Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på https://helpx.adobe.com/no/indesign/system-requirements.html.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, se http://www.adobe.com/no/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er over 13 år gamle, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/no/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Nytt i denne versjonen

For en oversikt over nye funksjoner i InDesign 2015.4, se Adobe InDesign CC 2015.4-utgave | Juni 2016.

Sentrale problemer som er løst

 1. InDesign krasjer når et dokumentinnstillingene til et dokument som har låste objekter, endres til motstående sider.
 2. InDesign krasjer når du erstatter betinget tekst med merket tekst via dialogboksen Finn/Endre.
 3. InDesign krasjer i enkelte tilfeller når du starter Arbeidsområde for berøring.
 4. InDesign krasjer når du oppretter en artikkel, hvis artikkelpanelet er skjult.
 5. Forankrede objekter i en tekstboks forsvinner når gjennomsiktighetseffekten brukes på teksten.
 6. Tekst med japanske attributter som TCY går tapt når du eksporterer til EPUB (fast layout).
 7. Navnet til et dokument som er skrevet ut fra InDesign PDF-passeringsmodus vises som “Ukjent” i utskriften/utskriftskøen.
 8. Objekter på en malside som er basert på en annen malside endrer plassering hvis sidenummereringen endres.
 9. Opplasting mislyktes under publisering av et dokument med ressurser større enn 600 MB.
 10. Skjemafeltet reagerer uforutsigbart hvis feltnavnet inneholder et punktum-tegn.
 11. InDesign hjelp åpnes ikke i Kerberos-proxy-miljøet.
 12. Henting av verdi fra XML-attributt ved bruk av JavaScript gir feilen Ugyldig objekt.
 13. HTML-innhold beholdes ikke når du importerer snippeter eller IDML.
 14. Koblinger-panelet viser feil fargeprofil (RGB-dokument) etter å ha plassert en PNG med innebygd Adobe RGB (1998) ICC-profil.
 15. Feil avstand øverst i dialogboksen for objektlagalternativer.
 16. Ugyldig kode genereres i eksporterte EPUB, hvis det er en TOC med flere nivåer og avsnittstil med andre nivå som den første oppføringen.
 17. [Gjelder kun for Midtøsten og Nord-Afrika (MENA)] Tegn-panelet åpnes ikke helt under standard oppstart.
 18. Når du arkiverer, endres standardnavnet på et dokument som er opprettet fra en mal, til navnet på malen i stedet for Uten navn.
 19. Ikonet som angir valgt malside i Sider-panelet har ulik avstand fra sidene til venstre og til høyre i oppslaget.
 20. Standardnavnet og plasseringen av et dataflettet dokument under lagring er ikke riktig.
 21. Kan ikke utføre noen handlinger i animasjonspanelet hvis fokuset er inne i tekstboksen.
 22. Arbeidsområdet endres ikke fra Start til Viktigste når du oppretter et nytt dokument.
 23. InDesign starter i prøveversjon-modus hvis det er installert fra en pakke som er laget med serialisert lisens.
 24. [Kun Enterprise] Du må logge på Adobe Stock på nytt når det kjøres fra fil > søk i Adobe Stock.
 25. [Kun Mac] Enkelte rullegardinmenyer ser svært brede ut på Mac retina-skjerm.
 26. [Kun Mac] Tekst i redigeringsbokser midtstilles ikke vertikalt.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fora på http://www.adobe.com/go/forums_no.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.