Käyttöopas Peruuta

Tekstin muokkaaminen

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen
Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

Valitse teksti

 1. Valitse tekstityökalu ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse merkki, sana tai kokonainen tekstilohko vetämällä palkkikohdistin valittavan kohteen päälle.
  • Valitse sana kaksoisnapsauttamalla. Sanan ympärillä olevia välilyöntejä ei valita.
  • Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla sitä. Jos Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetusta ei ole valittu, kolmoisnapsautus valitsee koko kappaleen.

  • Jos Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetus on valittu, voit valita koko kappaleen napsauttamalla sitä neljä kertaa.

  • Koko jutun voi valita viidellä napsautuksella tai napsauttamalla mitä tahansa jutun kohtaa ja valitsemalla Muokkaa > Valitse kaikki.

Huomautus:

Jos valitset jollain edellä mainitulla tavalla tekstin, jossa on huomautusankkuri, myös huomautus ja sen sisältö valitaan.

Jos kehyksen tekstiä ei voi valita, tekstikehys saattaa olla lukitulla tasolla tai sivupohjalla. Yritä poistaa tason lukitus tai käyttää sivupohjaa. Tekstikehys voi myös olla toisen tekstikehyksen tai läpinäkyvän objektin alla. Lisätietoja: Tekstin valitseminen peitetystä kehyksestä.

Kolmoisnapsauttamisen vaikutusten muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InDesign > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetus, jos haluat valita kolmoisnapsauttamalla rivin (oletus). Poista valinta, jos haluat valita kolmoisnapsauttamalla koko kappaleen.

Tekstin valitseminen peitetystä kehyksestä

 1. Ota valintatyökalu  käyttöön, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja valitse tekstikehys napsauttamalla sitä.
 2. Valitse tekstityökalu ja napsauta kehystä tai valitse teksti.

Piilomerkkien (tulostumattomien merkkien) näyttäminen

 1. Valitse Teksti > Näytä piilomerkit.
 2. Jos piilotetut merkit eivät vieläkään näy, poista esikatselutila käytöstä. Valitse Näkymä > Näyttötila > Normaali ja valitse Näkymä >Päällepainatuksen esikatselu, kun haluat poistaa sen käytöstä.

Tulostumattomat merkit, kuten välilyöntien, sarkainten, kappaleenvaihtojen, hakemistojen ja juttujen loppujen merkit, tulevat näkyviin. Nämä erikoismerkit näkyvät vain julkaisuikkunassa ja juttueditori-ikkunassa. Ne eivät tulostu paperille eivätkä PDF- tai XML-tiedostoon. Piilomerkit ovat samanvärisiä kuin tason väri.

Tulostumattomat merkit piilotettuina (yllä) ja näkyvissä (alla)

Anne Marie Concepcion on tehnyt kattavan erikoismerkkiluettelon. Se on osoitteessa Ilmainen opas InDesignin erikoismerkeistä.

Piilomerkkien luettelo

Piilomerkki

Merkitys

Kappaleen loppu

Pakotettu rivinvaihto (rivin loppu)

Väli

Jutun loppu

Tavutusvihje

Sitova yhdysmerkki

Sarkain

Oikealle tasaava sarkain

Sisennä tähän

Lopeta sisäkkäistyyli tähän

Erottaja

Ideografinen väli

em-väli

en-väli

Sitova välilyönti

Sitova välilyönti (kiinteä leveys)

Hieno väli

Kuudennesväli

Kapea väli

Neljännesväli

Kolmannesväli

Välimerkkiväli

Numeroväli

Tasausvälilyönti

Palstanvaihto

Kehyksenvaihto

Sivunvaihto

Pariton sivunvaihto

Parillinen sivunvaihto

Pakotettu rivinvaihto

InCopy-huomautus

InCopy-huomautus (juttueditorissa)

Sijaintimerkki (vain InCopy)

Hakemistomerkki

Hakemistomerkki (juttueditorissa)

Piilotettu ehdollinen teksti

Piilotettu ehdollinen teksti (juttueditorissa)

Kirjanmerkki tai hyperlinkin kohteen merkki (usein tekstiankkuri)

Kirjanmerkki tai hyperlinkin kohteen merkki (juttueditorissa)

Hyperlinkin kohde (juttueditorissa)

Ristiviitattu kappale

Ristiviittaushyperlinkki (juttueditorissa)

Ankkuroitu objekti

Ankkuroitu objekti (juttueditorissa)

XML-nimiö

XML-nimiö (juttueditorissa)

Alaviite (juttueditorissa)

Taulukko (juttueditorissa)

Muuttuja (juttueditorissa)

Hakemistomerkki (juttueditorissa)

Palstan-, kehyksen- ja sivunvaihtojen lisääminen

Palstan-, kehyksen- ja sivunvaihdot määritetään lisäämällä tekstiin niitä vastaavat erikoismerkit.

 1. Napsauta tekstityökalulla kohtaa, johon haluat lisätä vaihdon.
 2. Valitse Teksti > Lisää vaihtomerkki ja valitse vaihtomerkki alivalikosta.
Huomautus:

Voit lisätä vaihtoja myös numeronäppäimistön Enter-näppäimellä. Lisää palstanvaihto painamalla Enter-näppäintä, kehyksenvaihto painamalla Enter+vaihtonäppäimiä Ctrl+Enter-näppäimiä (Windows) tai Return+komentonäppäimiä (Mac OS).

Jos haluat poistaa vaihtomerkin, valitse Teksti > Näytä piilomerkit. Tulostumattomat merkit ovat nyt näkyvissä, ja voit valita ja poistaa vaihtomerkin.

Huomautus:

Jos vaihto luodaan kappaleasetuksia muuttamalla (esimerkiksi Pitoasetukset-valintaikkunassa), vaihto lisätään käsiteltävän kappaleen eteen. Jos vaihto lisätään kirjoittamalla erikoismerkki, vaihto sijoittuu heti erikoismerkin jälkeen.

Vaihtoasetukset

Seuraavat asetukset näkyvät Teksti > Lisää vaihtomerkki -valikossa:

Palstanvaihto 

Tämä siirtää tekstin nykyisen tekstikehyksen seuraavan palstan alkuun. Jos kehyksessä on vain yksi palsta, teksti siirtyy seuraavaan ketjutettuun kehykseen.

Kehyksenvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavaan ketjutettuun tekstikehykseen riippumatta nykyisen tekstikehyksen palsta-asetuksista.

Sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Pariton sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle parittomalle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Parillinen sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle parilliselle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Kappaleen loppu 

Lisää kappaleen loppumerkin (sama toiminto kuin Enter/Return-näppäimen painaminen).

Pakotettu rivinvaihto 

Pakottaa rivin vaihtumaan kohdasta, johon merkki lisätään, jolloin aloitetaan uusi rivi, mutta ei uutta kappaletta (vastaa näppäinkomentoa vaihto+Enter tai vaihto+Return). Pakotettua rivinvaihtoa kutsutaan myös manuaaliseksi rivinvaihdoksi.

Harkinnanvarainen rivinvaihto 

Osoittaa, mistä kohtaa tekstirivi voidaan katkaista tarvittaessa. Harkinnanvarainen rivinvaihto muistuttaa tavutusvihjettä, mutta rivinvaihtokohtaan ei lisätä tavuviivaa.

Vaihtoasetukset näkyvät Pitoasetukset-valintaikkunassa ja Kappaletyyliasetukset-valintaikkunassa.

Juttueditorin käyttäminen

Voit muokata tekstiä InDesign-ohjelmassa joko asettelusivulla tai juttueditori-ikkunassa. Kun kirjoitat ja muokkaat tekstiä juttueditori-ikkunassa, koko jutussa käytetään Asetukset-kohdassa määrittämääsi kirjasinta, kokoa ja välistystä ilman häiritseviä asetteluja tai muotoiluja. Juttueditorissa voit myös katsella tekstiin tehtyjä jäljitettyjä muutoksia.

Kukin juttu näkyy erillisessä juttueditori-ikkunassa. Kaikki jutun teksti näkyy juttueditorissa, myös ylijuokseva teksti. Voit avata useita juttueditori-ikkunoita samanaikaisesti, myös saman jutun useaan kertaan. Pystysyvyysviivain ilmaisee kehystä täyttävän tekstin määrän, ja viiva puolestaan osoittaa, missä teksti on ylijuoksevaa.

Kun muokkaat juttua, muutokset näkyvät asetteluikkunassa. Avoinna olevat jutut näkyvät Ikkuna-valikossa. Et voi luoda uutta juttua juttueditori-ikkunassa.

Juttueditori-ikkuna

A. Kappaletyylit B. Säädä palstanleveyttä vetämällä jakajaa C. Pystysyvyysviivain D. Ylijuoksevan tekstin osoitin 

Voit tarkastella ja muokata taulukoita juttueditorissa, jossa teksti näytetään jaksotetuissa sarakkeissa ja riveillä, jotta sitä on helppo muokata. Voit laajentaa tai kutistaa taulukoita nopeasti ja päättää, haluatko tarkastella niitä rivi- vai sarakekohtaisesti.

Juttueditorissa näkyy myös lisätty, poistettu tai muokattu teksti, jos otat Jäljitä muutokset -ominaisuuden käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen.

Juttueditorin avaaminen

 1. Valitse tekstikehys, sijoita napsauttamalla kohdistin tekstikehykseen tai valitse useita kehyksiä eri jutuista.
 2. Valitse Muokkaa > Muokkaa juttueditorissa.
Huomautus:

Jos haluat avata toisen samanlaisen juttueditori-ikkunan, aktivoi juttueditori ja valitse Ikkuna > Järjestä > Uusi ikkuna.

Asetteluikkunaan palaaminen

 1. Tee juttueditorissa yksi seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Muokkaa sivuasettelunäkymässä. Tätä tapaa käytettäessä asettelunäkymässä näkyy sama tekstin valinta tai kohdistimen sijainti kuin viimeksi juttueditorissa. Juttueditori-ikkuna jää avoimeksi mutta siirtyy asetteluikkunan taakse.

  • Napsauta asetteluikkunaa. Juttueditori-ikkuna jää avoimeksi, mutta siirtyy asetteluikkunan taakse.

  • Sulje juttueditori-ikkuna.

  • Valitse julkaisun nimi Ikkuna-valikon lopusta.

Juttueditorin kohteiden näyttäminen tai kätkeminen

Voit näyttää tai piilottaa tyylin nimisarakkeen ja syvyysviivaimen, laajentaa tai kutistaa alaviitteet ja näyttää tai piilottaa uusien kappaleiden alut ilmaisevat kappalejakomerkit. Nämä asetukset vaikuttavat kaikkiin avoimiin juttueditori-ikkunoihin sekä myöhemmin avattuihin ikkunoihin.

 • Kun juttueditori on aktiivinen, valitse Näytä > Näytä tyylin nimisarake tai Kätke tyylin nimisarake. Voit myös säätää tyylin nimisarakkeen leveyttä vetämällä pystysuoraa palkkia. Myöhemmin avatuissa juttueditori-ikkunoissa on sama sarakeleveys.
 • Kun juttueditori on aktiivinen, valitse Näytä > Juttueditori > Näytä syvyysviivain tai Kätke syvyysviivain.
 • Kun juttueditori on aktiivinen, valitse Näytä > Juttueditori > Laajenna kaikki alaviitteet tai Kutista kaikki alaviitteet.
 • Kun juttueditori on aktiivinen, valitse Näytä > Juttueditori > Näytä kappalejakomerkit tai Kätke kappalejakomerkit.

Juttueditorin asetukset

Voit muuttaa juttueditorin ulkoasua Juttueditorin näyttö -asetusten avulla. Vaikka juttueditori näyttää vain tekstin perusmuotoilumääritteet, esimerkiksi seuraavat objektit ja määritteet kuitenkin näytetään:

Määrite

Kuvake

Taulukko

Tekstiin sidotut objektit

XML-nimiöt

Muuttujat

Hyperlinkkien lähteet

Hyperlinkkiankkurit

Ristiviittaus

Piilotettu ehdollinen teksti

Huomautus

Alaviitteet

Hakemistomerkit

Poistettu teksti

Lisätty teksti

Siirretty teksti

 

Tekstin näyttöasetukset

Valitse kirjasin, koko, riviväli, tekstiväri ja tausta. Voit myös valita erilaisen teeman. Jos valitset esimerkiksi Klassinen Järjestelmä -vaihtoehdon, keltainen teksti näytetään mustalla taustalla. Nämä asetukset vaikuttavat tekstin näyttämiseen juttueditori-ikkunassa. Ne eivät vaikuta asettelunäkymään.

Ota pehmennys käyttöön

Tasoita tekstin epätasaisia reunoja. Valitse jokin seuraavista pehmennystyypeistä: LCD-optimoitu, Pehmeä tai Oletus, joka käyttää tekstin tasoittamiseen harmaan sävyjä. LCD-optimoitu käyttää tekstin tasoittamiseen värejä harmaan sävyjen sijaan ja toimii parhaiten vaalealla taustalla sijaitsevan mustan tekstin kanssa. Pehmeä käyttää harmaan sävyjä mutta tuottaa vaaleamman ja sumeamman ulkoasun kuin oletusasetus.

Kohdistinasetukset

Muuta tekstikohdistimen ulkoasua. Valitse esimerkiksi Vilkuta, jos haluat kohdistimen vilkkuvan.

Sisäisten kehysten teksti ei näy ylemmän tason juttueditori-ikkunassa, mutta se voi näkyä omassa juttueditori-ikkunassaan.

Tekstieditori (Beta) ‑sovelluksen käyttäminen

Kun käsittelet InDesign-julkaisujen tekstiä, tekstin osia muokattaessa voi ilmetä viivettä. Viive on selvempi, kun julkaisussa on paljon tekstiä tai sovelluksessa otetaan lisätoimintoja käyttöön. Tekstieditori (Beta) tarjoaa tällaisissa tapauksissa helpon vaihtoehdon nopeuttaa kirjoittamista. Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin käynnistää Tekstieditori (Beta), kun kirjoitat tekstiruutuun, ja jatkaa kirjoittamista uudessa ikkunassa viiveiden välttämiseksi. 

Voit avata Tekstieditori (Beta) ‑ikkunan jollakin seuraavista tavoista: 

 1. Valitse Muokkaa > Muokkaa Tekstieditori (Beta) -sovelluksessa.
 2. Voit myös käynnistää Tekstieditori (Beta) ‑sovelluksen tekstiruudun pikavalikosta. Napsauta tekstiruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa Tekstieditori (Beta) -sovelluksessa.
right-click-in-text editor

 3.    Windows-käyttöjärjestelmä – Käytä Alt+Vaihto+Y-pikanäppäintä. 

        macOS – Käytä Opt+Vaihto+Y-pikanäppäintä. 

Tekstieditori (Beta) ‑ikkunassa voit jatkaa tekstin kirjoittamista. Kun olet tehnyt muutokset alkuperäiseen tekstiin, valitse Valmis
.

Tekstieditori-valintaikkuna
Tekstieditori (Beta) ‑ikkuna

 Tekstieditori (Beta) on puhdas tekstieditori, se ei tue tekstin muotoilua ja tyylejä. Tekstieditori (Beta) avautuu uuteen ikkunaan, joten sinun on suljettava ikkuna, jos haluat palata julkaisuun.

Tekstieditori (Beta) on kokeellinen toiminto, joka on saatavana rajoitetuilla maantieteellisillä alueilla ja rajoitetuille käyttäjille. 

Ehdollisen tekstin käyttäminen

Ehdollinen teksti on kätevä tapa luoda eri versioita samasta julkaisusta. Kun olet luonut ehdot, voit ottaa niitä käyttöön tekstin eri alueilla. Voit sitten luoda eri versioita julkaisuista näyttämällä ja piilottamalla ehtoja. Jos olet esimerkiksi luomassa tietokoneen käyttöopasta, voit luoda eri ehdot Mac OS- ja Windows-järjestelmille. Ennen käyttöoppaan Mac OS -version tulostamista voit näyttää kaiken ”Mac”-ehdolla määritetyn tekstin ja piilottaa kaiken ”Windows”-ehdolla määritetyn tekstin. Voit sitten vaihtaa valinnat toisin päin, kun tulostat Windows-käyttöoppaan.

Ehdollinen teksti näkyvissä

A. Kaikki ehdot näkyvissä B. Ehtoilmaisimet 

Ehdollinen teksti piilotettu

A. ”Mac”-ehto piilotettu B. Piilotetut ehtosymbolit 

Ehtoja voi soveltaa vain tekstiin. Voit tehdä ankkuroiduista objekteista ehdollisia, mutta vain valitsemalla ankkuroidun objektin merkin. Voit ottaa ehdot käyttöön taulukon soluissa olevassa tekstissä, mutta ehtoja ei voi ottaa käyttöön taulukon soluissa, sarakkeissa tai riveillä. Et voi ottaa ehtoja käyttöön lukittujen InCopy-juttujen tekstissä.

Ehdollisten julkaisujen suunnitteleminen

Kun suunnittelet projekteihin ehdollista tekstiä, tutustu materiaalin luonteeseen ja perehdy siihen, miten useat henkilöt voivat käyttää sitä, jos julkaisu jaetaan. Käsittele ehdollista tekstiä yhdenmukaisesti, jotta julkaisua on helpompi käyttää ja ylläpitää. Noudata seuraavia ohjeita.

Versioiden määrä

Määritä, kuinka monta versiota viimeistellyssä projektissa on. Jos esimerkiksi luot käyttöopasta, jossa on kuvaus sekä Windows- että Mac OS -järjestelmässä toimivasta ohjelmasta, voit halutessasi laatia oppaasta vähintään kaksi versiota: Windows-version ja Mac OS -version. Jos haluat lisätä näihin versioihin toimituskommentteja tarkistusvaiheessa, tarvitset vielä enemmän versioita: Mac OS ja kommentit, Mac OS ilman kommentteja, Windows ja kommentit ja Windows ilman kommentteja.

Jos julkaisussa on paljon ehtoja, voit määrittää ehtoyhdistelmiä, jotka voidaan ottaa käyttöön julkaisussa pikaista versiointia varten.

Tarvittavien ehdollisten nimiöiden määrä

Päätä, kuinka monta ehdollisten nimiötä tarvitset halutun versiomäärän laatimiseksi. Julkaisun versio määritetään ainutkertaisella ehdollisten nimiöiden yhdistelmällä. Esimerkiksi viimeistelty Windows-oppaan versio voidaan määrittää näyttämällä ehdollinen Windows-nimiö, piilottamalla ehdollinen Mac OS -nimiö ja piilottamalla ehdollinen Kommentit-nimiö. Tässä esimerkissä on päätettävä, käytetäänkö yhtä ehdollista nimiötä Windows-kommenteille ja toista Mac OS -kommenteille vai käytetäänkö yksittäistä ehdollista nimiötä sekä Windows- että Mac OS -kommenteille.

Sisällön järjestäminen

Arvioi, kuinka pitkälle julkaisua voi ehdollistaa ja miten voit järjestää materiaalin kehitystä ja ylläpitoa helpottavalla tavalla. Voit esimerkiksi järjestää kirjan siten, että ehdollinen teksti on rajoitettu muutamaan julkaisuun. Voit myös halutessasi pitää tietyn kappaleen versiot eri tiedostoissa ehdollisen tekstin sijaan ja käyttää sitten eri kirjatiedostoa kullekin kirjan eri versiolle.

Joissakin tilanteissa, kuten useita kieliä käsiteltäessä, voi olla kätevämpää luoda ehtojen käyttämisen sijaan erillisiä tasoja siten, että kukin taso sisältää yhden kieliversion ja voit näyttää tai piilottaa tasoja tarpeen mukaan.

Nimiöintistrategia

Määritä ehdollisen tekstin pienin yksikkö. Jos esimerkiksi julkaisu käännetään toiselle kielelle, yhden kokonaisen lauseen kannattaa olla pienin tekstimäärä, josta tehdään ehdollista. Koska sanajärjestys usein vaihtuu käännöksessä, lauseen osan käyttäminen ehdollisena tekstinä saattaa vaikeuttaa kääntämistä.

Jos ehtoja ei käytetä yhdenmukaisesti välilyönteihin ja välimerkkeihin, tuloksena voi olla ylimääräisiä välilyöntejä tai väärinkirjoitettuja sanoja. Päätä, teetkö välilyönneistä ja välimerkeistä ehdollisia. Jos ehdollinen teksti alkaa tai loppuu välimerkkiin, tee myös välimerkeistä ehdollisia. Tämä helpottaa tekstin lukemista, kun tarkastelet useita versioita.

Voit välttää sanojen välitysongelmat, kuten ehdollista väliä seuraavan ehdottoman välilyönnin, määrittämällä standardeja ehdollista tekstiä seuraavien välilyöntien käsittelemiseen (joko aina ehdollisia tai aina ehdottomia).

Voit välttää sekaannukset päättämällä, missä järjestyksessä ehdollinen teksti näkyy, ja käyttämällä tätä järjestystä koko julkaisussa.

Hakemistot ja ristiviittaukset

Kun luot hakemistoa julkaisulle, kiinnitä huomiota siihen, onko hakemistomerkit asetettu ehdollisen tekstin sisä- vai ulkopuolelle. Muista, että piilotetussa ehdollisessa tekstissä olevia hakemistomerkkejä ei lisätä muodostettuun hakemistoon.

Jos luot ristiviittauksen ehdolliseen tekstiin, varmista, että lähdetekstillä on sama ehto. Jos esimerkiksi lisäät ristiviittauksen Windows-kappaleeseen ja tekstiankkuri näkyy Mac-ehdossa, ristiviittaus jää ratkaisematta, kun Mac-ehto on piilotettu. Merkintä PT tulee näkyviin ristiviittauksen viereen Hyperlinkit-paneeliin.

Jos luot ristiviittauksen kappaleeseen, jossa osa tekstistä on ehdollista, ja sitten muutat kyseisen ehdon näkyvyysasetuksia, päivitä ristiviittaus.

Ehtojen luominen

Luomasi ehdot tallennetaan valittuun julkaisuun. Jos julkaisuja ei ole avoinna, kun luot ehdon, kyseinen ehto tulee näkyviin kaikkiin uusiin luomiisi julkaisuihin.

Ehdollinen teksti on helppo tunnistaa määrittämällä ehdon osoittimia, kuten punaisia aaltoviivoja alaviivoina.

 1. Voit tuoda Ehdollinen teksti -paneelin näyttöön valitsemalla Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ehdollinen teksti.
 2. Valitse Uusi ehto Ehdollinen teksti -paneelin valikosta ja kirjoita ehdolle nimi.
 3. Määritä Osoitin-ryhmässä sen osoittimen ulkoasu, johon ehtoa sovelletaan.

  Osoittimet (kuten punaiset aaltoviivat) näkyvät oletusarvoisesti julkaisussa, mutta niitä ei tulosteta. Voit valita Ehdollinen teksti -paneelin Osoittimet-valikosta asetuksen, jolla voit piilottaa osoittimet tai tulostaa ne, mistä voi olla hyötyä tarkistusvaiheessa.

 4. Valitse OK.

Ehtojen käyttäminen tekstissä

Samaan tekstiin voi soveltaa useita ehtoja. Ehto-osoittimet ilmaisevat oletusarvoisesti ehdollisen tekstin. Jos osoittimet on kuitenkin piilotettu, voit tarkistaa Ehdollinen teksti -paneelista, mitkä ehdot on otettu käyttöön valitussa tekstissä. Valintamerkki ilmaisee, että ehto on otettu käyttöön valitussa tekstissä. Jos valintamerkki on himmennetty, ehto on otettu käyttöön vain osassa valintaa.

 1. Valitse teksti, johon haluat soveltaa ehtoa.
 2. Tee Ehdollinen teksti -paneelissa (Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ehdollinen teksti) jokin seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos haluat ottaa ehdon käyttöön, valitse ehto tai ehdon nimen vieressä oleva ruutu.

  • Jos haluat ottaa ehdon käyttöön ja poistaa muut tekstiin sovelletut ehdot, valitse ehto pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna.

  • Voit poistaa ehdon poistamalla ehdon nimen viereisessä ruudussa olevan valintamerkin. Voit myös poistaa kaikki ehdot valitusta tekstistä valitsemalla vaihtoehdon [Ehdoton].

Huomautus:

Ehdoille ei voi määrittää pikanäppäimiä. Voit kuitenkin ottaa ehtoja käyttöön Nopea käyttö -toiminnolla.

Ehtojen näyttäminen ja piilottaminen

Kun piilotat ehdon, kaikki teksti, johon kyseistä ehtoa sovelletaan, piilotetaan. Ehtojen piilottaminen muuttaa usein julkaisun tai kirjan sivunumerointia. Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus -toiminnolla voit lisätä ja poistaa sivuja automaattisesti ehtoja piilottaessasi ja näyttäessäsi.

Piilotettu ehdollinen teksti ohitetaan yleensä julkaisussa. Piilotettua tekstiä ei esimerkiksi tulosteta eikä viedä, ehdollisesta tekstistä piilotettuja hakemistomerkkejä ei lisätä muodostettuun hakemistoon eikä piilotettua ehdollista tekstiä sisällytetä tekstihakuihin eikä oikeinkirjoituksen tarkistukseen.

Kun piilotat ehdon, piilotettu teksti tallennetaan piilotetun ehdon symboliin . Jos valitset piilotetun ehdon symbolin sisältävää tekstiä ja yrität poistaa sitä, InDesign kehottaa sinua vahvistamaan, että haluat poistaa piilotetun ehdollisen tekstin. Et voi soveltaa muita ehtoja, tyylejä tai muotoilua piilotetussa ehdollisessa tekstissä.

Jos tekstiin on sovellettu useita ehtoja ja vähintään yksi kyseisistä ehdoista näkyy, kun jokin toinen on piilotettuna, tekstiä ei piiloteta.

 • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisiä ehtoja napsauttamalla ehdon viereistä näkyvyysruutua. Silmäkuvake ilmaisee, että ehto on näkyvissä.
 • Voit näyttää tai piilottaa kaikki ehdot valitsemalla Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Näytä kaikki tai Kätke kaikki.

Ehtojoukkojen käyttäminen

Ehtoyhdistelmä sisältää kaikkien ehtojen näkyvyysasetukset, mikä tarkoittaa, että voit ottaa eri julkaisuversiot käyttöön nopeasti. Oletetaan esimerkiksi, että käsittelet monimutkaista asiakirjaa, jossa on Mac OS-, Windows XP-, Windows Vista- ja UNIX-alustaehdot, englannin, ranskan, saksan ja espanjan kieliehdot sekä toimitusehtoja, kuten tarkistusta ja sisäisiä kommentteja. Jos haluat tarkistaa ranskankielisen Vista-version, voit luoda ehtojoukon, joka näyttää vain Vistan, ranskan kielen ja tarkistustietojen ehdot ja piilottaa muut osat.

Vaikka joukkoja ei välttämättä tarvita tämän tekemiseen, ne nopeuttavat eri ehtojen näkyvyysasetusten muuttamista ja tekevät siitä luotettavampaa.

 1. Sovella ehtoja tekstiin tarpeen mukaan.
 2. Jos Joukko-valikko ei ole näkyvissä Ehdollinen teksti -paneelissa, valitse Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Näytä asetukset.
 3. Tuo ehdot näkyviin tai piilota ne Ehdollinen teksti -paneelissa tarpeen mukaan.
 4. Valitse Joukko-valikosta Luo uusi joukko, määritä joukolle nimi ja valitse OK.

  Uudesta joukosta tulee aktiivinen joukko.

 5. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat soveltaa ehtojoukkoa julkaisussa, valitse ehtojoukon nimi Joukko-valikosta.

  • Jos haluat ohittaa ehtojoukon, aktivoi joukko valitsemalla se ja muuta minkä tahansa ehdon näkyvyysasetusta. Ehtojoukon viereen tulee plusmerkki (+). Voit poistaa ohitukset käytöstä valitsemalla ehtojoukon uudelleen. Valitse Määritä [ehtojoukko] uudelleen, jos haluat päivittää ehtojoukon uusilla näkyvyysasetuksilla.

  • Jos haluat poistaa ehtojoukon, valitse ehtojoukko ja sitten Poista [ehtojoukko]. Ehtojoukon poistaminen ei poista joukon ehtoja eikä se poista ehtoja mistään, missä niitä on käytetty.

Ehtojen hallitseminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Ehdon poistaminen

  Valitse ehto ja napsauta Ehdollinen teksti -paneelin alaosassa olevaa Poista ehto -kuvaketta. Määritä poistetun ehdon korvaava ehto ja valitse OK. Määrittämääsi ehtoa sovelletaan kaikkeen tekstiin, johon poistettua ehtoa sovellettiin.

  Jos haluat poistaa useita ehtoja, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja valitse vierekkäisiä ehtoja tai pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja valitse muita kuin vierekkäisiä ehtoja. Napsauta sitten Poista ehto -kuvaketta.

  Ehdon poistaminen tekstistä

  Ehtonimiön poistaminen tekstistä poikkeaa julkaisun nimiön poistamisesta. Kun poistat nimiön tekstistä, nimiö pysyy julkaisussa, jotta se voidaan myöhemmin ottaa uudelleen käyttöön.

  Jos haluat poistaa ehdon tekstistä, valitse teksti ja poista valintamerkki napsauttamalla ehdon vieressä olevaa ruutua. Voit myös valita [Ehdoton]-vaihtoehdon, jos haluat poistaa kaikki ehdot valitusta tekstistä.

  Ehtojen lataaminen (tuominen)

  Valitse Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Lataa ehdot (jos haluat ladata vain ehdot) tai Lataa ehdot ja joukot. Valitse InDesign-julkaisu, josta haluat tuoda ehdot ja valitse Avaa. Ladatut ehdot ja joukot korvaavat kaikki samannimiset ehdot ja joukot.

  Et voi ladata ehtoja InDesignissa olevasta InCopy-tiedostosta, mutta voit ladata ehtoja sekä InDesignissa että InCopyssa olevasta InDesign-tiedostosta.

  Ladatut joukot ohittavat Ehdollinen teksti -paneelissa olevat ehtojen näkyvyysasetukset.

  Kirjan ehtojen synkronoiminen

  Voit varmistaa, että käytät samoja ehtoja kaikissa kirjan julkaisuissa, luomalla haluamasi ehdot tyylilähdejulkaisuun, valitsemalla Synkronointiasetukset-valintaikkunasta Ehdollisen tekstin asetukset -vaihtoehdon ja synkronoimalla kirjan sen jälkeen.

  Ehto-osoittimien näyttäminen ja piilottaminen

  Voit näyttää tai piilottaa ehto-osoittimet valitsemalla Ehdollinen teksti -paneelin Osoittimet-valikosta Näytä tai Kätke. Jos näkyvissä on yksi versio ja haluat nähdä, mitkä alueet siitä ovat ehdollisia, näytä ehto-osoittimet. Jos ehto-osoittimet häiritsevät asettelun tarkastelua, voit piilottaa ne. Valitse Näytä ja tulosta, jos haluat, että ehto-osoittimet tulostetaan.

  Ehdon nimen muuttaminen

  Napsauta Ehdollinen teksti -paneelissa ehtoa, odota hetki ja napsauta sen nimeä uudelleen. Kirjoita jokin toinen nimi.

  Ehto-osoittimien muokkaaminen

  Kaksoisnapsauta ehtoa Ehdollinen teksti -paneelissa tai valitse ehto ja valitse paneelin valikosta Ehtoasetukset. Määritä osoitinasetukset ja valitse OK.

Ehdollisen tekstin etsiminen ja muuttaminen

Etsi ja muuta -valintaikkunassa voit etsiä tekstiä, johon on sovellettu vähintään yhtä ehtoa, ja korvata ehdot muilla ehdoilla.

 1. Voit näyttää kaiken hakuun sisällytettävän ehdollisen tekstin.

  Piilotettu teksti jätetään pois hausta.

 2. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 3. Jos Etsi muotoilu- tai Muuta muotoilu -kentät eivät näy valintaikkunan alaosassa, napsauta Lisää asetuksia -vaihtoehtoa.
 4. Avaa Etsi muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Etsi muotoilu -kenttää. Kun valitset Ehdot-kohdasta [Mikä tahansa ehto], voit etsiä tekstiä, johon on sovellettu jotakin ehtoa. Vaihtoehdon [Ehdoton] valitsemalla voit etsiä tekstiä, johon ei ole sovellettu mitään ehtoa. Voit myös valita tietyn ehdon tai ehdot, joita haluat etsiä. Valitse OK.

  Tämä toiminto löytää tekstin, joka vastaa valittuja ehtoja täsmällisesti. Jos valitset esimerkiksi sekä ehdon 1 että 2, tekstiä, johon sovelletaan vain toista näistä ehdoista, ei löydy. Haku ei myöskään löydä tekstiä, johon sovelletaan näitä kahta ehtoa sekä jotakin muuta ehtoa.

 5. Avaa Muuta muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Muuta muotoilu -kenttää. Määritä jokin toinen muotoiluasetus, kuten ehto tai merkkityyli, ja valitse sitten OK.

  Jos valitset Ehdot-osion Muuta muotoiluasetuksia -valintaikkunasta, [Mikä tahansa ehto] -valinta ei muuta löytynyttä ehdollista tekstiä. Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat ottaa käyttöön jonkin toisen muotoilun, kuten merkkityylin. Valitse [Ehdoton], jos haluat poistaa kaikki ehdot löytyneestä tekstistä. Jos valitset jonkin tietyn ehdon, määritä, haluatko sen korvaavan jonkin löytyneeseen tekstiin sovellettavan ehdon vai haluatko lisätä sen tekstiin.

 6. Napsauta Etsi-painiketta ja korvaa ehto napsauttamalla Vaihda-, Muuta/Etsi- tai Muuta kaikki -painiketta.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi