Käyttöopas Peruuta

Merkkien muotoilu

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Ominaisuudet-paneeli
   6. Kosketustyötila
   7. Oletuspikanäppäimet
   8. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
  3. Generatiivinen tekoäly
   1. Teksti kuvaksi
   2. Generatiivisen tekoälyn usein kysytyt kysymykset
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. PDF-tiedostojen muuntaminen InDesign-tiedostoiksi InDesignissa (Beta)
   7. Kirjatiedostojen luominen
   8. Perussivunumeroinnin lisääminen
   9. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   10. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   11. Sisällön jakaminen
   12. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   13. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. Pilvidokumenttien tallentaminen ja käyttäminen
  2. Pilvidokumenttien järjestäminen, hallinta ja jakaminen
  3. Pilvidokumenttien versioiden tarkasteleminen ja hallinta
  4. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista
  5. Jaa ja tee yhteistyötä        
  6. Jaa ja tarkista
  7. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  8. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
   12. Käyttäjien asetusten vienti ja tuonti
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Tunnetut ongelmat
  3. Kaatuminen käynnistettäessä
  4. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  5. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  6. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  7. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Perusviivan siirto

Perusviivan siirto -asetuksella voidaan siirtää valittua merkkiä ylös tai alas suhteessa tekstin perusviivaan. Tämä asetus on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun murtolukujen tai sidotun grafiikan sijaintia säädetään käsin.

Tekstissä käytetään perusviivan siirtoarvoja

 1. Valitse teksti.
 2. Kirjoita jokin numeroarvo Merkki- tai Ohjaus-välilehden kohtaan Perusviivan siirto . Nollaa suuremmat arvot siirtävät merkin peruslinjaa rivin peruslinjan yläpuolelle ja nollaa pienemmät arvot rivin peruslinjan alapuolelle.
Huomautus:

Voit säätää arvoa napsauttamalla Peruslinjan siirto -ruutua ja painamalla sitten ylä- tai alanuolinäppäintä. Jos haluat muuttaa arvoa käyttäen suurempaa lisäystä, pidä vaihtonäppäin alhaalla samanaikaisesti.

Jos haluat muuttaa perusviivan siirron oletuslisäystä, määritä perusviivan siirron arvo Asetukset-valintaikkunan Yksiköt ja lisäykset -osaan.

Merkkien sijoittaminen ylä- tai alaindeksiin muussa kuin OpenType-kirjasimessa

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Merkki-välilehden valikosta tai Ohjaus-välilehdestä Yläindeksi tai Alaindeksi.

Kun käytät ylä- tai alaindeksiä, valittuun tekstiin sovelletaan ennalta määritettyä perusviivan siirtoarvoa ja kirjasinkokoa.

Indekseille määritettävät arvot ovat prosentteja nykyisestä kirjasinkoosta ja rivivälistyksestä, ja ne perustuvat Tekstiasetukset-valintaikkunan asetuksiin. Nämä arvot eivät näy Merkki-välilehden Perusviivan siirto- tai Koko-ruuduissa, kun tekstiä valitaan.

Huomautus:

voit muuttaa ylä- ja alaindeksien oletuskokoa ja -sijaintia tekstin lisäasetuksilla.

Tekstin alleviivaaminen tai yliviivaaminen

Alleviivauksen ja yliviivauksen oletuspaksuus määräytyy kirjasimen koon mukaan.

Jeff Witchel on tehnyt alleviivausta käsittelevän videon, joka on osoitteessa InDesignin mukautettu alleviivaus.

Tekstin alleviivaaminen tai yliviivaaminen

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Merkki-välilehden valikosta tai Ohjaus-välilehdestä Alleviivaus tai Yliviivaus.

Alleviivaus- ja yliviivausasetusten muuttaminen

Mukautettu alleviivaus on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun haluat luoda eri kokoisille merkeille tasaisen alleviivauksen tai kun luot erityistehosteita, esimerkiksi taustan korostuksen.

Ennen alleviivausten säätämistä ja säätämisen jälkeen

 1. Valitse Merkki- tai Ohjaus-välilehden valikosta Alleviivausasetukset tai Yliviivausasetukset.
 2. Voit tehdä seuraavat toiminnot. Valitse lopuksi OK:
  • Ota alleviivaus tai yliviivaus käyttöön nykyisessä tekstissä valitsemalla Alleviivaus käytössä tai Yliviivaus käytössä.

  • Määritä paksuus valitsemalla Paksuus-kohdasta jokin esimääritetyistä arvoista tai määritä uusi paksuus.

  • Valitse Tyyppi-kohdassa jokin alleviivaus- tai yliviivausasetuksista.

  • Määritä Siirtymä-kohtaan viivan pystysijainti. Siirtymä mitataan perusviivasta. Negatiiviset arvot siirtävät alleviivauksen perusviivan yläpuolelle ja yliviivauksen perusviivan alapuolelle.

  • Valitse Viivan päällepainatus, kun haluat varmistaa, että viiva ei peitä alla olevia painovärejä kirjapainossa.

  • Valitse väri ja sävy. Jos olet määrittänyt viivan tyypiksi jonkin muun kuin yhtenäisen viivan, voit muuttaa katkoviivojen, pisteiden ja viivojen välisen alueen ulkoasua valitsemalla välin värin tai sävyn.

  • Valitse Viivan päällepainatus tai Välin päällepainatus, jos alleviivaus tai yliviivaus painetaan toisen värin päälle ja haluat välttää kohdistusvirheet tulostuksessa.

Huomautus:

Voit muuttaa alleviivauksen tai yliviivauksen asetuksia kappale- tai merkkityylissä kyseisen ikkunan Alleviivausasetukset- tai Yliviivausasetukset-kohdassa. Ikkuna tulee näyttöön, kun luot tai muokkaat tyyliä.

Ligatuurien käyttäminen kirjainpareissa

Jos kirjasimen ominaisuuksissa on ligatuureja, InDesign osaa lisätä ne automaattisesti tekstiin. Ligatuurit ovat tiettyjen kirjainparien, kuten fi ja fl, typografisia korvausmerkkejä. Kun Ligatuurit-asetus on valittuna, käytettävät merkit näkyvät ja tulostuvat ligatuureina. Niitä voi muokata, eivätkä ne aiheuta ongelmia oikolukuohjelmassa.

Yksittäiset merkit (ylhäällä) ja ligatuurit (alhaalla)

Kun OpenType-kirjasimet ovat käytössä ja Merkki- tai Ohjaus-välilehden valikosta tai pikavalikosta valitaan Ligatuurit, InDesign tuottaa minkä tahansa kirjasinominaisuuksissa määritetyn vakioligatuurin. Joissakin kirjasimissa on koristeellisia, valinnaisia ligatuureja, joita voidaan käyttää valitsemalla Harkinnanvaraiset ligatuurit.

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse ponnahdusikkunasta Ligatuurit. Voit valita Ligatuurit myös Merkki- tai Ohjaus-välilehden valikosta.

Tekstin värin, liukuvärin tai viivan muuttaminen

Voit käyttää värejä, liukuvärejä ja viivoja merkeissä ja jatkaa tekstin muokkaamista. Voit käyttää Värimallit- ja Viiva-paneelia värien, liukuvärien ja viivojen lisäämiseen tekstiin tai merkkien väriasetusten muuttamiseen tyylin luonnin tai muokkaamisen aikana.

Värimallit

A. Värimalli vaikuttaa täyttöön tai viivaan B. Värimalli vaikuttaa säilöön tai tekstiin C. Sävyprosentti 

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Muuta kehyksessä olevan tekstin väri valitsemalla teksti tekstityökalulla .

  • Muuta kaiken kehyksessä olevan tekstin väri valitsemalla kehys valintatyökalulla . Kun väriä käytetään tekstiin säilön sijaan, varmista, että Muotoilu vaikuttaa tekstiin -kuvake  on valittu Työkalut-välilehdestä tai Värimallit-välilehdestä.

 2. Valitse Työkalut- tai Värimallit-välilehdestä, haluatko muuttaa täytön vai viivan värin. Jos valitset Viiva-asetuksen, vain merkkien ääriviivan väri muuttuu.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Värimallit-välilehdestä väri- tai liukuvärimalli.

  • Määritä Viiva-paneelissa leveys tai muut viivan asetukset. (Lisätietoja: Viiva-paneelin asetukset.)

Liukuväri voidaan lisätä tekstiin myös vetämällä valitun tekstin poikki joko liukuvärimallityökalulla  tai liukuväripehmennystyökalulla .

Huomautus:

Voit luoda negatiivitekstin muuttamalla tekstin täyttövärin valkoiseksi tai paperin väriseksi ja kehyksen täyttövärin tummaksi väriksi. Negatiiviteksti voidaan luoda myös käyttämällä kappaleviivaa tekstin takana. Jos viiva on musta, teksti täytyy muuttaa valkoiseksi.

Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen tekstiin

Tehosteet-paneelista voit lisätä tekstiin läpinäkyvyystehosteita, kuten heittovarjoja.

Mike Rankin on tehnyt esimerkkejä läpinäkyvyystehosteista. Ne löytyvät osoitteesta InDesign-silmäkarkit, osa I.

 1. Valitse tekstikehys valintatyökalulla .
 2. Valitse Objekti > Tehosteet > [tehoste].
 3. Valitse teksti asetusvalikosta.

  Voit valita Objekti, jos haluat valitsemiesi tehosteiden vaikuttavan tekstikehyksen viivaan ja täyttöön sen sisällä olevan tekstin lisäksi.

 4. Määritä tehostemääritteet ja valitse OK.

  Jos haluat muuttaa tekstin sekoitustilaa tai peittävyysasetuksia, tee nämä muutokset Tehosteet-välilehdessä.

Tekstin kielen määrittäminen

Kielen määrittäminen tekstiin määrittää käytettävän oikoluku- ja tavutussanaston. Kielen määrittäminen ei muuta tekstiä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat määrittää vain valitun tekstin kielen, valitse haluamasi teksti.

  • Varmista ennen InDesignin käyttämän oletussanaston vaihtamista, että julkaisuja ei ole avoinna.

  • Jos haluat vaihtaa julkaisun oletussanaston, avaa kyseinen julkaisu, valitse Muokkaa > Poista kaikkien valinta, ja valitse sitten kieli.

 2. Valitse haluamasi sanasto Merkki-paneelin Kieli-valikosta.

InDesign käyttää oikolukuun ja tavutukseen Proximity-sanastoja sekä joissakin kielissä Windsoft-sanastoja. Näiden sanastojen avulla voit määrittää eri kielen vaikka yksittäiselle merkille. Jokaisessa sanastossa on satoja tuhansia tavutettuja sanoja. Oletuskielen muuttaminen ei vaikuta nykyisiin tekstikehyksiin tai julkaisuihin.

Voit mukauttaa sanastot omien tarpeittesi mukaisiksi lisäämällä niihin sanoja.

Sanastojen vaikutus tavutukseen

A. Glockenspiel englannin mukaan tavutettuna B. Glockenspiel saksan vanhojen oikeinkirjoitussääntöjen mukaan tavutettuna C. Glockenspiel saksan uusien oikeinkirjoitussääntöjen mukaan tavutettuna 

Tekstin kirjainkoon muutos

Versaali- ja Kapiteeli-komennot muuttavat tekstin ulkoasua, mutta eivät itse tekstiä. Sen sijaan Muuta kirjainkokoa -komento muuttaa valitun tekstin kirjainkokoasetusta. Tämä ero on tärkeä tekstiä etsittäessä tai oikeinkirjoitusta tarkistettaessa. Oletetaan esimerkiksi, että kirjoitat julkaisuun "hämähäkit" ja käytät sanassa versaalia. Jos Etsi/Muuta-toiminnolla (Sama kirjainkoko -asetus valittuna) etsitään sanaa HÄMÄHÄKIT, toiminto ei löydä versaalilla kirjoitettuja hämähäkkejä. Etsimis- ja oikeinkirjoituksen tarkistamistuloksia voi parantaa käyttämällä Muuta kirjainkokoa -komentoa versaalin sijaan.

Anne-Marie Concepcion on kirjoittanut jutun kapiteeleista. Se löytyy osoitteesta Kapiteelit ja OpenTypen kaikki kapiteelit.

Tekstin muutos versaaliksi tai kapiteeliksi

InDesignilla voit muuttaa valitun tekstin kirjainkokoa automaattisesti. Kun määrität, että jossakin tekstissä käytetään kapiteelikirjaimia, InDesign käyttää automaattisesti kirjaimelle suunniteltuja kapiteeleja, jos ne ovat käytettävissä. Muussa tapauksessa InDesign luo kapiteelit skaalaamalla isot kirjaimet pienemmiksi. Ohjelman luomien kapiteelien koko määritetään Tekstiasetukset-valintaikkunassa.

BC- ja AD-kirjainyhdistelmät ennen (ylhäällä) ja jälkeen (alhaalla) niiden muuttamista kapiteeleiksi niitä ympäröiviä vanhan tyylin numeroita ja tekstiä mukaillen

Jos valitset versaalin tai kapiteelin OpenType-kirjasinta käytettäessä, InDesign luo entistä tyylikkäämmän kirjasintyypin. Jos käytät OpenType-kirjasinta, voit valita Kaikki kapiteeleilla -asetuksen myös Merkki-välilehden valikosta tai Ohjaus-välilehdestä. (Lisätietoja: OpenType-kirjasinten määritteiden käyttäminen.)

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Merkki-välilehden valikosta tai Ohjaus-välilehdestä Versaali tai Kapiteeli. Jos teksti on alun perin kirjoitettu versaalikirjaimin, Kapiteeli-asetuksen valitseminen ei muuta tekstiä.

Kapiteelien koon määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset> Tekstin lisäasetukset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Tekstin lisäasetukset (Mac OS).
 2. Määritä kapiteelin koko antamalla prosenttiarvo kapiteelilla muotoiltavan tekstin alkuperäisestä kirjasinkoosta. Valitse lopuksi OK.

Isojen kirjainten käytön muuttaminen

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Teksti > Muuta kirjainkokoa -alivalikosta:
  • Muuta kaikki merkit pieniksi valitsemalla Pienin kirjaimin.

  • Muuta jokaisen sanan ensimmäinen kirjain isoksi valitsemalla Sanat Alkavat Isolla Kirjaimella.

  • Muuta kaikki merkit isoiksi valitsemalla ISOIN KIRJAIMIN.

  • Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain isoksi valitsemalla Virke alkaa isolla kirjaimella.

Huomautus:

Virke alkaa isolla kirjaimella -komento olettaa, että piste (.), huutomerkki (!) tai kysymysmerkki (?) päättää virkkeen. Tämä komento voi aiheuttaa yllätyksiä, kun kirjaimia käytetään poikkeavalla tavalla esimerkiksi lyhenteissä, tiedostonimissä tai URL-osoitteissa. Myös erisnimien alkukirjaimina voidaan käyttää pieniä kirjaimia, kun niissä pitäisi käyttää isoja.

Kirjasimen skaalaaminen

Voit määrittää kirjasimen korkeuden ja leveyden suhteessa merkkien alkuperäiseen korkeuteen ja leveyteen. Skaalaamattomissa merkeissä suhde on 100 %. Joihinkin kirjasinperheisiin kuuluu expanded font -kirjasin, joka on normaalia kirjasintyyliä leveämpi. Skaalaus vääristää kirjasintyyppiä. Jos käytettävissä on kirjasin, joka on alun perin tiivistetty tai laajennettu, käytä sitä.

Kirjasimien vaakaskaalaus

A. Skaalaamaton teksti B. Skaalaamaton teksti tiivistetyllä kirjasimella C. Skaalattu teksti tiivistetyllä kirjasimella 

Pysty- ja vaakaskaalauksen säätäminen

 1. Valitse teksti, jota haluat skaalata.
 2. Kirjoita prosenttiarvo Merkki- tai Ohjaus-välilehden kohtaan Pystyskaalaus  tai Vaakaskaalaus  .

Tekstin skaalaus tekstikehyksen kokoa muuttamalla InDesignissa

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Pidä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja muuta kehyksen kokoa vetämällä yhtä sen kulmista valintatyökalulla.

  • Muuta kehyksen kokoa skaalaustyökalulla .

   (Lisätietoja: Objektien skaalaaminen.)

Skaalattujen tekstiarvojen ulkoasun määrittäminen

Kun kehyksen skaalausta muutetaan, myös kehyksen sisällä oleva teksti skaalautuu. Kun tekstikehystä esimerkiksi kaksoisnapsautetaan, myös tekstin koko kaksinkertaistuu: 20 pisteen teksti suurenee 40 pisteen tekstiksi.

David Blatner on kirjoittanut jutun skaalatuista tekstikehyksistä. Se löytyy osoitteesta Suurennuslasitekstikehyksen tekeminen InDesignissa.

Muuttamalla asetuksia voi määrittää, miten skaalattu teksti näkyy paneeleissa:

 • Tekstin uusi koko (esimerkiksi 40 pt) näkyy oletusarvoisesti Ohjaus- ja Merkki-paneelien Kirjasinkoko-ruuduissa, kun Käytä sisällössä -asetus on valittuna. Kun Säädä skaalausprosentti -asetus valitaan, Kirjasinkoko-ruuduissa näkyvät sekä tekstin alkuperäinen että skaalattu koko, esimerkiksi 20 pt (40).

 • Muunto-välilehden skaalausarvot osoittavat, kuinka monella prosentilla kehystä skaalattiin vaaka- ja pystysuunnassa. Skaalausarvot ovat oletusarvoisesti 100 % tekstin skaalaamisen jälkeen, kun Käytä sisällössä -asetus on valittuna. Kun Säädä skaalausprosentti -asetus valitaan, skaalausarvot osoittavat skaalatun kehyksen. Näin ollen arvo on 200 %, jos kehyksen skaalaus kaksinkertaistetaan.

Skaalausmuutosten jäljittäminen kehyksiin on käytännöllistä, jos kehys ja sen sisältämä teksti täytyy palauttaa alkuperäiseen kokoonsa. Sen avulla on myös kätevää selvittää, kuinka paljon kehyksen koko muuttui. Jos haluat jäljittää skaalausmuutokset kehyksiin ja niiden sisältämään tekstiin, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai InDesign > Asetukset > Yleiset (Mac OS).

 2. Valitse Säädä skaalausprosentti ja sitten OK.

Pidä mielessä seuraavat:

 • Säädä skaalausprosentti -asetus kohdistuu skaalattaviin kehyksiin, kun asetus on valittu, ei olemassa oleviin kehyksiin.

 • Säädä skaalausprosentti -asetus pysyy tekstin mukana. Skaalattu pistekoko näkyy edelleen suluissa, vaikka Säädä skaalausprosentti -asetuksen valinta poistetaan ja kehystä skaalataan uudelleen.

 • Skaalatun pistekoon voi poistaa Muunto-välilehdestä valitsemalla Muunto-välilehdestä Määritä skaalausarvoksi 100 %. Tämän asetuksen valitseminen ei muuta skaalatun kehyksen ulkoasua.

 • Jos ketjutettujen kehysten ketjuun kuuluvaa tekstiä muokataan tai tällaista kehystä skaalataan ja Säädä skaalausprosentti -asetus on valittuna, teksti skaalautuu, vaikka se siirtyisi toiseen kehykseen. Jos Käytä sisällössä -asetus on valittuna, muokkauksen seurauksena toiseen kehykseen jatkuvaa tekstiä ei enää skaalata.

Kirjasinten viistottaminen

 1. Valitse teksti.
 2. Kirjoita jokin numero Merkki-välilehden kohtaan Viistotus . Positiiviset arvot viistottavat kirjasimia oikealle, negatiiviset vasemmalle.

Kallistuskulmaa käyttämällä ei voi kuitenkaan tuottaa kursivoituja merkkejä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?