Käyttöopas Peruuta

InDesign-julkaisujen jakaminen tarkistusta varten

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Muokkausten kumoaminen ja Historia-paneelin hallinta
   9. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivinen laajennus
   3. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
   3. Tekstin skaalaaminen ja käyristäminen
   4. Väritehosteiden lisääminen tekstiin
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. InDesign-tiedostoa ei voi viedä PDF-muodossa
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Ota selvää, miten voit aloittaa tarkistuksen InDesignista

Jaa ja tarkista ‑toiminnon avulla voit helposti jakaa InDesign-julkaisusi avustajien kanssa palautetta ja tarkistusta varten. Tarjoamalla keskitetyn ympäristön kommentteja ja merkintöjä varten se selkeyttää tarkistusprosessia ja edistää tehokasta yhteistyötä työryhmän jäsenten kesken.

Jaa julkaisusi julkisena linkkinä tai tiettyjen osapuolten kanssa
Jaa julkaisusi julkisena linkkinä tai tiettyjen osapuolten kanssa

Jaa ja tarkista ‑toiminnon avulla voit luoda julkaisun jaettavan linkin, jonka kautta osapuolet voivat antaa palautetta. Kun osapuolet lisäävät kommentteja, näet ne automaattisesti sovelluksessa. Voit vastata kommentteihin ja ratkaista ne sekä lähettää päivitykset samaan linkkiin tarkistussyklin jatkamista varten.

Jaettavan tarkistuksen linkin luominen

 1. Luo InDesign-julkaisu tai avaa olemassa oleva julkaisu.

 2. Valitse Tiedosto > Jaa ja tarkista.

 3. Valitse Luo linkki Jaa ja tarkista ‑valintaikkunasta.

 4. Määritä käyttöoikeus ja nimeä linkki tarvittaessa uudelleen.

  Käyttöoikeus

  Käyttöoikeustaso

     Kaikki, joilla on linkki, voivat kommentoida ‑kuvake

  Luo julkisen linkin, jota kuka tahansa voi käyttää. Sähköpostikutsu on valinnainen.

     Vain kutsutut ihmiset voivat kommentoida ‑kuvake

  Luo yksityisen linkin, jota ei voi käyttää ilman sähköpostikutsua.

 5. Valitse Kopioi, jos haluat kopioida arvostelun linkin ja jakaa sen osapuolten kanssa.

  Valitse Lisää vaihtoehtoja   ‑kuvake seuraavien toimintojen suorittamista varten:

  • Luo uusi tarkistuksen linkki: Tämän avulla voit luoda lisää tarkistusten linkkejä. Kaikki asetusten muutokset ja sovelluksen sisäiset kommentit lisätään vain viimeisimpään arvostelun linkkiin.
  • Linkin asetukset: Tämän avulla voit ottaa kommentoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja asettaa salasanoja julkisia linkkejä varten.
  • Poista tarkistuksen linkki: Tämän avulla voit poistaa viimeisimmän tarkistuksen linkin.
  • Hallitse tarkistusten linkkejä: Tämän avulla voit tarkastella kaikkia tarkistusten linkkejä Creative Cloud -sivuston Julkaistut-välilehdessä.
  Näyttökuva, joka havainnollistaa Jaa ja tarkista -valintaikkunassa käytettävissä olevia vaihtoehtoja
  Jaa ja tarkista -valintaikkuna, jossa voit luoda, hallita ja poistaa arvostelujen linkkejä

Huomautus:

Voit tallentaa jaetun julkaisun saatuasi kommentteja sidosryhmiltä valitsemalla Tiedosto > Tallenna. Jos kuitenkin valitset Tiedosto > Tallenna nimellä, tarkistukseen liittyvät kommentit poistetaan julkaisusta.

Päivitä jaetut linkit

Voit tehdä muutoksia julkaisuun myös sen jakamisen jälkeen. Kun muutokset on tehty, valitse Jaa ja tarkista ‑valintaikkunan Päivitä sisältö ‑painike.

Osapuolet voivat tarkastella julkaisun muutoksia, kun he päivittävät julkaisun. Tällä ei ole vaikutusta linkin kautta annettuun palautteeseen. Voit päivittää tarkistuksen linkin julkaisuun tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon ilman uuden linkin luontia. Päivitetty linkki säilyttää osapuolten kommentit. Voit hallita tarkistuksia verkossa, luoda uuden tarkistuksen tai poistaa malliesi tarkistuksen. 

Tunnettu ongelma

Jos et pääse käsiksi tarkistuksen nykyisiin tietoihin, kuten avustajien tarkistukseen liittyviin kommentteihin ja sähköpostitunnuksiin, päivitä uusimpaan versioon ja yritä avata julkaisu, jotta pääset käsiksi tietoihin.

Enemmän tällaisia

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa