tai -valintaikkunan Uusi sisäkkäistyyli (tai Uusi sisäkkäinen rivityyli) -painiketta vähintään kaksi kertaa ja valitse kunkin tyylin asetukset.
 4. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Sisäkkäistyylit: napsauta uudelleen Uusi sisäkkäistyyli -painiketta, valitse merkkityylialueelta [Toista] ja määritä, kuinka monta sisäkkäistyyliä toistetaan.

  • Sisäkkäiset rivityylit: napsauta uudelleen Uusi sisäkkäinen rivityyli -painiketta, valitse merkkityylialueelta [Toista] ja määritä, kuinka monta rivityyliä toistetaan.

  Eräissä tapauksissa pitää ohittaa yksi tai useita ensimmäisistä tyyleistä. Esimerkiksi tapahtumakalenterissa voisi olla otsikko "Tämän viikon tapahtumat" ja sitten viikonpäivät ja niiden tapahtumat. Tässä tilanteessa voitaisiin luoda viisi sisäkkäistyyliä: yksi otsikkoa, yksi päivää, yksi tapahtumaa ja yksi tapahtuma-aikaa varten sekä lopetustyyli, jossa on [Toista]-arvona 3. Näin ensimmäinen tyyli jää silmukan ulkopuolelle.

  Valinnan [Toista] pitäisi olla luettelon viimeisenä. Kaikki valinnan [Toista] alla olevat sisäkkäistyylit ohitetaan.

  Sisäkkäistyylien toistaminen

 5. Valitse OK.

Sisäkkäistyylin merkkityyliasetukset

Kun määrität sisäkkäisen merkkityylin päättymisen, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Huomautus:

Jos et halua merkin sisältyvän muotoiltuun sisäkkäistyyliin, valitse sisäkkäistyyliä määrittäessäsi (–)-asetuksen sijaan Loppuarvo-asetus.

Virkkeet

Piste, kysymysmerkki tai huutomerkki osoittaa virkkeen lopun. Välimerkkejä seuraavat lainausmerkit sisältyvät virkkeeseen.

Sanat

Mikä tahansa väli tai välilyöntimerkki osoittaa sanan lopun.

Merkit

Merkki voi olla mikä tahansa merkki, paitsi merkki, jonka leveys on nolla. (Sitä käytetään esimerkiksi ankkureissa, hakemistoviittauksissa ja XML-nimiöissä.)

Huomautus:

Jos valitset Merkit, voit myös kirjoittaa merkin sisäkkäistyylin lopettamiseksi (esimerkiksi kaksoispiste tai piste). Jos kirjoitat useita merkkejä, mikä tahansa kyseisistä merkeistä lopettaa tyylin. Jos esimerkiksi jatkuvat otsikot saattavat päättyä yhdysmerkkiin, kaksoispisteeseen tai kysymysmerkkiin, voit kirjoittaa -:? , jotta sisäkkäistyyli päättyy mihin tahansa näistä merkeistä.

Kirjaimet

Mikä tahansa merkki, joka ei ole välimerkki, välilyönti, numero eikä symboli.

Numerot

Numero voi olla arabialainen numero 0–9.

Lopeta sisäkkäistyyli -merkki

Ulottaa sisäkkäistyylin lisäämääsi sisäkkäistyylin lopetusmerkkiin saakka tai sen yli. Lisää merkki valitsemalla Teksti > Lisää erikoismerkki > Muu > Lopeta sisäkkäistyyli tähän.

Sarkainmerkit

Ulottaa sisäkkäistyylin sarkainmerkkiin (ei sarkainasetukseen) saakka tai sen yli.

Pakotettu rivinvaihto

Ulottaa sisäkkäistyylin pakotettuun rivivaihtoon saakka tai sen yli. (Valitse Teksti > Lisää vaihtomerkki > Pakotettu rivinvaihto.)

Sisennä tähän -merkki

Ulottaa sisäkkäistyylin Sisennä tähän -merkkiin saakka tai sen yli. (Valitse Teksti > Lisää erikoismerkki > Muu > Sisennä tähän.)

Em-välit, en-välit tai sitovat välilyönnit

Ulottaa sisäkkäistyylin välilyöntiin saakka tai sen yli. (Valitse Teksti > Lisää tyhjä tila > [välilyönti].)

Ankkuroidun objektin merkki

Ulottaa sisäkkäistyylin tekstiin sijoitettuun grafiikan merkitsimeen saakka tai sen yli.

Automaattinen sivunumero tai Osion merkki

Ulottaa sisäkkäistyylin sivunumeron tai osion nimen merkkiin saakka tai sen yli.

Sisäkkäistyylin lopettaminen

Useimmissa tapauksissa sisäkkäistyyli päättyy kohtaan, jossa määritetyn tyylin ehto täyttyy (kuten kolmen sanan jälkeen tai pisteen esiintyessä). Voit kuitenkin lopettaa sisäkkäistyylin myös ennen ehdon täyttymistä käyttämällä Lopeta sisäkkäistyyli tähän -merkkiä.

 1. Sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat lopettaa sisäkkäistyylin.
 2. Valitse Teksti > Lisää erikoismerkki > Muu > Lopeta sisäkkäistyyli tähän.

Merkki lopettaa sisäkkäistyylin tähän kohtaan sisäkkäistyylin määrityksestä riippumatta.

Sisäkkäistyylin muotoilun poistaminen

 • Valitse sisäkkäistyyli Anfangit ja sisäkkäistyylit -valintaikkunasta tai Kappaletyyliasetukset-valintaikkunan Anfangit ja sisäkkäistyylit -osasta ja napsauta Poista-painiketta.
 • Käytä eri kappaletyyliä.

GREP-tyylien luominen

GREP on edistynyt kuvioihin perustuva hakutekniikka. Voit lisätä GREP-tyylien avulla merkkityylejä tekstiin, joka vastaa määrittämääsi GREP-lauseketta. Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää merkkityyliä kaikissa tekstin puhelinnumeroissa. Kun luot GREP-tyylin, voit valita merkkityylin ja määrittää GREP-lausekkeen. Kaikki GREP-lauseketta vastaavat kappaleen tekstit muotoillaan käyttämällä merkkityyliä.

Puhelinnumeroiden muotoileminen merkkityyliä käyttämällä GREP-lausekkeen avulla

A. Merkkityyli B. GREP-lauseke 

David Blatner on koonnut elävästä elämästä esimerkkejä GREP-tyyleistä. Ne löytyvät osoitteesta Viisi mahtavaa asiaa, jotka voit tehdä GREP-tyyleillä. Cari Jansen on tehnyt neliosaisen sarjan GREP-tyyleistä. Sarja on osoitteessa Johdanto GREP-tyyleihin.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Voit käyttää GREP-tyyliä yksittäisissä kappaleissa valitsemalla kappaleet ja valitsemalla sitten Kappale- tai Ohjauspaneelin valikosta GREP-tyylit.
  • Voit käyttää GREP-tyylejä kappaletyylissä luomalla tai muokkaamalla kappaletyyliä ja valitsemalla GREP-tyylin käyttö -välilehden Kappaletyyliasetukset-valintaikkunan vasemmasta reunasta.
 2. Valitse Uusi GREP-tyyli.

 3. Napsauta kohtaa Käytä tyyliä -valinnan oikealla puolella ja määritä merkkityyli. Jos et ole luonut käytettäväksi merkkityyliä, valitse Uusi merkkityyli ja määritä haluamasi muotoilut.

 4. Napsauta kohtaa Tekstiin-valinnan oikealla puolella ja muodosta GREP-lauseke tekemällä jompikumpi seuraavista:

  • Kirjoita lauseke manuaalisesti. (Lisätietoja: Etsiminen metamerkkien avulla.)

  • Jos tarvitset apua GREP-lausekkeen luomiseen, napsauta Tekstiin-kentän oikealla puolella olevaa Erikoismerkit Etsi-toiminnossa -kuvaketta. Valitse haluamasi vaihtoehdot Sijainnit-, Toisto-, Sovita-, Muokkaajat- ja Posix-alivalikoista.

 5. Valitse OK.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?