InDesignin Huomautukset-toiminnon yhteydessä huomautuksen tai jäljitetyn muutoksen tekijä tunnistetaan työnkulun käyttäjänimen avulla. Huomautuksissa ja jäljitetyissä muutoksissa käytetään käyttäjäkohtaista värikoodia, joka määritetään InDesignin Asetukset-valintaikkunassa tai InCopyn Käyttäjä-valintaikkunassa (Tiedosto > Käyttäjä).

Huomautuksia voidaan käyttää vain tekstissä. InDesignissa ne voidaan tulostaa vain juttueditorissa, eikä niitä voi viedä PDF-muotoon.

Toimitushuomautusten lisääminen

Kun lisäät toimitushuomautuksia hallittuun sisältöön InDesignissa, ne ovat työnkulun muiden käyttäjien nähtävissä. Huomautukset on tarkoitettu ensisijaisesti InCopy-työnkulkua varten, mutta voit silti käyttää niitä myös InDesignissa. Voit esimerkiksi sijoittaa huomautuksiin tekstiä, jonka ehkä haluat lisätä juttuun myöhemmin. Kun sisältö viedään Adobe PDF -muotoon InCopyssa, huomautukset voidaan muuttaa PDF-tiedoston huomautuksiksi.

 1. Napsauta tekstityökalulla kohtaa, johon haluat sijoittaa huomautuksen, ja valitse Teksti > Huomautukset > Uusi huomautus.

  Kun muokkaat juttua juttueditorissa, näyttöön tulee päätymerkki. Sivuasettelu-näkymässä näyttöön tulee Huomautukset-paneeli.

 2. Kirjoita huomautus päätymerkkien väliin tai Huomautukset-paneeliin.

Voit lisätä niin monta huomautusta kuin haluat mihin tahansa kohtaan. Et kuitenkaan voi lisätä huomautusta toiseen huomautukseen.

Jos haluat näyttää tai kätkeä huomautukset, valitse Näytä > Ekstrat > Näytä huomautukset tai Kätke huomautukset.

Huomautustilan käyttäminen

Huomautustilassa voit lisätä, jakaa ja poistaa huomautuksia helposti sen mukaan, missä kohdistin on tai mitä tekstiä on valittu.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Luo uusi huomautus viemällä kohdistin tekstiin.

  • Muunna teksti huomautukseksi valitsemalla teksti.

  • Jaa huomautus viemällä kohdistin huomautukseen.

  • Muunna huomautus tekstiksi valitsemalla huomautuksen päätymerkit (juttueditorissa).

  • Siirrä kohdistin pois huomautuksesta viemällä kohdistin huomautuksen alkuun tai loppuun.

 2. Valitse Teksti > Huomautukset > Huomautustila.

Huomautusten hallinta

Huomautusankkuri  osoittaa huomautuksen sijainnin. Huomautukset-paneelissa näkyvät huomautuksen sisältö ja huomautuksen tiedot.

 • Voit muuntaa tekstin huomautukseksi valitsemalla tekstin ja valitsemalla Teksti > Huomautukset > Muunna huomautukseksi. Luodaan uusi huomautus. Valittu teksti poistetaan jutusta ja liitetään uuteen huomautukseen. Huomautusankkuri tai päätymerkki lisätään kohtaan, josta valitsemasi teksti poistettiin.

 • Voit muuntaa huomautuksen tekstiksi valitsemalla julkaisuun lisättävän tekstin Huomautukset-paneelissa. Vaihtoehtoisesti voit valita tekstiin sidotun huomautuksen tekstin juttueditorissa. Valitse sitten Teksti > Huomautukset > Muunna tekstiksi.

 • Voit jakaa huomautuksen kahteen osaan sijoittamalla kursorin huomautukseen siihen kohtaan, josta haluat huomautuksen jakaa, ja valitsemalla sitten Teksti > Huomautukset > Jaa huomautus.

 • Voit siirtyä huomautuksesta toiseen napsauttamalla tekstiä ja valitsemalla Teksti > Huomautukset > Edellinen huomautus tai Huomautukset > Seuraava huomautus.

Huomautusten asetusten muokkaaminen

Voit määrittää asetuksissa huomautusankkureiden, päätymerkkien sekä juttueditorissa tekstiin sidottujen huomautusten värin. Voit myös valita, näytetäänkö huomautuksen tiedot työkaluvihjeenä ja koskevatko Etsi ja muuta -toiminto ja oikeinkirjoituksen tarkistus huomautusten sisältöä juttueditorissa.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Huomautukset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Huomautukset (Mac OS).

 2. Valitse huomautusankkureiden ja huomautuksen päätymerkkien väri Huomautuksen väri -valikosta. Käytä Käyttäjä-valintaikkunassa määritettyä väriä valitsemalla [Käyttäjän väri]. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, kun useat henkilöt työstävät tiedostoa.

 3. Näytä huomautuksen tiedot ja sisällön osa tai koko sisältö työkaluvihjeenä valitsemalla Näytä huomautustyökaluvihjeet. Vihje näkyy, kun hiiren osoitin on huomautusankkurin päällä Sivuasettelu-näkymässä tai päätymerkin päällä juttueditorissa.

 4. Määritä, haluatko Etsi ja muuta- ja Tarkista oikeinkirjoitus -komentojen koskevan tekstiin sidottujen huomautusten sisältöä (vain juttueditorissa).

  Huomautus:

  Etsi ja vaihda- ja Tarkista oikeinkirjoitus -komentoja ei voi käyttää huomautusten sisältöön Sivuasettelu-näkymässä huolimatta siitä, mitä Asetukset-valintaikkunassa on määritetty. Muuta kaikki -komento kuitenkin muuttaa huomautusten sisältöä.

 5. Valitse tekstiin sidotun huomautuksen taustaväriksi [Ei mitään] tai [Huomautuksen väri] (vaiheessa 2 valitsemasi väri).

 6. Napsauta OK-painiketta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö