Käyttöopas Peruuta

SVG-tiedostojen tuonti

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Opettele tuomaan SVG-tiedostoja InDesigniin.

SVG file

InDesign antaa sinulle nyt mahdollisuuden tuoda SVG- ja SVGZ-muotoisia tiedostoja InDesign- ja InCopy-dokumentteihin. Aikaisemmin CC-kirjastoissa olevat SVG-tiedostot tuotiin InDesigniin PNG-tiedostoina.

SVG (Scalable Vector Graphics) on vektorimuoto, joka kuvaa kuvat muotoina, reitteinä, tekstinä ja suodintehosteina. Tulostiedostot ovat pieniä, ja niistä voidaan muodostaa laadukasta grafiikkaa verkossa, tulosteissa ja jopa ominaisuuksiltaan suppeissa kämmenlaitteissa. 

SVG-tiedoston sijoittaminen

 • Voit sijoittaa tietokoneeseen tallennetun SVG-tiedoston valitsemalla Tiedosto Sijoita.
 • Voit sijoittaa CC-kirjastoissa käytettävissä olevat SVG-tiedostot valitsemalla Tiedosto Sijoita CC-kirjastoista.

SVG-tiedoston vienti

Vienti EPUB- ja HTML-muotoihin objektien vientiasetuksilla

 • Valitse Objekti > Objektin vientiasetukset.
 • Avaa EPUB ja HTML ‑välilehti.
 • Kun SVG-objekti on valittu dokumentista, Muoto-arvona näkyy SVG.
 • Valitse SVG-asetukset-toiminnon arvoksi Upotuskoodi tai Objektitunnisteet.
  • Upotuskoodi: SVG-tiedoston alkuperäinen XML-koodi lisätään InDesignilla luotuun HTML- tai ePub-tiedostoon.
  • Objektitunniste: SVG-tiedostoon viitataan HTML-tiedoston Objekti-tunnisteessa, ja .svg-tiedosto tallennetaan resurssikansioon.
Objektin vientiasetukset

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse jokin seuraavista avattavan Säilytä sivuasettelun ulkoasu ‑luettelon asetuksista:

Objektin vientiasetukset

 • Oletus: SVG-tiedoston asetukset poimitaan HTML- tai ePub-tiedoston Vie-valintaikkunasta.
 • Käytä graafisissa objekteissa aiemmin luotua kuvaa: SVG-tiedostoa käytetään vientivalintaikkunassa Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑asetuksen mukaisesti.
 • Rasteroi säilö ja Rasteroi sisältö: SVG-tiedosto rasteroidaan säilyttämällä sivuasettelun ulkoasu avattavasta Muoto-luettelosta valitun muodon mukaisesti.

Vieminen HTML-muotoon

 • Valitse Tiedosto > Vie > HTML.
 • Avaa Kuva-välilehti.
 • Määritä seuraavat SVG-tiedoston asetukset valitun Kopioi kuvat ‑asetuksen mukaisesti:
  • Alkuperäinen: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑toiminnon asetukset otetaan käyttöön, ja voit valita SVG-asetukset-toiminnon arvoksi Upotuskoodi tai Objektitunnisteet.
  • Optimoitu
   • Kun Säilytä sivuasettelun ulkoasu (graafisten objektien ja mediaobjektien tapauksessa) ‑asetusta ei ole valittu: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑toiminto otetaan käyttöön, ja voit valita SVG-asetukset-toiminnon arvoksi Upotuskoodi tai Objektitunnisteet.
   • Kun Säilytä sivuasettelun ulkoasu (graafisten objektien ja mediaobjektien tapauksessa) ‑asetus on valittuna: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑asetukset poistetaan käytöstä, ja dokumentissa olevat SVG-kuvat rasteroidaan avattavassa Kuvan muuntaminen ‑luettelossa määritetyssä kuvamuodossa.
HTML-vienti

Vienti uudelleenjuoksutettavaan asetteluun perustuvaan EPUB-muotoon

 1. Valitse Tiedosto > Vie > EPUB (uudelleenjuoksutettava).
 2. Avaa Objekti-välilehti.
  • Jos Säilytä sivuasettelun ulkoasu (graafisten objektien ja mediaobjektien tapauksessa) ‑asetus on valittuna: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑asetus poistetaan käytöstä, ja dokumentissa olevat SVG-kuvat rasteroidaan Kuvan muuntaminen ‑toiminnon asetusten mukaisesti.
  • Jos Käytä graafisissa objekteissa aiemmin luotua kuvaa ‑asetus on valittuna: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑asetus otetaan käyttöön.
  • Kun kumpaakaan edellä mainituista asetuksista ei ole valittu: Käytä SVG-tiedostoa muodossa ‑asetus otetaan käyttöön.
Uudelleenjuoksutettavien EPUB-objektien asetukset

Vienti kiinteään asetteluun perustuvaan EPUB-muotoon

EPUB - Kiinteän asettelun vientiasetukset ‑valintaikkunassa ei ole erityisesti SVG-tiedostoille tarkoitettuja asetuksia. SVG-asetukset poimitaan kuitenkin Objektin vientiasetukset ‑valintaikkunasta.

Vienti (tulostettavaan ja vuorovaikutteiseen) PDF-muotoon tai tulostustyönkulkuihin

Koska SVG on vektorimuoto, SVG-tiedoston alkuperäinen vektori viedään InDesignilla luotuun PDF-tiedostoon. Vuorovaikutteisuutta, rajausmaskeja tai rajaavia reittejä ei kuitenkaan tueta.

Publish Online

 • SVG- tai SVGZ-tiedostoon viitataan luodun HTML-tiedoston <img>-tunnisteessa.
 • Javascriptiä ei tueta, mutta alkuperäinen SMIL-animaatio on kuitenkin tuettu.

SVG-animaatioiden esikatselu

Voit tuoda tai sijoittaa animoituja SVG-tiedostoja InDesigniin. Voit esikatsella SVG-animaatioita EPUB-julkaisujen vuorovaikutteisuuden esikatselupaneelissa.

Valitse Windows > Vuorovaikutteinen > EPUB-julkaisujen vuorovaikutteisuuden esikatselu.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi