Käyttöopas Peruuta

Hallittavan tiedoston perustyönkulku

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Sisällön jakaminen

Adobe InCopy LiveEdit -työnkulun laajennusten ansiosta kirjoittajat ja toimittajat voivat muokata tekstiä InCopyssa samaan aikaan kuin suunnittelijat valmistelevat asetteluita Adobe InDesignissa. Tähän työnkulkuun sisältyy artikkeleiksi kutsuttuja säilötiedostoja, joiden avulla ryhmitellään toisiinsa liittyviä sisällön osia, sekä tiedostojen lukitus- ja kommentointivälineitä, joilla jaetaan ja päivitetään tiedostoja InCopyssa tai InDesignissa jaetun verkon kautta tai käyttämällä sähköpostitse jaettavia pakkauksia.

Jaettuun verkkoon perustuvassa työnkulussa InDesign-käyttäjät vievät tekstiä ja kuvia jaettuun paikkaan tiedostojärjestelmässä. Näin tiedostot ovat niiden InCopy-käyttäjien saatavilla, jotka kirjoittavat ja muokkaavat sisältöä. Valitut teksti- ja grafiikkakehykset viedään joko artikkeliin tai ne viedään erillisinä InCopy-tiedostoina, jolloin ne muuttuvat hallitun prosessin osaksi ja InDesign-julkaisuun linkitetyiksi. Tällaisia jaettuja tiedostoja kutsutaan hallituiksi tiedostoiksi. Kun käyttäjät käsittelevät paikallisessa palvelimessa sijaitsevaa artikkeli- tai InDesign-tiedostoa, sivuasettelun tai sisällön muutokset viestitetään kaikille julkaisun työnkulkuun osallistuville käyttäjille.

Useat InCopy- tai InDesign-käyttäjät voivat avata saman sisältötiedoston samanaikaisesti. Myös useat InCopy-käyttäjät voivat avata saman artikkelitiedoston samanaikaisesti. Kuitenkin ainoastaan yksi käyttäjä kerrallaan voi uloskirjata InCopy-tiedoston muokattavaksi. Muilla käyttäjillä on ainoastaan tiedoston lukuoikeus. Hallitun InCopy-tiedoston uloskirjannut käyttäjä voi jakaa työnsä muiden kanssa tallentamalla tiedoston jaettuun palvelimeen tai palauttamalla tiedoston InDesign-käyttäjälle. Muut käyttäjät eivät kuitenkaan voi tehdä muutoksia tiedostoon, ennen kuin se on sisäänkirjattu takaisin. Tämän järjestelmän ansiosta useat käyttäjät voivat käsitellä samaa tiedostoa, mutta he eivät pysty vahingossa korvaamaan toistensa töitä.

Lisätietoja on InCopy LiveEdit -työnkulun oppaassa (PDF) osoitteessa www.adobe.com/go/learn_liveedit_fi.

Tapoja käsitellä sisältöä InCopyssa

Sisältö on joko vähintään yhden kehyksen läpi kulkeva tekstiosa tai tuotu kuva. InCopyssa voidaan käsitellä sisältöä viidellä tavalla: avaamalla artikkelitiedosto, avaamalla artikkelipakkaus, avaamalla linkitetty InCopy-tiedosto, avaamalla InDesign-tiedosto, jossa on linkitettyjä InCopy-tiedostoja, tai koostamalla sisältö kokonaan InCopyssa

InDesignilla luotujen artikkelitiedostojen avaaminen

InDesign-käyttäjä voi luoda artikkelitiedoston ja määrittää sisällön jaettavaksi. Näin hän voi yhdistää toisiinsa liittyvät osat (esimerkiksi otsikot, leipätekstin, kuvat ja kuvatekstit) ja sitten luovuttaa ne eri InCopy-käyttäjille kirjoittamista ja muokkaamista varten. InCopy-käyttäjät avaavat artikkelitiedoston ja käsittelevät vain heille luovutettuja osia. Todellinen Sivuasettelu-näkymä näyttää, millaisia käyttäjien muokkaaman kopion muutokset ovat suhteessa InDesign-asetteluun. Siksi koko InDesign-julkaisua ei tarvitse avata. Jos sivuasettelu muuttuu, InDesign-käyttäjän on päivitettävä artikkelit, jotta InCopy-käyttäjät saavat tiedon muutoksista. Artikkelitiedostoja voidaan jakaa palvelimen tai artikkelipakkausten avulla.

InDesign-julkaisu (.indd), jonka artikkelitiedosto (.icml) koostuu kolmesta linkitetystä sisältötiedostosta (.incx). Artikkeli ja sen osat näkyvät Artikkelit-paneelissa, ja ne avataan InCopylla.

Artikkelipakkausten avaaminen

Artikkelipakkauksiin perustuva työnkulku on kätevä erityisesti silloin, kun suunnittelijat ja kirjoittajat toimivat samassa projektissa, mutta heillä ei ole yhteyttä paikalliseen palvelimeen. Tässä tilanteessa InDesign-käyttäjä voi luoda yhden tai useita pakkauksia ja lähettää pakatut tiedostot sähköpostitse asianomaisille InCopy-käyttäjille. InCopy-käyttäjät voivat avata artikkelipakkaukset, muokata sisältöä ja palauttaa pakkaukset InDesign-käyttäjälle, joka voi sitten päivittää julkaisun.

InDesignista vietyjen linkitettyjen InCopy-tiedostojen avaaminen

Tietyissä työnkuluissa InDesign-käyttäjät saattavat viedä tekstiä ja kuvia erillisinä tiedostoina sen sijaan, että he sisällyttäisivät ne artikkelitiedostoon. Erillisten tiedostojen viemisestä on hyötyä, jos käsiteltävät kuvat tai tekstiosat eivät liity toisiinsa. InCopy-käyttäjät eivät kuitenkaan näe, miten sisältö sopii InDesign-asetteluun.

InDesign-julkaisu (.indd), jossa kolme InCopyssa avattua linkitettyä mutta määrittelemätöntä sisältötiedostoa (.icml)

Linkitettyjä InCopy-tiedostoja sisältävien InDesign-julkaisujen avaaminen

InCopy-käyttäjät voivat tarkastella kaikkia sivun osia koko sivuasettelussa avaamalla InDesign-julkaisun InCopyssa. Tästä menetelmästä voi olla hyötyä toimitus- ja copyfit-työssä, jos yleisen asettelun näkeminen on tärkeää, tai muokattaessa suurinta osaa julkaisun sisältämistä jutuista vain muutaman jutun sijasta. Kun InCopy-käyttäjä on muokannut juttuja, InDesign-käyttäjä voi päivittää muokattuihin tiedostoihin johtavat linkit. Jos InDesign-käyttäjä muuttaa asettelua, InCopy-käyttäjä saa tästä ilmoituksen InDesign-julkaisua tallennettaessa.

Sisällön koostaminen kokonaan InCopyssa

InCopyssa voidaan luoda sisältöä, joka ei liity InDesign-tiedostoon. Näissä itsenäisissä julkaisuissa voidaan parannella tekstiä kirjoittamalla sitä lisää, määrittämällä kirjasimia ja tyylejä sekä tuomalla kuvia muista sovelluksista (kuten Adobe Illustratorista ja Adobe Photoshopista). Niihin voidaan myös lisätä nimiöt tulevaa XML-käyttöä varten. Tämä on hyvä vaihtoehto toimitustyössä, jossa sisältö tulee ennen muotoilua. On myös mahdollista määrittää InCopy-julkaisujen tekstialue, sivukoko ja suunta sekä tehdä niihin muutoksia. Jos juttu linkitetään myöhemmin InDesign-julkaisuun, InDesign-asetukset korvaavat InCopyssa käytetyt asetukset.

Hallitut tiedostot

Jotta tiedosto olisi hallittavissa, se on lisättävä artikkelitiedostoon, vietävä InDesignista InCopy-sisältönä tai sijoitettava InCopy-sisällöksi InDesigniin. Hallitusta tiedostosta näkyy sekä sisällön tila että omistaja. Hallittujen tiedostojen avulla voidaan

 • lukita ja vapauttaa juttuja, jotta tiedoston eheys säilyy

 • ilmoittaa InCopy-käyttäjille, kun tiedostoon liittyvä InDesign-asettelu on vanhentunut

 • tunnistaa tiedoston käsittelijä

 • ilmoittaa käyttäjille, kun InCopy-sisältötiedosto on vanhentunut, jonkun käytössä tai käytettävissä muokkausta varten. Ilmoittaminen tapahtuu varoitusviesteillä, kehyskuvakkeilla sekä Linkit- ja Artikkelit-paneelien tilakuvakkeilla.

Vain luku -tiedostot

Kun sisältötiedostosta tulee hallittu tiedosto, kaikki työnkulun käyttäjät sisältötiedoston uloskirjaajaa lukuun ottamatta käsittelevät sitä aina vain luku -tilassa. Ohjelma luo idlk-tunnisteisen lukitustiedoston, kun käyttäjä uloskirjaa sisältötiedoston. Sitten vain hän voi muokata sitä. Vain luku -tiedostoilla on seuraavia ominaisuuksia:

 • InCopy-käyttäjä ei voi manuaalisesti muotoilla tiedoston tekstiä. Jos tekstissä on käytetty merkki- tai kappaletyylejä, InDesign-käyttäjä voi muuttaa niiden määrityksiä ja siten muuttaa tekstin muotoilua, vaikka joku muu olisi uloskirjannut tiedoston. Tyylimääritysten muutokset näkyvät tekstissä, kun InDesign-käyttäjä päivittää tiedoston.

 • InCopy- tai InDesign-käyttäjä ei yleensä voi muuttaa lukitun InCopy-sisällön objekteja, kuten tekstiä ja käytettyjä tyylejä. Sisältö vain käyttää tiettyjä objekteja, kuten merkki- ja kappaletyylejä. Et voi esimerkiksi muuttaa tapaa, jolla merkkityyli vaikuttaa lukitun sisällön objekteihin, mutta voit muuttaa itse merkkityyliä, jolloin tekstin ulkoasu muuttuu.

 • InDesign-käyttäjä voi muuttaa tekstisisällön reunuksia ja palstoja sekä jutun tekstikehysten muotoa, sijaintia ja määrää.

 • InDesign-käyttäjä voi muuttaa grafiikkakehyksen geometriaa ja muotoilua kuvaa uloskirjaamatta. InCopy-käyttäjä ei voi vaihtaa grafiikkakehystä eikä muuttaa sen muotoilua. Sekä InDesign- että InCopy-käyttäjien on kuitenkin uloskirjattava grafiikkakehys, jos he haluavat muokata (esimerkiksi kiertää tai skaalata) itse kuvaa.

Hallittujen tiedostojen parhaat käsittelykäytännöt

Varmista seuraavilla käytännöillä, että käsittelet uusinta sisältöä ja että et korvaa jonkun muun tekemää työtä:

 • Tallenna artikkelitiedostot palvelimeen, johon kaikilla työryhmän jäsenillä on käyttöoikeus. Jos työryhmän jäsenillä ei ole palvelimeen käyttöoikeutta, voit luoda ja jakaa artikkelipakkauksia.

 • Kun artikkeli luodaan, artikkelitiedostoa ja sen sisältöä varten luodaan erikoiskansio. Artikkelikansioita käytetään artikkeli- ja sisältötiedostojen ylläpitoon. Ne yksinkertaistavat jaettujen tiedostojen hallintaa työryhmässä ja auttaa varmistamaan, että käyttäjät avaavat oikeat tiedostot.

 • Avaa InCopyssa artikkelitiedosto InCopy-jutun sijasta. Näin voit nähdä copyfit- ja sivuasettelutiedot Raakateksti- ja Sivuasettelu-näkymissä. Jos olet vienyt sisällön ilman artikkelitiedostoja, voit nähdä copyfit- ja sivuasettelutiedot ainoastaan avaamalla InDesign-tiedoston.

 • Kun olet avannut artikkelitiedoston, avaa InDesign-julkaisu tai uloskirjaa sisältö joko InDesignissa tai InCopyssa, varmista, että kehyksen reunat näkyvät (Näytä > Ekstrat > Näytä kehyksen reunat), jotta näet kehyskuvakkeet, kun ne tulevat esiin.

 • Jos sinun on poistettava tiedostoja työnkulusta (esimerkiksi tuotannon määräajan vuoksi) InDesignissa, voit poistaa niiden linkityksen tai peruuttaa artikkelipakkauksen.

Esimerkkejä hallittujen tiedostojen työnkulusta

Kun luot InCopyn ja InDesignin välisen työnkulun hallinnan, julkaisun kirjoittajat ja toimittajat voivat koostaa, kirjoittaa uudelleen, laajentaa ja muokata julkaisuja samalla, kun suunnittelijat valmistelevat sivuasettelua. Tavallisiin työnkulkuihin sisältyy tiedostojen hallinta paikallisella palvelimella, tiedostojen jakaminen sähköpostipakkausten kautta tai näiden menetelmien yhdistelmä.

Tämä työnkulku perustuu siihen, että käytössä on sivuasettelugeometrian, tyylit ja paikkamerkkitekstin sisältävä InDesign-perusmalli. Sivuasettelugeometria sisältää sivun mitat sekä teksti- ja grafiikkakehykset. InCopy näyttää näiden kohteiden avulla sopivat copyfit-tiedot.

Paikallisen palvelimen työnkulku

1. Luo artikkelit ja lisää niihin sisältö InDesignissa.

Tämä vaihe sisällyttää viedyn tekstin ja grafiikkakehykset hallittuun prosessiin, jossa ne tulevat InCopy-käyttäjien käyttöön kirjoittamista ja muokkaamista varten.

2. Tuo artikkelitiedostot InCopy-käyttäjien käyttöön.

Tallenna tiedostot palvelimelle, jota kaikki työnkulun käyttäjät voivat käyttää.

3. Avaa artikkelitiedosto InCopyssa ja tarkista ja muokkaa juttua tai grafiikkaa.

InCopyn Artikkeli-paneelissa näkyvät sinulle määritettyä sisältöä sisältävät tiedostot. Kun tallennat tiedoston paikalliselle palvelimelle, muutokset tallentuvat tiedostojärjestelmään, jolloin kaikki julkaisua (InDesign-sivuasettelu tai muu julkaisun hallittu sisältötiedosto) käsittelevät saavat ilmoituksen muutoksista. Nämä käyttäjät voivat tarkastella uusia muutoksia päivittämällä sisällön. Sisältö pysyy uloskirjattuna, kunnes sisäänkirjaat sen.

4. Käsittele sivuasettelua InDesignissa.

Riippumatta siitä muokataanko sisältötiedostoja InCopyssa, InDesign-käyttäjät voivat käsitellä julkaisun sivuasettelua. Heidän ei siis tarvitse ensin uloskirjata julkaisua. Kun InCopy-käyttäjä tallentaa uloskirjatun sisällön, InDesign-käyttäjä voi nähdä uusimmat muutokset päivittämällä sivuasettelun sisällön.

5. Jatka työskentelyä InCopyssa.

Kun saat muutokset valmiiksi, sisäänkirjaa sisältö. Muut käyttäjät voivat sitten uloskirjata sisällön ja käsitellä sitä. Jos joku käyttäjä muokkaa sivuasettelua InDesignissa samanaikaisesti, voit päivittää ja tarkastella sivuasettelugeometriaa työskennellessäsi.

6. Varmista InDesignissa, että kaikki sisältö on sisäänkirjattu.

Hallitun työnkulun ansiosta tiedostojen uloskirjaaja voidaan tunnistaa. Kun sisältötiedostot on sisäänkirjattu, InDesign-käyttäjät voivat tarvittaessa viimeistellä sivuasettelun uloskirjaamalla tiedostot.

Sähköpostipakkauksen työnkulku

1. Luo ja lähetä artikkelipakkaukset InDesignissa.

Voit luoda artikkelipakkauksia ja määrittää sisältöjä asiaankuuluville InCopy-käyttäjille. Tämän jälkeen voit lähettää pakkaukset kyseisille InCopy-käyttäjille. Pakatut tiedostot uloskirjataan automaattisesti, jotta toimitusristiriidat voidaan välttää.

2. Avaa artikkelipakkaus InCopyssa ja tarkista ja muokkaa juttua tai grafiikkaa.

Jos saat artikkelipaketin sähköpostitse, voit avata pakkauksen InCopyssa kaksoisnapsauttamalla sitä. Tiedostoon tekemäsi muutokset tallennetaan vain paikallisesti. Muille käyttäjille ei ilmoiteta siitä, kun teet muutoksia.

3. Käsittele sivuasettelua InDesignissa.

Riippumatta siitä ovatko sisältötiedot pakattuja, InDesign-käyttäjät voivat käsitellä julkaisun sivuasettelua. Heidän ei siis tarvitse ensin uloskirjata julkaisua. Jos asettelua tai artikkeleita täytyy päivittää, voit lähettää päivitetyn pakkauksen InCopy-käyttäjille.

4. Palauta muokattu pakkaus InCopyssa.

Kun olet saanut muokkauksen valmiiksi, tarkista sisältö ja palauta muokattu pakkaus. Muut käyttäjät voivat tämän jälkeen uloskirjata sisällön, tarkastella uusimpia muutoksia ja käsitellä tiedostoa.

5. Varmista InDesignissa, että kaikki sisältö on sisäänkirjattu.

Hallitun työnkulun ansiosta tiedostojen uloskirjaaja voidaan tunnistaa. Kun artikkelipakkaukset on palautettu, artikkelipakkausten jutut sisäänkirjataan. InDesign-käyttäjät voivat tarkistaa tiedostot ja viimeistellä asettelun tarpeen mukaan.

Käyttäjätunnuksen määrittäminen

Työnkulun kaikilla käyttäjillä on oltava käyttäjänimi. Käyttäjänimestä muut käyttäjät näkevät, kuka on uloskirjannut tietyn tiedoston. Se vaaditaan, jotta tiedosto voitaisiin uloskirjata muokattavaksi.

Jos haluat muuttaa määrittämääsi käyttäjänimeä, sinun on sisäänkirjattava kaikki uloskirjaamasi sisältö. Jos muutat käyttäjänimeä muokkaamisen aikana, et enää voi muokata uloskirjaamaasi sisältöä – se on uloskirjattu sinulle toisella nimellä.

Käyttäjätunnus on sovelluskohtainen. Käyttäjällä ei voi olla samassa sovelluksessa useita käyttäjätunnuksia.

Huomautus:

myös InCopyn Huomautukset- ja Jäljitä muutokset -toiminnot tunnistavat huomautuksen tai jäljitetyn muutoksen tekijän käyttäjänimen avulla.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Tiedosto > Käyttäjä.

  • Valitse Artikkelit-paneelin valikosta Käyttäjä.

 2. Kirjoita yksilöllinen nimi ja napsauta OK-painiketta.

Jos unohdat määrittää käyttäjänimen tällä tavalla, ohjelma kehottaa antamaan sen, kun yrität aloittaa ensimmäistä työnkulun toimintoa.

Huomautus:

Tämän valintaikkunan Väri-valikon avulla voidaan yksilöidä muokkaushuomautuksia ja jäljitettyjä muutoksia. Voit halutessasi valita värin nyt, mutta se ei vaikuta siihen, mitä teet hallitussa työnkulussa.

Työnkulun kuvakkeet

Teksti- ja grafiikkakehyksissä, Artikkelit-paneelissa sekä juttupalkissa (vain InCopy) voi näkyä kuvakkeita. Hallitun tiedoston vieressä on Linkit- ja Artikkelit-paneelissa muokkaustilakuvakkeita, joista ilmenee sisällön tila. Kuvakkeet näkyvät kehyksissä, joissa on linkitetty InCopy-juttu (sekä InDesignin että InCopyn sivuasettelunäkymä). Näistä kuvakkeista ilmenee myös sisällön tila, ja niillä voidaan erottaa hallittu ja hallitsematon sisältö toisistaan. Niihin liittyvä työkaluvihje ilmaisee muokkaustilan ja omistajan. Jotta voisit tarkastella kehyskuvakkeita, varmista, että kehyksen reunat näkyvät InDesignissa ja InCopyssa (Näytä > Ekstrat > Näytä kehyksen reunat).

Huomautus:

(InDesign) InDesign-julkaisuikkunan on oltava normaalitilassa, jotta kehyksen reunat näkyisivät. (Napsauta työkalupaneelin vasemmassa alakulmassa olevaa Normaalitila-painiketta .)

Kuvake

Nimi

Sijainti

Käytettävissä

Artikkelit-paneeli (InDesign ja InCopy), tekstikehykset ja grafiikkakehykset

Käytössä [nimi]

Artikkelit-paneeli, tekstikehykset ja grafiikkakehykset

Muokataan

Artikkelit-paneeli, tekstikehykset ja grafiikkakehykset

Käytettävissä ja vanhentunut

Teksti- ja grafiikkakehykset

Nimi käyttää kohdetta, joka on vanhentunut

Teksti- ja grafiikkakehykset

Muokataan ja vanhentunut

Teksti- ja grafiikkakehykset

Vanhentunut

Artikkelit-paneeli

Tekstisisältö vanhentunut

Artikkelit-paneeli ja tekstikehykset

Tekstisisältö päivitetty

Artikkelit-paneeli ja tekstikehykset

Graafinen sisältö vanhentunut

Artikkelit-paneeli ja grafiikkakehykset

Graafinen sisältö päivitetty

Artikkelit-paneeli ja grafiikkakehykset

Pakattu sisältö

Artikkelit-paneeli

Huomautus:

Käytettävissä-, Käytössä-, Muokataan-, Tekstisisältö- ja Graafinen sisältö -kuvakkeissa näkyvä Vanhentunut-kuvake ilmaisee, että sisältö on vanhentunut eli tiedostojärjestelmässä oleva versio on uudempi kuin tietokoneessasi näkyvä versio.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi