Käyttöopas Peruuta

Piirtäminen lyijykynätyökalulla

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Piirtäminen lyijykynätyökalulla

Lyijykynätyökalu toimii Adobe Illustratorissa ja InDesignissa melkein samalla tavalla. Sillä piirretään avoimia ja suljettuja reittejä aivan kuin lyijykynällä paperille. Käytä sitä nopeita luonnoksia ja käsintehdyn näköisiä töitä tehdessäsi. Kun reitti on piirretty, siihen voidaan heti tehdä muutoksia.

Ohjelma asettaa tukipisteet sitä mukaa kuin lyijykynätyökalulla piirretään; niiden sijaintiin ei voi vaikuttaa. Tukipisteitä voidaan kuitenkin siirtää, kun reitti on valmis. Lisättyjen tukipisteiden määrä riippuu reitin pituudesta ja mutkikkuudesta sekä Lyijykynätyökalun oletusarvot -valintaikkunassa määritetyistä toleranssiasetuksista. Nämä asetukset vaikuttavat siihen, kuinka herkkä lyijykynätyökalu on hiiren tai digitointipöydän kynän liikkeille.

Vapaamuotoisten kuvioiden piirtäminen lyijykynätyökalulla

 1. Valitse kynätyökalu  .
 2. Siirrä työkalu kohtaan, josta haluat reitin alkavan, ja piirrä reitti vetämällä. Lyijykynätyökalussa näkyy pieni x-kirjain vapaamuotoisen reitin piirtämisen merkkinä.

  Kun vedät osoitinta, sen perässä kulkee pisteviiva. Ohjelma lisää tukipisteet reitin kumpaankin päähän ja eri kohtiin reitillä. Reitti saa voimassa olevat viiva- ja täyttömääritteet ja pysyy oletusarvoisesti valittuna.

Suljettujen reittien piirtäminen lyijykynätyökalulla

 1. Valitse kynätyökalu.
 2. Siirrä työkalu kohtaan, josta haluat reitin alkavan, ja piirrä reitti vetämällä.
 3. Aloitettuasi vetämisen pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna. Lyijykynätyökalussa näkyy pieni ympyrä (ja InDesignissa musta pyyhekumi) merkiksi siitä, että luodaan suljettua reittiä.
 4. Kun reitin koko ja muoto ovat sopivat, vapauta hiiren painike (mutta älä Alt- tai Optio-näppäintä). Kun reitti on sulkeutunut, vapauta Alt- tai optionäppäin.

  Sinun ei tarvitse siirtää osoitinta reitin alkupisteen päälle reitin sulkemista varten; jos vapautat hiiren painikkeen jossain muualla, lyijykynätyökalu sulkee kuvion piirtämällä lyhimmän mahdollisen viivan takaisin alkupisteeseen.

Reittien muokkaaminen lyijykynätyökalulla

Voit muokata mitä tahansa reittiä lyijykynätyökalulla sekä lisätä mihin tahansa kuvioon vapaamuotoisia viivoja ja kuvioita.

Lisäyksen tekeminen reittiin lyijykynätyökalulla

 1. Valitse kuvasta reitti.
 2. Valitse kynätyökalu.
 3. Aseta lyijykynän kärki reitin päätepisteen päälle.

  Lyijykynän kärki on riittävän lähellä päätepistettä, kun sen vieressä oleva pieni x-kirjain katoaa.

 4. Jatka reittiä vetämällä hiirtä.

Kahden reitin yhdistäminen lyijykynätyökalulla

 1. Valitse molemmat reitit (vaihto-napsauta tai vedä valintatyökalu reittien ympäri).
 2. Valitse kynätyökalu.
 3. Siirrä osoitin toisen reitin kohtaan, josta haluat aloittaa piirtämisen, ja vedä osoitinta toista reittiä kohti.
 4. Aloitettuasi vetämisen pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna. Lyijykynätyökalussa näkyy pieni yhdistämissymboli merkiksi siitä, että teet reittiin lisäyksen.
 5. Vedä osoitin toisen reitin päätepisteeseen, vapauta hiiren painike ja vapauta sitten Ctrl- tai Komento-näppäin.
  Huomautus:

  Saat parhaat tulokset, kun vedät osoittimen reitistä toiseen aivan kuin jatkaisit reittejä samassa suunnassa kuin ne on luotu.

Reittien muodon muuttaminen lyijykynätyökalulla

 1. Valitse muokattava reitti.
 2. Siirrä lyijykynätyökalu muokattavan reitin päälle tai lähelle.

  Työkalu on riittävän lähellä reittiä, kun sen vieressä oleva pieni x-kirjain katoaa.

 3. Vedä työkalua, kunnes reitin muoto on sopiva.
  Suljetun kuvion muokkaaminen lyijykynätyökalulla

  Huomautus:

  Tulokset voivat vaihdella yllättävästi sen mukaan, mistä aloitat reitin muokkaamisen ja mihin suuntaan vedät työkalua. Saatat esimerkiksi tahattomasti muuttaa suljetun reitin avoimeksi tai avoimen reitin suljetuksi tai poistaa kuviosta osan.

Lyijykynätyökalun asetukset

Kaksoisnapsauta lyijykynätyökalua, jotta voit määrittää seuraavat asetukset:

Tarkkuus

Tämä asetus määrittää, kuinka kauas hiiri tai kynä on siirrettävä, ennen kuin ohjelma lisää reitille uuden tukipisteen. Mitä suurempi arvo, sitä tasaisempi ja yksinkertaisempi reitistä tulee. Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmin käyrät vastaavat osoittimen liikkeitä ja sitä terävämpiä kulmat ovat. Tarkkuus voi olla 0,5–20 pikseliä.

Tasaisuus

Tämä asetus vaikuttaa työkalulla luodun reitin tasoitukseen. Tasaisuusarvo voi olla 0–100 %. Suurempi arvo merkitsee tasaisempaa reittiä. Mitä pienempi arvo, sitä enemmän tukipisteitä ohjelma lisää ja sitä paremmin käyrän epäsäännöllisyydet säilyvät.

Täytä uudet kynän viivat

(Vain Illustrator) Tämä asetus lisää täytteen lyijykynäviivoihin, jotka lisätään asetuksen valitsemisen jälkeen, mutta ei aiemmin lisättyihin viivoihin. Muista valita täyte ennen lyijykynällä piirtämistä.

Pidä valittuna

Tämä asetus määrittää, onko reitti valittu piirtämisen jälkeen. Tämä on oletusasetus.

Muokkaa valittuja reittejä

Määrittää, voiko valittua reittiä muuttaa tai voiko sen yhdistää, kun etäisyys siihen on tietynsuuruinen (tämän määrittää seuraava asetus).

Etäisyys: _ pikseliä

Tämä asetus määrittää, kuinka lähellä reittiä hiiren tai kynän täytyy olla, jotta reittiä voitaisiin muokata lyijykynätyökalulla. Se on käytettävissä vain, jos Muokkaa valittuja reittejä -asetus on valittu.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi