Käyttöopas Peruuta

Tekstin ketjuttaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Tekstikehysten ketjuttaminen

Kehyksessä oleva teksti voi olla riippumaton muista kehyksistä, tai se voi juosta muihin yhdistettyihin kehyksiin. Jos haluat tekstin sijoittuvan yhdistettyjen kehysten (joita kutsutaan myös tekstilaatikoiksi) väliin, sinun täytyy ensin yhdistää kehykset. Yhdistetyt kehykset voivat olla samalla sivulla tai aukeamalla tai jollain muulla julkaisun sivulla. Tekstin yhdistämistä tekstikehysten välillä kutsutaan ketjuttamiseksi. Se tunnetaan myös nimellä tekstikehysten linkittäminen ja tekstilaatikoiden linkittäminen.

Jokaisessa tekstikehyksessä on sisäportti ja ulkoportti. Tekstikehykset yhdistetään porttien kautta. Tyhjä sisä- tai ulkoportti osoittaa jutun alku- ja loppukohdan. Portissa oleva nuoli osoittaa, että kehys on linkitetty toiseen kehykseen. Punainen plusmerkki (+) ulkoportissa osoittaa, että jutussa on vielä tekstiä, mutta jäljellä ei ole tekstikehyksiä, joihin sen voisi sijoittaa. Jäljellä oleva teksti, joka ei näy, on ylijuoksevaa tekstiä.

Ketjutetut kehykset

A. Sisäportti jutun alussa B. Ulkoportti, joka osoittaa ketjutuksen seuraavaan kehykseen C. Tekstiketju D. Sisäportti, joka osoittaa ketjutuksen edellisestä kehyksestä. E. Ulkoportti, joka ilmaisee ylijuoksevan tekstin 

Voit näyttää ketjutetut kehykset visuaalisesti valitsemalla Näytä > Ekstrat > Näytä tekstiketjut. Tekstikehyksiä voi ketjuttaa, vaikka kehyksessä ei olisi tekstiä.

Uuden kehyksen lisääminen ketjuun

 1. Valitse tekstikehys valintatyökalulla  ja lataa tekstikuvake napsauttamalla kehyksen sisä- tai ulkoporttia.

  Voit lisätä kehyksen ennen valittua kehystä napsauttamalla sisäporttia ja kehyksen jälkeen napsauttamalla ulkoporttia.

 2. Sijoita ladatun tekstin kuvake  paikkaan, johon haluat lisätä uuden tekstikehyksen. Luo uusi tekstikehys napsauttamalla tai vetämällä kohtaa.
Huomautus:

Kun ladatun tekstin kuvake on aktiivinen, käytettävissä on useita toimintoja, kuten sivujen kääntäminen, uusien sivujen luominen ja zoomaus. Kahden kehyksen välisen ketjutuksen voi peruuttaa kesken toiminnon napsauttamalla jotakin työkalupaneelin työkalua. Kaikki teksti säilyy.

Valmiin kehyksen lisääminen ketjuun

 1. Valitse tekstikehys valintatyökalulla ja lataa tekstikuvake napsauttamalla sisä- tai ulkoporttia.
 2. Sijoita ladatun tekstin kuvake sen kehyksen päälle, johon haluat liittää kehyksen. Ladatun tekstin kuvake muuttuu ketjukuvakkeeksi.
  Valmiin kehyksen lisääminen ketjuun

 3. Ketjuta toinen kehys ensimmäiseen kehykseen napsauttamalla toista kehystä.

Kun ketjutat kehysruudukon tyhjään tekstikehykseen tai toiseen kehysruudukkoon, jolla on eri ruudukkoasetukset, ketjutetun kehyksen tekstikehys määritetään uudelleen sen tekstikehyksen asetusten mukaiseksi, josta ketjutus tehtiin.

Huomautus:

Kehyksiin voi lisätä automaattisesti jatkuu sivulla- tai jatkoa sivulta -hyppyrivit, jotka ilmaisevat, miten juttu etenee kehysten välillä. (Lisätietoja: Automaattisten sivunumeroiden lisääminen jutun hyppyjä varten.)

Kehyksen lisääminen ketjutettujen kehysten väliin

 1. Valitse valintatyökalu ja napsauta ulkoporttia jutun siinä kohdassa, johon haluat lisätä kehyksen. Kun vapautat hiiren painikkeen, näyttöön tulee ladatun tekstin kuvake.
 2. Luo uusi kehys vetämällä tai valitse eri tekstikehys. InDesign ketjuttaa kehyksen osaksi jutun muodostavaa linkitettyjen kehysten joukkoa.
Kehyksen lisääminen ketjun väliin (yllä) ja lopputulos (alla)

Tekstikehysten ketjutuksen poistaminen

Kun poistat tekstikehyksen ketjutuksen, katkaiset yhteyden kehyksen ja kaikkien ketjussa seuraavana olevien kehysten väliltä. Kehyksissä aiemmin näkynyt teksti muuttuu ylijuoksevaksi tekstiksi (tekstiä ei poisteta). Kaikki myöhemmät kehykset ovat tyhjiä.

 1. Käytä valintatyökalua ja tee jokin seuraavista:
  • Katkaise kehysten välinen yhteys kaksoisnapsauttamalla sisä- tai ulkoporttia.
  • Napsauta toiseen kehykseen johtavaa ketjutusta kuvaavaa sisä- tai ulkoporttia. Napsauta esimerkiksi kahden kehyksen ketjussa joko ensimmäisen kehyksen ulkoporttia tai jälkimmäisen kehyksen sisäporttia. Näytä ketjutuksen poistokuvake  viemällä ladatun tekstin kuvake edellisen tai seuraavan kehyksen päälle Napsauta kehystä, jonka haluat poistaa ketjusta.
  Kehyksen poistaminen ketjusta

Huomautus:

Voit jakaa jutun kahdeksi jutuksi leikkaamalla toiseen juttuun tulevan tekstin, katkaisemalla kehysten välisen yhteyden ja liittämällä tekstin toisen jutun ensimmäiseen kehykseen.

Ketjutettujen tekstikehyksien leikkaaminen ja poistaminen

Kun tekstikehyksiä leikataan tai poistetaan, tekstiä ei poisteta vaan säilytetään ketjussa.

Kehyksen leikkaaminen ketjusta

Voit leikata kehyksen ketjusta ja liittää sen toiseen kohtaan. Kehys poistetaan ja teksti kopioituu sen mukana, mutta tekstiä ei poisteta alkuperäisestä jutusta. Leikatun ja liitetyn kehyssarjan sisäiset ketjutukset säilyvät, mutta kaikki yhteydet jutun muihin kehyksiin poistuvat.

 1. Valitse vähintään yksi kehys valintatyökalulla (voit valita useita kohteita pitämällä vaihtonäppäimen alhaalla).
 2. Valitse Muokkaa > Leikkaa. Näyttöön tulee seuraava kehys, ja sen mahdollinen teksti juoksee jutun seuraavaan kehykseen. Jos jutun viimeinen kehys poistetaan, sen teksti tallentuu edelliseen kehykseen ylijuoksevana tekstinä.
 3. Jos haluat käyttää irrotettua kehystä julkaisun eri kohdassa, siirry uuteen kohtaan ja valitse Muokkaa > Liitä.

Kehyksen poistaminen ketjusta

Kun poistat ketjuun kuuluvan tekstikehyksen, tekstiä ei poisteta. Teksti muuttuu ylijuoksevaksi, tai se juoksutetaan järjestyksessä seuraavaan kehykseen. Jos tekstikehystä ei ole kytketty mihinkään muuhun kehykseen, kehys ja teksti poistetaan.

 1. Valitse tekstikehys jollakin seuraavista tavoista:
  • Valitse valintatyökalu ja napsauta kehystä.
  • Valitse tekstityökalu, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta kehystä.
 2. Paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä.

Tekstin juoksuttaminen manuaalisesti tai automaattisesti

Kohdistin muuttuu ladatun tekstin kuvakkeeksi , kun teksti on sijoitettu tai sisä- tai ulkoporttia napsautettu. Ladatun tekstin kuvakkeen avulla voit juoksuttaa tekstiä sivuille. Jos pidät muokkauspainiketta alhaalla, voit määrittää, miten teksti juoksutetaan. Ladatun tekstin kuvake muuttaa ulkoasuaan sijaintinsa mukaan.

Kun viet ladatun tekstin kuvakkeen tekstikehyksen päälle, kuvakkeen  ympärillä on sulkumerkit. Kun viet ladatun tekstin kuvakkeen apuviivan tai ruudukon tarttumispisteen viereen, musta osoitin muuttuu valkoiseksi .

Voit juoksuttaa tekstiä neljällä tavalla:

Menetelmä

Kuvaus

Tekstin juoksuttaminen manuaalisesti 

Lisää tekstiä kehys kerrallaan. Juoksuttamista voi jatkaa lataamalla tekstikuvakkeen.

Puoliautomaattinen juoksutus : paina Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) napsauttaessasi.

Puoliautomaattinen juoksutus toimii kuten manuaalinen juoksutus, mutta osoitin muuttuu aina kehyksen lopussa ladatun tekstin kuvakkeeksi, kunnes kaikki teksti on juoksutettu julkaisuun.

Automaattijuoksutus : paina vaihtonäppäintä napsauttaessasi.

Automaattinen juoksutus lisää sivuja ja kehyksiä, kunnes kaikki teksti on juoksutettu julkaisuun.

Kiinteä automaattinen juoksutus : paina Alt-näppäintä (Windows) tai vaihto+optionäppäimiä (Mac OS) napsauttaessasi.

Kaikki teksti juoksutetaan julkaisuun, kehyksiä lisätään tarpeen mukaan, mutta sivuja ei lisätä. Kaikki jäljelle jäävä teksti on ylijuoksevaa.

InDesign havaitsee vaaka- tai pystysuuntaisuuden tekstin juoksuttamista varten. Jos tekstiä juoksutetaan puoliautomaattisesti tai automaattisesti, se juoksutetaan Juttu-paneelissa määritettyjen kehyksen tyypin ja suunnan mukaan. Kuvake kertoo käyttäjälle siitä, mihin suuntaan tekstiä juoksutetaan.

Tekstin juoksuttaminen manuaalisesti

 1. Valitse tiedosto Sijoita-toiminnolla tai napsauta valitun tekstikehyksen ulkoporttia .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Sijoita ladatun tekstin kuvake kehykseen tai reitille ja napsauta. Teksti juoksee kehykseen ja siihen linkitettyihin kehyksiin. Juokseva teksti alkaa aina vasemman palstan yläreunasta, vaikka napsauttaisit eri palstaa.
  • Luo palstan levyinen kehys sijoittamalla ladatun tekstin kuvake palstan alueelle. Kehyksen yläreuna tulee napsautuskohtaan.
  • Luo haluamasi kokoinen tekstikehys vetämällä ladatun tekstin kuvaketta.
 3. Voit sijoittaa lisää tekstiä napsauttamalla ulkoporttia ja toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Huomautus:

ketjutettuun kehykseen lisätty teksti juoksee kehyksestä toiseen automaattisesti valitusta juoksutusmenetelmästä riippumatta.

Tekstin juoksuttaminen puoliautomaattisesti

 1. Napsauta sivua tai kehystä ladatun tekstin kuvakkeella pitäen Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla.

Teksti juoksee palsta kerrallaan, kuten manuaalisessa juoksutuksessa, mutta kuvake latautuu automaattisesti kunkin palstan jälkeen.

Tekstin juoksuttaminen automaattisesti

 1. Kun ladatun tekstin kuvake on näytössä, paina vaihtonäppäintä ja tee jokin seuraavista:
  • Luo palstan levyinen kehys napsauttamalla ladatun tekstin kuvaketta. InDesign luo uusia tekstikehyksiä ja julkaisusivuja, kunnes teksti on lisätty kokonaan.

Tekstin juoksuttaminen automaattisesti lisäämättä sivuja

 1. Valitse ladatun tekstin kuvake ja pidä alhaalla Alt+vaihtonäppäimiä (Windows) tai vaihto+optionäppäimiä (Mac OS).

Älykkään tekstin uudelleenjuoksutuksen käyttäminen

Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus -toiminnolla voit lisätä tai poistaa sivuja tekstiä kirjoittaessasi tai muokatessasi. Tämä toiminto on käytännöllinen, kun käytät InDesignia tekstieditorina ja haluat, että uusi sivu lisätään aina, kun kirjoittamasi teksti ei mahdu nykyiselle sivulle. Toiminto auttaa myös ylijuoksevan·tekstin tai tyhjien sivujen välttämisessä, kun tekstin juoksutus muuttuu tekstin muokkaamisen, ehdollisen tekstin näyttämisen tai piilottamisen tai muiden tekstin juoksutukseen tehtävien muutosten vuoksi.

Oletusarvon mukaan älykäs tekstin uudelleenjuoksutus on rajattu tekstikehyspohjiin eli sivupohjan tekstikehyksiin. Jos asiakirjassa on vastakkaisia sivuja, tekstikehyspohjien pitää näkyä sekä vasemmalla että oikealla sivupohjalla ja ne on ketjutettava, jotta älykäs tekstin uudelleenjuoksutus toimii.

Voit muuttaa asetuksia siten, että sivuja voidaan lisätä tai poistaa muita kuin sivupohjiin perustuvia tekstikehyksiä käsiteltäessä. Tekstikehys on kuitenkin ketjutettava vähintään yhteen muuhun, jollakin toisella sivulla olevaan tekstikehykseen, jotta älykäs tekstin uudelleenjuoksutus toimii.

Älykkään tekstin uudelleenjuoksutuksen asetukset tulevat näkyviin Teksti-asetuksiin. Nämä asetukset ovat voimassa valitussa julkaisussa. Jos haluat muuttaa kaikkien uusien julkaisujen oletusasetuksia, sulje kaikki julkaisut ja määritä asetukset.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS).

 2. Valitse Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus.

 3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK.

Lisää sivut

Tällä asetuksella voit määrittää, mihin uusi sivu luodaan. Esimerkki: Sinulla on kolmesivuinen julkaisu, jossa ensimmäisellä kahdella sivulla on tekstikehyksiä ja kolmannella koko sivun kokoinen kuvitus. Jos kirjoitat tekstiä toisen sivun lopussa, voit määrittää, lisätäänkö uusi sivu kolmannen sivun (grafiikkasivu) eteen vai sen jälkeen. Voit lisätä uuden sivun sivun 2 jälkeen valitsemalla Jutun loppuun. Valitse Julkaisun loppuun, jos haluat lisätä sivun grafiikkasivun jälkeen.

Jos julkaisussa on useita osioita, voit lisätä sivun osion loppuun valitsemalla Osion loppuun.

Rajoita koskemaan tekstikehyspohjia

Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, voit myös tekstikehyksiä muokkaamalla lisätä tai poistaa sivuja, jotka eivät perustu sivupohjiin. Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus estää tarpeetonta tekstin uudelleenjuoksutusta siten, että se tulee voimaan vain, kun muokattava tekstikehys ketjutetaan vähintään yhteen muuhun jollakin toisella sivulla olevaan tekstikehykseen.

Huomautus: Kun älykästä tekstin uudelleenjuoksutusta käytetään tekstikehyksissä, jotka eivät perustu sivupohjiin, sivuille lisätään koko sivun kattavat, yksisarakkeiset tekstikehykset. Tämä tehdään huolimatta siitä, millaiset sen tekstikehyksen määritteet ovat, johon uusi kehys ketjutetaan.

Säilytä vastakkaisten sivujen aukeamat

Tämä asetus määrittää, säilytetäänkö vastakkaisten sivujen aukeamat, kun tekstiä juoksutetaan uudelleen julkaisun keskellä. Jos tämä asetus on valittuna, kun tekstiä juoksutetaan uudelleen julkaisun keskellä, julkaisuun lisätään uusi kaksisivuinen aukeama. Jos tätä asetusta ei ole valittu, julkaisuun lisätään uusi yksittäinen sivu ja sitä seuraavat sivut "sekoitetaan".

Jos asetteluun kuuluu erityisesti aukeaman oikealle tai vasemmalle puolelle kuuluvia elementtejä, ota tämä asetus käyttöön. Jos vasemman ja oikean sivun voi vaihtaa keskenään, voit poistaa tämän asetuksen käytöstä. Tämä asetus näkyy himmennettynä, jos julkaisussa ei ole vastakkaisia sivuja.

Poista tyhjät sivut

Tämä asetuksen valitsemalla voit poistaa sivuja tekstiä muokatessasi tai ehtoja piilottaessasi. Sivut poistetaan vain, jos tyhjennetty tekstikehys on ainoa sivulla oleva objekti.

Huomautus:

Jos haluat nähdä, miten InDesignia voi käyttää tekstieditorina älykkään tekstin uudelleenjuoksutuksen avulla, luo julkaisu siten, että vastakkaiset sivut on poistettu käytöstä ja tekstikehyspohja on valittuna. Varmista Teksti-asetuksista, että Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus ja Poista tyhjät sivut on valittu. Pidä ensimmäisellä sivulla näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto (Windows) tai komento+vaihto (Mac OS) painettuna ja korvaa tekstikehyspohja valitsemalla se. Kun kirjoitat tekstikehyksen täyteen, uusi sivu ja tekstikehys lisätään automaattisesti. Jos poistat riittävästi tekstiä, sivu poistetaan.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi