Voit viedä julkaisun tai kirjan sijoitettavana EPUB-muotoisena eKirjana, joka on yhteensopiva Adobe Digital Editions -lukuohjelmiston ja muiden eKirjojen lukuohjelmistojen kanssa.

  1. Tee jokin seuraavista:

    • Avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Vie.

    • Avaa kirja ja valitse Kirja-paneelin valikosta Vie kirja EPUB-muotoon.

  2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti.

  3. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta EPUB ja sitten Tallenna.

  4. Määritä haluamasi asetukset EPUB-vientiasetukset -valintaikkunan Yleiset-, Kuva- ja Sisältö-kohdissa.

InDesign luo yhden .epub-tiedoston, joka sisältää XHTML-sisällön. Vietävä tiedosto voi sisältää kansikuvan, mikäli se on määritetty. Kansikuva luodaan kuvasta tai rasteroimalla määritetyn julkaisun ensimmäinen sivu (tai tyylilähdejulkaisu, jos valittiin kirja). EKirja yksilöidään miniatyyrikuvan avulla EPUB-lukuohjelmistoissa tai Digital Editions Reader -kirjastonäkymässä. Tiedoston katselemista varten tarvitset EPUB-lukuohjelmiston. Voit myös käyttää Adobe Digital Editions -ohjelmistoa, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben sivustosta.

Huomautus:

.epub-tiedosto on käytännössä .zip-tiedosto. Voit tarkastella ja muokata .EPUB-tiedoston sisältöä vaihtamalla tiedostotunnisteeksi .zip ja purkamalla sisällön. Tämä on erityisen kätevää esimerkiksi CSS-tiedoston muokkaamista varten.

Huomautus:

InDesign-objektit, kuten tekstikehykset ja sijoitettuja kuvia sisältävät objektit, viedään aina, kun valitset Sivuasettelun perusteella -järjestysasetuksen. Tyhjiä objekteja ei viedä, paitsi jos olet määrittänyt InDesign-objektin Objektin vientiasetukset -kohdassa vietäväksi JPEG-, GIF- tai PNG-muodossa.

EPUB-resurssit

Seuraavia linkkejä napsauttamalla voit perehtyä EPUB-muotoon.

Yleiset EPUB-vientiasetukset

EPUB-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-osa sisältää seuraavat asetukset.

Sisällytä dokumentin metatiedot

Julkaisun (tai tyylilähdejulkaisun, jos valittiin kirja) metatiedot sisällytetään vientitiedostoon.

Lisää julkaisijan kirjaus

Määritä tässä eKirjan metatietoihin sisällytettävät julkaisijatiedot. Voit määrittää esimerkiksi julkaisijan URL-osoitteen, jotta eKirjan vastaanottaja voi siirtyä julkaisijan sivustoon ja ostaa eKirjan.

Ainutkertainen tunniste

Jokainen EPUB-julkaisu tarvitsee ainutkertaisen tunnisteen. Voit määrittää ainutkertaisen tunnisteen määreen. Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, ainutkertainen tunniste luodaan automaattisesti.

EPUB-kansi

Määrittää eKirjan kansikuvan. Valitse yksi seuraavista:

Ei kansikuvaa

Jos tämä asetus on valittuna, eKirjaan ei lisätä kansikuvaa.

Rasteroi ensimmäinen sivu

Jos tämä asetus on valittuna, eKirjan ensimmäinen sivu rasteroidaan ja siitä luodaan kuvatiedosto, jota käytetään kantena.

Käytä aiemmin luotua kuvatiedostoa

Jos tämä asetus on valittuna, voit valita tietokoneesta kuvan, jota käytetään kantena.

Tilaaminen

antaa sinun määrittää sivuelementtien viestijärjestyksen.

Perusta sivuasetteluun

Lukemisjärjestys määräytyy sivulla olevien kohteiden sijainnin perusteella.

Jos valitset Perusta sivuasetteluun, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

(Vain aasialaiset versiot) Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle). Viedyt muotoiluelementit eivät välttämättä ole halutussa lukujärjestyksessä kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Sama kuin XML-rakenne

Lukemisjärjestys määräytyy rakennenäkymässä olevien nimiöiden järjestyksen perusteella. Katso Sivukohteiden nimiöiminen.

Sama kuin artikkelipaneelissa

Lukemisjärjestys määräytyy Artikkelit-paneelissa olevien elementtien järjestyksen perusteella. Vain valitut artikkelit viedään. Katso Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten.

Kirjan reunus

Määritä yksinkertainen reunus Ems- tai pikselimuodossa. Reunusten määrittäminen Ems-muodossa takaa yhteensopivuuden useiden näyttöjen kanssa paremmin. Samaa arvoa käytetään kaikkiin reunuksiin: ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömään luetteloon, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäisiä automaattisia luettelomerkkejä, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäistä automaattista numerointia, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Osoita järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Osoita kiinteään järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi ja liittää <value>-määritteen, joka perustuu kappaleen nykyiseen numeroon InDesignissa.

Tekstiksi muuntaminen

Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Näytä EPUB viennin jälkeen

Käynnistää Adobe Digital Editions -ohjelmiston, jos se on asennettu.

EPUB-kuvien asetukset

Digital Editions -vientiasetukset -valintaikkunan Kuvat-osa sisältää seuraavat asetukset. Määritä Kuvien muuntaminen -valikossa, kuinka kuvat viedään HTML-muotoon.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sivuasettelussa olevia kuvaobjektien määritteitä.

Tarkkuus (ppi)

Määritä kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit määrittää kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

Kuvan koko

Määritä, käytetäänkö kiinteää kuvakokoa vai suhteutetaanko se sivukokoon. Sivukokoon suhteutettu asetus määrittää suhteellisen prosenttiarvon InDesign-sivuleveyteen suhteutetun kuvakoon perusteella. Tätä asetusta käytettäessä kuvat skaalataan suhteessa lukualueen leveyteen.

Kuvan tasaus ja välistys

Määritä kuvan tasaus, täyttö vasemmalle, keskelle, oikealle, ylös ja alas.

Lisää sivunvaihto

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä kuviin sivunvaihtoja. Sivunvaihtoja voidaan lisätä ennen kuvaa, kuvan jälkeen tai ennen kuvaa ja kuvan jälkeen.

Asetukset koskevat ankkuroituja objekteja

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää näitä asetuksia kaikkien ankkuroitujen objektien kanssa.

Kuvan muuntaminen

Voit valita, muunnetaanko dokumentin optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään. PNG-asetuksen valinta poistaa kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

GIF-asetukset (Paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu, jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Web, jos haluat muodostaa paletin Web-käyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat ladata kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset (kuvan laatu)

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä)

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan Web-sivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan Web-selaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Ohita objektin muunnosasetukset

Ohittaa yksittäisiin kuviin käytetyt objektin vientiasetukset. Katso Objektin vientiasetusten käyttäminen.

EPUB-sisältöasetukset

EPUB-asetukset-valintaikkunan Sisältö-osa sisältää seuraavat asetukset.

EPUB-sisällönmuoto

Määritä, haluatko käyttää XHTML- vai DTBook-muotoa. DTBook on erikoismuoto, joka on tarkoitettu näkövammaisille lukijoille.

Käytä InDesignin sisällysluettelon tyyliä

Valitse tämä asetus, jos haluat luoda valittuun sisällysluettelon tyyliin perustuvan sisällysluettelon. Määritä Sisällysluettelon tyyli -luettelossa eKirjan sisällysluettelon luontiin käytettävä sisällysluettelon tyyli. Voit luoda eKirjalle yksilöllisen sisällysluettelon tyylin valitsemalla Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.

Jaottele dokumentti kappaletyylin perusteella

Voit jakaa eKirjan määritetyn kappaletyylin perusteella. Jakamisen seurauksena EPUB-paketti sisältää enemmän HTML-tiedostoja, mutta pitkien tiedostojen jakaminen voi olla hyödyllistä, ja se lisää EPUB-lukuohjelmistojen suorituskykyä.

Sijoita alaviite kappaleen jälkeen

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sijoittaa alaviitteet kappaleen jälkeen. Jos valinta poistetaan, alaviitteet muunnetaan loppuviitteiksi.

Poista pakotetut rivinvaihdot

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat viedystä eKirjasta kaikki pakotetut rivinvaihdot.

Luo CSS

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun Web-sivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä.

Sisällytä tyylimääritykset

Kun viet EPUB-muodossa, voit luoda muokattavan luettelon CSS-tyyleistä.

Säilytä paikalliset ohitukset

Jos tämä asetus on valittu, paikalliset muotoilut, kuten kursiivi ja lihavointi, on sisällytetty.

Sisällytä upotettavat kirjasimet

Sisällytä kaikki upotettavat kirjasimet eBook-kirjaan. Kirjasimiin sisältyy upotusmääritys, joka määrittää, onko kirjasimen upottaminen sallittu.

Vain tyylinimet

Sisällyttää vain määrittämättömät tyylinimet EPUB-tyyliarkkiin.

Käytä aiemmin luotua CSS-tiedostoa

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi "/tyylit/tyyli.css"). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen CSS:n asetukset.