Käyttöopas Peruuta

Tietoja sivuista ja aukeamista

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Objektityylit
   3. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   4. Tyylien käyttäminen
   5. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. Jaa ja tee yhteistyötä        
  2. Jaa ja tarkista
  3. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  4. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   3. Adobe PDF -asetukset
   4. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   5. Vienti Adobe PDF -muotoon
   6. JPEG-muotoon vieminen
   7. HTML-tiedoston vieminen
   8. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat

Jos valitset Tiedosto > Julkaisun asetukset -ikkunasta Vastakkaiset sivut, julkaisun sivut järjestetään aukeamiksi. Aukeama on yhdistelmä sivuja, joita tarkastellaan yhdessä: esimerkiksi kaksi sivua, jotka näkyvät, kun kirja tai lehti avataan. Jokaisella InDesignin aukeamalla on oma taittopöytänsä, joka on sivun ulkopuolella oleva alue. Voit säilyttää taittopöydällä objekteja, joita ei ole vielä sijoitettu sivulle. Taittopöydällä on myös tilaa objekteille, jotka ylittävät alueen eli ulottuvat sivun reunan ylitse.

Sivut-välilehti
Sivut-välilehti

A. Sivukuvakkeet B. Sivulla käytetty A-sivupohjaa C. Valittu aukeama 

Kun määrität Sidonta-asetuksen arvoksi Oikealta vasemmalle Julkaisun asetukset -valintaikkunassa, numerot liitetään kuva sivukuvakkeisiin oikealta vasemmalle Sivut-paneelivalikossa.

Huomautus:

Pitkässä julkaisussa voidaan siirtyä tietylle sivulle nopeasti valitsemalla Sivuasettelu > Siirry sivulle.

Sivujen ja aukeamien näyttötavan muuttaminen

Sivut-paneelissa hallitaan sivuja, aukeamia ja sivupohjia (sivuja tai aukeamia, jotka muotoilevat automaattisesti toisia sivuja tai aukeamia). Sivut-paneeli näyttää oletusarvoisesti miniatyyrin jokaisen sivun sisällöstä.

 1. Jos Sivut-paneeli ei ole näkyvissä, valitse Ikkuna > Sivut.

 2. Valitse Sivut-paneeli valikosta Paneeliasetukset.

 3. Määritä Kuvakkeet-osassa kuvakkeet, jotka näkyvät Sivut-paneelissa sivujen miniatyyrien vieressä. Nämä kuvakkeet osoittavat, onko aukeamaan lisätty läpinäkyvyys tai sivujen siirtymiä ja onko aukeamanäkymää käännetty.

 4. Sivut- ja Sivupohjat-osioissa:

  • Valitse sivujen ja sivupohjien kuvakkeen koko.

  • Näytä aukeamat yhdellä pystypalstalla valitsemalla Näytä pystysuunnassa. Poista asetuksen valinta, jos haluat näyttää aukeamat vierekkäin.

  • Valitse Näytä miniatyyrikuvat, jos haluat näyttää miniatyyrin kunkin sivun tai sivupohjan sisällöstä. (Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos tietyt kuvakekoon asetukset on valittu.)

 5. Valitse Paneelin asettelu -osiosta Sivut päällä, jos haluat näyttää sivukuvakeosion sivupohjakuvakeosion päällä. Valitse Pohjat päällä, jos haluat näyttää sivupohjakuvakeosion sivukuvakeosion päällä.

 6. Määritä Muuta kokoa -valikossa, kuinka osiot näytetään paneelin kokoa muutettaessa:

  • Jos haluat muuttaa sekä paneelin Sivut- että Sivupohjat-osioiden kokoa, valitse Suhteellinen.

  • Jos haluat säilyttää Sivut-osion nykyisen koon ja muuttaa Sivupohjat-osion kokoa, valitse Vakiokokoiset sivut.

  • Jos haluat säilyttää Sivupohjat-osion nykyisen koon ja muuttaa Sivut-osion kokoa, valitse Vakiokokoiset sivupohjat.

Sivun tai aukeaman valitseminen tai määrittäminen kohteeksi

Sivuja tai aukeamia voi joko valita tai määrittää kohteeksi tehtävän mukaan. Tietyt komennot vaikuttavat valittuun sivuun tai aukeamaan ja tietyt vaikuttavat kohdesivuun tai -aukeamaan. Voit esimerkiksi vetää viivainlinjoja vain kohdesivulle tai -aukeamalle, mutta sivukohtaiset komennot, kuten Monista aukeama tai Poista sivu, vaikuttavat vain Sivut-paneelista valittuun sivuun tai aukeamaan. Kun sivu tai aukeama määritetään kohteeksi, se muuttuu aktiiviseksi. Tästä on hyötyä esimerkiksi, jos julkaisuikkunassa näkyy useita aukeamia ja haluat liittää objektin tietylle aukeamalle.

 1. Sivut-paneelissa:

  • Jos haluat sekä määrittää sivun tai aukeaman kohteeksi että valita sen, kaksoisnapsauta sen kuvaketta tai sivunumeroita kuvakkeen alla. Jos sivua tai aukeama ei ole näkynyt julkaisuikkunassa, se tulee näkyviin.

   Vihje: Voit määrittää sivun tai aukeaman kohteeksi ja valita sen myös napsauttamalla sivua, jotakin objektia sivulla tai taittopöytää julkaisuikkunassa.

   Pystyviivain näkyy himmeänä kaikilla muilla paitsi kohteeksi määritetyllä sivulla tai aukeamalla.

  • Valitse sivu napsauttamalla sen kuvaketta. (Älä kaksoisnapsauta sivua, jollet halua valita sitä ja siirtää sitä näkyviin.)

  • Valitse aukeama napsauttamalla sivunumeroita aukeamakuvakkeen alla.

  Huomautus:

  eräät aukeama-asetukset, kuten Sivut-paneelivalikon asetukset, ovat käytettävissä vain, kun koko aukeama on valittu.

Uusien sivujen lisääminen julkaisuun

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat lisätä sivun aktiivisen sivun tai aukeaman perään, napsauta Sivut-paneelin Uusi sivu -painiketta tai valitse Sivuasettelu > Sivut > Lisää sivu. Uudella sivulla käytetään samaa sivupohjaa kuin nykyisellä aktiivisella sivulla.

  • Jos haluat lisätä useita sivuja julkaisun loppuun, valitse Tiedosto > Julkaisun asetukset. Määritä julkaisun sivumäärä Julkaisun asetukset -valintaikkunassa. InDesign lisää sivut viimeisen sivun tai aukeaman jälkeen.

  • Jos haluat lisätä sivuja ja määrittää julkaisun sivupohjan, valitse Sivut-paneelivalikosta Lisää sivuja, tai valitse Sivuasettelu > Sivut > Lisää sivuja. Valitse kohta, johon sivut lisätään, ja käytettävä sivupohja.

Värin tunnusten luominen sivuminiatyyreille

Voit määrittää värin tunnuksia sivuminiatyyreille Sivut-paneelissa. Voit käyttää värin tunnuksia esimerkiksi ilmaisemaan sivujen tilaa. Vihreä tunnus voi ilmaista valmiin aukeaman, keltainen tunnus kesken olevan aukeaman ja punainen tunnus aukeaman, jota ei ole vielä aloitettu.

 1. Valitse Sivut-paneelista sivut, joilla haluat käyttää värin tunnuksia.

 2. Valitse Sivut-paneelista Värin tunnus ja valitse sitten asetettava väri.

Värin tunnus näkyy miniatyyrin alla Sivut-paneelissa.

Värin tunnuksen käyttäminen sivupohjassa vaikuttaa kaikkiin sivuihin, joihin sivupohjaa käytetään. Kun käytät värin tunnusta yksittäisillä julkaisun sivuilla, käytetään kuitenkin julkaisun sivujen värin tunnusta. Jos haluat käyttää värin tunnusta sivupohjan sivuilla, valitse muokattavat julkaisun sivut ja valitse Sivut-paneelista Värin tunnus > Käytä pääväriä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi