Käyttöopas Peruuta

Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Voit sovittaa monta sivua yhdelle arkille luomalla miniatyyrejä eli pieniä esikatseluversioita julkaisusta. Miniatyyrit sopivat hyvin sisällön ja järjestyksen tarkistamiseen. InDesign muuttaa tarvittaessa paperin suuntaa automaattisesti niin, että sivu sopii paperille parhaiten. Alkuperäinen suunta on kuitenkin määritettävä uudelleen, jos Miniatyyrit poistetaan käytöstä.

Huomautus:

Kun tulostat miniatyyrejä, tulostimen merkit ja leikkausvara- ja/tai informaatioalueiden merkinnät ohitetaan.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunassa Asetukset-alueelta Miniatyyrit.
 2. Valitse miniatyyrien määrä sivua kohden valikosta.

Suurikokoisten julkaisujen tulostaminen

InDesignin suurin julkaisukoko on 18x1 jalkaa (5,49x5,49 metriä), mutta useimmat toimistotulostimet eivät voi tulostaa näin suuria sivuja.

Jos sivu on liian suuri toimistotulostimen käsiteltäväksi, tulosta julkaisun sivut osina. Voit sitten viimeistellä sivut ja koota palat yhteen. Voit halutessasi skaalata julkaisun käytettävään paperikokoon sopivaksi.

Julkaisun osittaminen

Julkaisun mitat eivät aina vastaa tulostimen käyttämiä paperikokoja. Siksi InDesign voi jakaa suuren julkaisun neliön muotoisiin osiin, jotka sopivat tulostimen käyttämälle paperille. Voit sitten koota julkaisun limittyvistä paloista.

InDesign pystyy osittamaan julkaisun automaattisesti. Voit myös määrittää osien koon itse. Jos ositat julkaisun itse, voit säätää osan vasemmasta yläkulmasta sivun asettelua paperilla.

Suuret sivut jaetaan tulostettaviin osiin (vasen) ja lopuksi limittyvät osat kootaan yhteen (oikea)

Julkaisun automaattinen osittaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunassa Asetukset-alueelta Vierekkäin.
 3. Valitse Vierekkäin-valikosta jokin seuraavista asetuksista:

  Automaattinen

  Laskee automaattisesti vaadittavien osien määrän ja limitykseen tarvittavan alueen.

  Automaattinen kohdistus

  Lisää limitykseen tarvittavaa aluetta niin, että oikeanpuoleisessa rivissä olevien osien oikeat reunat kohdistetaan julkaisun sivun oikean reunan kanssa ja alarivissä olevien osien alareunat kohdistetaan julkaisun sivun alareunan kanssa.

 4. Kirjoita Limitys-kohtaan kapein limitysalue, jonka haluat tulostuvan kunkin osan reunaan niin, että osat voidaan kohdistaa oikein. Limitys käyttää julkaisun määritettyä mittayksikköä. Arvon on oltava suurempi kuin tulostimen pienin tulostamaton reunus. Voit määrittää limitykseksi korkeintaan puolet lyhimmän sivun pituudesta. Jos sivun mitat ovat esimerkiksi 11x17 tuumaa (279,4x431,8 mm), limitettävän alueen leveys voi olla korkeintaan 5,5 tuumaa (139,7 mm).

Julkaisun manuaalinen osittaminen

Julkaisun automaattinen osittaminen tulostaa kaikki osat kerralla. Ositettaessa julkaisu manuaalisesti on jokainen osa tulostettava erikseen.

 1. Jos haluat näyttää viivaimet, valitse Näytä > Näytä viivaimet.
 2. Aseta nollakohta tulostettavan osan vasempaan yläkulmaan vetämällä viivainta. Muista jättää tilaa limitykselle ja tulostimen merkeille.

  Käytettävän paperin koko ja suunta määrittää InDesignin tulostaman alueen koon ja muodon.

 3. Valitse Tiedosto > Tulosta ja sitten vasemmalta Asetukset.
 4. Valitse Asetukset-alueelta Vierekkäin. Valitse sitten Vierekkäin-valikosta Manuaalinen.

Julkaisujen skaalaaminen

Jos haluat sovittaa julkaisun sitä pienempään paperikokoon, voit skaalata julkaisun leveyden ja korkeuden joko symmetrisesti tai epäsymmetrisesti. Epäsymmetristä skaalausta käytetään esimerkiksi silloin, kun tulostetaan filmille fleksopainokonetta varten: jos tiedät, missä suunnassa levy sijoitetaan painokoneen rumpuun, skaalaus voi kompensoida 2-3 prosentin venymää levyssä. Skaalaus ei vaikuta julkaisun sivukokoon.

Huomautus:

Kun tulostat aukeamia, jokainen aukeama skaalataan erikseen.

Julkaisun manuaalinen skaalaaminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunassa Asetukset-alueelta Leveys, jolloin Leveys- ja Korkeus-ruudut aktivoituvat.
 3. Säilytä julkaisun leveys- ja pituussuhteet valitsemalla Pakota mittasuhteet. Muussa tapauksessa varmista, että asetusta ei ole valittu.
 4. Kirjoita Leveys- ja Korkeus-ruutuihin prosenttiluvuksi 1-1000. Jos valitsit Pakota mittasuhteet, kirjoita vain yksi arvo, sillä toinen päivittyy automaattisesti.

Julkaisun automaattinen skaalaaminen

 1. Varmista, että Tulosta-valintaikkunan Asetukset-alueen Vierekkäin- ja Miniatyyrit-asetuksia ei ole valittu. (Kun nämä asetukset on valittu, Skaalaa sopivaksi -asetus ei ole käytettävissä.)
 2. Valitse Skaalaa sopivaksi. Valitun PPD:n kuva-alue määrittää skaalausprosentin. Luku näkyy Skaalaa sopivaksi -asetuksen vieressä.

Enemmän tällaisia

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi