Painikkeiden luominen

Voit luoda tietyn toiminnon käynnistäviä painikkeita, kun julkaisu viedään kiinteään asetteluun perustuvaan EPUB-, PDF- tai SWF-muotoon. Voit esimerkiksi luoda painikkeen, joka siirtyy toiselle sivulle tai avaa verkkosivun.

Painike, joka on määritetty toistamaan elokuva viedyssä PDF-tiedostossa

Kun olet luonut painikkeen, voit tehdä seuraavaa:

Huomautus:

Kun työstät painikkeita ja suunnittelet dynaamisia julkaisuja, valitse Vuorovaikutteisuus-työtila.

Painikkeen luominen

 1. Voit piirtää painikkeen muodon kynätyökalulla tai piirtotyökalulla, kuten suorakulmiotyökalulla tai ellipsityökalulla. Tekstityökalulla voit tarvittaessa lisätä painikkeeseen tekstiä, kuten Seuraava tai Osta.

  Huomautus:

  Jos luot useilla sivuilla näkyviä navigointipainikkeita (kuten Seuraava sivu tai Edellinen sivu), lisää se sivupohjaan. Näin sinun ei tarvitse luoda uudelleen painikkeita jokaiselle julkaisun sivulle. Nämä painikkeet näkyvät julkaisun kaikilla sivuilla, joissa sivupohja on otettu käyttöön.

 2. Valitse valintatyökalulla kuva, kuvio tai tekstikehys, jonka haluat muuntaa.

  Et voi muuntaa elokuvaa, ääntä tai julistetta painikkeeksi.

 3. Napsauta Muunna objekti painikkeeksi -kuvaketta Painikkeet-paneelissa (valitse Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Painikkeet). Tai valitse Objekti > Vuorovaikutteinen > Muunna painikkeeksi.
 4. Tee Painikkeet-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Määritä painikkeen nimi Nimi-tekstiruutuun, jotta erotat sen muista luomistasi painikkeista.
  • Määritä painikkeen toiminnot. Näin voit määrittää, mitä tapahtuu, kun painiketta napsautetaan viedyssä kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostossa. Katso Vuorovaikutteisuuden lisääminen painikkeisiin.
 5. Esikatselu-paneelissa (Ikkuna > Vuorovaikutteisuus > EPUB-julkaisujen vuorovaikutteisuuden esikatselu / SWF-esikatselu) voit kokeilla painiketta, ennen kuin viet julkaisun vuorovaikutteiseen, kiinteään asetteluun perustuvaan EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostoon.

Painikkeen lisääminen Näytepainikkeet-paneelista

Näytepainikkeet-paneeli sisältää valmiita painikkeita, joita voit vetää julkaisuun. Näissä näytepainikkeissa on käytössä tehosteita, kuten liukuväripehmennyksiä ja heittovarjoja, jotka muuttavat Rollover-ulkoasua jonkin verran. Näytepainikkeet ovat myös määritettyjä toimintoja. Esimerkiksi näytenuolipainikkeiden oletusarvoina ovat Siirry seuraavalle sivulle- ja Siirry edelliselle sivulle -toiminnot. Voit muokata näitä painikkeita tarpeen mukaan.

Näytepainikkeet-paneeli on objektikirjasto. Kuten muissakin objektikirjastoissa, voit lisätä paneeliin uusia painikkeita ja poistaa painikkeita, joita et käytä. (Katso Objektikirjastojen käyttäminen.) Näytepainikkeet tallennetaan ButtonLibrary.indl-tiedostoon, joka sijaitsee InDesign-sovelluksen kansiossa Presets/Button Library.

 1. Avaa Näytepainikkeet-paneeli valitsemalla Painikkeet-paneelin valikosta Näytepainikkeet.
 2. Vedä painike Näytepainikkeet-paneelista julkaisuun. Jos haluat navigointipainikkeiden näkyvän jokaisella sivulla, lisää painikkeet sivupohjaan.
 3. Valitse painike valintatyökalulla ja muokkaa painiketta tarpeen mukaan Painikkeet-paneelin avulla.

Pidä seuraavat seikat mielessä, kun muokkaat näytepainikkeita:

 • Jos lisäät painikkeeseen tekstiä, muista kopioida ja liittää teksti painikkeen Normaali-tilasta Rollover-tilaan. Muutoin lisätty teksti ei näy, kun hiiren osoitin siirretään painikkeen päälle kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostossa.

 • Voit muuttaa painikkeiden kokoa. Jos vedät seuraavan ja edellisen sivun nuolipainikkeiden parin, muuta ensimmäisen painikkeen kokoa, valitse toinen painike ja valitse sitten Objekti > Muunna uudelleen > Muunna uudelleen.

Huomautus:

Voit kokeilla painiketta Esikatselu-paneelissa.

Painikkeen muuntaminen objektiksi

Kun muunnat painikkeen objektiksi, painikkeen sisältö säilyy sivulla ilman painikkeen ominaisuuksia. Painikkeen muihin tiloihin liittyvä sisältö poistetaan.

 1. Valitse painike valintatyökalulla. 
 2. Valitse Objekti > Vuorovaikutteinen > Muunna objektiksi.

Vuorovaikutteisuuden lisääminen painikkeisiin

Voit luoda, muokata ja hallita vuorovaikutteisia tehosteita InDesignissa. Kun julkaisu on viety kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-muodossa, nämä vuorovaikutteiset toiminnot saattavat olla aktiivisia.

Voit esimerkiksi luoda painikkeen, jonka napsauttaminen käynnistää äänen toistamisen PDF-tiedostossa. Voit sijoittaa äänitiedoston InDesign-julkaisuun ja luoda painikkeen, jota napsauttamalla ääni toistetaan PDF-julkaisussa.

Tässä esimerkissä hiiren napsauttaminen on tapahtuma ja äänen toistaminen toiminto.

Tämä painike on määritetty toistamaan ääni, kun hiiren painike vapautetaan

Huomautus:

Joitakin toimintoja tuetaan sekä PDF- että SWF-/EPUB-muodossa ja joitakin toimintoja tuetaan vain PDF- tai SWF-/EPUB-muodossa. Kun valitset toiminnon, vältä valitsemasta vain PDF-muotoista toimintoa, jos olet viemässä sisältöä SWF-muodossa tai kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-muodossa. Vältä myös valitsemasta vain SWF-/EPUB-muotoista toimintoa, jos olet viemässä sisältöä PDF-muotoon.

Toimintojen lisääminen painikkeisiin

Voit liittää toimintoja erilaisiin tapahtumiin. Voit esimerkiksi määrittää viedyssä PDF-tiedostossa tietyn äänen toistettavaksi, kun hiiriosoitin siirretään painikkeen alueelle, ja elokuvan toistettavaksi, kun hiiren painiketta napsautetaan ja se vapautetaan. Voit myös liittää useita toimintoja samaan tapahtumaan. Voit esimerkiksi luoda toiminnon, joka toistaa elokuvan ja määrittää zoomausasetukseksi Todellinen koko -vaihtoehdon.

 1. Valitse luomasi painike valintatyökalulla. 
 2. Valitse Painikkeet-paneelin valikosta tapahtuma (esimerkiksi Vapautettaessa), joka määrittää, miten toiminnot aktivoidaan.
 3. Napsauta Toiminnot-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä  ja valitse tapahtumaan liitettävä toiminto.
 4. Määritä toiminnon asetukset.

  Jos valitset esimerkiksi toiminnon Siirry ensimmäiselle sivulle, määritä zoomausasetukset. Jos valitset toiminnon Siirry URL-osoitteeseen, määritä verkkosivun osoite. Tietyillä toiminnoilla (kuten Siirry seuraavaan näkymään) ei ole lisäasetuksia.

 5. Voit tarvittaessa lisätä mihin tahansa tapahtumaan lisää toimintoja.

Huomautus:

Kun haluat kokeilla painiketta, vie julkaisu kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-muodossa ja avaa viety tiedosto. Jos viet PDF-muotoon, varmista, että Vuorovaikutteiset elementit -asetus on valittuna. Jos viet SWF-muotoon, varmista, että Sisällytä painikkeet -asetus on valittuna.

Tapahtumatyypit

Tapahtumat määräävät, kuinka painikkeiden toiminnot käynnistyvät, kun julkaisu on viety EPUB-, PDF- tai SWF-muodossa. (Acrobatissa tapahtumia kutsutaan laukaisimiksi.)

Vapautettaessa

Hiiren painikkeen vapauttaminen napsautuksen jälkeen. Tämä on useimmin käytetty tapahtuma, koska se jättää käyttäjälle mahdollisuuden perua toiminto napsautuksen jälkeen vetämällä osoitin pois painikkeen kohdalta.

Napsautettaessa

Hiiren painikkeen napsauttaminen (ilman vapauttamista). Jos mitään erityistä syytä Napsautettaessa-tapahtuman käyttöön ei ole, suositellaan Vapautettaessa-tapahtuman käyttämistä, jotta käyttäjille jää mahdollisuus perua toiminto.

Siirryttäessä painikkeen päälle

Hiiriosoittimen siirtäminen painikkeen muokkausalueen määrittämälle painikkeen alueelle.

Siirryttäessä pois painikkeelta

Hiiriosoittimen siirtäminen pois painikkeen alueelta.

Kohdistettuna

Kohdistuksen siirtäminen PDF-tiedoston painikkeeseen hiirellä tai sarkainnäppäimellä.

Kohdistamattomana

Kun kohdistus siirtyy eri painikkeeseen tai lomakekenttään PDF-tiedostossa.

Toimintotyypit

Kun luot toiminnon, määrität, mitä tapahtuu tietyn tapahtuman yhteydessä (tavallisesti käyttäjä napsauttaa tällöin painiketta). Voit määrittää seuraavat toiminnot suoritettaviksi tapahtumatyypin yhteydessä:

Mene kohteeseen

Siirtyy määritettyyn tekstiankkuriin, joka on luotu Kirjanmerkit- tai Hyperlinkit-paneelista. Katso Tekstiankkuriin siirtävän painikkeen luominen.

Siirry ensimmäiselle/viimeiselle/seuraavalle/edelliselle sivulle

Siirtyy kiinteään asetteluun perustuvan EPUB-, PDF- tai SWF-tiedoston ensimmäiselle, viimeiselle, edelliselle tai seuraavalle sivulle. Valitse Zoomaa-valikosta vaihtoehto, joka määrittää, miten sivu näytetään.

Siirry URL-osoitteeseen

Avaa verkkosivun, johon määritetty URL-osoite viittaa.

Näytä/kätke painikkeet

Näyttää määritetyt painikkeet viedyssä kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostossa tai kätkeä ne. Jos haluat esimerkiksi yhden painikkeen ilmestyvän, kun hiiri siirtyy toisen painikkeen päälle, voit kätkeä kohdepainikkeen, kunnes se liipaistaan ja luoda toiminnon, joka näyttää kätketyn painikkeen painikkeen päälle siirryttäessä. Katso Erilaisen kuvan näyttäminen painikkeen päälle siirryttäessä.

Video

Valitun elokuvan toisto voidaan käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää sekä keskeytettyä toistoa voidaan jatkaa. Vain elokuvat, jotka on lisätty julkaisuun, näkyvät Video-valikossa.

Ääni

Valitun äänileikkeen toisto voidaan käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää sekä keskeytettyä toistoa voidaan jatkaa. Vain äänileikkeet, jotka on lisätty julkaisuun, näkyvät Ääni-valikossa.

Animaatio (SWF/EPUB)

Valitun animaation toisto voidaan käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää sekä keskeytettyä toistoa voidaan jatkaa. Vain animaatiot, jotka on lisätty julkaisuun, näkyvät Animaatio-valikossa.

Siirry sivulle (SWF/EPUB)

Siirtyy SWF-tiedostossa määritetylle sivulle.

Siirry tilaan (SWF/EPUB)

Siirtyy tiettyyn tilaan useissa tiloissa olevassa objektissa. Jos esimerkiksi useissa tiloissa olevassa objektissa on useita erilaisia kuvia tiloina, voit käyttää tämä toimintoa, kun haluat näyttää tietyn kuvan.

Siirry seuraavaan/edelliseen tilaan (SWF/EPUB)

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen tilaan useissa tiloissa olevassa objektissa. Nämä asetukset ovat erityisen käteviä diaesityksen selaamiseen. Katso Useissa tiloissa olevien objektien luominen.

Siirry seuraavaan näkymään (PDF)

Jatkaa eteenpäin edelliseen näkymään siirtymisen jälkeen. Samalla tavoin kuin verkkoselaimen Seuraava-painike on käytettävissä vain Edellinen-painikkeen napsauttamisen jälkeen, tämä valinta on käytettävissä vain, kun käyttäjä on ensin siirtynyt edelliseen näkymään.

Siirry edelliseen näkymään (PDF)

Siirtyy viimeksi tarkastellulle sivulle PDF-julkaisussa tai palaa viimeksi käytettyyn zoomausasetukseen.

Avaa tiedosto (PDF)

Käynnistää ja avaa määritetyn tiedoston. Jos määrität muun kuin PDF-tiedoston, sen avaamiseen tarvitaan alkuperäissovellus. Määritä suora polkunimi (esimerkiksi c:\docs\sample.pdf).

Näytä zoomaus (PDF)

Näyttää sivun määritetyn zoomausasetuksen mukaisesti. Voit valita sivun zoomausasteen (esimerkiksi Todellinen koko), sivuasettelun (esimerkiksi Jatkuva - vastakkaiset sivut) tai kiertosuunnan.

Painikkeen toimintojen muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse painike valintatyökalulla. 
 2. Tee Painikkeet-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Voit poistaa toimintoja käytöstä poistamalla kohteen vieressä olevan valintaruudun valinnan. Toimintojen käytöstä poistaminen voi olla hyödyllistä testaustarkoituksessa.
  • Voit vaihtaa toimintojen järjestystä vetämällä ja pudottamalla.
  • Voit poistaa toiminnon valitsemalla toiminnon luetteloruudusta ja napsauttamalla Poista valittu toiminto -painiketta .
  • Jos haluat muokata toimintoa, valitse tapahtuma, jolle toiminto on määritetty, valitse toiminto luetteloruudusta ja muuta sitten asetuksia. Jos haluat korvata tapahtuman toiminnon, poista kyseinen toiminto ja lisää sitten tapahtumaan uusi toiminto.

Tekstiankkuriin siirtävän painikkeen luominen

Jos luot InDesign-julkaisuun tekstiankkurin, voit määrittää painikkeeseen siirtymisen kyseiseen ankkuriin, vaikka se olisi toisessa InDesign-julkaisussa. Voit lisätä tekstiankkureita Kirjanmerkit- ja Hyperlinkit-paneelissa. Et voi luoda siirtymiä painikkeista kirjanmerkkeihin, jotka eivät ole tekstiankkureita.

Huomautus:

jos määrität painikkeelle hyperlinkkikohteen, hyperlinkillä ei ole vaikutusta viedyssä kiinteään asetteluun perustuvassa EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostossa.

 1. Valitse painike valintatyökalulla. 
 2. Valitse Painikkeet-paneelista Vapautettaessa tai muu tapahtuma, joka aktivoi siirtymisen.
 3. Napsauta Toiminnot-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä ja valitse Mene kohteeseen.
 4. Valitse Julkaisut-valikosta yksi avoimista InDesign-julkaisuista tai napsauta valikon oikealla puolella olevaa kansiokuvaketta ja määritä tiedosto.
 5. Määritä Kirjanmerkit- tai Hyperlinkit-paneelin avulla luotu ankkuri.
 6. Valitse Zoomaa-valikosta vaihtoehto, joka määrittää, miten sivu näytetään.

Huomautus:

Jos määrität toisessa julkaisussa olevan ankkurin, muista viedä kohdejulkaisu PDF-muotoon ja käyttää samaa tiedostonimeä kuin InDesign-julkaisussa (INDD-tunniste korvattuna PDF-tunnisteella). Sijoita lisäksi PDF-julkaisut samaan kansioon, jotta linkit varmasti toimivat Acrobatissa ja Readerissa.

Painikkeen ulkoasun muuttaminen painikkeen päälle siirryttäessä tai sitä napsautettaessa

Painike koostuu ryhmästä erillisiä objekteja, joista kukin edustaa painikkeen ulkoasua (jota kutsutaan joskus tilaksi). Painikkeella voi olla kolme ulkoasua: Normaali, Rollover ja Napsautus. Viedyssä tiedostossa Normaali-ulkoasu on voimassa, kunnes hiiriosoitin siirretään painikkeen alueelle (Rollover) tai hiirellä napsautetaan painikkeen alueella (Napsautus). Voit tehdä jokaista ulkoasusta erilaisen ja antaa näin käyttäjälle visuaalista palautetta.

Oletusarvon mukaan luodun painikkeen teksti tai kuva määritetään painikkeen Normaali-ulkoasuksi. Kun aktivoit uuden ulkoasun, Normaali-ulkoasu kopioidaan. Voit erottaa ulkoasun muista ulkoasuista muuttamalla väriä tai lisäämällä tekstin tai kuvan.

Painikkeen tilat

A. Osoitin ei ole painikkeen alueella (Normaali) B. Osoitin siirretään painikkeen alueelle (Rollover) C. Osoitin napsauttaa (Napsautus) 

Huomautus:

Painikkeen napsautettava alue eli kohdepiste on painikkeen suurimman tilan neliön muotoinen muokkausalue. Esimerkiksi pyöreällä painikkeella on neliön muotoinen kohdepiste.

Painikkeen ulkoasujen muuttaminen

Jos olet luomassa painiketta, jolla on useita ulkoasuja (Normaali, Rollover ja Napsautus), kannattaa viimeistellä painikkeen suunnittelu, ennen kuin aktivoit muita ulkoasuja. Kun aktivoit Rollover- tai Napsautus-ulkoasun, Normaali-ulkoasu kopioidaan.

Osa muutoksista vaikuttaa vain valittuun ulkoasuun, kun taas osa muutoksista vaikuttaa kaikkiin ulkoasuihin. Jos valitset ulkoasun ja otat eri taustavärin käyttöön tai muokkaat tekstiä, muutos vaikuttaa vain valittuun ulkoasuun. Jos siirrät painiketta tai muutat sen kokoa valintatyökalulla, muutos vaikuttaa kaikkiin ulkoasuihin.

 1. Avaa Painikkeet-paneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Painikkeet.
 2. Valitse muokattava painike asettelusta valintatyökalulla .
 3. Aktivoi Rollover-ulkoasu valitsemalla [Rollover].

  Normaali-ulkoasu kopioidaan Rolloveriin.

 4. Kun Rollover on valittuna, muuta painikkeen ulkoasua.
  • Jos haluat vaihtaa väriä, valitse värimalli Ohjauspaneelin Täyttö- tai Viiva-valikosta.
  • Asettaaksesi kuvan ulkoasuun valitse nykyinen kuva suoravalintatyökalulla tai kaksoisnapsauta nykyistä painikekuvaa, ja valitse sitten Tiedosto > Sijoita ja kaksoisnapsauta tiedostoa.
  • Voit liittää kuvan tekstikehykseen kopioimalla sen leikepöydälle, valitsemalla ulkoasun Painikkeet-paneelista ja valitsemalla sitten Muokkaa > Liitä kohteeseen.
  • Voit lisätä tekstiä valitsemalla tekstityökalun, napsauttamalla painiketta ja kirjoittamalla tekstin. Voit myös kopioida liitetyn tekstikehyksen valitsemalla Muokkaa > Liitä kohteeseen.
 5. Jos haluat lisätä Napsautus-ulkoasun, aktivoi ulkoasu valitsemalla [Napsautus] ja noudata ohjeita, jotka koskevat ulkoasun muuttamista.
 6. Voit kokeilla painikkeen erilaisia ulkoasuja Esikatselu-paneelissa.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa Painikkeet-paneelin Tilan ulkoasu -miniatyyreja, valitse Painikkeet-paneelin valikosta Paneeliasetukset, valitse asetus ja valitse sitten OK.

Ulkoasujen poistaminen kokonaan tai käytöstä

 1. Valitse ulkoasu Painikkeet-paneelista.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat poistaa Rollover- tai Napsautus-ulkoasun, napsauta paneelin alaosan Poista-kuvaketta. Ulkoasu kannattaa poistaa esimerkiksi silloin, kun muokkaat Normaali-ulkoasua monin eri tavoin ja haluat käyttää uutta Normaali-ulkoasua Rollover- tai Napsautus-ulkoasun pohjana.
  • Voit poistaa ulkoasun käytöstä sitä kokonaan poistamatta napsauttamalla ulkoasun vieressä olevaa silmäkuvaketta. Käytöstä poistettuja tiloja ei viedä kiinteään asetteluun perustuvaan EPUB-, PDF- tai SWF-tiedostoon.

Huomautus:

Normaali-tilaa ei voi poistaa kokonaan tai ottaa pois käytöstä.

Useissa tiloissa olevien objektien luominen

Objektien tila -paneelista voit luoda useita objektiversioita. Tila on sivukohteen versio. Useita tiloja sisältävää objekti tunnetaan nimellä useissa tiloissa oleva objekti.

Objektin tilat -paneeli ei rajoita objektille luotavien tilojen määrää. Aina luodessasi tilan luot uuden version sivukohteesta. Sivulla näkyy vain yksi tila kerrallaan. Tulostuksen ja PDF-tulosteen lopputuloksessa näkyy vain aktiivinen tila.

Diaesityksen luominen useissa tiloissa olevalla objektilla

Yksi yleisimmistä useissa tiloissa olevan objektin käyttötavoista on diaesitys, jonka avulla SWF-tiedoston käyttäjä voi selata kuvajoukkoa. Voit esimerkiksi luoda 20 kuvan diaesityksen, mutta sinun ei tarvitse sijoittaa kuvia 20 eri sivulle.

 1. Sijoita diaesityksessä näytettävät kuvat.

  Varmista kuvakehysten olevan saman kokoisia. Näin saat parhaan tuloksen.

  Tilan ei tarvitse olla yksittäinen kohde, vaan se voi olla kohdejoukko.

 2. Kun haluat pinota kuvat, valitse ne ja napsauta Ohjauspaneelista Tasaa vaakasuunnassa keskelle  ja Tasaa pystysuunnassa keskelle .

 3. Kun kuvat ovat edelleen valittuina, avaa Tilat-paneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Objektin tilat) ja napsauta Muunna valinta useissa tiloissa olevaksi objektiksi -painiketta .

  Kuvat näkyvät tiloina Objektin tilat -paneelissa ja valittuja kuvia rajaa katkoviivalla piirretty kehys.

 4. Luo navigointipainikkeet, jotka käynnistävät Siirry seuraavaan tilaan- ja Siirry edelliseen tilaan -toiminnot, kun hiiri vapautetaan. Katso Painikkeiden luominen.

 5. Kokeile navigointipainikkeita Esikatselu-paneelissa (Ikkuna > Vuorovaikutteisuus > EPUB-julkaisujen vuorovaikutteisuuden esikatselu / SWF-esikatselu).

 6. Vie julkaisu SWF-muodossa. Katso Vuorovaikutteiset julkaisut.

Useissa tiloissa olevan objektin muokkaaminen

 1. Valitse useissa tiloissa oleva objekti.

 2. Tee Objektin tilat -paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat muokata tilaa, valitse tila Objektin tilat -paneelista ja muokkaa sitten objektia. Voit esimerkiksi lisätä viivan tai täytön tai muuttaa objektin kokoa.

  • Jos haluat lisätä objektin aiemmin luotuun tilaan, valitse sekä objekti että useissa tiloissa oleva objekti ja napsauta sitten Kaikki objektit näkyvään tilaan -painiketta .

  • Jos haluat lisätä objektin aiemmin luotuun useissa tiloissa olevaan objektiin, valitse sekä objekti että useissa tiloissa oleva objekti ja napsauta sitten Muunna valinta useissa tiloissa olevaksi objektiksi -painiketta .

  • Jos haluat monistaa tilan, valitse tila, johon uusi tila perustuu, ja valitse paneelivalikosta Uusi tila. Lisää, poista tai muokkaa kyseisen tilan sisältöä.

  • Jos haluat liittää objekteja aiemmin luotuun tilaan, leikkaa tai kopioi yksi tai useita objekteja, valitse useissa tiloissa oleva objekti, valitse tila Objektin tilat -paneelista ja valitse Objektin tilat -paneelivalikosta Liitä tilaan.

  • Jos haluat muuntaa useissa tiloissa olevan objektin takaisin riippumattomiksi objekteiksi, valitse tila Objektin tilat -paneelista ja valitse paneelivalikosta Vapauta tila objekteiksi. Jos haluat muuntaa useissa tiloissa olevan objektin kaikki tilat objekteiksi, valitse Vapauta kaikki tilat objekteiksi.

  • Jos haluat poistaa tilan ja sen sisällön, valitse tila ja valitse paneelivalikosta Poista tila.

  • Jos haluat kätkeä viedyssä tiedostossa olevan useissa tiloissa olevan objektin, kunnes se käynnistetään painikkeesta, valitse paneelivalikosta Kätketty kunnes liipaistaan.

  • Jos haluat nollata kaikki julkaisun useissa tiloissa olevat objektit niiden ensimmäiseen tilaan, valitse paneelivalikosta Nollaa kaikki useissa tiloissa olevat kohteet niiden ensimmäiseen tilaan. Kun valitset tilan, objekti pysyy kyseisessä tilassa vaikka suljet julkaisun ja avaat sen uudelleen. Tämä on nopea keino nollata kaikki useissa tiloissa olevat objektit.

Kohdepisteiden luominen painikkeille

Joskus painikealueen (eli kohdepisteen tai kuuman linkin) pitää olla näkymätön, kunnes hiiriosoitin siirretään sen kohdalle. Kun esimerkiksi siirrät osoittimen kartan painikkeen kohdalle, näyttöön voi avautua aluetta esittävä kuva, ja kuva voi kadota, kun siirrät osoittimen pois alueen kohdalta.

Viedyssä PDF-tiedostossa kuva saadaan näkyviin pitämällä osoitinta kohdepisteen kohdalla.

Piilotetun kuvan näyttäminen painikkeen päälle siirryttäessä

Eräs tapa kohdepistevaikutuksen luomiseksi on liittää Rollover-tilaan kuva Tilat-paneelissa. Voit tehdä tämän luomalla painikkeen, jonka [Rollover]-tila näyttää kuvan ja jonka [Normaali]-tila ei näytä kuvaa.

 1. Valitse kuva, jota haluat käyttää kohdepisteenä. Varmista, ettei kuvan kehyksellä ole reunusta eikä taustaa.

 2. Voit muuntaa valitun kuvan painikkeeksi napsauttamalla [Normaali]-ulkoasua Painikkeet-paneelissa (valitse Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Painikkeet).

 3. Aktivoi Rollover-ulkoasu napsauttamalla [Rollover]-ulkoasua Painikkeet-paneelissa.

 4. Napsauta [Normaali]-ulkoasua uudelleen. Valitse sitten kuva suoravalintatyökalulla  ja poista kuva.

  Varmista, että poistat kuvan (kehyksen sisällön), etkä sekä kehystä että sen sisältöä. Kehyksen poistaminen poistaa koko painikkeen.

 5. Voit esikatsella kohdepistetehosteita Esikatselu-paneelissa.

Erilaisen kuvan näyttäminen painikkeen päälle siirryttäessä

Voit luoda kohdepisteen, jossa näytetään toinen objekti, kun sitä napsautetaan tai kun hiiri siirtyy objektin päälle. Jos haluat tehdä tällaisen kohdepisteen, luo kaksi painiketta, kätke toinen painike ja näytä ja piilota kohdepainike Näytä/Kätke painike -toiminnolla.

 1. Luo lähdepainikkeena käytettävä objekti. Napsauta Muunna objekti painikkeeksi -kuvaketta Painikkeet-paneelissa.
 2. Sijoita kohdepainikkeeksi haluamasi kuva ja muunna se painikkeeksi.
 3. Valitse kohdekuva ja valitse Painikkeet-paneelin alaosasta Kätketty kunnes liipaistaan.

  Kuvan täytyy olla kätketty viedyssä julkaisussa, jotta se voidaan näyttää, kun lähdepainiketta napsautetaan tai kun hiiri siirtyy sen päälle.

 4. Valitse lähdepainike ja luo kaksi eri toimintoa, yksi näyttämään kohdekuva ja toinen kätkemään se.

  Jos haluat kuvan ilmestyvän näkyviin, kun hiiri siirtyy lähdepainikkeen päälle, käytä Siirryttäessä painikkeen päälle- ja Siirryttäessä pois painikkeelta -tapahtumia. Jos haluat kuvan ilmestyvän näkyviin, kun lähdepainiketta napsautetaan ja katoavan näkyvistä, kun lähdepainike vapautetaan, käytä Napsautettaessa- ja Vapautettaessa-tapahtumia. Kummassakin tapauksessa voit käyttää Näytä/kätke painikkeet -toimintoa kohdepainikkeen näyttämiseen ja kätkemiseen. Katso Vuorovaikutteisuuden lisääminen painikkeisiin.

 5. Voit kokeilla painikkeita Esikatselu-paneelissa.

Painikkeiden PDF-asetusten muuttaminen

 1. Valitse painike valintatyökalulla. 
 2. Valitse Painikkeet-paneelin valikosta PDF-asetukset.
 3. Kirjoita kuvaus, joka toimii vaihtoehtoisena tekstinä näkörajoitteisille käyttäjille.
 4. Määritä tulostetaanko painike PDF-tiedostoon ja valitse OK.

Painikkeiden sarkainjärjestyksen määrittäminen

Sarkainjärjestys määrää seuraavan (tai edellisen) kentän, johon kohdistus siirtyy, kun käyttäjä painaa PDF- tai SWF-tiedostossa sarkainnäppäintä (tai näppäinyhdistelmää vaihto+sarkain). Sarkainjärjestys sisältää kätkettyjen tasojen painikkeet, mutta ei sivupohjien painikkeita.

 1. Siirry painikkeita sisältävälle sivulle.
 2. Valitse Objekti > Vuorovaikutteinen > Määritä sarkainjärjestys.
 3. Valitse painike, jota haluat siirtää, ja vedä se uuteen paikkaan. Voit myös napsauttaa Siirrä ylös- ja Siirrä alas -painikkeita. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.

Jos muokkaat PDF-tiedostoa ja lisäät sivulle painikkeita tai lomakekenttiä Acrobatissa, voit joutua määrittämään myös uuden sarkainjärjestyksen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö