Käyttöopas Peruuta

Päällepainatus

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tietoja päällepainatuksesta

Jos et ole muuttanut Läpinäkyvyys-paneelissa kuvituksen läpinäkyvyyttä, kuvituksen täyttö ja viivat ovat läpinäkymättömiä, sillä päällä oleva väri syrjäyttää eli rajaa pois alla olevan värin. Voit estää värien katoamisen Määritteet-paneelin Päällepainatus-asetuksilla. Kun olet määrittänyt päällepainatusasetukset, voit esikatsella niiden vaikutuksia näytössä.

Kolme limittyvää ympyrää ilman päällepainatusta (vasemmalla) verrattuna kolmeen limittyvään ympyrään, jossa käytetään päällepainatusta (oikealla)

InDesignissa on myös päällepainatuksen simulointi, jolla voidaan simuloida spotti- ja prosessivärien päällepainatuksen vaikutuksia, kun käytössä on yhdistelmätulostuslaite.

Tekstissä tai alkuperäisissä InDesign-objekteissa käytetty musta painoväri painetaan normaalisti päälle. Näin estetään värialueiden päälle sijoitettujen pienten mustien merkkien ja mustalla viivalla ympäröityjen värialueiden kohdistusvirheet. Voit muuttaa mustan painovärin asetuksia Mustan värin käsittely -valikossa.

Suunnittelun työnkulku saattaa edellyttää tietyn värin määrittämistä päällepainettavaksi. Oletetaan, että haluat tulostaa julkaisun kaiken tekstin tietyllä värillä. Noudata seuraavia ohjeita:

 • Luo objektityyli, joka käyttää spottiväriä täytteessä tai viivassa, jossa on vastaava täytön tai viivan päällepainatus.

 • Luo erillinen taso objekteille, jotka sisältävät spottiväriä, ja määritä ne mustiksi.

 • Luo PDF-yhdistelmätiedosto ja muuta siinä olevia päällepainatusasetuksia.

 • Määritä päällepainatusasetukset rasterointiprosessorilla.

 • Käytä päällepainatusasetuksia kuvassa tai objektissa ja lisää se kirjastoon tai muokkaa sijoitettua tiedostoa alkuperäisellä sovelluksella.

Päällepainamisen määrittäminen

Koska InDesignissa on automaattinen lihotus – yhdysrakenteinen lihotus tai Adobe-rasterointiprosessori – päällepainatusta ei tarvitse tehdä manuaalisesti juuri lainkaan. Manuaalinen päällepainatus voi olla tarpeen niissä harvoissa tilanteissa, kun automaattista lihotusta ei voi käyttää.

Seuraavat ohjeet auttavat päättämään, tarvitsetko päällepainatusta:

 • Kysy tulostuspalvelusta, tukevatko heidän tulostuslaitteensa manuaalista päällepainatusta.

 • Päällepainatusta käytetään silloin, kun kuvassa on erilaisia painovärejä ja painoväreihin halutaan lihotus tai limitys. Kun päällepainetaan prosessivärisekoituksia tai mukautettuja värejä, jotka eivät käytä samoja painovärejä, päällepainatusväri lisätään taustaväriin. Jos esimerkiksi painat 100 %:n magentatäytön 100 %:n syaanitäytön päälle, limittyvät täytöt näyttävät violetilta eivätkä magentalta.

 • Älä käytä päällepainatusta, kun käytät viivaa kahden prosessivärin lihotukseen. Määritä sen sijaan CMYK-viivaväriä vastaava painoväri käyttämään alkuperäisen värin korkeampaa arvoa.

 • Sovi tulostuspalvelun kanssa päällepainatuksen käyttämisestä, sillä se vaikuttaa Tulosta-valintaikkunan lihotusasetuksiin. Lähes kaikki PostScript Level 2- ja PostScript 3 -laitteet tukevat manuaalista päällepainatusta.

Sivukohteiden päällepainatus

Voit päällepainaa viivoja tai täyttöjä, kappaleviivoja ja alaviitteiden yläpuolella olevia viivoja. Voit myös simuloida spottivärien päällepainatusta.

Viivan tai täytön päällepainaminen

Voit painaa valittujen reittien viivojen tai täyttöjen päälle käyttämällä Määritteet-paneelia. Päällepainettua viivaa tai täyttöä ei tarvitse lihottaa, sillä päällepainatus peittää vierekkäisten värien välit. Voit myös simuloida lihotusta painamalla viivan päälle. Päällepainettavan värin on oltava kahden vierekkäisen värin oikea sekoitus. Väri on laskettava manuaalisesti.

Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi manuaalista päällepainatusta:

 • Jos käytät Täytön päällepainatus -asetusta 100 %:n mustan viivan tai täytön kanssa, musta painoväri ei välttämättä ole tarpeeksi peittävä estämään alla olevien painovärien näkymistä. Estä värien läpikuultaminen käyttämällä neljän värin (syvää) mustaa 100 %:n mustan sijasta. Kysy tulostuspalvelusta mustaan lisättävien värien tarkat prosentit.

 • Kun käytät viivaa objektien (ei tekstimerkkien) lihotukseen, säädä viivan tasaus siten, että viiva on reitin tai objektin ulkopuolella (ei reitin sisäpuolella tai keskitetty).

 • Kun viivalla lihotetaan kahta spottiväriä tai spotti- ja prosessiväriä, vaaleampaa näistä lisätään viivaan ja painetaan viivan päälle.

  Tarkista Erottelujen esikatselu -paneelista, miten värien päällepainatus toimii.

 1. Valitse vähintään yksi reitti valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla  tai valitse tekstimerkit tekstityökalulla. Kun painat kehyksen sisällä olevan reitin viivan päälle, valitse sisempi reitti suoravalintatyökalulla.
  Täyttöjen ja viivojen päällepainatus

  A. Syaani (alin taso) B. Magenta (keskimmäinen taso) C. Keltainen (ylin taso) 

 2. Valitse Ikkuna > Tuloste > Määritteet.
 3. Tee Määritteet-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Paina valittujen objektien täytön päälle tai viivaa käyttämättömän tekstin päälle valitsemalla Täytön päällepainatus.

  • Paina valittujen objektien viivan päälle valitsemalla Viivan päällepainatus.

  • Paina katko-, piste- tai muun viivan väleissä olevan värin päälle valitsemalla Välin päällepainatus.

Kappaleviivan päällepainaminen

 1. Varmista, että päällepainatusvärille on olemassa väriruutu.
 2. Napsauta haluamaasi kappaletta tekstityökalulla.
 3. Valitse Kappale-paneelivalikosta Kappaleviivat.
 4. Valitse valintaikkunan yläreunan valikosta kappaleviiva, jonka päälle haluat painaa.
 5. Valitse jompikumpi seuraavista ja napsauta sitten OK-painiketta.
  • Paina viivan päälle valitsemalla Viivan päällepainatus.

  • Paina katko-, piste- tai muun viivan väleissä olevan värin päälle valitsemalla Välin päällepainatus.

Huomautus:

Kappaleviivat-valintaikkunan Viivan päällepainatus- ja Välin päällepainatus -asetukset voi tallentaa osana kappaletyyliä.

Viivojen painaminen alaviitteiden yläpuolelle

InDesign voi erottaa alaviitteet julkaisun leipätekstistä painamalla sivulle viivan. Voit päällepainaa viivan.

 1. Varmista, että päällepainatusvärille on olemassa väriruutu.
 2. Valitse Teksti > Julkaisun alaviiteasetukset.
 3. Valitse Alaviiteasetukset-valintaikkunan Sivuasettelu-välilehti.
 4. Valitse Viivan päällepainatus ja napsauta OK-painiketta.

Spottivärien päällepainatuksen simulointi

Päällepainatuksen simulointi kannattaa silloin, kun simuloidaan spottivärejä, joiden neutraalitiheyden arvot ovat erilaisia (kuten punainen ja sininen). Kun tulostat yhdistelmätulostimeen käyttämällä päällepainatuksen simulointia, voit tarkistaa, onko tulostettava väri päällepainettava vai pitääkö se syrjäyttää.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunasta Tuloste ja valitse sitten asetus Väri-valikosta.
  Huomautus:

  päällepainatusta ei voi simuloida, kun Jätä yhdistelmä ennalleen -asetus on valittu.

 2. Valitse Simuloi päällepainatus.

Mustan päällepainatusasetuksen muuttaminen

Jos haluat syrjäyttää mustat objektit InDesignissa, sinun on estettävä mustan väriruudun päällepainatus. Muissa väriruuduissa on oletuksena syrjäytys, mutta mustassa väriruudussa on oletuksena päällepainatus. Se koskee kaikkia mustia viivoja, täyttöjä ja tekstimerkkejä. 100 % prosessimusta näkyy Värimallit-paneelissa nimellä [Musta]. Syrjäytä mustat objektit joko poistamalla päällepainatusoletus Oletusarvoissa tai monistamalla musta oletusväriruutu ja liittämällä monistettu väriruutu syrjäyttäviin värillisiin objekteihin. Jos Asetukset-valintaikkunan päällepainatusasetusta ei ole valittu, musta syrjäyttää (poistaa) alla olevat värit.

Huomautus:

Helpompaa ja edullisempaa on antaa tulostuspalvelun painaa prosessimustan päälle.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Mustan ulkoasu (Windows) tai InDesign > Asetukset > Mustan ulkoasu (Mac OS).
 2. Valitse Värimallin musta päällepainatus 100 % -asetus tai poista valinta.
Huomautus:

Värimallin musta päällepainatus 100 % -asetus ei vaikuta mustiin sävyihin, nimeämättömiin mustiin väreihin tai objekteihin, jotka näyttävät mustilta läpinäkyvyysasetuksen tai tyylin takia. Musta päällepainatus -asetus vaikuttaa vain värimallin mustalla värjättyihin objekteihin tai tekstiin.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi