Yleistä

Ennen sivuasettelun viemistä EPUB-muodossa voit tehdä muutamia säätöjä ja varmistaa, että sivuasettelu viedään oikein.

 • Ankkuroidun grafiikan lisääminen – Ankkuroi grafiikka tekstityönkulkuihin, niin voit hallita sen paikkaa vietyyn tekstiin nähden. Katso Ankkuroidut objektit.
 • Objektien vientiasetukset – Määritä sijoitettujen objektien vientiasetukset. Katso Objektien vientiasetukset.
 • Tyylien osoittaminen vientinimiöihin – Osoita merkki- ja kappaletyylit HTML-nimiöihin ja -luokkiin. Katso Tyylien osoittaminen vientinimiöihin.
 • Sisällön ja järjestyksen valitseminen – Valitse vietävät sisällöt ja niiden järjestys Artikkelit-paneelissa. Katso Artikkelit. Voit järjestää sisällön myös sivuasettelun tai XML-rakenteen perusteella.

Vieminen EPUB-muotoon

Voit viedä julkaisun tai kirjan sijoitettavana EPUB-muotoisena e-kirjana, joka on yhteensopiva eBook-lukuohjelmiston kanssa.

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Avaa dokumentti ja valitse Tiedosto > Vie.

  • Avaa kirja ja valitse Kirja-paneelin valikosta Vie kirja EPUB-muotoon.

 2. Määritä tiedoston nimi ja sijainti.

 3. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta EPUB ja sitten Tallenna.

 4. Määritä haluamasi asetukset EBOOK-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-, Kuva- ja Lisäasetukset-alueilla.

InDesign luo yhden .epub-tiedoston, joka sisältää XHTML-sisällön. Vietävä tiedosto voi sisältää kansikuvan, mikäli se on määritetty. Kansikuva luodaan kuvasta tai rasteroimalla määritetyn julkaisun ensimmäinen sivu (tai tyylilähdejulkaisu, jos valittiin kirja). EKirja yksilöidään miniatyyrikuvan avulla EPUB-lukuohjelmistoissa tai Digital Editions Reader -kirjastonäkymässä. Tiedoston katselemista varten tarvitset EPUB-lukuohjelmiston. Voit myös käyttää Adobe Digital Editions -ohjelmistoa, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben sivustosta.

Huomautus:

.epub-tiedosto on käytännössä .zip-tiedosto. Voit tarkastella ja muokata .EPUB-tiedoston sisältöä vaihtamalla tiedostotunnisteeksi .zip ja purkamalla sisällön. Tämä on erityisen kätevää esimerkiksi CSS-tiedoston muokkaamista varten.

Huomautus:

InDesign-objektit, kuten tekstikehykset ja sijoitettuja kuvia sisältävät objektit, viedään aina, kun valitset Sivuasettelun perusteella -järjestysasetuksen. Tyhjiä objekteja ei viedä, paitsi jos olet määrittänyt InDesign-objektin Objektin vientiasetukset -kohdassa vietäväksi JPEG-, GIF- tai PNG-muodossa.

EPUB-vientiasetukset

Yleiset EPUB-vientiasetukset

EPUB-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-osa sisältää seuraavat asetukset.

Versio

Määritä EPUB-versio. 

EPUB 2.0.1

EPUB 2.0.1 on IDPF:n vuonna 2007 hyväksymä standardi. Tätä muotoa tuetaan erilaisissa mobiililaitteissa.

EPUB 3.0

EPUB 3.0 on IDPF:n vuonna 2011 hyväksymä standardi. Tämä muoto tukee myös ääntä, videota, Javascriptiä ja japaninkielistä pystysuuntaista tekstiä. Uudet toiminnot eivät kuitenkaan toimi lukuohjelmissa ja laitteissa, jotka eivät tue EPUB 3.0 -standardia.

EPUB 3.0 sivuasettelulla

Tämä on Adobe Systemsin kehittämä kokeellinen muoto. Se tukee useita sarakkeita, tekstinkierrätystä ja muita ohjausobjekteja, joiden ansiosta sivuasettelusi näyttävät hyviltä kaikissa sivuasetteluissa. Tämä toiminto toimii vain tiettyjen katseluohjelmateknologioiden kanssa.

Kansi

Määrittää eKirjan kansikuvan. Valitse yksi seuraavista:

Ei mikään

Jos tämä asetus on valittuna, eKirjaan ei lisätä kansikuvaa.

Rasteroi ensimmäinen sivu

Jos tämä asetus on valittuna, eKirjan ensimmäinen sivu rasteroidaan ja siitä luodaan kuvatiedosto, jota käytetään kantena.

Valitse kuva

Jos tämä asetus on valittuna, voit valita tietokoneesta kuvan, jota käytetään kantena.

Sisällysluettelon tyyli

Valitse tämä asetus, jos haluat luoda valittuun sisällysluettelon tyyliin perustuvan sisällysluettelon. Määritä Sisällysluettelon tyyli -luettelossa eKirjan sisällysluettelon luontiin käytettävä sisällysluettelon tyyli. Voit luoda eKirjalle yksilöllisen sisällysluettelon tyylin valitsemalla Sivuasettelu > Sisällysluettelon tyylit.

Reunukset

Määritä Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea-reunusten arvot pikseleinä. Jos haluat käyttää samaa arvoa kullekin reunukselle, valitse Rajoita-kuvake. 

Sisällön järjestys

Määritä sivuelementtien vientijärjestys.

Sivuasettelun perusteella

Lukemisjärjestys määräytyy sivulla olevien kohteiden sijainnin perusteella.

Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

(Vain aasialaiset versiot) Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle). Viedyt muotoiluelementit eivät välttämättä ole halutussa lukujärjestyksessä kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Sama kuin XML-rakenne

Lukemisjärjestys määräytyy rakennenäkymässä olevien nimiöiden järjestyksen perusteella. Katso Sivukohteiden nimiöiminen.

Sama kuin artikkelipaneelissa

Lukemisjärjestys määräytyy Artikkelit-paneelissa olevien elementtien järjestyksen perusteella. Vain valitut artikkelit viedään. Katso Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten.

Sijoita alaviite kappaleen jälkeen

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat sijoittaa alaviitteet kappaleen jälkeen. Jos valinta poistetaan, alaviitteet muunnetaan loppuviitteiksi.

Poista pakotetut rivinvaihdot

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat viedystä eKirjasta kaikki pakotetut rivinvaihdot.

Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömään luetteloon, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäisiä automaattisia luettelomerkkejä, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäistä automaattista numerointia, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Osoita järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Osoita kiinteään järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi ja liittää <value>-määritteen, joka perustuu kappaleen nykyiseen numeroon InDesignissa.

Tekstiksi muuntaminen

Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Näytä EPUB viennin jälkeen

EPUB avautuu EPUB-tiedostojen lukemiseen valitussa oletussovelluksessa, jos sellainen on käytettävissä.

EPUB-kuva-asetukset

EPUB-vientiasetukset-valintaikkunan Kuvat-osa sisältää seuraavat asetukset. Määritä Kuvien muuntaminen -valikossa, miten kuvat viedään HTML-muotoon.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sivuasettelussa olevia kuvaobjektien määritteitä.

Tarkkuus (ppi)

Valitse kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit valita kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

Kuvan koko

Määritä, käytetäänkö kiinteää kuvakokoa vai suhteutetaanko se sivukokoon. Sivukokoon suhteutettu asetus määrittää suhteellisen prosenttiarvon InDesign-sivuleveyteen suhteutetun kuvakoon perusteella. Tätä asetusta käytettäessä kuvat skaalataan suhteessa lukualueen leveyteen.

Kuvan tasaus ja välistys

Määritä kuvan tasaus, täyttö vasemmalle, keskelle ja oikealle sekä välilyönti ennen ja jälkeen.

Lisää sivunvaihto

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lisätä kuviin sivunvaihtoja. Sivunvaihtoja voidaan lisätä ennen kuvaa, kuvan jälkeen tai ennen kuvaa ja kuvan jälkeen.

Asetukset koskevat ankkuroituja objekteja

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää näitä asetuksia kaikkien ankkuroitujen objektien kanssa.

Kuvan muuntaminen

Voit valita, muunnetaanko dokumentin optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään. PNG-asetuksen valinta poistaa kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

GIF-asetukset (Paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu, jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Verkko, jos haluat muodostaa paletin verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat ladata kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset (kuvan laatu)

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä)

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan verkkoselaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Peruslinja, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Ohita objektin muunnosasetukset

Ohittaa yksittäisiin kuviin käytetyt objektin vientiasetukset. Katso Objektin vientiasetusten käyttäminen.

EPUB-lisäasetukset

EPUB-asetukset-valintaikkunan Sisältö-osa sisältää seuraavat asetukset.

Jaa dokumentti

Voit jakaa eKirjan määritetyn kappaletyylin perusteella. Jakamisen seurauksena EPUB-paketti sisältää enemmän HTML-tiedostoja, mutta pitkien tiedostojen jakaminen voi olla hyödyllistä, ja se lisää EPUB-lukuohjelmistojen suorituskykyä.

Sisällytä dokumentin metatiedot

Julkaisun (tai tyylilähdejulkaisun, jos valittiin kirja) metatiedot sisällytetään vientitiedostoon.

Julkaisija

Määritä tässä eKirjan metatietoihin sisällytettävät julkaisijatiedot. Voit määrittää esimerkiksi julkaisijan URL-osoitteen, jotta eKirjan vastaanottaja voi siirtyä julkaisijan sivustoon ja ostaa eKirjan.

Yksilöllinen tunnus

Jokainen EPUB-julkaisu tarvitsee ainutkertaisen tunnisteen. Ohjelmisto luo ja näyttää automaattisesti ainutkertaisen tunnisteen. Voit poistaa sen ja määrittää ainutkertaisen tunnisteen.

CSS-asetukset

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä.

Sisällytä tyylimääritykset

Kun viet EPUB-muodossa, voit luoda muokattavan luettelon CSS-tyyleistä.

Säilytä paikalliset ohitukset

Jos tämä asetus on valittu, paikalliset muotoilut, kuten kursiivi ja lihavointi, on sisällytetty.

Sisällytä upotettavat kirjasimet

Sisällytä kaikki upotettavat kirjasimet eBook-kirjaan. Kirjasimissa on upotusbitit, jotka määrittävät, voidaanko kirjasin upottaa.

Lisää tyyliarkki

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi "/tyylit/tyyli.css"). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen CSS:n asetukset.

Lisää komentosarja

Määritä olemassa olevan JavaScriptin URL-osoite. InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen JavaScriptin asetukset.

EPUB-resurssit

Seuraavia linkkejä napsauttamalla voit perehtyä EPUB-muotoon.