Käyttöopas Peruuta

Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. InDesignin Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

InDesignin Huomautukset-toiminnon yhteydessä huomautuksen tai jäljitetyn muutoksen tekijä tunnistetaan työnkulun käyttäjänimen avulla. Huomautuksissa ja jäljitetyissä muutoksissa käytetään käyttäjäkohtaista värikoodia, joka määritetään InDesignin Asetukset-valintaikkunassa tai InCopyn Käyttäjä-valintaikkunassa (Tiedosto > Käyttäjä).

Huomautuksia voidaan käyttää vain tekstissä. InDesignissa ne voidaan tulostaa vain juttueditorissa, eikä niitä voi viedä PDF-muotoon.

Toimitushuomautusten lisääminen

Kun lisäät toimitushuomautuksia hallittuun sisältöön InDesignissa, ne ovat työnkulun muiden käyttäjien nähtävissä. Huomautukset on tarkoitettu ensisijaisesti InCopy-työnkulkua varten, mutta voit silti käyttää niitä myös InDesignissa. Voit esimerkiksi sijoittaa huomautuksiin tekstiä, jonka ehkä haluat lisätä juttuun myöhemmin. Kun sisältö viedään Adobe PDF -muotoon InCopyssa, huomautukset voidaan muuttaa PDF-tiedoston huomautuksiksi.

 1. Napsauta tekstityökalulla kohtaa, johon haluat sijoittaa huomautuksen, ja valitse Teksti > Huomautukset > Uusi huomautus.

  Kun muokkaat juttua juttueditorissa, näyttöön tulee päätymerkki. Sivuasettelu-näkymässä näyttöön tulee Huomautukset-paneeli.

 2. Kirjoita huomautus päätymerkkien väliin tai Huomautukset-paneeliin.

Voit lisätä niin monta huomautusta kuin haluat mihin tahansa kohtaan. Et kuitenkaan voi lisätä huomautusta toiseen huomautukseen.

Jos haluat näyttää tai kätkeä huomautukset, valitse Näytä > Ekstrat > Näytä huomautukset tai Kätke huomautukset.

Huomautustilan käyttäminen

Huomautustilassa voit lisätä, jakaa ja poistaa huomautuksia helposti sen mukaan, missä kohdistin on tai mitä tekstiä on valittu.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Luo uusi huomautus viemällä kohdistin tekstiin.

  • Muunna teksti huomautukseksi valitsemalla teksti.

  • Jaa huomautus viemällä kohdistin huomautukseen.

  • Muunna huomautus tekstiksi valitsemalla huomautuksen päätymerkit (juttueditorissa).

  • Siirrä kohdistin pois huomautuksesta viemällä kohdistin huomautuksen alkuun tai loppuun.

 2. Valitse Teksti > Huomautukset > Huomautustila.

Huomautusten hallinta

Huomautusankkuri  osoittaa huomautuksen sijainnin. Huomautukset-paneelissa näkyvät huomautuksen sisältö ja huomautuksen tiedot.

 • Voit muuntaa tekstin huomautukseksi valitsemalla tekstin ja valitsemalla Teksti > Huomautukset > Muunna huomautukseksi. Luodaan uusi huomautus. Valittu teksti poistetaan jutusta ja liitetään uuteen huomautukseen. Huomautusankkuri tai päätymerkki lisätään kohtaan, josta valitsemasi teksti poistettiin.

 • Voit muuntaa huomautuksen tekstiksi valitsemalla julkaisuun lisättävän tekstin Huomautukset-paneelissa. Vaihtoehtoisesti voit valita tekstiin sidotun huomautuksen tekstin juttueditorissa. Valitse sitten Teksti > Huomautukset > Muunna tekstiksi.

 • Voit jakaa huomautuksen kahteen osaan sijoittamalla kursorin huomautukseen siihen kohtaan, josta haluat huomautuksen jakaa, ja valitsemalla sitten Teksti > Huomautukset > Jaa huomautus.

 • Voit siirtyä huomautuksesta toiseen napsauttamalla tekstiä ja valitsemalla Teksti > Huomautukset > Edellinen huomautus tai Huomautukset > Seuraava huomautus.

Huomautusten asetusten muokkaaminen

Voit määrittää asetuksissa huomautusankkureiden, päätymerkkien sekä juttueditorissa tekstiin sidottujen huomautusten värin. Voit myös valita, näytetäänkö huomautuksen tiedot työkaluvihjeenä ja koskevatko Etsi ja muuta -toiminto ja oikeinkirjoituksen tarkistus huomautusten sisältöä juttueditorissa.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Huomautukset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Huomautukset (Mac OS).

 2. Valitse huomautusankkureiden ja huomautuksen päätymerkkien väri Huomautuksen väri -valikosta. Käytä Käyttäjä-valintaikkunassa määritettyä väriä valitsemalla [Käyttäjän väri]. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen, kun useat henkilöt työstävät tiedostoa.

 3. Näytä huomautuksen tiedot ja sisällön osa tai koko sisältö työkaluvihjeenä valitsemalla Näytä huomautustyökaluvihjeet. Vihje näkyy, kun hiiren osoitin on huomautusankkurin päällä Sivuasettelu-näkymässä tai päätymerkin päällä juttueditorissa.

 4. Määritä, haluatko Etsi ja muuta- ja Tarkista oikeinkirjoitus -komentojen koskevan tekstiin sidottujen huomautusten sisältöä (vain juttueditorissa).

  Huomautus:

  Etsi ja vaihda- ja Tarkista oikeinkirjoitus -komentoja ei voi käyttää huomautusten sisältöön Sivuasettelu-näkymässä huolimatta siitä, mitä Asetukset-valintaikkunassa on määritetty. Muuta kaikki -komento kuitenkin muuttaa huomautusten sisältöä.

 5. Valitse tekstiin sidotun huomautuksen taustaväriksi [Ei mitään] tai [Huomautuksen väri] (vaiheessa 2 valitsemasi väri).

 6. Napsauta OK-painiketta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa