Käyttöopas Peruuta

Spotti- ja prosessivärit

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Tietoja spotti- ja prosessiväreistä

Voit valita joko spotti- tai prosessivärejä, jotka ovat painoissa käytettävät päävärityypit. Näet värityypin Värimallit-paneelin kuvakkeessa värin nimen vieressä.

Julkaisutyyppi vaikuttaa reitteihin ja kehyksiin lisättävään väriin, sillä väritilan on oltava sopiva julkaisua varten.

Huomautus:

Jos värityönkulussa siirretään julkaisuja laitteesta toiseen, värien ylläpitoa ja hallintaa voi helpottaa värienhallintajärjestelmällä (CMS).

Tietoja spottiväreistä

Spottiväri on erityinen valmiiksi sekoitettu väriaine, jota käytetään prosessivärien asemesta tai lisäksi ja joka edellyttää painokoneessa omaa painolevyä. Spottivärejä käytetään, kun vain muutamia värejä on määritetty ja kun värien tarkkuus on tärkeää. Spottivärien painovärit tuottavat tarkkoja sävyjä, jotka ovat prosessivärien toistoalan ulkopuolella. Painetun spottivärin tarkan sävyn määrää kuitenkin se, miten painovärit sekoitetaan painossa ja millaista paperia käytetään, eivätkä siihen vaikuta määritetyt väriarvot tai värienhallinta. Kun määrität spottiväriarvoja, kuvailet ainoastaan värien simuloituja sävyjä näyttöä ja tulostinta varten (simuloidut sävyt riippuvat laitteiden toistoalarajoituksista).

Noudata seuraavia ohjeita, kun määrität spottiväriä:

 • Painojulkaisuja varten spottivärit on parasta määrittää samalla värinsovitusjärjestelmällä, jota painokin käyttää. Ohjelmassa on useita värinsovituskirjastoja.

 • Minimoi käytettävien spottivärien määrä. Painossa jokaista spottiväriä varten tarvitaan erillinen painolevy, mikä kasvattaa painokustannuksia. Jos arvelet tarvitsevasi useampaa kuin neljää väriä, harkitse prosessivärien käyttöä.

 • Kun spottivärejä sisältävä objekti limitetään läpinäkyviä ominaisuuksia sisältävän objektin kanssa, virheitä saattaa esiintyä, jos objekti viedään EPS-muotoon, spottivärejä muunnetaan prosessiväreiksi Tulosta-ikkunassa tai värierottelu tehdään muussa kuin Illustrator- tai InDesign-sovelluksessa. Saat parhaat tulokset tarkistamalla läpinäkyvyyden yhdistämisen vaikutukset Yhdistämisen esikatselun tai Erottelujen esikatselun avulla ennen tulostamista. Voit myös muuntaa spottivärit prosessiväreiksi käyttämällä InDesignissa Painovärin hallintaa ennen tulostusta tai vientiä.

 • Voit käyttää spottivärien painolevyjä lakan lisäämiseen prosessivärien päälle. Tässä tapauksessa painamiseen tarvitaan viittä painoväriä – neljää prosessiväriä ja yhtä spottilakkaa.

Tietoja prosessiväreistä

Prosessiväri painetaan käyttämällä neljää vakioprosessipainoväriä: syaania, magentaa, keltaista ja mustaa (CMYK). Käytä prosessivärejä silloin, kun julkaisuun tarvitaan niin paljon värejä, että yksittäisten spottipainovärien käyttäminen olisi liian kallista tai epäkäytännöllistä, esimerkiksi värivalokuvia painettaessa.

Noudata seuraavia ohjeita, kun määrität prosessiväriä:

 • Laadukkaaseen painojulkaisuun saadaan parhaat värit määrittämällä prosessivärit värikartan CMYK-arvojen mukaisesti. Värikarttoja on saatavana esimerkiksi painotaloista.

 • Prosessivärin lopulliset väriarvot ovat CMYK-arvoja, joten jos prosessiväri määritetään RGB-, HSB- tai LAB-arvoina InDesignissa, ne muuntuvat vastaaviksi CMYK-arvoiksi värierottelussa. Nämä muunnokset ovat erilaisia värinhallinta-asetusten ja dokumentin profiilin mukaan.

 • Määritä prosessiväri sen mukaan, miltä väri näyttää tietokoneen näytössä, vain jos olet varma siitä, että värienhallintajärjestelmä toimii oikein ja tiedät, miten näyttö rajoittaa värien esikatselua.

 • Vältä prosessivärien käyttöä ainoastaan näytössä katseltavissa julkaisuissa, sillä CMYK-mallin toistoala on suppeampi kuin tavallisen näytön.

 • Illustratorissa ja InDesignissa prosessiväri voidaan määrittää yleiseksi tai tavalliseksi. Illustratorissa yleinen prosessiväri säilyy Väriviuhkat-paneelin väriruutuun liitettynä, joten yleisen prosessivärin väriruudun muokkaaminen vaikuttaa kaikkiin tätä väriä käyttäviin objekteihin. Tavalliset prosessivärit eivät päivity automaattisesti koko julkaisussa, kun väriä muokataan. Prosessivärit ovat oletusarvoisesti tavallisia. InDesignissa objektiin liitetty värimalli säilyy automaattisesti yleisenä prosessivärinä. Ei-yleiset värimallit ovat nimettömiä värejä ja niitä voi mukata Väri-paneelissa.

Huomautus:

Yleiset ja tavalliset prosessivärit vaikuttavat vain siihen, miten värejä käytetään objekteissa. Ne eivät vaikuta värierottelun tekemiseen tai värien käyttäytymiseen sovelluksesta toiseen siirryttäessä.

Spotti- ja prosessivärien käyttäminen yhdessä

Joskus on käytännöllistä sovittaa spotti- ja prosessivärejä samaan työhön. Voit esimerkiksi käyttää yhtä tarkkaa spottiväriä logon painamiseen yrityksen toimintakertomukseen ja painaa samalla sivulla olevat valokuvat prosessiväreillä. Voit myös käyttää spottivärien painolevyjä lakan lisäämiseen prosessivärien päälle. Kummassakin tapauksessa painamiseen tarvitaan viittä painoväriä – neljää prosessiväriä ja yhtä spottiväriä tai lakkaa.

InDesignissa voit sekoittaa prosessi- ja spottivärejä ja luoda näin sekoitevärejä.

Värien vertaaminen InDesignissa ja Illustratorissa

Adobe InDesign ja Adobe Illustrator lisäävät nimettyjä värejä hieman eri tavalla. Illustratorissa nimetty väri voidaan määrittää yleiseksi tai tavalliseksi, mutta InDesign käsittelee kaikkia nimettömiä värejä tavallisina prosessiväreinä.

InDesignin värimallit vastaavat yleisiä värejä. Värimalleilla väriyhdistelmiä on helpompi muokata, sillä objekteja ei tarvitse etsiä ja muuttaa erikseen. Ominaisuus on erityisen kätevä painettaessa aikakauslehtiä tai muita vakioituja ja nopeasti tuotettavia julkaisuja. InDesignin värit on liitetty Värimallit-paneelin värimalleihin, joten värimalliin tehty muutos vaikuttaa kaikkiin objekteihin, joissa väriä on käytetty.

InDesignin nimettömät prosessivärit vastaavat tavallisia värimalleja. Nimettömät värit eivät näy Värimallit-paneelissa eivätkä päivity automaattisesti koko julkaisussa, kun väriä muokataan Väri-paneelissa. Voit halutessasi lisätä nimettömän värin myöhemmin Värimallit-paneeliin.

Nimetyt ja nimettömät prosessivärit vaikuttavat vain siihen, miten väriä lisätään julkaisuun. Ne eivät vaikuta värierottelun tekemiseen tai värien käyttäytymiseen sovelluksesta toiseen siirryttäessä.


aiheeseen liittyvät resurssit

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?