Vul webformulierveldwaarden vooraf in met behulp van URL-parameters


URL-parameters gebruiken om webformuliervelden in te vullen

Als u waarden in een webformulierveld wilt opnemen, moet u twee dingen weten:

 • Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?
 • Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 

Hoe markeert u een veld als 'beschikbaar' voor URL-parameters?

 1. Maak of bewerk een webformulier om toegang te krijgen tot de velden

 2. Voeg het tekstveld toe dat u via een URL wilt invullen

  •  Alleen tekstvelden kunnen waarden accepteren
 3. Open de eigenschappen van het veld door erop te dubbelklikken

 4. Bewerk de veldnaam zodat deze betekenis voor u heeft. De veldnaam is het eerste onderdeel van de parameter die u gaat gebruiken, dus korter is gewoonlijk beter

 5. Schakel het selectievakje Standaardwaarde kan van URL komen in

  • Schakel desgewenst het vak Alleen lezen in als u wilt dat de waarde niet kan worden bewerkt
 6. Klik op OK om de parameters op te slaan

 7. Herhaal dit voor alle velden die een parameter van de URL moeten accepteren

 8. Klik op Opslaan om het webformulier op te slaan

URL

In dit voorbeeld maken we twee velden die moeten worden ingevuld door de URL:

 • Branch_Office: het veld dat de (hierboven weergegeven) tekenreeks accepteert
 • Emp_ID: het veld dat de werknemer-ID accepteert

 

Hoe construeert u de URL-parameters die moeten worden ingevoegd?

 1. Kopieer de URL van het webformulier. De eenvoudigste manier om dit te doen is:

  • Bewerk het webformulier vanuit de pagina Beheren
  • Klik op de koppeling Webformulier-URL kopiëren
  URL

  Webformulier-URL's zijn erg lang. In dit voorbeeld wordt een korte versie gebruikt (uw URL zal er anders uitzien):

  Voorbeeld-URL:

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

 2. Plak de webformulier-URL in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok)

 3. Uw parameters toevoegen  

  • Het beginpunt van de parameters wordt aangegeven door een hekje (#) toe te voegen aan het einde van de webformulier-URL.
  • Vervolgens voegt u de parameters toe in de indeling {veld_naam}={waarde}

  Voorbeeld-URL met één parameter

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

  • Meerdere waarden worden toegevoegd door een en-teken (&) tussen veldenwaarden op te nemen.

  Voorbeeld-URL met twee parameters

  https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

 4. Wanneer alle 'veld=waarde'-paren zijn toegevoegd aan de URL, kopieert u de volledige tekenreeks en plakt u deze in uw browser.

  Het webformulier wordt weergegeven en de velden zijn ingevuld:

  URL

Eigenschappen en beperkingen

 • U gebruikt het hekje (#) slechts eenmaal om het begin van de parameter(s) te bepalen
  • Als u nogmaals een hekje gebruikt in een waarde heeft dit geen negatieve gevolgen voor het resultaat
 • Het gebruik van spaties in de waarden is acceptabel
 • Het gebruik van spaties in de veldnaam is alleen acceptabel wanneer u expliciet %20 invoegt als spatieteken in de URL
  • Dit werkt wel: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch%20Office=San Jose #621
  • Dit werkt niet: https://secure.na1.adobesign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch Office=San Jose #621
  • Het wordt over het algemeen aanbevolen om onderstrepingstekens in veldnamen te gebruiken, en geen spaties. Uiteindelijk zult u hiermee tijd besparen
 • Er is geen ruimte toegestaan tussen de veldnaam, het is-gelijk-teken en het begin van de waarde (Veldnaam=Waarde)
 • Er mag geen zijn aan weerszijden van het en-teken (&) als u werkt met meerdere waarden
 • Er is geen limiet (behalve de lengte van de URL) voor het aantal velden die hun waarde kunnen ophalen uit de URL-parameters
 • Tekstvelden met berekeningen kunnen niet worden overschreven. In de veldeigenschappen van deze tekstvelden wordt het selectievakje niet weergegeven.
 • URL-parameters werken niet met geverifieerde webformulieren. Vanwege het gebruik van URL-hekjesfragmenten worden de URL-parameters na verificatie niet teruggegeven aan de client (de server ziet dat gedeelte van de URL nooit). Dit geldt echter alleen als het webformulier is beschermd met een wachtwoord of andere verificatiemethode. 

 

Foutafhandeling

 • URL-parameters die niet exact overeenkomt met de naam van een formulierveld worden genegeerd
 • Elke URL-parameter die probeert om een waarde aan een niet-tekstveld toe te wijzen, of aan een tekstveld waarvoor de optie Standaardwaarde kan van URL komen niet is ingeschakeld, wordt genegeerd