Produktmerknader for InDesign CC 2015.3 (11.3.0)

Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er over 13 år gamle, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Nytt i denne versjonen

For en oversikt over nye funksjoner i InDesign 2015.3, se Adobe InDesign CC 2015.3-utgave | Mars 2016.

Sentrale problemer som er løst

 1. [Bare Mac] Alias for mapper viser ingen filer når de plasseres i mappen for Skript-panel.
 2. Dokumenter blir skadet i arbeidsflyten Gjør om til vektorer – Eksporter PDF – Angre.
 3. InDesign krasjer ved rotering og transformering av innebygd grafikk.
 4. InDesign krasjer når et dokument som inneholder et låst objekt, endres til motstående sider. 
 5. Skjermtastaturet vises når du bruker tekstverktøyet i det klassiske arbeidsområdet, hvis et USB-tastatur kobles til.
 6. Dialogboksen Importvalg vises ikke når du arbeider i arbeidsområdet for berøring, selv om Vis importvalg er valgt i dialogboksen Monter.
 7. Minnebruken øker når hjelpen for arbeidsområdet for berøring åpnes.
 8. Startskjermen i InDesign flimrer etter oppdatering til versjon 11.2.
 9. Skriftstørrelsen på verktøytipset øker når skriftstørrelsen på teksten økes med skriftglidebryteren.
 10. Overtrykk brukes ikke når alternativet Korrekturfarger er på.
 11. Andre feilrettinger for Publish Online-arbeidsflyten og mer spesifikke feilkoder.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din